Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Chủ Nhật, 01/09/2019, 11:49 (GMT+7)
Lữ đoàn Pháo binh 434 thực hiện bốn đột phá trong xây dựng vững mạnh toàn diện

Lữ đoàn Pháo binh 434 thuộc Quân đoàn 4, tiền thân là Trung đoàn Pháo binh 63, thành lập ngày 07-9-1954. Trong suốt chặng đường 65 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Lữ đoàn đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, có mặt trên hầu khắp các chiến trường từ Bắc vào Nam và làm nhiệm vụ quốc tế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công vang dội, xây dựng nên truyền thống “Đoàn kết, quyết tâm, đi giỏi, đánh thắng”, góp phần xứng đáng vào thành tích vẻ vang của Bộ đội Pháo binh và Quân đoàn 4 anh hùng. Với những thành tích đạt được, Lữ đoàn vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân đoàn và các địa phương trên địa bàn tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Đại tá Trần Anh Hiểu quán triệt nhiệm vụ diễn tập ldự bị động viên năm 2019

Những năm gần đây, trước yêu cầu cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, Lữ đoàn không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo. Trong đó, tập trung thực hiện bốn đột phá nhằm xây dựng vững mạnh toàn diện, xứng đáng với vai trò là đơn vị pháo binh chiến dịch trong đội hình chiến đấu của quân đoàn cơ động chiến lược.

Trước hết, Lữ đoàn tập trung đột phá xây dựng vững mạnh về chính trị. Đây là nội dung quan trọng hàng đầu, cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Đơn vị. Vì vậy, Lữ đoàn chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị; chủ động làm tốt công tác quản lý tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, v.v. Những năm qua, Lữ đoàn thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; trong đó, tập trung đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục chuyên đề, quán triệt nhiệm vụ với giáo dục truyền thống, khơi dậy cho bộ đội niềm vinh dự là người chiến sĩ Pháo binh. Trước sự phát triển của yêu cầu, nhiệm vụ, Lữ đoàn tăng cường quán triệt để bộ đội nhận thức đúng tình hình, đối tượng tác chiến, âm mưu, thủ đoạn của địch. Qua đó, xây dựng cho bộ đội bản lĩnh, ý chí, niềm tin, thống nhất cao về nhận thức, hành động, không mơ hồ, mất cảnh giác, phát huy truyền thống “chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng” trong điều kiện mới. Đóng quân trên địa bàn phát triển công nghiệp và đô thị hóa nhanh, chịu sự tác động đa chiều từ môi trường xã hội, Lữ đoàn coi trọng quản lý tư tưởng của bộ đội, thông qua nhiều biện pháp, như: trực tiếp đối thoại với bộ đội trong Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần; thực hiện nghiêm quy định cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ với bộ đội; phối hợp với địa phương, gia đình để nắm tâm tư, tình cảm và mối quan hệ của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, làm tốt công tác dự báo, định hướng, quản lý tư tưởng bộ đội, kịp thời uốn nắn, giải quyết dứt điểm những vướng mắc, không để bị động, bất ngờ về tư tưởng. Bên cạnh đó, Lữ đoàn đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, như: “Chi đoàn không có đoàn viên thanh niên vi phạm kỷ luật”, “Chi đoàn không khói thuốc lá”, “Tiết kiệm phụ cấp hướng tới tương lai”, có tác dụng bồi đắp, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ. Lữ đoàn thường xuyên quan tâm bảo đảm tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ, tạo thuận lợi để họ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị. Nhờ đó, những năm qua, 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chế độ, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Diễn tập bắn đạn thật năm 2019

Cùng với đó, Lữ đoàn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xác định đây là nội dung then chốt để xây dựng Đơn vị vững mạnh về chính trị. Bằng các biện pháp đồng bộ, Lữ đoàn đã kiện toàn, tạo sự chuyển biến rõ nét về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; đảm bảo 100% chi bộ đại đội đủ quân có chi ủy, trung đội pháo có tổ đảng. Duy trì thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nâng cao chất lượng và triển khai thực hiện nghị quyết; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện nghị quyết, chấp hành Điều lệ Đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Nhờ vậy, từ năm 2015 - 2018, Đảng bộ Lữ đoàn luôn đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; trên 96% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Đó là cơ sở, nền tảng quan trọng để Lữ đoàn giữ vững định hướng chính trị, mục tiêu chiến đấu trong mọi điều kiện.

Hai là, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Theo đó, Lữ đoàn quán triệt, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 278-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân đoàn về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo” bằng nhiều biện pháp phù hợp; tích cực đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, điều hành công tác huấn luyện theo nội dung, phương pháp đề ra. Để sát thực tế chiến đấu trong điều kiện thao trường chưa bảo đảm, Lữ đoàn tích cực huấn luyện trên sa bàn, thực hiện xoay vòng đổi tập khoa học, kết hợp huấn luyện dã ngoại với làm công tác dân vận. Trong huấn luyện, Lữ đoàn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu chuyên ngành pháo binh; lấy huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật là trung tâm, huấn luyện cán bộ là then chốt. Đồng thời, tổ chức huấn luyện vững chắc từ cá nhân đến phân đội, bám sát tiêu chuẩn huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành và tiêu chuẩn “Đơn vị Pháo binh huấn luyện giỏi” để thực hành huấn luyện; duy trì chế độ hợp luyện đại đội, chỉ huy bắn tiểu đoàn, luyện tập bắn pháo trên sa bàn; tập trung huấn luyện thuần thục chiến thuật pháo binh trong chiến đấu hiệp đồng cũng như tác chiến độc lập. Cùng với đó, Lữ đoàn tăng cường chỉ đạo công tác điều hành, rút kinh nghiệm huấn luyện; duy trì nghiêm nền nếp hội thi, hội thao; đẩy mạnh phong trào thi đua đột kích trong huấn luyện. Nhằm nâng cao khả năng cơ động chiến đấu, Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị luyện tập di chuyển, cơ động trên các loại địa hình, trong điều kiện đêm tối, thời tiết phức tạp; huấn luyện vượt sông; kết hợp huấn luyện cơ động với ngụy trang, nghi binh, phòng, chống trinh sát, tác chiến điện tử của địch, v.v. Mặt khác, Lữ đoàn tích cực tổ chức và tham gia diễn tập ở các cấp, nhất là diễn tập tác chiến hiệp đồng quân chủng, binh chủng có bắn đạn thật. Nhờ vậy, kết quả huấn luyện của Lữ đoàn ngày càng nâng lên; từ năm 2015 - 2018, Lữ đoàn đều đạt Đơn vị huấn luyện Giỏi.

Cùng với đó, Lữ đoàn thực hiện nghiêm các biện pháp nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; duy trì nền nếp, chế độ và hệ thống trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; tăng cường kiểm tra, báo động sẵn sàng chiến đấu đối với cơ quan, đơn vị; thường xuyên bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện chiến đấu ở các cấp phù hợp với ý định tác chiến của Quân đoàn. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Lữ đoàn đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị, địa phương có liên quan, chủ động nghiên cứu thực địa, chuẩn bị chiến trường; tổ chức luyện tập thuần thục các kế hoạch, phương án, nâng cao khả năng, trình độ sẵn sàng chiến đấu.

Kiểm tra kỹ thuật pháo 130mm

Ba là, đột phá xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Trước hết, Lữ đoàn làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức, ý thức, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ tính tự giác trong chấp hành kỷ luật. Đồng thời, duy trì nghiêm các chế độ trong ngày, tuần; tăng cường các biện pháp quản lý bộ đội, vũ khí, phương tiện; thực hiện toàn đơn vị làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, cấp trên làm gương cho cấp dưới, cơ quan làm gương cho đơn vị, đảng viên làm gương cho quần chúng. Cùng với đó, Lữ đoàn tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức: Đoàn Thanh niên, Hội đồng quân nhân, hướng hoạt động của các tổ chức này vào thực hiện nội dung đột phá, thông qua triển khai các mô hình: “Tổ 3 người”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Tuần thanh niên tự quản”, chương trình truyền thanh nội bộ “Tiếng nói chính trị viên”, v.v. Đẩy mạnh các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ,… nhất là trong các ngày nghỉ, dịp lễ, Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh; kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa, xử lý nghiêm các vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm các quy định về an toàn giao thông, an toàn trong huấn luyện, v.v. Nhờ đó, công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của Lữ đoàn có sự chuyển biến, tiến bộ vững chắc; nhiều năm qua không có vụ việc vi phạm kỷ luật phải xử lý, Đơn vị an toàn tuyệt đối.

Bốn là, đột phá trong công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật. Trước thực tế số lượng xe, pháo mà Đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng lớn, gồm nhiều chủng loại, tính đồng bộ không cao, Lữ đoàn chỉ đạo thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác, vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác kỹ thuật, nhất là đội ngũ lái xe, thợ kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị duy trì và thực hiện nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa tăng hạn vũ khí, trang bị kỹ thuật theo quy định; thường xuyên nắm chắc số lượng, chất lượng và sự đồng bộ vũ khí, khí tài, trang bị, đảm bảo cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện. Nhờ đó, vũ khí, trang bị kỹ thuật luôn đạt hệ số kỹ thuật theo quy định, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống. Cùng với đó, Lữ đoàn đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; tích cực tăng gia, sản xuất, chú trọng công tác vệ sinh phòng dịch, an toàn thực phẩm. Đến nay, các đơn vị trong Lữ đoàn đã tự túc được 100% định lượng rau xanh, 90% định lượng thịt, cá, thiết thực nâng cao chất lượng bữa ăn, cải thiện điều kiện sinh hoạt, tăng cường sức khoẻ bộ đội.

Truyền thống 65 năm và những kinh nghiệm, kết quả đạt được là động lực, nền tảng vững chắc để Lữ đoàn Pháo binh 434 tiếp tục phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xứng đáng là đơn vị điểm về xây dựng vững mạnh toàn diện của Quân đoàn 4, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá TRẦN ANH HIỂU, Lữ đoàn trưởng

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 17/02/2020

HCMSJC44.15044.450
Hà NộiSJC44.15044.470
Đà NẵngSJC44.15044.470

Thời tiết