Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 13/11/2017, 10:27 (GMT+7)
Lực lượng Quân sự thành phố Đà Nẵng tăng cường phối hợp với Công an thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ quan trọng, gắn bó chặt chẽ với nhau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức rõ điều đó, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Quân sự, Công an tăng cường phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ này, góp phần tạo môi trường ổn định để xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố hiện đại, phát triển bền vững.

Là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, nằm ở khu vực duyên hải miền Trung của đất nước, Đà Nẵng có vị trí chiến lược quan trọng cả về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Những năm qua, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có nhiều chủ trương, giải pháp tăng cường quốc phòng - an ninh, nhằm tạo sự ổn định để Thành phố phát triển nhanh, bền vững, trở thành thành phố hiện đại cấp quốc gia vào năm 2030 và hướng tới đô thị cấp quốc tế năm 2050. Để đạt được mục tiêu đó, Đà Nẵng chú trọng chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa lực lượng Quân sự và Công an trong thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, lực lượng Quân đội và Công an Thành phố đã phối hợp thực hiện nghiêm túc công tác quốc phòng, an ninh, đạt kết quả quan trọng, bảo vệ an toàn địa bàn trong các dịp lễ, Tết và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội; các đoàn khách quốc tế, hội nghị quốc tế. Hai lực lượng chủ động xây dựng quy chế, kế hoạch phối hợp, thống nhất biện pháp đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, giữ vững môi trường ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Có được kết quả trên, trước hết là do Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố phối hợp với Công an tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP, ngày 12-7-2010 của Chính phủ, Thông tư liên tịch 07/2012/TTLT-BCA-BQP, ngày 29-6-2012, Hướng dẫn thi hành cụ thể một số điều của Nghị định 77 và Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-BCA-BQP của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, Quy định chi tiết thi hành một số điều trong Nghị định 78 của Chính phủ về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở quốc phòng. Đồng thời, tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; trong đó có Kế hoạch 220/KH-UBND, ngày 30-5-2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của Tổ quốc; triển khai Đề án thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”1 đến năm 2020. Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các văn bản thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, như: Quy chế 411/QCPH-CA-PCCC-QS-BP, ngày 27-12-2012 về phối hợp giữa Công an với Quân đội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn; Quy chế 862/QC-PH, ngày 12-4-2013 về phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giữa Công an, Quân sự, Biên phòng, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Thành phố với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Sư đoàn Không quân 372, Sư đoàn Phòng không 375, Cục 11/TCII; Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động khu vực miền Trung - Tây Nguyên; Quy chế 3745/QCPH-BCHQS-BCHBĐBP-CA-N&PTNT, ngày 28-11-2016 giữa Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng với Công an và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong hoạt động bảo vệ biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phòng chống cháy rừng, v.v. Đây là cơ sở pháp lý để lực lượng Quân sự phối hợp chặt chẽ với Công an và với các lực lượng đóng quân trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc.

Ba lực lượng Quân sự, Biên phòng, Công an tuần tra bảo vệ an toàn vùng biển quận Sơn Trà. Ảnh: dangbodanang.vn

Trên cơ sở đó, lực lượng Quân sự chủ động phối hợp với các lực lượng trên địa bàn trao đổi, kiểm tra, xác minh nhiều thông tin liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Năm 2016, lực lượng Quân sự đã trao đổi, xác minh hơn 400 tin. Trong đó có nhiều tin về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch; tình hình trên không, trên biển, những vi phạm pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài; các đối tượng cực đoan trong tôn giáo, đảng phái phản động trên địa bàn. Công tác trao đổi thông tin ngày càng đi vào chiều sâu, bằng nhiều hình thức, như: giao ban định kỳ, đột xuất; thông qua văn bản, điện thoại, fax và trao đổi trực tiếp, đảm bảo kịp thời, chính xác, bí mật. Qua đó, thống nhất đánh giá tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp các chủ trương, giải pháp phù hợp, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa phương, cơ sở.

Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố còn phối hợp với các lực lượng, đơn vị, địa phương (chủ yếu với Công an) thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh theo Nghị định 13/2014/NĐ-CP, ngày 25-02-2014 của Chính phủ, quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh. Thông qua phối hợp đã phát huy thế mạnh của từng lực lượng trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên đúng nội dung, chương trình, đảm bảo 100% đối tượng hoàn thành môn học. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, chức sắc, chức việc tôn giáo được thực hiện đúng kế hoạch. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho nhân dân được các lực lượng quan tâm, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ với nhiều hình thức, nội dung, phương pháp phù hợp với từng đối tượng, tập trung vào thời điểm tuyển quân, sinh hoạt chính trị, lễ hội truyền thống của địa phương. Ngoài ra, hai lực lượng Công an và Quân sự còn phối hợp với báo, đài truyền thanh, truyền hình để đăng tin, bài, mở chuyên trang, chuyên mục về quốc phòng, an ninh. Từ năm 2016 đến nay, cơ quan Quân sự đã chủ động rà soát, lập danh sách gửi 05 cán bộ thuộc đối tượng 1; 80 cán bộ thuộc đối tượng 2 tham gia các lớp bồi dưỡng do Trung ương, Quân khu 5 triệu tập. Phối hợp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 704 cán bộ thuộc đối tượng 3 và 4.350 cán bộ thuộc đối tượng 4; tổ chức 03 lớp/253 chức việc, 01 lớp/111 chắc sắc; phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho 2.515 thanh niên và thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh theo năm học cho 101.846 học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn Thành phố. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đạt kết quả quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp ngày càng được nâng cao.

Cùng với đó, lực lượng Quân sự Thành phố phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các lực lượng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao cảnh giác, đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các cụm địa bàn an toàn, tổ tự quản về an ninh, trật tự, các mô hình trong phong trào bảo đảm an ninh, trật tự ở các cấp; phát huy vai trò của các tổ công tác liên ngành, bám dân, bám địa bàn, nắm tình hình. Các lực lượng đã tích cực phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, gắn với phong trào xây dựng gia đình văn hóa; xã, phường an toàn, không có tội phạm, tệ nạn xã hội, v.v. Cơ quan Quân sự còn phối hợp tổ chức các hoạt động tình nghĩa, khám, chữa bệnh, cấp, phát thuốc miễn phí; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tích cực tham gia thực hiện các kế hoạch của địa phương về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; kịp thời tổ chức lực lượng, phương tiện giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, quy tập hài cốt liệt sĩ, v.v. Năm 2016, lực lượng vũ trang Thành phố phối hợp cử 1.172 lượt cán bộ, chiến sĩ, 33 lượt phương tiện tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn; trong đó, bộ đội thường trực: 395 lượt, dân quân tự vệ: 209 lượt, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy: 142 lượt, Công an: 140 lượt, v.v. Vì thế, lực lượng vũ trang cùng với các tổ chức, đoàn thể và nhân dân chữa cháy được 12,32 ha rừng trồng. Bộ đội Thành phố chủ động, tích cực khảo sát và cất bốc 27 mộ liệt sĩ đưa vào nghĩa trang đúng thủ tục, nguyên tắc, bảo đảm chu đáo, tình nghĩa. Những hoạt động đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang, tạo “thế trận lòng dân” vững chắc.

Nhận thức rõ bảo đảm quốc phòng, an ninh là giữ vững địa bàn, nhằm ổn định chính trị - xã hội, cuộc sống bình yên cho nhân dân và là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế, lực lượng Quân sự các cấp tích cực phối hợp với Công an tuần tra, kiểm soát, phòng, chống các loại tội phạm, nhất là trong các đợt cao điểm, đảm bảo an ninh, an toàn địa bàn, cả trên sông, vịnh; thực hiện tốt Pháp lệnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Năm 2016, cơ quan Quân sự các cấp đã thu hồi, xử lý 3,02 tấn vật liệu nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ngoài ra, hai lực lượng còn phối hợp chặt chẽ trong quản lý dân cư, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

Trước tình hình khủng bố gia tăng ở khu vực Đông Nam Á, cơ quan Quân sự phối hợp với các lực lượng tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống khủng bố; Chỉ thị 25/2007/CT-TTg, ngày 15-11-2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống khủng bố trong tình hình mới. Đồng thời, tăng cường phối hợp rà soát, xác định các mục tiêu bảo vệ trọng điểm, xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống khủng bố. Chủ động phối hợp phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời ý đồ xâm nhập, hoạt động chống phá của bọn phản động lưu vong và số đối tượng chống đối, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng, đoàn khách quốc tế, hội nghị quốc tế tổ chức tại Đà Nẵng, v.v. Đồng thời, chú trọng xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh tuyệt đối Lễ hội pháo hoa quốc tế và Hội nghị cấp cao APEC - 2017 tổ chức tại Đà Nẵng.

Cùng với đó, lực lượng Quân sự còn phối hợp với Công an thực hiện Kế hoạch 35/KH-UBND về việc triển khai Đề án “bảo đảm trật tự, trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển, đảo”. Theo đó, đã tham mưu, đề xuất với chính quyền địa phương xử lý các tàu, thuyền, ngư dân nước ngoài xâm phạm vùng biển nước ta; đăng ký, quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa xuất cảnh, nhập cảnh tại các trạm, bãi ngang, cảng cá; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Trong năm 2016, lực lượng Quân sự tổ chức 3.925 phiên liên lạc với 21.140 lượt phương tiện của ngư dân; tiếp nhận nhiều nguồn tin có giá trị, phục vụ công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển.

Những biện pháp và kết quả đạt được nêu trên có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở cho lực lượng Quân sự và Công an Thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong thời gian tới.

Đại tá TRƯƠNG CHÍ LĂNG, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố

__________

1 - Gồm: An ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, an sinh xã hội.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.