Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 17/11/2016, 07:58 (GMT+7)
Lữ đoàn Xe tăng 201 tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu

Lữ đoàn Xe tăng 201 thuộc Binh chủng Tăng thiết giáp, được thành lập ngày 18-11-1971. Trải qua 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, mà trực tiếp, thường xuyên là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn nỗ lực, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập được nhiều chiến công vang dội, viết nên truyền thống “Đoàn kết, kỷ luật, chủ động hiệp đồng, vượt khó chi viện kịp thời, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, đã ra quân là đánh thắng”. Lữ đoàn đã được Nhà nước, Quân đội và Binh chủng tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, năm 2001, Lữ đoàn vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ đổi mới.

Ý thức sâu sắc chức năng, nhiệm vụ được giao và để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, Lữ đoàn đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, đã ra quân là đánh thắng”.

Thực hiện mục tiêu đó, trước hết, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; xác định đây là giải pháp căn bản, nền tảng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Đơn vị. Theo đó, Lữ đoàn luôn coi trọng giáo dục, quán triệt để bộ đội nắm vững quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là các quan điểm, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và nhiệm vụ của Binh chủng, Đơn vị. Để đạt hiệu quả cao, Lữ đoàn chỉ đạo đẩy mạnh đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp giáo dục theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, giảm lý thuyết, tăng hướng dẫn hành động, đề cao tính nêu gương của cán bộ để giáo dục bộ đội. Đáng chú ý là, thực hiện Quy chế 916/QC-TC của Tổng cục Chính trị và Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, Lữ đoàn đã nghiên cứu, biên soạn 03 chuyên đề1 với nội dung thiết thực, đưa vào giảng dạy từ năm 2016; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bài giảng điện tử vào giảng dạy chính trị; kết hợp giữa giáo dục chính trị cơ bản với các hình thức giáo dục khác, như: “5 điều biết trong tuần”, hoạt động phòng Hồ Chí Minh, tủ sách pháp luật, sinh nhật đồng đội, v.v. Qua đó, không chỉ giáo dục để bộ đội hiểu rõ truyền thống của đơn vị, mà còn bồi dưỡng kỹ năng sống, kỹ năng quản lý, duy trì bộ đội chấp hành kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị và xây dựng mối đoàn kết, gắn bó giữa các quân nhân; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ lý tưởng đẹp, trách nhiệm cao, động cơ trong sáng, hành động đúng, từ đó tăng sức đề kháng, ngăn ngừa có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và tác động mặt trái cơ chế thị trường vào đơn vị. Cùng với công tác giáo dục, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường biện pháp nắm, quản lý, định hướng tư tưởng, nhất là với đối tượng chiến sĩ mới và quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, duy trì thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ ở cơ sở, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, không để bị động, bất ngờ. Đi liền với đó, Lữ đoàn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân và gia đình quân nhân để quản lý, giáo dục bộ đội; thực hiện công khai, minh bạch trong công tác khen thưởng, kỷ luật, xét đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công tác tài chính,... tạo không khí dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đơn vị.

Qua đợt sinh hoạt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) cho thấy, vấn đề mấu chốt của biểu hiện buông lỏng kỷ luật và kết quả hoàn thành nhiệm vụ thấp của một số cá nhân, phân đội là do năng lực, trách nhiệm của cán bộ trong việc quản lý, rèn luyện bộ đội hạn chế; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ đơn vị đó chưa cao. Để khắc phục khâu yếu, mặt yếu đó, Đảng ủy Lữ đoàn đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp đẩy mạnh xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; trong đó, tập trung đổi mới quy trình lãnh đạo, nâng cao năng lực quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp trên vào cấp mình. Đảng ủy Lữ đoàn đã thực hiện “chia đầu việc, nhân trách nhiệm”, gắn phân quyền với phân rõ trách nhiệm, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị làm tiêu chí chính để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ các cấp. Để đạt hiệu quả cao, Lữ đoàn chú trọng nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị cho đội ngũ bí thư, chính ủy, chính trị viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bằng các biện pháp quyết liệt, đồng bộ, những tồn tại, hạn chế được chỉ ra đã và đang được khắc phục. Đến nay, 100% cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn luôn vững vàng về chính trị, tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ và có quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ là lực lượng dự bị cơ động chiến lược của Bộ, những năm gần đây, Lữ đoàn đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Hằng năm, Đảng ủy Lữ đoàn luôn bám sát chỉ lệnh, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của cấp trên, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, yêu cầu huấn luyện của từng đối tượng, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị ra nghị quyết chuyên đề, kế hoạch thực hiện với các chủ trương, biện pháp cụ thể, thiết thực.

Thực hiện nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết 438-NQ/ĐU của Đảng ủy Binh chủng về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Lữ đoàn tập trung “Huấn luyện cơ bản, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí trang bị thế hệ mới; coi trọng huấn luyện theo phương án, địa bàn, đối tượng tác chiến, lấy huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, kỹ thuật binh chủng làm cơ sở và huấn luyện cán bộ làm khâu then chốt”. Theo đó, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp huấn luyện; nâng cao chất lượng quản lý, điều hành huấn luyện, xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện sát với nhiệm vụ, phương án, đối tượng tác chiến và tổ chức biên chế, vũ khí trang bị. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chương trình, quy trình huấn luyện cho chỉ huy, cơ quan và phân đội. Với chỉ huy và cơ quan, tập trung làm rõ âm mưu, thủ đoạn tác chiến của địch; huấn luyện nghệ thuật sử dụng tăng thiết giáp; phương pháp tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, soạn thảo kế hoạch, văn kiện huấn luyện, diễn tập, v.v. Đối với phân đội, tập trung vào trình tự, nội dung các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao; ngụy trang, nghi trang, nghi binh, di dịch chuyển đội hình chiến đấu; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu tiến công, phòng ngự, phòng chống bạo loạn, chốt giữ, đánh chiếm mục tiêu bị mất và bảo vệ con tin, v.v. Với trưởng xe, lái xe, pháo thủ, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ và những nội dung còn yếu, như: lái tổng hợp dốc, lái qua bãi lầy, lái lên xuống phương tiện, lái tổng hợp 5a, bắn súng trên xe tăng, bắn ở khoảng cách xa, bắn nửa gián tiếp, v.v.

Bên cạnh đó, Lữ đoàn đẩy mạnh kết hợp giữa huấn luyện với thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên kiện toàn, bổ sung các loại văn kiện sẵn sàng chiến đấu, phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn…; hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức luyện tập, diễn tập, nâng cao khả năng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Nhờ đó, kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Từ năm 2013 đến nay, kết quả kiểm tra huấn luyện 100% các khoa mục đều đạt yêu cầu trở lên, có trên 76,5% khá, giỏi; diễn tập trung đội, đại đội, tiểu đoàn tăng: 100% đạt khá, bắn chiến đấu đạt giỏi. Lữ đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội; diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa; diễn tập chống địch phong tỏa đường không, tiến công hỏa lực trên hướng chiến trường miền Bắc; diễn tập chống khủng bố với Binh chủng Đặc công; diễn tập hiệp đồng quân binh chủng với Sư đoàn bộ binh 3, Quân khu 1,... được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Binh chủng và các đơn vị đánh giá cao.

Là đơn vị thuộc binh chủng chiến đấu, binh chủng kỹ thuật, nên sức cơ động, khả năng đột kích của xe tăng phụ thuộc rất lớn vào công tác bảo đảm kỹ thuật. Nhận thức rõ điều đó, Lữ đoàn luôn quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật nêu cao ý thức trách nhiệm trong quản lý, khai thác, sử dụng các loại phương tiện, trang bị kỹ thuật tăng thiết giáp; đồng thời, thường xuyên kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng tốt, làm nòng cốt tiến hành công tác kỹ thuật ở đơn vị. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chính quy công tác kỹ thuật; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, sửa chữa, tăng hạn sử dụng các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật theo đúng quy trình, quy định. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới”, Lữ đoàn tích cực huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp trang thiết bị trạm, xưởng sữa chữa; duy trì hoạt động trạm, xưởng theo hướng chính quy, bảo đảm đúng quy trình công nghệ, vệ sinh công nghiệp; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”,… nâng cao năng suất, chất lượng sửa chữa vũ khí, trang bị tại Đơn vị. Trong 05 năm qua, Lữ đoàn có 17 sáng kiến được đưa vào sử dụng; sản xuất, chế tạo 4.500 sản phẩm cơ khí phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật của đơn vị; sửa chữa vừa, nhỏ, bảo dưỡng và nâng cấp đồng bộ cho gần 1.000 lượt xe ô tô, xe thiết giáp, v.v. Nhờ đó, hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị kỹ thuật luôn đạt và vượt chỉ tiêu quy định; trong đó, vũ khí, trang bị kỹ thuật làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu có Kt = 1.0.

Hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng 201 tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh các mặt hoạt động, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng” của Bộ đội Tăng thiết giáp anh hùng.

Thượng tá HỒ VIẾT TRƯƠNG, Lữ đoàn trưởng
_____________         

1 - 03 chuyên đề: 1. Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới; 2. Phòng, chống tình trạng quân nhân vay nợ quá khả năng chi trả ở đơn vị cơ sở; 3. Xây dựng mối đoàn kết trong tập thể quân nhân.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.