Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Bảy, 14/04/2018, 10:55 (GMT+7)
Lữ đoàn thông tin 604 giữ vững “mạch máu” thông tin liên lạc thông suốt

Đặc điểm nổi bật chi phối việc bảo đảm thông tin liên lạc của Lữ đoàn Thông tin 604, Quân khu 2 là địa bàn đảm nhiệm rộng, địa hình núi rừng hiểm trở, giao thông dễ bị chia cắt; hoạt động của các bộ phận phân tán, độc lập, xa sự quản lý, chỉ huy trực tiếp của cán bộ các cấp,... trong khi đó yêu cầu, nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao. Vì vậy, để giữ vững “mạch máu” thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống thì vấn đề nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị là yếu tố quan trọng nhất, mang ý nghĩa trực tiếp quyết định.

Quang cảnh Hội nghị Đảng ủy

Với nhận thức đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho bộ đội bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm, trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lữ đoàn tập trung quán triệt, giáo dục để cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về đặc điểm, nhiệm vụ của Đơn vị và yêu cầu “kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn” trong bảo đảm thông tin liên lạc, cùng những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan, đơn vị đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, phù hợp với từng đối tượng; tăng cường quán triệt nhiệm vụ, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống, hướng dẫn hành động cho bộ đội. Đặc biệt, trước những thời điểm, nhiệm vụ quan trọng, Lữ đoàn đều tổ chức các tổ công tác cơ động tăng cường cho bộ phận làm nhiệm vụ ở xa, độc lập; kịp thời phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của trên và thực hành các nội dung quan trọng trong huấn luyện, diễn tập, bảo đảm thông tin liên lạc, v.v. Hiện nay, mặt trái cơ chế thị trường có tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm và nhận thức của cán bộ, chiến sĩ. Trước thực tế đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tăng cường công tác nắm, quản lý tư tưởng, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, nguyên tắc hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức quần chúng; thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ ở cơ sở; đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, v.v. Nhờ đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên nắm, quản lý, giải quyết kịp thời các vấn đề về tư tưởng nảy sinh, không để bị động, bất ngờ; 100% cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn yên tâm, gắn bó với đơn vị, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Lữ đoàn đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu, coi đây là khâu đột phá, quyết định chất lượng bảo đảm thông tin liên lạc. Lữ đoàn đặt ra mục tiêu: huấn luyện cho bộ đội làm chủ khai thác, sử dụng có hiệu quả trang bị, khí tài trong biên chế, nhất là các trang bị, khí tài thế hệ mới, hiện đại; thuần thục kỹ thuật, chiến thuật thông tin; nâng cao khả năng bảo đảm thông tin cơ động trong các loại hình tác chiến; giỏi ngụy trang, nghi binh, biết chiến đấu bảo vệ mình. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, Lữ đoàn tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác huấn luyện; chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, từ khâu xây dựng kế hoạch, chương trình huấn luyện, tập huấn cán bộ, soạn thảo giáo án, tổ chức thông qua giáo án và bồi dưỡng cán bộ đến chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, v.v. Trong đó, lấy huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ là then chốt, huấn luyện nhân viên chuyên môn kỹ thuật là trọng tâm. Theo đó, đối với chỉ huy và cơ quan, Lữ đoàn duy trì có nền nếp công tác tập huấn và kế hoạch huấn luyện tuần, tháng, nhất là các đối tượng: cán bộ đại đội, trung đội, cán bộ mới ra trường, còn ít kinh nghiệm thực tiễn. Nội dung huấn luyện đi sâu vào những điểm còn yếu của năm trước, nội dung mới, sửa đổi, tổ chức phương pháp huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành binh chủng, diễn tập chỉ huy - cơ quan trên bản đồ, ngoài thực địa, diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp,  soạn thảo giáo án, thông qua giáo án, giảng thử, giảng mẫu, v.v. Đối với đội ngũ chuyên môn kỹ thuật, Lữ đoàn chú trọng huấn luyện khai thác, sử dụng thành thạo phương tiện được giao, phát huy hết tính năng kỹ thuật, chiến thuật của trang bị, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng Binh chủng Thông tin liên lạc tiến thẳng lên hiện đại, những năm gần đây, Lữ đoàn được trang bị nhiều trang bị, khí tài thế hệ mới, hiện đại, như: Xe thông tin vệ tinh VSAT, tìm kiếm cứu nạn, cơ động Trunking, v.v. Tuy nhiên, hầu hết các trang bị, khí tài mới đều chưa có giáo trình huấn luyện. Vì vậy, để khai thác, làm chủ khí tài này, Lữ đoàn tích cực cử cán bộ, nhân viên có năng lực tham gia các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức; chủ động tìm tòi, cập nhật kiến thức rồi biên soạn thành tài liệu, giáo trình huấn luyện thống nhất; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ cao, thành lập các tổ giáo viên chuyên trách, làm nòng cốt để đảm nhiệm huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên từng chuyên ngành. Bên cạnh đó, Lữ đoàn chỉ đạo quyết liệt việc cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật có trình độ, tay nghề cao kèm cặp, bồi dưỡng trực tiếp đối với nhân viên mới và đội ngũ thợ kỹ thuật, nhân viên báo vụ; tăng cường kỹ sư trẻ mới ra trường cho cơ sở, vừa giúp họ trải nghiệm thực tiễn công tác, vừa làm nòng cốt về kỹ thuật, bổ sung kiến thức cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật tại đơn vị. Trước thực tế phải huấn luyện cho nhiều đối tượng, trên nhiều loại trang bị, vừa huấn luyện vừa bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên, lực lượng phân tán, đa số các tổ, trạm thông tin đóng quân ở vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, đi lại khó khăn, Lữ đoàn chỉ đạo kết hợp chặt chẽ huấn luyện theo chương trình cơ bản với huấn luyện theo nhóm chuyên môn; huấn luyện tập trung với huấn luyện trên trạm, trên mạng, trên tuyến kết hợp với huấn luyện truyền nghề; tăng cường huấn luyện bổ sung, huấn luyện bù, huấn luyện nội dung còn yếu, thiếu. Đồng thời, chủ động cử cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn giỏi, cơ động theo tuyến để trực tiếp huấn luyện, bồi dưỡng cho bộ đội; chú trọng huấn luyện chuyên sâu để mỗi người giỏi chuyên môn của mình, hiểu và làm được từ 2 đến 3 vị trí khác. Với các biện pháp thiết thực trên, trình độ tổ chức, năng lực thực hành của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật và chiến sĩ Lữ đoàn được nâng lên rõ rệt. Năm 2017, kết quả kiểm tra huấn luyện chuyên ngành của Lữ đoàn đạt 100% khá, giỏi; 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó 85,3% khá, giỏi; 02 đồng chí đạt danh hiệu Kiện tướng Báo vụ trong Hội thi Báo vụ toàn quân. Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng cờ Đơn vị Huấn luyện giỏi 05 năm liền (2012 - 2016).

Hiện nay, bên cạnh các phương tiện, khí tài thế hệ mới, hiện đại, có yêu cầu bảo đảm kỹ thuật khắt khe, phức tạp, Lữ đoàn còn quản lý, khai thác một số lượng lớn trang bị, khí tài thông tin đã qua sử dụng nhiều năm, tính đồng bộ thấp, dễ phát sinh hư hỏng; vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế khan hiếm. Trước tình hình đó, để nâng cao chất lượng, độ ổn định và tính vững chắc của hệ thống thông tin, Lữ đoàn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật cho trang bị, khí tài. Những năm qua, Lữ đoàn đã có nhiều biện pháp phù hợp trong kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng tốt, làm nòng cốt tiến hành công tác kỹ thuật ở đơn vị. Đẩy mạnh đầu tư nâng cấp trạm sửa chữa, củng cố các tổ sửa chữa cơ động và tích cực bảo đảm đủ vật tư dự phòng ở các cấp. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, đài, trạm đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đài, trạm, duy trì nền nếp chế độ bảo quản, bảo dưỡng trang bị, khí tài; tích cực phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng bảo đảm. Từ năm 2012 đến nay, Lữ đoàn đã có hàng trăm sáng kiến, trong đó nhiều sáng kiến có giá trị, được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như: sáng kiến “Cắt áp cao trạm thông tin”, “Tủ bảo vệ nguồn xoay chiều” được đánh giá xuất sắc tại Hội thi Tuổi trẻ sáng tạo kỹ thuật toàn quân và toàn quốc; “Mô hình huấn luyện Tổng đài kỹ thuật số” đạt giải B Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ trong huấn luyện cấp Bộ Quốc phòng năm 2016.

Cùng với các nội dung, giải pháp trên, Lữ đoàn duy trì nghiêm nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Bám sát quy định của cấp trên, Lữ đoàn thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế các đầu mối, đảm bảo đủ điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó, ưu tiên các đơn vị bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên và các phân đội thông tin cơ động. Điểm đáng chú ý là, thời gian qua, Lữ đoàn đã có nhiều biện pháp phù hợp trong tổ chức lực lượng ở các đài, trạm lẻ, tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên hợp lý hóa gia đình, gắn với trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ và củng cố, kiện toàn một bước các phân đội thông tin cơ động theo hướng “tinh nhuệ, đồng bộ, đa năng”. Những năm gần đây, điều kiện thời tiết, nhất là tình hình bão, lũ trên địa bàn Quân khu diễn biến rất phức tạp, nguy cơ tiềm ẩn, tác động trực tiếp đến độ an toàn, vững chắc và chất lượng các mạng thông tin của Lữ đoàn là rất cao. Trước thực tế đó, Lữ đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiện toàn hệ thống văn kiện thông tin liên lạc bảo đảm cho tác chiến, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và tổ chức luyện tập thuần thục theo phương án; đồng thời, duy trì nghiêm túc chế độ canh, trực, thực hiện nền nếp chính quy trong bảo đảm thông tin liên lạc, kiên quyết không để xảy ra sai sót, lọt, chậm, dù là nhỏ nhất. Không chỉ vậy, Lữ đoàn còn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh xây dựng chính quy trên tất cả các mặt công tác; chú trọng duy trì nền nếp chế độ ngày, tuần, trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường các biện pháp quản lý bộ đội, quản lý vũ khí, trang bị, phương tiện theo phân cấp, nhất là số chiến sĩ mới, chiến sĩ sắp xuất ngũ, quân nhân ở đài, trạm lẻ. Đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình: “Ca trực kiểu mẫu”, “Đường dây, tuyến cáp tự quản”, “Trạm 5 tốt”,... nâng cao khả năng cơ động bảo đảm thông tin thường xuyên và đột xuất theo kế hoạch, chỉ thị của cấp trên.

Bằng các biện pháp tích cực, đồng bộ, trong 05 năm qua, liên lạc trên các phương tiện thông tin của Lữ đoàn luôn thông suốt, đạt tỷ lệ từ 99,78% trở lên, không để lọt canh, lọt tín hiệu, tồn đọng điện. Đặc biệt, năm 2017, Lữ đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cơ động bảo đảm thông tin phục vụ Diễn tập MB-17, KH-17, được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Giấy khen.

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Lữ đoàn tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực toàn diện, góp phần xây dựng lực lượng Thông tin liên lạc cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá HỒNG SƠN, Lữ đoàn trưởng

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 11:01 - 21/01/2022

EUR24,965.0926,364.70

GBP29,963.4031,243.06

USD22,450.0022,760.00

Giá vàng

Cập nhật : 10:29 - 21/01/2022

HCMSJC61.20061.800
Hà NộiSJC61.20061.820
Đà NẵngSJC61.20061.820