Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 21/11/2019, 08:15 (GMT+7)
Lữ đoàn Pháo binh 168 tập trung nâng cao chất lượng diễn tập

Diễn tập là hình thức huấn luyện cao nhất, có ý nghĩa quan trọng trong rèn luyện, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ các cấp, trình độ kỹ thuật, chiến thuật của bộ đội và khả năng phối hợp, hiệp đồng chiến đấu của các thành phần, lực lượng, trực tiếp góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 168 (Quân khu 2) có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập ở các cấp, xác định đây là một trong những khâu đột phá trong đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện theo tinh thần Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương.

Để làm được điều đó, trước hết, Lữ đoàn chú trọng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ diễn tập, coi đây là giải pháp quan trọng hàng đầu. Trên cơ sở quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên về công tác huấn luyện, diễn tập, trước mỗi cuộc diễn tập, Đảng ủy Lữ đoàn đều ra nghị quyết chuyên đề và chỉ đạo các đơn vị xây dựng nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy, người chỉ huy; trong đó, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu và các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; phân công, phân cấp, giao nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan, đơn vị. Quá trình triển khai, Lữ đoàn phân công, giao nhiệm vụ đến từng cấp ủy viên phụ trách các mặt công tác; đồng thời, tăng cường cán bộ cơ quan xuống hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đơn vị, nhất là các bộ phận đảm nhiệm nhiệm vụ quan trọng. Cùng với đó, Lữ đoàn tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho bộ đội về vị trí, ý nghĩa, mục tiêu, yêu cầu của cuộc diễn tập, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ thống nhất nhận thức, đề cao trách nhiệm trong chuẩn bị, tổ chức diễn tập; coi đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Từ đó, xây dựng động cơ, quyết tâm, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời, khắc phục tư tưởng coi diễn tập chỉ là những tình huống giả định nên chủ quan, giản đơn trong công tác chuẩn bị cũng như khi xử lý các nội dung diễn tập.

BM-21 khai hỏa trong diễn tập bắn đạn thật

Là đơn vị binh chủng chiến đấu, đồng thời là binh chủng kỹ thuật, khi diễn tập, Lữ đoàn huy động nhiều thành phần, lực lượng tham gia, trong thời gian dài, không gian rộng, sử dụng nhiều loại vũ khí, trang bị, khí tài, đạn, thuốc nổ và tiến hành trong điều kiện địa hình, thời tiết đa dạng, phức tạp. Vì vậy, để tiến hành diễn tập đúng ý định, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Lữ đoàn coi trọng thực hiện công tác chuẩn bị sớm, chu đáo, toàn diện, cụ thể, từ con người, vũ khí, trang bị đến các loại văn kiện, như: chỉ thị, kế hoạch, đầu bài, v.v. Sau khi có chỉ thị diễn tập của Quân khu hoặc trước khi bước vào diễn tập theo kế hoạch, Lữ đoàn chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo diễn tập, các khung đạo diễn, tổ giúp việc; xây dựng, bổ sung, hoàn thiện tưởng định, đầu bài, soạn thảo hệ thống văn kiện và yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát, nắm trình độ chuyên môn của các đối tượng tham gia diễn tập; kiểm tra vật chất, vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là xe, pháo, đạn, v.v. Trên cơ sở đó, kiện toàn tổ chức, biên chế, ưu tiên các vị trí trọng yếu (trinh sát, kế toán, đo đạc, thông tin vô tuyến điện,...), đơn vị đảm nhiệm thực binh và trực sẵn sàng chiến đấu A2. Đặc biệt, Lữ đoàn coi trọng tập huấn, bồi dưỡng, củng cố lý luận, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp diễn tập cho các đối tượng. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ diễn tập và những nội dung còn yếu của từng cá nhân, phân đội. Với chỉ huy và cơ quan, Lữ đoàn tập trung bồi dưỡng phương pháp tổ chức chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, soạn thảo kế hoạch, văn kiện diễn tập, v.v. Với bộ phận trận địa, tập trung bồi dưỡng, huấn luyện bổ sung nâng cao kỹ năng thao tác trên pháo, chiếm lĩnh trận địa, công tác ngụy trang, nghi trang, cơ động phòng tránh đánh trả. Bộ phận trinh sát, kế toán, đo đạc, tập trung huấn luyện nâng cao kỹ năng phát hiện, xác định mục tiêu ban đêm, chuẩn bị phần tử bắn, quan sát nắm kết quả bắn. Bộ phận thông tin, tập trung nâng cao kỹ năng truyền, nhận mã dịch điện, dải dây qua các dạng địa hình, đảm bảo thông tin kịp thời, thông suốt quá trình diễn tập, v.v. Song song với đó, Lữ đoàn chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tổ chức quán triệt sâu sắc quy định trong diễn tập, nhất là về phòng gian bảo mật, bảo đảm an toàn,... cho mọi cán bộ, chiến sĩ; tổ chức bổ túc tay lái cho đội ngũ lái xe kéo pháo trên các loại địa hình và huấn luyện cho bộ đội thuần thục cách sử trí các tình huống trong cơ động, bắn đạn thật, như: lên xuống phà, qua ngầm, bến vượt, khắc phục đạn không nổ,.... để khi bước vào xử lý các tình huống diễn tập diễn ra suôn sẻ, đồng bộ ở các bộ phận.

Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (nếu xảy ra), đối tượng tác chiến có ưu thế về vũ khí công nghệ cao, khả năng trinh sát phát hiện hiện đại, tác chiến điện tử rộng rãi, cơ động cao, phản ứng nhanh, linh hoạt, v.v. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đơn vị hỏa lực cơ động chiến dịch của Quân khu, Lữ đoàn đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp diễn tập theo hướng sát nhiệm vụ, thực tế chiến đấu, địa bàn hoạt động và cập nhật những vấn đề mới về nghệ thuật tác chiến pháo binh trong tác chiến phòng thủ quân khu. Bám sát chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, chức năng, nhiệm vụ được giao, những năm gần đây, Lữ đoàn tích cực nghiên cứu, đưa vào huấn luyện, diễn tập vòng tổng hợp đại đội, tiểu đoàn pháo binh các nội dung mới, như: cơ động lực lượng gắn với phòng tránh, đánh trả địch tiến công hỏa lực; di chuyển, dịch chuyển trận địa gắn với các tình huống chiến đấu, ngụy trang, nghi trang; phòng, chống tác chiến điện tử, v.v. Cùng với đó, Lữ đoàn tăng cường diễn tập chỉ huy - cơ quan một bên một cấp, hai cấp, trên bản đồ và ngoài thực địa, có một phần thực binh, bắn chiến đấu trong các hình thức chiến thuật, trên các dạng địa hình sát với phương án, địa bàn tác chiến. Trong thực hành diễn tập, Lữ đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện kiên quyết, chặt chẽ tất cả các nội dung đề ra, từ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cơ động trú quân, tập kết, đến tổ chức chuẩn bị và thực hành trận chiến đấu. Nhằm đưa bộ đội vào sát với các tình huống chiến đấu, rèn luyện năng lực tư duy, khả năng tổ chức, điều hành tác chiến của người chỉ huy và cơ quan, nhất là tính quyết đoán, năng lực sáng tạo, nhạy bén trong xử lý các tình huống, Lữ đoàn kết hợp linh hoạt phương pháp “đạo theo diễn” và “diễn theo đạo” trong từng giai đoạn, nhiệm vụ; tích cực nghiên cứu, sử dụng thiết bị mô phỏng, phương tiện tượng trưng, tạo giả điều khiển xa; gửi lệnh được mã hóa qua phương tiện thông tin,… trong diễn tập các cấp, mang lại hiệu quả thiết thực.

Để nâng cao chất lượng diễn tập, Lữ đoàn chú trọng làm tốt các mặt công tác bảo đảm. Khắc phục khó khăn về thao trường, nhất là trong diễn tập vòng tổng hợp, Lữ đoàn tích cực phát huy nội lực, huy động hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn ngày công tu sửa, nâng cấp phòng học chuyên dùng, hệ thống thao trường, bãi tập. Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan phân giới cắm mốc đất quốc phòng; thống nhất các biện pháp bảo đảm an toàn, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật. Đến nay, 100% đầu mối tiểu đoàn, đại đội trực thuộc Lữ đoàn có thao trường huấn luyện chuyên ngành pháo binh; Lữ đoàn có thao trường huấn luyện tổng hợp, trường bắn súng tiểu liên AK, K54 và sa bàn bắn pháo binh mặt đất, đúng tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng. Cùng với đó, Lữ đoàn thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ diễn tập; thực hiện tốt việc phân loại, quy hoạch sử dụng, kiểm tra, hiệu chỉnh các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là các đơn vị thực binh bắn đạn thật, giảm tới mức thấp nhất các vụ mất an toàn trong diễn tập mà nguyên nhân do yếu tố chủ quan gây ra.

Cùng với các nội dung, biện pháp trên, Lữ đoàn duy trì nền nếp công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm sau mỗi giai đoạn, nhiệm vụ, cuộc diễn tập. Các mặt công tác trên được Lữ đoàn tiến hành toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là trong những nhiệm vụ phức tạp, như: báo động, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cơ động đường dài, trú quân tập kết, bắn đạn thật, v.v. Trong quá trình kiểm tra, Lữ đoàn yêu cầu chỉ huy và cơ quan chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót của từng cá nhân, đơn vị để rút kinh nghiệm, kiên quyết khắc phục. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, phát hiện, nhân rộng “gương người tốt, việc tốt”, điển hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong diễn tập.

Bằng sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, biện pháp phù hợp, hiệu quả, công tác diễn tập của Lữ đoàn có sự chuyển biến tiến bộ rõ nét. Trong 05 năm qua, 100% các cuộc diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cấp đại đội, tiểu đoàn, diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp, một bên hai cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có một phần thực binh đều đạt khá, bắn đạn thật đạt giỏi, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, trong cuộc Diễn tập tác chiến hiệp đồng quân binh chủng DT-18, các lực lượng của Lữ đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 02 tiểu đoàn, 03 đại đội pháo tham gia bắn đạn thật đạt giỏi, đơn vị an toàn tuyệt đối. Tháng 9-2019, Lữ đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm điểm cho Bộ Quốc phòng về diễn tập chỉ huy - cơ quan, tiếp nhận 01 tiểu đoàn dự bị động viên qua trạm, được thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Quân khu đánh giá cao. Thông qua diễn tập, trình độ tổ chức, chỉ huy, năng lực quản lý, điều hành huấn luyện, diễn tập của cán bộ các cấp được nâng lên; chất lượng huấn luyện và diễn tập của Lữ đoàn ngày càng vững chắc. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Đơn vị, góp phần cùng lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá NGUYỄN HÙNG SƠN, Lữ đoàn trưởng

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 10:26 - 27/10/2020

HCMSJC56.00056.450
Hà NộiSJC56.00056.470
Đà NẵngSJC56.00056.470

Thời tiết