Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 14/11/2019, 07:44 (GMT+7)
Lữ đoàn Thông tin 604 xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “tiêu biểu, mẫu mực”

Lữ đoàn 604 (Quân khu 2) vinh dự được Bộ Quốc phòng chọn xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “tiêu biểu, mẫu mực” theo Quyết định 2154/QĐ-BQP, ngày 08-6-2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nhận thức rõ đây là cơ sở, động lực quan trọng để thúc đẩy Lữ đoàn phát triển lên một bước mới Đảng ủy Lữ đoàn ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng này. Trên cơ sở đó, chỉ huy từ Lữ đoàn đến trung đội xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết với chỉ tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể, lộ trình phù hợp, bảo đảm tính khả thi cao.

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện "tiêu biểu, mẫu mực" tại Lữ đoàn, tháng 6 năm 2019

Trước hết, tập trung xây dựng Đơn vị vững mạnh về chính trị. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, thống nhất nhận thức, củng cố quyết tâm, nâng cao tinh thần, trách nhiệm cho mọi quân nhân về xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “tiêu biểu, mẫu mực”. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Trọng tâm là tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, chiến sĩ không ngừng phát huy truyền thống của Bộ đội Thông tin liên lạc và thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Đã cố gắng, cần luôn luôn cố gắng hơn nữa... bảo đảm công tác thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn, ngày càng tiến bộ, lập nhiều thành tích mới”1. Thông qua đó, mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ nhiệm vụ của đơn vị, chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng, bộ phận; đề cao ý thức trách nhiệm, tinh thần quyết tâm, đoàn kết, hiệp đồng, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy Lữ đoàn luôn lãnh đạo chặt chẽ, nghiêm túc, trọng tâm là cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống thành những nội dung phù hợp với tính chất, chức năng, nhiệm vụ của Đơn vị và từng lực lượng, bộ phận. Trong đó, nội dung đột phá là kiểm điểm tự phê bình và phê bình với tinh thần “tự soi, tự sửa”; gắn vai trò nêu gương với đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Vì thế, Đảng bộ Lữ đoàn luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Năm 2018, Đảng bộ Lữ đoàn có 95,57% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Qua giám sát, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu đánh giá Lữ đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật đạt kết quả tốt. Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, nhờ đó, đội ngũ cán bộ các cấp luôn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm; mẫu mực về phẩm chất, năng lực, nêu gương sáng về đạo đức, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác chính sách hướng tới bảo đảm tốt nhất đời sống vật chất, tinh thần, tạo động lực thúc đẩy mọi quân nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các tổ chức quần chúng được quan tâm xây dựng vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và đạt chất lượng, hiệu quả cao. Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” được cán bộ, chiến sĩ thực hiện hiệu quả ngay trên địa bàn đóng quân. Để giữ vững ổn định chính trị, Lữ đoàn chú trọng làm tốt công tác tư tưởng, chủ động phát hiện, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh, vì vậy không có trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thứ hai, thực hiện tổ chức biên chế đúng quy định, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện giỏi. Lữ đoàn thực hiện bố trí đúng các chức danh theo biểu biên chế2; thường xuyên bảo đảm quân số trên 95% so với biên chế. Tuyển chọn công dân nhập ngũ đúng, đủ chỉ tiêu; tiếp nhận chiến sĩ mới và giải quyết xuất ngũ, tư vấn, giới thiệu việc làm đối với hạ sĩ quan, binh sĩ bảo đảm chặt chẽ theo chỉ thị, hướng dẫn của trên. Để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn luôn chủ động bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch, phương án; cấp đại đội và tiểu đoàn tổ chức luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu 2 lần/tháng; luyện tập chỉ huy - tham mưu một bên, một cấp trên bản đồ năm 2019 sát thực tế, chất lượng tốt. Các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực thông tin liên lạc, trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm, chặt chẽ; thường xuyên nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không bị động, bất ngờ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc.

Công tác huấn luyện được tổ chức toàn diện, đồng bộ các nội dung theo quy định. Đối với chuyên ngành, Lữ đoàn tập trung huấn luyện cho bộ đội khai thác, sử dụng thành thạo trang bị, khí tài thông tin liên lạc hiện có; làm chủ trang bị, khí tài mới, công nghệ cao, kỹ thuật, chiến thuật chuyên ngành, khả năng bảo đảm thông tin liên lạc trong mọi tình huống, góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành diễn tập bảo đảm thông tin liên lạc. Đồng thời, chủ động phòng ngừa và xử lý các tình huống trên không gian mạng, các sự cố, bảo đảm an toàn thông tin đáp ứng nhiệm vụ A, A2, A3, A4, tìm kiếm cứu nạn; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào chỉ đạo, điều hành huấn luyện, diễn tập. Lữ đoàn yêu cầu chỉ huy các cấp phải thường xuyên bám thao trường, bãi tập; theo dõi chất lượng từng người, kịp thời rút kinh nghiệm ở từng cấp ngay từ tuần đầu, tháng đầu huấn luyện; tổ chức tốt hội thi, hội thao gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua trong huấn luyện. Nổi bật là các phong trào thi đua: “Chuẩn động tác, đẹp đội hình”, “Dẻo đôi tay, giảm điện đọng”, “Thu đúng, thu đủ, làm chủ khí tài”; “Tuyến dây thanh niên tự quản”, “Kíp xe thanh niên”, v.v. Hiện nay, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp; cán bộ tiểu đoàn, trợ lý, chỉ huy cơ quan có 90% khá, giỏi (50% giỏi); cán bộ đại đội, trung đội có 80% khá, giỏi (40% giỏi); 60% tiểu đội trưởng làm tốt việc hướng dẫn, điều hành luyện tập, sửa tập cho bộ đội. 100% nội dung, đề mục huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó có trên 85% khá, giỏi; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, diễn tập và quản lý công văn tài liệu.

Thứ ba, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy và quản lý, rèn luyện kỷ luật. Công tác xây dựng chính quy luôn được Lữ đoàn quan tâm thực hiện tốt. Hệ thống bảng, biển, mẫu biểu trong đơn vị được trang bị đầy đủ, thống nhất theo quy định. Từng cơ quan, đơn vị phát huy nội lực, xây dựng doanh trại bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp và mô hình doanh trại công viên, tạo môi trường và động lực để cán bộ, chiến sĩ học tập, rèn luyện, gắn bó với đơn vị. Trong quản lý, rèn luyện kỷ luật, cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt nghiêm Chỉ thị 04/CT-BQP, ngày 09-02-2012, Thông tư 192/2016/TT-BQP, ngày 26-11-2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các văn bản về tăng cường quản lý, giáo dục, chấp hành kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong Quân đội tới mọi quân nhân. Đồng thời, duy trì nghiêm các chế độ ngày, tuần; cấp trên làm gương cho cấp dưới, cơ quan làm gương cho đơn vị; làm việc theo chức trách, thực hiện theo kế hoạch, hành động theo điều lệnh; tập trung đột phá vào khắc phục dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm trong xây dựng nền nếp chính quy và quản lý, rèn luyện kỷ luật. Quản lý chặt chẽ quân nhân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của bộ đội, nhất là bộ phận công tác lẻ, lực lượng làm nhiệm vụ ở các ca, trạm xa đơn vị, địa bàn nhạy cảm, dịp lễ, Tết. Do đó, tạo được đoàn kết, thống nhất, giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ; quân nhân tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật; sự chuẩn mực trong lời nói và hành động được đề cao; không khí dân chủ được mở rộng, nếp sống văn minh, lành mạnh được lan tỏa sâu rộng.

Thứ tư, thường xuyên quan tâm công tác hậu cần, tài chính, kế hoạch đầu tư và kỹ thuật. Quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ lệnh 58/CT-BTL, ngày 20-01-2013 của Tư lệnh Quân khu; Lữ đoàn đã xây dựng hệ thống văn kiện hậu cần sẵn sàng chiến đấu và thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Quản lý, điều động, bổ sung lực lượng, phương tiện hậu cần chặt chẽ cho các nhiệm vụ, bảm đảm đủ chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội; thực hiện tốt phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Năm 2018, tham gia “Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình trang thiết bị huấn luyện và bảo đảm hậu cần” cấp Quân khu, Lữ đoàn đạt giải C. Công tác tăng gia sản xuất thực hiện theo mô hình: vườn cơ bản, giàn cơ bản và chuồng cơ bản; duy trì hiệu quả trại chăn nuôi tập trung, chăn nuôi theo hướng công nghiệp. Đến nay, Lữ đoàn đã bảo đảm được 100% nhu cầu rau xanh, 90% nhu cầu định lượng về thịt, cá; quân số khỏe luôn đạt trên 99%; Lữ đoàn đạt “Đơn vị nuôi quân giỏi - Quản lý quân nhu tốt”. Cùng với đó, Lữ đoàn đã chú trọng làm tốt công tác quy hoạch xây dựng doanh trại theo thiết kế gắn với nhiệm vụ đơn vị, bảo đảm phục vụ tốt cho sinh hoạt của bộ đội. Quản lý đầu tư xây dựng và chất lượng, bảo trì các công trình xây dựng nghiêm túc; quản lý, phân công, phân cấp rõ trách nhiệm trong sử dụng đất quốc phòng, kinh phí, tài sản doanh trại. Công tác tài chính, ngân sách thực hiện đúng quy chế, công khai, minh bạch. Thực hiện tốt phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt”.

Hệ thống văn kiện, kế hoạch bảo đảm kỹ thuật được Lữ đoàn chỉ đạo xây dựng sát thực tế, đủ số lượng, đảm bảo về chất lượng, đồng bộ các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, phục vụ tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, cơ động, sẵn sàng chiến đấu, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật cho thông tin liên lạc. Phong trào “Nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng vào bảo đảm thông tin liên lạc” đem lại hiệu quả thiết thực. Năm 2018, có 08 sản phẩm dự thi, 02 sản phẩm đạt khá tại Hội thi Tuổi trẻ sáng tạo do Binh chủng Thông tin tổ chức. Năm 2019 có 15 sản phẩm dự thi, 04 sản phẩm đạt khá tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật do Quân khu tổ chức.

Những việc làm và kết quả bước đầu trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “tiêu biểu, mẫu mực” là động lực mạnh mẽ thúc đẩy Lữ đoàn 604 tiếp tục thực hiện đạt kết quả tốt hơn nữa, xứng đáng với niềm tin mà Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Quân khu đã trao gửi.

Đại tá LÊ HỒNG SƠN, Lữ đoàn trưởng - Trung tá, TS. NGUYỄN THANH HẢI, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn
_____________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 544.

2 - Theo Quyết định 2574/QĐ-BQP, ngày 30-6-2018 của Bộ Quốc phòng; Quyết định về quy định tổ chức quân số và Hướng dẫn công tác tổ chức lực lượng của Bộ Tổng Tham mưu.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 08:36 - 30/05/2020

HCMSJC48.52048.900
Hà NộiSJC48.52048.920
Đà NẵngSJC48.52048.920

Thời tiết