Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 05/06/2017, 08:28 (GMT+7)
Lữ đoàn Pháo binh 434 xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Lữ đoàn Pháo binh 434 vinh dự được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 giao nhiệm vụ làm điểm về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Lữ đoàn có những thuận lợi cơ bản, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, thiếu đồng bộ; thao trường huấn luyện chưa đảm bảo,… đã tác động không nhỏ đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của Lữ đoàn. Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân còn phức tạp; mật độ phương tiện giao thông cao, dễ xảy ra mất an toàn giao thông, v.v. Trước tình hình đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Lữ đoàn tập trung quán triệt sâu các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên, nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, tinh thần, thái độ, trách nhiệm trong huấn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Lữ đoàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” và Quy chế giáo dục chính trị của Tổng cục Chính trị. Trong quá trình thực hiện, Lữ đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục truyền thống với định hướng tư tưởng và giáo dục pháp luật, lồng ghép vào các hoạt động thực tiễn. Ngoài ra, Lữ đoàn còn bổ sung những nội dung giáo dục chính trị phù hợp với từng đối tượng theo yêu cầu, nhiệm vụ, nhất là khi có những sự kiện về chính trị, xã hội trên thế giới, trong nước hoặc ở địa phương cần phải định hướng tư tưởng cho bộ đội. Nhờ đó, công tác giáo dục chính trị đã mang lại hiệu quả thiết thực, làm cơ sở đấu tranh có hiệu quả với những quan điểm sai trái, thù địch, phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng. Đóng quân trên địa bàn phát triển công nghiệp và đô thị hóa nhanh, chịu sự tác động đa chiều từ xã hội, Lữ đoàn coi trọng quản lý tình hình tư tưởng của bộ đội, thông qua nhiều biện pháp, như: trực tiếp đối thoại với bộ đội trong Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần; cán bộ cấp trung đội, đại đội thực hiện nghiêm quy định cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ với bộ đội; thực sự lắng nghe, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của bộ đội, kịp thời uốn nắn, giải quyết dứt điểm những vướng mắc, không để bị động, bất ngờ về tư tưởng; phối hợp với địa phương, gia đình nắm chắc các mối quan hệ xã hội, v.v. Bên cạnh đó, Lữ đoàn đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuổi trẻ Lữ đoàn có nhiều mô hình mới, cách làm hay, như: “Chi đoàn không có đoàn viên thanh niên vi phạm kỷ luật”, “Chi đoàn không khói thuốc lá”, v.v. Đặc biệt, mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”, “Tiết kiệm phụ cấp hướng tới tương lai” đã có tác dụng rất lớn trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ. Thông qua các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng đó, hiện nay, 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Để các tổ chức đảng thực sự trở thành hạt nhân lãnh đạo, Đảng ủy Lữ đoàn thường xuyên kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; đảm bảo 100% chi bộ đại đội đủ quân có chi ủy, trung đội pháo có tổ đảng; duy trì thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng nghị quyết và triển khai thực hiện ở cấp chi bộ; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện nghị quyết, chấp hành Điều lệ Đảng; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Với đặc điểm phần lớn cán bộ, đảng viên có nhà riêng tại khu vực đóng quân, Lữ đoàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Bên cạnh đó, Lữ đoàn quan tâm bảo đảm tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ, tạo thuận lợi cho mọi quân nhân yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhờ vậy, chất lượng của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên ngày một nâng lên; năm 2016, Đảng bộ Lữ đoàn đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; trên 96% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Đó là cơ sở, nền tảng quan trọng để xây dựng Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 4 trao Cờ đơn vị huấn luyện giỏi năm 2016 của Bộ Quốc phòng cho Lữ đoàn. 
(Ảnh: baobinhduong.vn)

Là đơn vị pháo binh của quân đoàn chủ lực, cơ động, Lữ đoàn tập trung đẩy mạnh công tác huấn luyện, nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu. Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo” và các kế hoạch, mệnh lệnh huấn luyện, chiến đấu của trên, Lữ đoàn thực hiện nghiêm túc quy định về tổ chức biên chế, ưu tiên quân số cho đơn vị làm nhiệm vụ A2, huấn luyện chiến sĩ mới. Thường xuyên bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện chiến đấu ở các cấp, duy trì nghiêm các nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức luyện tập thuần thục các kế hoạch, phương án, nâng cao khả năng, trình độ sẵn sàng chiến đấu của Đơn vị. Hằng năm, Đảng ủy Lữ đoàn ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện; trong đó, nhấn mạnh đổi mới tư duy, nhận thức về nhiệm vụ huấn luyện; công tác chỉ đạo, quản lý huấn luyện; nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện và bảo đảm huấn luyện. Theo đó, Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, chú trọng khâu tập huấn, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp. Để huấn luyện sát thực tế chiến đấu trong điều kiện thao trường chưa bảo đảm, Lữ đoàn tích cực huấn luyện trên sa bàn, xoay vòng đổi tập khoa học, kết hợp huấn luyện với làm công tác dân vận. Được biên chế nhiều loại pháo, nên trong quá trình huấn luyện, Lữ đoàn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu chuyên ngành pháo binh; lấy huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật là trung tâm, huấn luyện cán bộ là then chốt. Theo đó, Lữ đoàn tổ chức huấn luyện vững chắc từ cá nhân đến phân đội, bám sát các tiêu chuẩn huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành và tiêu chuẩn “Đơn vị Pháo binh Huấn luyện giỏi”; duy trì chế độ hợp luyện đại đội, chỉ huy bắn tiểu đoàn, luyện tập bắn pháo trên sa bàn; tập trung huấn luyện thuần thục chiến thuật pháo binh trong chiến đấu hiệp đồng cũng như chiến đấu độc lập.

Cơ động lực lượng là vấn đề rất quan trọng đối với Bộ đội Pháo binh, nhất là trong chiến tranh hiện đại. Vì vậy, cùng với huấn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, Lữ đoàn coi trọng huấn luyện nâng cao khả năng cơ động lực lượng, phương tiện trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao; trong đó, đặc biệt chú ý đến huấn luyện cơ động, vượt sông bằng phương tiện hiện đại. Đồng thời, Lữ đoàn tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, điều hành, rút kinh nghiệm huấn luyện cơ động; duy trì nền nếp hội thi, hội thao toàn diện, rộng khắp, tạo động lực để nâng cao chất lượng huấn luyện. Năm 2016, các đại đội, tiểu đoàn đều đạt tiêu chuẩn đơn vị huấn luyện giỏi; tham gia thi Sĩ quan Pháo binh huấn luyện giỏi cấp Quân đoàn đạt giải Nhất, thi cấp Bộ đạt giải Ba; thi Lữ đoàn trưởng và Chính ủy cấp Quân đoàn đạt giải Nhất, v.v. Với những kết quả đạt được, Lữ đoàn đã được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua “Đơn vị huấn luyện Giỏi”.

Đi đôi với nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn coi trọng công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, coi đây là một biện pháp quan trọng để nâng cao sức mạnh chiến đấu. Để xây dựng chính quy đạt hiệu quả, chấp hành kỷ luật trở thành ý thức tự giác của mọi cán bộ, chiến sĩ, bên cạnh việc giáo dục, quán triệt, Lữ đoàn duy trì nghiêm các chế độ trong ngày, trong tuần. Toàn Đơn vị thực hiện làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, cấp trên làm gương cho cấp dưới, cơ quan làm gương cho đơn vị, cán bộ làm gương cho chiến sĩ. Đóng quân trong khu dân cư, Lữ đoàn phát huy vai trò các tổ chức quần chúng kết hợp với đoàn thanh niên địa phương tổ chức các phong trào thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ,… nhất là trong các ngày nghỉ, dịp lễ, tết, vừa góp phần quản lý bộ đội, vừa tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong Đơn vị. Mặt khác, Lữ đoàn kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa, xử lý nghiêm các vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm các quy định về an toàn giao thông, an toàn trong huấn luyện, v.v. Nhờ đó, công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của Lữ đoàn có sự chuyển biến, tiến bộ vững chắc; năm 2016, không có vụ việc vi phạm kỷ luật phải xử lý, Đơn vị an toàn tuyệt đối.

Để xây dựng đơn vị vững mạnh về hậu cần, kỹ thuật, Lữ đoàn chú trọng giáo dục, nâng cao ý thức tự lực, tự cường của cán bộ, chiến sĩ. Trước thực tế số lượng xe, pháo mà Đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng gồm nhiều chủng loại, thiếu đồng bộ, Lữ đoàn chỉ đạo phải thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị duy trì và thực hiện nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa tăng hạn sử dụng cho vũ khí, trang bị kỹ thuật theo quy định; thường xuyên nắm chắc số lượng, chất lượng và sự đồng bộ của vũ khí, khí tài, trang bị, đảm bảo cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện. Trước mỗi đợt hành quân cơ động, diễn tập, Lữ đoàn thực hiện tốt công tác kiểm tra các phương tiện xe, pháo, bảo đảm tình trạng kỹ thuật của khí tài, xe máy ở mức cao nhất nhằm hạn chế hỏng hóc khi cơ động trên đường. Nhờ đó, vũ khí, trang bị kỹ thuật luôn đồng bộ, đạt quy định hệ số kỹ thuật; đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện một số nhiệm vụ khác, nhất là những nhiệm vụ đột xuất, như: phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, v.v. Cùng với đó, Lữ đoàn đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; tích cực tăng gia, sản xuất, chú trọng công tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến nay, các đơn vị trong Lữ đoàn đã tự túc được 100% định lượng rau xanh, 90% định lượng thịt, cá, thiết thực nâng cao chất lượng bữa ăn, cải thiện điều kiện sinh hoạt, tăng cường sức khoẻ bộ đội.

Phát huy truyền thống “Đoàn kết, quyết tâm, đi giỏi, đánh thắng” của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 434 tăng cường đoàn kết, thống nhất, quyết tâm khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá LÊ VĂN SƠN, Lữ đoàn trưởng

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.