Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Sáu, 10/07/2015, 09:07 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Bạc Liêu thực hiện ba đột phá trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng
Biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự
Tỉnh lần thứ XI (01-7-2015).(
 Ảnh: Báo Bạc Liêu)

Bạc Liêu là tỉnh duyên hải vùng đồng bằng sông Cửu Long, có vùng biển rộng trên 20.000 km2, giàu tiềm năng thủy sản, hải sản để phát triển kinh tế, nhất là kinh tế biển; đồng thời, cũng là địa bàn quan trọng trong thế phòng thủ của Quân khu 9. Nhận thức rõ đặc điểm đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã cùng với Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành địa phương chú trọng triển khai toàn diện công tác quân sự, quốc phòng và đạt được những kết quả quan trọng. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể, quốc phòng và an ninh được tăng cường, “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh, trong 10 năm trở lại đây, nhiều chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế gần 12% năm được duy trì trong nhiều năm liên tiếp; thu nhập bình quân đầu người tăng từ hơn 9 triệu đồng năm 2005 lên hơn 39 triệu đồng năm 2014; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, từ 28% năm 1997 đến nay còn dưới 5%. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, các dự án lớn có tính chất động lực đều phù hợp với quy hoạch của khu vực phòng thủ, tạo nên tiềm lực quốc phòng để bảo vệ các địa bàn trọng điểm. Đặc biệt, hoạt động sản xuất, khai thác trên biển từng bước được tổ chức lại theo hướng hợp tác, liên doanh, liên kết. Các tàu, thuyền đánh bắt xa bờ được đầu tư nâng công suất, trang bị máy định vị vệ tinh và hệ thống liên lạc đường dài, đảm bảo vừa nâng cao hiệu quả kinh tế, vừa đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. Những kết quả đó đã làm thay đổi rõ nét diện mạo của Tỉnh, tạo khí thế, tiềm lực quốc phòng mới để Đảng bộ, quân và dân trong Tỉnh thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Là lực lượng nòng cốt trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương, lực lượng vũ trang Tỉnh tập trung xây dựng cơ quan quân sự các cấp vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của bộ đội địa phương, lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự Tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 – 2020) xác định tập trung đột phá vào ba nội dung:“Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng và an ninh”.

1. Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên cơ sở quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác huấn luyện, Đảng ủy quân sự các cấp ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện, người chỉ huy xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Quá trình huấn luyện, luôn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với lực lượng thường trực và “cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với lực lượng dân quân tự vệ; huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình, kế hoạch cho các đối tượng; trong đó, lấy huấn luyện cán bộ làm trọng tâm; thực hành huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị. Trong diễn tập các cấp, Tỉnh luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, bảo đảm vận hành đúng cơ chế, gắn với giải quyết các tình huống sát với tình hình thực tiễn; phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang làm nòng cốt. Huấn luyện lực lượng dự bị động viên đúng kế hoạch, đạt chất lượng cao, bảo đảm sẵn sàng động viên khi có lệnh.

Là tỉnh có bờ biển dài, vùng biển rộng, vì vậy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, nhất là dân quân tự vệ biển cả về tổ chức, biên chế và đảm bảo trang bị; thực hiện nghiêm các quy định về huấn luyện, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quân sự, quốc phòng, an ninh trên biển. Đến nay, ngoài 03 phân đội, 08 tổ liên kết tự vệ đánh bắt hải sản xa bờ, Tỉnh chỉ đạo 02 huyện ven biển (Hòa Bình, Đông Hải) và thành phố Bạc Liêu xây dựng 09 trung đội dân quân cơ động và 18 tiểu đội dân quân tại chỗ. Lực lượng này ngoài huấn luyện quân sự theo chương trình chung còn được giáo dục, bồi dưỡng các chuyên đề: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020”; Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; Luật biển Việt Nam, v.v. Nhờ đó, chất lượng tổng hợp của lực lượng dân quân tự vệ biển được nâng lên rõ rệt, đảm bảo phối hợp tốt với các lực lượng: Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển và các lực lượng khác để tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho ngư dân; quản lý, kiểm soát các cửa sông, cửa biển; kết hợp tuần tra, cảnh giới, phát hiện các tàu, thuyền lạ xâm nhập trái phép lãnh hải; chủ động tham gia xử lý các tình huống; tham gia cứu hộ, cứu nạn, chống buôn lậu, chống cướp biển; giữ gìn an ninh, an toàn vùng biển quản lý. Hằng năm, 100% đơn vị dân quân tự vệ hoàn thành nội dung huấn luyện theo quy định, kết quả đạt khá. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị gắn huấn luyện với công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới, tham gia xóa đói giảm nghèo; thực hiện có hiệu quả Đề án phòng thủ dân sự trong phòng, chống thiên tai, bão lũ, cháy rừng,… bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật là nội dung quan trọng, làm cơ sở để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật trong mọi hoạt động, công tác. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh yêu cầu các cấp chú trọng công tác giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của quân nhân trong chấp hành kỷ luật, điều lệnh, điều lệ của Quân đội và quy định của đơn vị. Theo đó, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, đề ra biện pháp cụ thể để khắc phục dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu; trong đó, tập trung vào thực hiện các chế độ ngày, tuần, lễ tiết, tác phong quân nhân, nhất là trong ngày nghỉ, giờ nghỉ và khi ra ngoài doanh trại. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh; cấp trên làm gương cho cấp dưới, cơ quan làm gương cho đơn vị, cán bộ làm gương cho chiến sĩ; kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa, xử lý nghiêm các vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Ngoài việc giáo dục cho bộ đội chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, các đơn vị còn quan tâm giáo dục chấp hành quy tắc sinh hoạt xã hội, trật tự nơi công cộng; qua đó, đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ khi tham gia các hoạt động xã hội đã thể hiện được văn hóa quân sự và bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, tạo ấn tượng tốt trong lòng nhân dân. Vì thế, những năm qua, lực lượng vũ trang Tỉnh không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tỷ lệ vi phạm thông thường ở mức thấp, đơn vị an toàn tuyệt đối.

3. Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng và an ninh. Đây là nội dung đột phá quan trọng nhằm xây dựng tổ chức đảng và cơ quan quân sự các cấp vững mạnh, đủ năng lực làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng. Theo đó, cơ quan quân sự các cấp tập trung kiện toàn tổ chức, biên chế; chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chủ trì; gắn xây dựng cấp ủy với cán bộ chủ trì, xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó, tập trung xây dựng cấp ủy ban chỉ huy quân sự xã (phường, thị trấn). Đến nay, 100% xã có chi bộ quân sự; trong đó, có 98,43% chi bộ có cấp ủy, 100% cán bộ xã (phường) đội trưởng là cấp ủy viên, cán bộ qua đào tạo cơ bản có trình độ đại học, cao đẳng (đạt 83,58%). Các tổ chức cơ sở đảng luôn phát huy dân chủ, duy trì nghiêm chế độ, nguyên tắc sinh hoạt Đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên; đề cao tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Chỉ thị 317-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên bồi dưỡng và tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ nâng cao trình độ quân sự, chính trị, pháp luật, quản lý kinh tế,… phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, năng lực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quân sự, quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Bên cạnh đó, các địa phương và cơ quan quân sự các cấp còn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Năm 2014, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Tỉnh ban hành Hướng dẫn 3625/HD-HĐNVQS về “Thứ tự các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ”, xác định rõ nội dung, các bước tiến hành cụ thể và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong công tác tuyển quân, bảo đảm cho hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp thực hiện thống nhất, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hằng năm, Tỉnh thực hiện giao quân đủ chỉ tiêu, chất lượng chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao. Công tác tuyển sinh quân sự đạt kết quả tốt, mỗi năm có hàng trăm học sinh thi tuyển vào các trường quân đội, trong đó có nhiều học sinh khá, giỏi.

Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới, lực lượng vũ trang Tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống, góp phần xây dựng Bạc Liêu trở thành tỉnh vững về chính trị, phát triển về kinh tế, mạnh về quốc phòng và an ninh.

Đại tá ĐINH HOÀNG THƠM, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:58 - 26/02/2020

HCMSJC46.15046.950
Hà NộiSJC46.15046.970
Đà NẵngSJC46.15046.970

Thời tiết