Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 07/03/2013, 23:07 (GMT+7)
Lữ đoàn Phòng không 673 xây dựng đơn vị điểm điển hình tiên tiến toàn diện

Lữ đoàn Phòng không 673 thuộc Quân đoàn 2, tiền thân là Sư đoàn Phòng không 673, thành lập ngày 29-3-1973. Trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) Lữ đoàn đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xây dựng nên truyền thống “Thần tốc - Táo bạo - Quyết chiến - Toàn thắng”. Ghi nhận những thành tích đó, Lữ đoàn đã được Nhà nước, Quân đội tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, năm 2000, Lữ đoàn được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), Lữ đoàn đã triển khai thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp; trong đó, lấy xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) làm cơ sở để nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ. Năm 2010, Lữ đoàn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 giao nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm điển hình tiên tiến toàn diện để làm cơ sở rút kinh nghiệm chỉ đạo trong Quân đoàn. Đây là vinh dự và trách nhiệm, đồng thời cũng là thời cơ để Lữ đoàn đẩy mạnh xây dựng VMTD lên một bước mới, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của Lữ đoàn. Là đơn vị có bề dày truyền thống, nhiều năm gần đây luôn là một trong những đơn vị lá cờ đầu của Quân đoàn, nhưng Lữ đoàn cũng còn những khó khăn, như: vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, đơn vị đóng quân trên địa hình trung du miền núi có khí hậu khắc nghiệt... Nhận rõ điều đó, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 917/1999/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Quyết định số 814/QĐ-TM của Tổng Tham mưu trưởng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn về xây dựng đơn vị VMTD, Đảng ủy Lữ đoàn đã ra Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo; Chỉ huy Lữ đoàn đã ra chỉ thị, xây dựng Kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ này phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, Lữ đoàn vừa coi trọng xây dựng một cách toàn diện, vừa tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đi đôi với khắc phục khâu yếu, mặt yếu nhằm tạo bước đột phá mới trên các mặt công tác.

Hội nghị Đảng ủy Lữ đoàn kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI)

Nhận rõ việc xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng là vấn đề quan trọng hàng đầu, Lữ đoàn luôn tổ chức tốt việc quán triệt cho mọi CB,CS về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nhằm thống nhất nhận thức, xây dựng quyết tâm cao để CB,CS tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm. Đồng thời, tích cực quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về xây dựng đơn vị điểm điển hình tiên tiến toàn diện. Trong quá trình thực hiện, Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục theo hướng thiết thực, hiệu quả, đảm bảo sát với thực tế, đối tượng và phù hợp với sự phát triển của tình hình; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên; giữa giáo dục nhiệm vụ với giáo dục truyền thống; gắn lý luận với thực tiễn... Đi đôi với giáo dục, Lữ đoàn tăng cường công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Cán bộ các cấp thường xuyên sâu sát, nắm chắc tình hình tư tưởng của bộ đội, nhất là những hiện tượng chưa yên tâm, thiếu cố gắng trong học tập, rèn luyện để có biện pháp giúp đỡ kịp thời. Bởi vậy, những năm qua nội bộ Lữ đoàn luôn ổn định, đoàn kết, thống nhất cao; 100% CB,CS có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Lữ đoàn còn tích cực phối hợp với địa phương xây dựng địa bàn an toàn; tham gia giúp nhân dân phát triển kinh tế, "xoá đói giảm nghèo", tham gia các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa"... Thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn đóng quân, CB,CS của Lữ đoàn đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng, lao động giúp đỡ địa phương hàng ngàn ngày công thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Thông qua đó, góp phần tô thắm thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân.

Việc kiện toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, nhất là ở đơn vị cơ sở được Lữ đoàn thường xuyên coi trọng. Lữ đoàn đã triển khai thực hiện tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", với trọng tâm "làm theo" tấm gương của Bác. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị vừa củng cố, kiện toàn tổ chức, biên chế theo quy định, vừa tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị VMTD. Bằng các biện pháp đó, Đảng bộ Lữ đoàn đã có bước chuyển biến toàn diện. Hai năm liền (2011, 2012) Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ; trong đó, có trên 80% hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% các tổ chức đoàn đạt vững mạnh, được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Cờ Đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, thiếu nhi cấp cơ sở 5 năm (2007 - 2011). 

Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới

Là đơn vị phòng không nằm trong đội hình Quân đoàn chủ lực cơ động của Bộ, nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của Lữ đoàn đặt ra những yêu cầu rất cao; nhất là trong điều kiện tác chiến hiện đại, kẻ xâm lược sử dụng vũ khí công nghệ cao. Theo đó, Lữ đoàn tổ chức quán triệt cho CB,CS các chỉ thị, mệnh lệnh SSCĐ phòng không của Tư lệnh Quân đoàn; đẩy mạnh giáo dục về nhiệm vụ, truyền thống của đơn vị; coi trọng phổ biến kinh nghiệm chiến đấu, âm mưu, thủ đoạn tác chiến đường không của địch trong các cuộc chiến tranh gần đây; quán triệt, phổ biến điều lệnh, điều lệ, các chế độ, quy định về SSCĐ. Cùng với đó, Lữ đoàn thường xuyên kiện toàn, đảm bảo cho các đơn vị SSCĐ ổn định về tổ chức, biên chế và VKTBKT; chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện SSCĐ và tích cực tổ chức luyện tập thành thục các phương án chiến đấu, duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp canh trực SSCĐ phòng không từ Sở Chỉ huy Lữ đoàn đến các phân đội trực chiến.

Nhận rõ vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ trong việc nâng cao chất lượng huấn luyện, Lữ đoàn luôn thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ trước khi bước vào huấn luyện; trong đó, trọng tâm là bồi dưỡng cán bộ phân đội, hạ sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp. Cùng với đó, các đơn vị luôn thực hiện tốt công tác đảm bảo huấn luyện, nhất là về mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập... Năm 2012, Lữ đoàn đã có sáng kiến cải tiến hệ thống bia bắn súng tiểu liên AK bài 1, được Quân đoàn đánh giá cao và đang được nhân rộng. Trong huấn luyện, các đơn vị bám sát phương châm, vận dụng linh hoạt các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật cá nhân với thao tác hiệp đồng khẩu đội, trung đội, đại đội; kết hợp giữa lý thuyết với thực hành, giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật. Đến nay, 100% cán bộ của Lữ đoàn huấn luyện được theo phân cấp. Kết quả kiểm tra các nội dung, khoa mục hằng năm: 100% đạt yêu cầu, có trên 80% khá, giỏi. Tham gia diễn tập bắn đạn thật, Lữ đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong Hội thi cán bộ Huấn luyện Điều lệnh và Kỹ thuật chiến đấu binh chủng giỏi năm 2011, Lữ đoàn được Tư lệnh Quân đoàn tặng Bằng khen. Qua các lần kiểm tra của Bộ Tổng Tham mưu, của Quân đoàn, Lữ đoàn đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2011, Lữ đoàn tổ chức diễn tập vòng tổng hợp phục vụ cho toàn quân tham quan, được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được Lữ đoàn xác định là khâu đột phá. Trong đó, Lữ đoàn chú trọng giáo dục cho CB,CS chấp hành kỷ luật “tự giác, nghiêm minh”, làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, cấp trên làm gương cho cấp dưới, cán bộ làm gương cho chiến sĩ, trên cơ sở xây dựng nền nếp chính quy, duy trì nghiêm các chế độ trong ngày, trong tuần và xưng hô, chào hỏi theo Điều lệnh. Đồng thời, tiến hành củng cố, xây dựng hệ thống quy chế, quy định, sổ sách, biểu, bảng... theo đúng quy định, làm cơ sở cho việc chấp hành kỷ luật và xây dựng nền nếp chính quy trong Lữ đoàn. Đây là mục tiêu chủ yếu và cũng là thước đo đánh giá một cách toàn diện, khách quan kết quả xây dựng đơn vị điểm điển hình tiên tiến toàn diện của Lữ đoàn. Nhờ đó, hai năm qua, Lữ đoàn là đơn vị mẫu mực về xây dựng chính quy, không có quân nhân vi phạm kỷ luật phải xử lý, không có tệ nạn xã hội, đơn vị an toàn tuyệt đối về người và VKTBKT.

Là đơn vị chiến đấu, đơn vị kỹ thuật nên Lữ đoàn được trang bị, quản lý, sử dụng nhiều loại VKTBKT. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Lữ đoàn luôn coi trọng công tác đảm bảo kỹ thuật. Thời gian qua, Lữ đoàn đã thực hiện tốt Cuộc vận động 50, tập trung trọng tâm vào xây dựng nền nếp chính quy trong công tác đảm bảo kỹ thuật; duy trì nghiêm túc chế độ bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất VKTBKT, đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và diễn tập bắn đạn thật. Đặc biệt, Lữ đoàn triển khai thực hiện tốt các nội dung công tác kỹ thuật theo Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW, nhờ đó hệ số kỹ thuật các loại súng, pháo luôn đạt từ 0,96 đến 0,98, các loại xe máy đạt từ 0,93 đến 0,95. Riêng VKTBKT phục vụ cho nhiệm vụ canh trực SSCĐ đảm bảo đồng bộ đạt 100%, xe máy đạt hệ số kỹ thuật = 1.

Công tác bảo đảm đời sống bộ đội luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều chủ trương, biện pháp thiết thực. Các đơn vị đã tích cực, chủ động đẩy mạnh tăng gia, sản xuất cải thiện đời sống bộ đội; xây dựng, củng cố và phát huy hiệu quả các khu tăng gia, sản xuất, chăn nuôi tập trung; thực hiện đa dạng hoá các loại cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Phát huy tinh thần "tự lực tự cường", Lữ đoàn đầu tư xây dựng nhà máy lọc nước tinh khiết để đảm bảo nước uống cho bộ đội và tổ chức xay xát gạo chất lượng tốt, giá thấp hơn thị trường góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn của bộ đội. Hai năm qua, công tác bảo đảm hậu cần, đời sống của Lữ đoàn đều vượt chỉ tiêu; không xảy ra dịch bệnh, quân số khoẻ trên 99%.

Từ thực tiễn xây dựng đơn vị VMTD, nhất là qua hai năm thực hiện xây dựng đơn vị điểm điển hình tiên tiến toàn diện của Quân đoàn, Lữ đoàn rút ra một số bài học kinh nghiệm: 1. Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị; đồng thời, tích cực đẩy mạnh công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội về nhiệm vụ xây dựng đơn vị VMTD, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh kịp thời các sai sót. 2. Coi trọng nâng cao trách nhiệm, bồi dưỡng trình độ chỉ huy, quản lý và tổ chức thực hiện cho đội ngũ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp làm cơ sở để xây dựng đơn vị. 3. Thực hiện nền nếp tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện và có các giải pháp kịp thời khắc phục những mặt yếu, khâu yếu; tích cực nhân rộng các mô hình điển hình và động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích cao trong xây dựng đơn vị điểm điển hình tiên tiến toàn diện.

 

Đại tá NGUYỄN ĐỨC TRÁNG
Lữ đoàn trưởng

Ý kiến bạn đọc (1)

Xin ảnh
25/11/2016 17:23
Ad có thể cho e xin loạt ảnh mà quý báo về đơn đơit đó được ko ạ Nếu được e cảm ơn nhiều ạ
Nguyễn văn ngọc
Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:30 - 06/08/2020

HCMSJC59.60061.400
Hà NộiSJC59.60061.420
Đà NẵngSJC59.60061.420

Thời tiết