Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 16/11/2017, 13:48 (GMT+7)
Lữ đoàn Phòng hóa 86 tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện

Lữ đoàn Phòng hóa 86 (Binh chủng Hóa học), có nhiệm vụ chủ yếu là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu chuyên ngành phòng hóa; bảo đảm hóa học cho tác chiến chiến dịch, chiến lược; tham gia phòng, chống bạo loạn, khủng bố, ứng cứu, khắc phục sự cố hóa chất độc, xạ, ô nhiễm môi trường, xử lý chất độc tồn lưu sau chiến tranh trên toàn miền Bắc. Trước yêu cầu, đòi hỏi rất cao và tính chất đặc thù nguy hiểm, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện bằng nhiều biện pháp phù hợp, hiệu quả.

Quang cảnh buổi kiểm tra của Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng tại Lữ đoàn ngày 27-9-2017. Ảnh: bodoihoahoc.vn.

Trước hết, Lữ đoàn tập trung xây dựng Đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng; xác định đây là nội dung quan trọng hàng đầu, cơ sở để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, nhất là trong điều kiện bộ đội phải thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm, độc hại, nguy cơ mất an toàn cao. Với nhận thức đó, Lữ đoàn tăng cường công tác giáo dục, quán triệt nhiệm vụ, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, thống nhất về nhận thức, hành động và có ý chí, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với thực hiện nghiêm chương trình, nội dung giáo dục chính trị hằng năm, Lữ đoàn lựa chọn, tổ chức cho bộ đội học tập các chuyên đề bổ sung có nội dung sát với chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị kết hợp giữa giáo dục chính trị cơ bản với giáo dục truyền thống “Phòng chống tốt, chiến đấu giỏi” của Bộ đội Hóa học để khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Mặt khác, Lữ đoàn thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là duy trì nền nếp định kỳ hằng quý lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn xuống các đơn vị, trực tiếp đối thoại với bộ đội trong Ngày Chính trị và văn hóa, tinh thần. Để đạt hiệu quả cao, khắc phục biểu hiện hình thức, Lữ đoàn kết hợp lấy ý kiến trực tiếp với phát phiếu để bộ đội phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến thắc mắc, đề nghị. Trên cơ sở đó, tổng hợp, kết luận, trả lời bằng văn bản từng vấn đề và kiểm tra kết quả giải quyết của đơn vị. Nhờ vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, kịp thời chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, giữ vững sự ổn định, đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Bên cạnh đó, Lữ đoàn còn tổ chức tốt các phong trào thi đua đột kích trong phong trào Thi đua Quyết thắng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, trách nhiệm chính trị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nhận rõ vai trò quan trọng của tổ chức đảng các cấp trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Lữ đoàn thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nhất là ở đơn vị đóng quân độc lập. Trong đó, trọng tâm là đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo của các cấp ủy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đề cao vai trò tiền phong, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Nhờ vậy, kết quả phân tích chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm có trên 95% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 80% tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức đảng, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2015, Đảng bộ Lữ đoàn được Quân ủy Trung ương công nhận “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2011-2015).

Lữ đoàn coi trọng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xác định đây là biện pháp then chốt để nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm hóa học của đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Quán triệt Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 174-NQ/ĐU của Đảng ủy Binh chủng Hóa học về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, hằng năm, Lữ đoàn ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện; trong đó, xác định rõ nội dung, chỉ tiêu, biện pháp tổ chức huấn luyện, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị. Để đạt được chỉ tiêu đề ra, Lữ đoàn triển khai đồng bộ các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, nhất là công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý, điều hành huấn luyện, kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện, v.v. Để xử lý tốt các tình huống, sự cố hóa học, cháy nổ,... Lữ đoàn cập nhật, bổ sung những nội dung mới để huấn luyện cho bộ đội. Với những nội dung huấn luyện mới chưa có tài liệu, Lữ đoàn bám sát sự chỉ đạo, định hướng của trên, kết hợp nghiên cứu các tình huống diễn ra trên thực tế, tiến hành biên soạn bài giảng phục vụ huấn luyện và thường xuyên rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện. Thời gian qua, Lữ đoàn đã biên soạn và đưa vào huấn luyện nội dung “Một số kinh nghiệm huấn luyện ứng cứu, khắc phục sự cố hóa chất độc, xạ” và “Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong ứng cứu, khắc phục sự cố hóa chất độc, xạ”, đạt hiệu quả tốt.

Trong quá trình huấn luyện, Lữ đoàn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tổ chức huấn luyện toàn diện, đồng bộ, chuyên sâu cho các đối tượng. Trong đó, đẩy mạnh đổi mới nội dung huấn luyện theo hướng sát thực tế nhiệm vụ của Bộ đội Hóa học, như: chống khủng bố, xử lý chất độc tồn lưu sau chiến tranh, khắc phục sự cố hóa chất độc, xạ, cứu hộ, cứu nạn; coi trọng huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị có trong biên chế và làm chủ trang bị, khí tài mới; nâng cao khả năng cơ động, khả năng tác chiến độc lập, xử trí tốt các tình huống hóa học, phóng xạ xảy ra. Do đặc thù nhiệm vụ, bộ đội phải làm việc cường độ cao, trong điều kiện mang, đeo đầy đủ trang bị, khí tài phòng độc với thời gian dài, nên để đạt kết quả cao, Lữ đoàn tổ chức huấn luyện từ thấp đến cao, nâng dần mức độ phức tạp, trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết. Đồng thời, tăng cường huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm, kết hợp huấn luyện với rèn luyện, nâng cao thể lực bằng nhiều hình thức, giúp cho bộ đội có sức khỏe dẻo dai, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt, Lữ đoàn đẩy mạnh thực hiện mô hình “Kíp xe cán bộ” để làm mẫu, làm trước cho chiến sĩ quan sát, rồi trực tiếp huấn luyện cho chiến sĩ, khắc phục tư tưởng ngại tiếp xúc với khí tài, hóa chất. Hằng năm, Lữ đoàn còn xây dựng kế hoạch, tổ chức diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cho các phân đội và tham gia diễn tập hiệp đồng quân chủng, binh chủng với các quân khu, quân đoàn, theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng. Nhờ đó, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tổ chức, chỉ huy của đội ngũ cán bộ các cấp được nâng cao. Năm 2015, Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện Giỏi” 5 năm (2011-2015).

Ngoài ra, Lữ đoàn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, nhất là bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng; chủ động xây dựng các phương án và tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ đơn vị, phòng, chống bạo loạn, khủng bố, ứng phó sự cố hóa chất độc, xạ, không để bị động, bất ngờ. Lữ đoàn còn tích cực tham gia khắc phục sự cố hóa chất độc, xử lý ô nhiễm môi trường, chất độc tồn lưu sau chiến tranh, góp phần bảo vệ môi trường, cuộc sống của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội. Điển hình là, Lữ đoàn đã tham gia có hiệu quả trong xử lý vụ nổ pháo hoa tại Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng), xử lý đạn CS và đất ô nhiễm tại Kho KV1 (Tổng cục Kỹ thuật), được cấp trên đánh giá cao.

Ý thức sâu sắc kỷ luật là sức mạnh của Quân đội, Lữ đoàn coi trọng xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật và xác định đây là khâu đột phá trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Theo đó, các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chế độ trong ngày, trong tuần; chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ, quy định của Quân đội, đơn vị; thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm công tác quản lý, duy trì kỷ luật, chủ động dự báo, phòng ngừa, có biện pháp ngăn chặn kịp thời, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Do lực lượng bố trí rộng, phân tán, Lữ đoàn thực hiện phương châm “ở đâu có bộ đội, ở đó có cán bộ”, tiến hành giao nhiệm vụ, phân công người phụ trách. Đồng thời, yêu cầu đội ngũ cán bộ các cấp nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, “miệng nói, tay làm”, thực hiện “3 cùng”1 với chiến sĩ, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của bộ đội và có biện pháp giải quyết. Bên cạnh đó, Lữ đoàn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình, giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến Đơn vị. Nhờ đó, từ năm 2011 đến nay, Lữ đoàn không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng; không có chiến sĩ đào, bỏ ngũ, vắng mặt trái phép; tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị.

Cùng với đó, Lữ đoàn quan tâm thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Là đơn vị thuộc binh chủng kỹ thuật, được trang bị nhiều loại vũ khí, khí tài, phương tiện đặc chủng, phần lớn qua sử dụng nhiều năm, không đồng bộ, Lữ đoàn đã quán triệt, đẩy mạnh triển khai thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; giáo dục cho bộ đội phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, giữ tốt, dùng bền. Đồng thời, Lữ đoàn tăng cường huấn luyện cho cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật khai thác, sử dụng, làm chủ các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là các loại khí tài, trang bị, phương tiện mới, hiện đại. Duy trì nghiêm nền nếp chế độ Ngày Kỹ thuật, thực hiện tốt việc bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ, bảo đảm hệ số Kt = 1 cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Kt = 0,85 cho nhiệm vụ huấn luyện. Những năm qua, đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn được áp dụng vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu là mô hình “Sa bàn huấn luyện chiến thuật trinh sát”, “Thiết bị quấn dây mồi súng STR-130”, “Cải tiến dàn phun địa hình xe tiêu tẩy đa năng CDS-1000”, v.v.

Đối với công tác hậu cần, Lữ đoàn thực hiện bảo đảm đầy đủ lượng vật chất dự trữ sẵn sàng chiến đấu và đẩy mạnh tăng gia, sản xuất; gắn quy hoạch khu tăng gia sản xuất với xây dựng doanh trại “chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp”, cải thiện nơi ăn ở, sinh hoạt của bộ đội. Các khu tăng gia chuyên canh được xây dựng theo hướng hướng 5 cơ bản2, kết hợp với mô hình tăng gia, chăn nuôi tập trung, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nên mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó, Lữ đoàn tự túc được 100% rau xanh, từ 80% - 90% thịt, cá; sản phẩm tăng gia đưa vào cải thiện bữa ăn, nâng cao đời sống bộ đội, tỷ lệ quân số khỏe đạt trên 99,6%.

Với việc triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp trên, những năm qua, Lữ đoàn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ghi nhận thành tích đó, năm 2017, Lữ đoàn vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đây là phần thưởng có ý nghĩa nhất, chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống của Lữ đoàn Phòng hóa 86 anh hùng (31-12-1977 - 31-12-2017).

Thượng tá LÊ XUÂN DŨNG, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng
_____
_________

1 - 3 cùng: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm với chiến sĩ

2 - 5 cơ bản: Vườn cơ bản, ao cơ bản, chuồng cơ bản, giàn cơ bản, đường cơ bản.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.