Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 24/09/2018, 07:17 (GMT+7)
Lữ đoàn Thông tin 205 tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tiêu biểu, mẫu mực

Lữ đoàn Thông tin 205 thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc (tiền thân là Trung đoàn Thông tin 205 - Trung đoàn Thông tin đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam), được thành lập ngày 23-10-1958. Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc, được sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị bạn, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Lữ đoàn luôn đoàn kết một lòng, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ghi nhận những thành tích đó, Lữ đoàn Thông tin 205 được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc tặng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Có được kết quả trên là do Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn quan tâm, chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tiêu biểu, mẫu mực, tạo môi trường thuận lợi để mọi cán bộ, chiến sĩ vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững mạch máu thông tin liên lạc trong mọi tình huống. Những năm qua, nhất là từ năm 2017, thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tiêu biểu trong Binh chủng Thông tin liên lạc và khối các binh chủng trong toàn quân, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, ban hành các tiêu chí và triển khai thực hiện. Các cấp ủy, chi bộ bám sát nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên và đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tiêu biểu, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, nhân rộng các mô hình điểm; phát huy tốt vai trò của cấp ủy, chỉ huy, tổ chức quần chúng, tạo sự chuyển biến toàn diện trên các mặt công tác.

Lữ đoàn trưởng Đỗ Hoài Nam kiểm tra công tác bảo đảm thông tin liên lạc 

Trong xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, Lữ đoàn tập trung quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên, nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, tinh thần, thái độ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, phù hợp với từng đối tượng, gắn giáo dục chính trị với thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; duy trì thực hiện có hiệu quả việc lấy phiếu khảo sát tình hình tư tưởng, dư luận trong đơn vị. Đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, xây dựng và nhân rộng “điển hình tiên tiến”, gương “người tốt, việc tốt” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuổi trẻ Lữ đoàn có nhiều mô hình mới, cách làm hay như: “Chi đoàn thông tin 5 tốt”, “Cặp điều sửa dây máy điện thoại kiểu mẫu”, “Tổ đài cơ động tinh nhuệ”, “Ca trực kiểu mẫu”, v.v. Phát huy nội lực xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong đơn vị; củng cố, nâng cấp phòng truyền thống, phòng Hồ Chí Minh, Tủ sách pháp luật, tranh cổ động, pa-nô, áp phích ở đơn vị, v.v. Nhờ đó, đã góp phần tạo môi trường thuận lợi để rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất chính trị trong mỗi cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo cho Lữ đoàn là một khối thống nhất về ý chí và hành động, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đảng ủy Lữ đoàn thường xuyên chăm lo củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh. Các cấp ủy, chi bộ tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, giữ vững nguyên tắc, xây dựng các quy chế lãnh đạo chặt chẽ, nhất là đối với các lĩnh vực trọng yếu, hậu cần, tài chính, xây dựng cơ bản. Thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo đảm đánh giá đúng thực chất, không nể nang, né tránh; kịp thời chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế và kiên quyết khắc phục những khuyết điểm đã chỉ ra. Hằng tháng, duy trì thực hiện có hiệu quả việc lấy phiếu đánh giá chất lượng đảng viên theo tiêu chí đảng viên “5 tốt”1. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tập trung vào những đảng viên là cán bộ chủ trì và đảng viên hoàn thành nhiệm vụ thấp, làm việc ở nơi trọng yếu, dễ phát sinh tiêu cực, ngăn ngừa kịp thời những hành vi vi phạm. Kết quả đánh giá đảng viên, tổ chức đảng hằng năm, Đảng bộ Lữ đoàn luôn đạt trong sạch, vững mạnh; trong đó, có 3 năm (2013, 2015, 2016) đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, trên 85% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác cán bộ được lãnh đạo chặt chẽ, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, khách quan, dân chủ; tập trung bồi dưỡng phương pháp, tác phong công tác, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên. Thực hiện tốt việc nhận xét, đánh giá cán bộ với phân tích chất lượng đảng viên, làm cơ sở cho việc luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, đúng người, đúng việc; mạnh dạn đưa vào nguồn cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực tốt để bồi dưỡng, thử thách, bảo đảm cho đội ngũ cán bộ phát triển liên tục, có sự kế thừa vững chắc. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện tốt, nhất là trong thẩm định, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị để bổ nhiệm cán bộ, phát triển đảng viên và bố trí những người vào làm việc ở các vị trí trọng yếu. Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn, bảo đảm phòng gian, giữ bí mật, không để các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội thâm nhập vào Đơn vị; thực hiện tốt mô hình “3 quản”2.

Nâng cao chất lượng bảo đảm thông tin liên lạc, huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được Lữ đoàn xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Lữ đoàn đã chủ động tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng quy hoạch mạng lưới, phát triển hạ tầng thông tin. Phát huy tốt vai trò đơn vị Tổng trạm thông tin Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng, Trung tâm kết nối, điều hành khai thác hiệu quả mạng thông tin quân sự; duy trì nền nếp chế độ quản lý, điều hành khai thác thông tin, góp phần nâng cao chất lượng, tính ổn định, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống, nhất là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời. Với sự nỗ lực đó, đã góp phần bảo đảm tỷ lệ thông tin liên lạc trên các phương tiện đạt từ 99,5% - 100%; quản lý, khai thác tốt hệ thống truyền hình giao ban trực tuyến của Bộ Quốc phòng, đường dây nối thẳng có bảo mật giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ Quốc phòng Trung Quốc và các nước ASEAN. Tổ chức vận hành thông tin quân bưu, chuyển nhận công văn, tài liệu, khí tài, trang bị bảo đảm chặt chẽ, an toàn tuyệt đối. Các phân đội thông tin cơ động được xây dựng theo tiêu chí “tinh nhuệ”, bảo đảm tốt thông tin liên lạc, truyền hình, bảo vệ, phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Đồng thời, triển khai nhiều dự án, công trình thông tin trọng điểm, góp phần hoàn thiện mạng lưới thông tin liên lạc quân sự. Tiêu biểu là: mạng tổng đài quốc phòng, tách mạng tổng đài quân sự độc lập, các công trình thông tin thuộc Dự án 678; lắp đặt, hỗ trợ di chuyển tổng đài các đơn vị trong toàn quân; hạ ngầm hàng trăm tuyến cáp trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh phía Bắc; thử khí tài mới,... bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ và an toàn tuyệt đối.

Trong công tác huấn luyện, tiếp tục đột phá vào việc huấn luyện nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành hệ thống thông tin; chất lượng công tác của cơ quan Lữ đoàn; năng lực chỉ huy, quản lý, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhất là cấp trung đội, đại đội. Đồng thời, nâng cao trình độ khai thác, sử dụng các trang bị kỹ thuật mới; huấn luyện theo nhiệm vụ, tình huống và kiểm tra, đánh giá việc tự học tập, nghiên cứu của cán bộ, nhân viên; tham gia các hội thi, hội thao đạt kết quả tốt3. Trong xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, Lữ đoàn triển khai nhiều biện pháp tích cực, với phương châm: “cấp trên làm gương cho cấp dưới, đảng viên làm gương cho quần chúng, cơ quan làm gương cho đơn vị”. Nhờ đó, tạo chuyển biến rõ nét về mọi mặt trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, tập trung vào việc thực hiện nền nếp, chế độ ngày, tuần, lễ tiết tác phong, mang mặc, xưng hô, chào hỏi của bộ đội; đơn vị không có vụ việc nghiêm trọng, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm còn 0,19%.

Cùng với đó, Lữ đoàn đã triển khai thực hiện xây dựng đơn vị điểm về chính quy ngành Kỹ thuật của Binh chủng. Trong thực hiện, Lữ đoàn đã bám sát yêu cầu công tác kỹ thuật phục vụ hiện đại hóa thông tin liên lạc quân sự; bảo đảm kịp thời, đồng bộ vật tư, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, quản lý, cấp phát trang bị thông tin, dụng cụ sửa chữa, vật tư kỹ thuật chặt chẽ, đúng quy định. Thường xuyên củng cố, bảo đảm tốt hệ thống an toàn cho các trạm thông tin kỹ thuật số, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ; hoàn thành việc lắp đặt, huấn luyện chuyển giao các trạm thông tin kỹ thuật số cho các đơn vị. Triển khai hiệu quả việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành và huấn luyện kỹ thuật; thi đua thực hiện tốt phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhiều đề tài được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Binh chủng tặng giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” và đưa vào ứng dụng có hiệu quả4 . Ngoài ra, Lữ đoàn còn triển khai bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ; đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, thường xuyên chế biến, cải tiến, nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm an toàn thực phẩm. Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với phong trào “Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp”. Công tác chăm sóc sức khỏe của bộ đội được thực hiện tốt, không để dịch bệnh xảy ra, quân số khỏe đạt 99,6%.

Kết quả đạt được thời gian qua là nền tảng vững chắc để Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tiêu biểu, mẫu mực, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững mạch máu thông tin liên lạc “kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn” trong mọi tình huống, xứng đáng với truyền thống Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đại tá ĐỖ HOÀI NAM, Lữ đoàn trưởng
_____
__________

1 - 5 tốt: 1. Tư tưởng chính trị tốt; 2. Phẩm chất đạo đức, lối sống tốt; 3. Tổ chức kỷ luật tốt; 4. Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ; 5. Làm tốt việc phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2 - 3 quản: 1. Quản lý tốt mối quan hệ trong nội bộ; 2. Quản lý tốt mối quan hệ ngoài xã hội; 3. Quản lý tốt quân nhân tham gia các trang mạng xã hội.

3 - Lữ đoàn đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi “An toàn, phòng chống cháy nổ” cấp Binh chủng năm 2017; giải Ba toàn đoàn Hội thi tiểu đoàn trưởng, chính trị viên tiểu đoàn cấp Binh chủng (1 giải Nhất, 1 Nhì cá nhân); 1 giải Nhất, 2 giải Ba cá nhân Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp Binh chủng; 1 giải Ba cá nhân Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp toàn quân.

4 - Từ năm 2011 đến nay, Lữ đoàn đã có 32 đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của cán bộ, nhân viên được nghiên cứu, ứng dụng; 04 công trình, sáng kiến được Hội đồng Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội trao giải.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết