Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Tư, 27/01/2016, 09:31 (GMT+7)
Lữ đoàn Thông tin 596 thực hiện tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gắn Huy hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lên Quân kỳ Quyết thắng của Lữ đoàn.
(Ảnh: qdnd.vn)

Lữ đoàn Thông tin 596 (Binh chủng Thông tin liên lạc) có nhiệm vụ bảo đảm thông tin cho hoạt động sẵn sàng chiến đấu và một số nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất; đặc biệt là đảm bảo cho hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy các cấp trong toàn quân trên địa bàn phía Nam. Trong đó, có những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, như: bảo đảm thông tin liên lạc cho Quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, các đảo tiền tiêu, các đồn biên phòng trên tuyến biên giới Tây Nam Tổ quốc; công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống bão lũ, cháy rừng,… trên địa bàn Quân khu 7, Quân khu 9.

Nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ đó, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên của Lữ đoàn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, nỗ lực vươn lên làm chủ trang bị, khí tài, bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong 05 năm qua, Lữ đoàn luôn đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, tỷ lệ liên lạc đạt 99,8%; không có vi phạm kỷ luật thông tin, không để xảy ra mất an toàn; thông tin quân bưu kịp thời, an toàn. Đặc biệt, năm 2015, Lữ đoàn đã phối hợp với các đơn vị chức năng bảo đảm tốt thông tin liên lạc truyền hình phục vụ Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; diễn tập dự bị động viên (ĐV-15),… được cấp trên đánh giá cao.

Để có được kết quả đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên nhận thức rõ đặc điểm, tầm quan trọng của nhiệm vụ được giao. Là đơn vị bảo đảm thông tin chiến lược của Bộ, đóng quân phân tán (trên địa bàn 09 tỉnh, thành phố phía Nam), quản lý một khối lượng lớn trang thiết bị hiện đại,… nên đòi hỏi mọi cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Để làm được điều đó, Lữ đoàn chú trọng giáo dục quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, mà trực tiếp là của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng. Thời gian qua, Lữ đoàn đã tích cực thực hiện Đề án Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới, phù hợp thực tiễn đơn vị, gắn xây dựng bản lĩnh chính trị với nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhất là với đội ngũ cán bộ. Hằng năm, Lữ đoàn đều hoàn thành 100% nội dung, chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng, quân số tham gia từ 98,6% trở lên, kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% đến 85% khá, giỏi. Trong điều kiện phần lớn các đơn vị trực thuộc Lữ đoàn đóng quân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nên bên cạnh những thuận lợi cơ bản, không tránh khỏi tác động tiêu cực từ những mặt trái của xã hội, làm ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm lý, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ. Trước tình hình đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã thường xuyên chăm lo giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng gắn với công tác quản lý, rèn luyện, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chính quyền và hoạt động của các tổ chức quần chúng. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, chấn chỉnh những biểu hiện tư tưởng và hành động sai, giữ vững ổn định về mọi mặt. Lữ đoàn tập trung giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, phát  huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện “nói đi đôi với làm”, gần gũi với chiến sĩ, tích cực xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất. Mặt khác, Lữ đoàn quan tâm bảo đảm chế độ, đời sống của bộ đội và làm tốt công tác hậu phương quân đội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân viên chuyên môn yên tâm gắn bó với Đơn vị, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với đó, Lữ đoàn coi trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu gắn với bảo đảm thông tin thường xuyên. Huấn luyện giỏi là cơ sở, biện pháp nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chất lượng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm thông tin thường xuyên của Đơn vị. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Trước hết, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, từ xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu, soạn và thông qua giáo án đến chuẩn bị con người, cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện. Công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ được Lữ đoàn đặc biệt quan tâm; trong đó, chú trọng duy trì nghiêm túc chế độ tập huấn cán bộ trước giai đoạn huấn luyện, chế độ bồi dưỡng cán bộ hằng tuần, hằng tháng với những nội dung thiết thực; đồng thời, động viên, tạo điều kiện để cán bộ tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ. Xuất phát từ đặc thù của một đơn vị kỹ thuật, trong huấn luyện phân đội, Lữ đoàn chỉ đạo bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tập trung vào huấn luyện tổ đài, kíp trực theo hướng đồng bộ, chuyên sâu, sát nhiệm vụ, địa bàn, phù hợp với tổ chức, biên chế, trang bị kỹ thuật hiện có. Đồng thời, chủ động bồi dưỡng lực lượng kỹ thuật nòng cốt, đào tạo cơ bản về mạng, có trình độ cao về công nghệ thông tin để chống xâm nhập, lộ lọt thông tin, đẩy mạnh chuẩn hóa các yếu tố để hội nhập thông tin khu vực. Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, Lữ đoàn thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm kíp trực, nhất là trực thông tin liên lạc quản lý khu vực biên giới, vùng biển, hải đảo, thềm lục địa thiêng liêng  của Tổ quốc.

Trước yêu cầu xây dựng Binh chủng hiện đại, Lữ đoàn được trang bị những phương tiện thông tin hiện đại, do đó trong huấn luyện yêu cầu đặt ra là phải nhanh chóng làm chủ, khai thác tốt những phương tiện, khí tài mới này phục vụ cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Nhờ đó, Lữ đoàn đã đảm bảo thông tin liên lạc thường xuyên thông suốt, ổn định, vững chắc trong mọi tình huống. Năm 2015, vô tuyến điện chuyển, nhận hàng ngàn công điện, quân bưu chuyển hàng trăm ngàn công văn, tài liệu kịp thời, an toàn. Đặc biệt, Lữ đoàn đã bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ tốt cho các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước, Quân đội; phối hợp với lực lượng thông tin của Quân khu 7, Quân đoàn 4 bảo đảm thông tin (A3), phòng, chống lụt bão, v.v.

Đối với những khí tài thế hệ cũ (trong biên chế, chưa được thay thế), Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác quản lý, sử dụng, khai thác kết hợp với khí tài thế hệ mới; coi trọng phát huy trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật trong bảo dưỡng, sửa chữa, tăng tuổi thọ và hiệu suất sử dụng trang bị, tận dụng khai thác tối đa nguồn vật tư linh kiện của các máy thế hệ cũ; nêu cao tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo trong khai thác, sử dụng các trang bị kỹ thuật, công nghệ hiện đại; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Theo chỉ đạo của cấp trên, Đơn vị chủ động phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông trong và ngoài Quân đội tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn, đảm bảo từng bước làm chủ về trang bị và công nghệ tiên tiến; phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội tham gia điều hành, xử lý thông tin, trao đổi hạ tầng, đảm bảo thông tin thường xuyên, ổn định, vững chắc. Đồng thời, khai thác có hiệu quả mạng thông tin vệ tinh Vinasat (giai đoạn 1), bảo đảm kịp thời thông tin liên lạc, truyền hình cho các điểm đảo, nhà giàn, tàu hải quân, cảnh sát biển, đồn biên phòng, giúp cấp trên nhanh chóng nắm chắc tình hình các khu vực trọng điểm khi có tình huống; triển khai các công trình, dự án hiện đại hóa hệ thống thông tin liên lạc, góp phần xây dựng mạng viễn thông quân sự đồng bộ, vững chắc; khai thác có hiệu quả mạng kỹ thuật số quân sự nối mạng máy tính toàn quân, tạo cơ sở nền tảng cho thực hiện tự động hóa chỉ huy ở các cấp. Mặt khác, Lữ đoàn thực hiện nghiêm túc nền nếp, chế độ bảo quản, bảo dưỡng trang bị, khí tài; duy trì hệ số bảo đảm (Kbđ) từ 1 đến 1,2; hệ số kỹ thuật Kt = 1; phát huy vai trò các tổ kỹ thuật cơ động, trung tâm bảo đảm kỹ thuật trong việc khắc phục sự cố kỹ thuật từ xa; duy trì chặt chẽ, thường xuyên Cuộc vận động 50, nhất là kiểm tra tình trạng kỹ thuật ô tô, xe máy khi chuyển, nhận tài liệu, công văn và phương  tiện khi tham gia giao thông.

Cùng với đó, Lữ đoàn đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng môi trường văn hóa, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là cơ sở quan trọng để Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lữ đoàn thường xuyên giáo dục, quán triệt, cụ thể hóa các chỉ thị, quy định của cấp trên về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, nhằm không ngừng nâng cao nhận thức cho bộ đội về pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội và quy định của Đơn vị. Lữ đoàn tăng cường các biện pháp quản lý kỷ luật, thực hiện làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh; duy trì chặt chẽ các chế độ học tập, công tác trong ngày, trong tuần; kết hợp với phong trào tự quản, tự rèn của mọi cán bộ, chiến sĩ; kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa, xử lý nghiêm các vụ vi phạm kỷ luật. Lữ đoàn luôn chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, gắn quản lý bộ đội với việc tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các ngày nghỉ, xây dựng các điểm đóng quân thành các “điểm sáng văn hóa”, không để các sản phẩm xấu độc thẩm lậu vào đơn vị. Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp trên, công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của Lữ đoàn có bước tiến bộ rõ rệt, góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Những kết quả trên là cơ sở, kinh nghiệm để Lữ đoàn 596 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Chiến lược phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự giai đoạn 2015-2020” của Binh chủng;  hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên và đột xuất, góp phần xây dựng Binh chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại tá VŨ VĂN HÂN, Lữ đoàn trưởng

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:32 - 15/07/2020

HCMSJC50.30050.670
Hà NộiSJC50.30050.690
Đà NẵngSJC50.30050.690

Thời tiết