Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 14/09/2017, 08:48 (GMT+7)
Lữ đoàn Pháo binh 168 đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật

Lữ đoàn Pháo binh 168 là đơn vị hỏa lực cấp chiến dịch thuộc Quân khu 2. Với đặc thù tổ chức, biên chế của đơn vị pháo binh hỗn hợp trong thời bình, quá trình thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh những thuận lợi, Lữ đoàn gặp không ít khó khăn, đó là: quản lý, khai thác, sử dụng số lượng lớn khí tài, xe, pháo với nhiều chủng loại; đóng quân phân tán; lực lượng phần lớn là quân nhân chuyên nghiệp, đối tượng chiến sĩ chủ yếu là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhận thức không đồng đều. Trước tình hình đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; coi đây là khâu đột phá quan trọng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trước hết, Lữ đoàn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X về thực hiện “3 khâu đột phá”1 và Nghị quyết 55/NQ-ĐU, của Đảng ủy Quân khu về lãnh đạo “Tạo sự chuyển biến vững chắc về kỷ luật”, Đảng ủy Lữ đoàn đã ra Nghị quyết 28/NQ-ĐU về lãnh đạo xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị xây dựng nghị quyết, kế hoạch thực hiện với chỉ tiêu, yêu cầu, biện pháp phù hợp, chú trọng lãnh đạo làm chuyển biến những khâu yếu, mặt yếu của đơn vị. Để đạt hiệu quả cao, Đảng ủy Lữ đoàn phân công đảng ủy viên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị, nhất là các bộ phận, nhiệm vụ trọng yếu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến vi phạm kỷ luật, mất an toàn. Các cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đăng ký thực hiện với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể; định kỳ các cấp ủy, chi bộ kiểm tra, rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm. Kết quả xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được Lữ đoàn xác định là tiêu chí để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng của cá nhân, tập thể. Nhờ đó, Lữ đoàn đã phát huy được vai trò của các cấp, ngành, tổ chức trong thực hiện xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; tạo được sự chuyển biến vững chắc mặt công tác này trong toàn Đơn vị.

Xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được thực hiện trong tất cả các nhiệm vụ, liên quan đến hoạt động của mọi quân nhân; chất lượng của nó phụ thuộc rất lớn vào nhận thức, ý thức tự giác của bộ đội. Vì vậy, Lữ đoàn đẩy mạnh công tác quán triệt, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết và hướng dẫn của trên về xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, nhất là Chỉ thị 04/CT-BQP, ngày 09-02-2012 của Bộ Quốc phòng về “Tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; Chỉ thị 28/CT-BTL, ngày 14-8-2015 của Bộ Tư lệnh Quân khu về việc tăng cường quản lý chặt chẽ bộ đội, giữ nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội đối với lực lượng vũ trang Quân khu, cũng như các nội dung, biện pháp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, v.v. Lữ đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp quán triệt, giáo dục; nghiên cứu và vận dụng hiệu quả 100 tình huống tư tưởng ở đơn vị cơ sở, từ đó xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện. Đáng chú ý là, cùng với những nội dung theo chương trình quy định, Lữ đoàn tổ chức biên soạn, tuyên truyền, giáo dục nhiều chuyên đề, như: Luật Giao thông đường bộ, Bộ luật Hình sự, v.v. Lữ đoàn chủ động phối hợp với Tòa án Quân sự Quân khu tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các đối tượng, trọng tâm là chiến sĩ mới, quân nhân các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; phát huy hiệu quả tuyên truyền của các thiết chế văn hóa; duy trì nghiêm nền nếp “Ngày Chính trị và văn hóa, tinh thần ở đơn vị cơ sở”, mô hình “Tủ sách pháp luật”, “Mỗi ngày một câu chuyện pháp luật”, v.v. Song song với đó, Lữ đoàn tăng cường công tác nắm, quản lý, dự báo và định hướng tư tưởng bộ đội thông qua nhiều hình thức, phương pháp, như: “Hồ sơ thông tin chiến sĩ”, gia đình, địa phương, các mối quan hệ xã hội và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của quân nhân. Hằng tháng, chỉ huy Lữ đoàn xuống các tiểu đoàn, kho, trạm, sinh hoạt và đối thoại trực tiếp với bộ đội để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời, không để vướng mắc nảy sinh, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ở đơn vị.

Cùng với làm tốt công tác giáo dục, Lữ đoàn tăng cường công tác quản lý của cán bộ các cấp, duy trì nghiêm nền nếp chế độ quy định, đảm bảo an toàn. Để đạt hiệu quả cao, Lữ đoàn yêu cầu cơ quan phải gương mẫu trước đơn vị, đi đầu trong thực hiện nền nếp chế độ, tác phong chính quy; đội ngũ cán bộ các cấp gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và chế độ quy định của đơn vị. Đồng thời, thực hiện tốt “4 cùng”2 với bộ đội; qua đó, nắm tâm tư, nguyện vọng của chiến sĩ, chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những biểu hiện lệch lạc, tạo sự đồng thuận cao trong đơn vị. Cùng với đó, Lữ đoàn phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng trong giáo dục, quản lý, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn đơn vị với nhiều hình thức, biện pháp, như: tọa đàm, diễn đàn thanh niên, thực hiện tốt mô hình: “Tổ 3 người”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Tuần thanh niên tự quản”, v.v. Chú trọng phát huy vai trò của phân đội vệ binh và “Tổ Điều lệnh” ở các cấp để theo dõi thực hiện chế độ, chấn chỉnh lễ tiết tác phong, xưng hô, chào hỏi của bộ đội. Bên cạnh đó, Lữ đoàn chỉ đạo cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và quy định của Quân khu đối với cán bộ, chiến sĩ khi tham gia giao thông, như: có đủ giấy tờ hợp lệ, đội mũ bảo hiểm có cằm, v.v. Lữ đoàn xây dựng nhà xe tập trung, tổ chức cho cán bộ, nhân viên đăng ký xe máy chính chủ để quản lý chặt chẽ, đúng quy định. Cấp ủy, chỉ huy các cấp làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, xử lý đúng thủ tục, trình tự, kiên quyết và triệt để các trường hợp vi phạm kỷ luật, tránh biểu hiện nể nang, bao che, giấu khuyết điểm, nên đã phát huy tốt hiệu quả răn đe.

Cơ động trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên
lên cao của Tiểu đoàn 2, tháng 11-2016. (Ảnh: quankhu2.vn)

Pháo binh là binh chủng chiến đấu, binh chủng kỹ thuật, bộ đội thường xuyên tiếp xúc với vũ khí, khí tài, trang bị, chất nổ, đòi hỏi tính kỷ luật, hiệp đồng cao, v.v. Do đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Lữ đoàn chú trọng đề cao xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Hằng năm và trước mỗi giai đoạn huấn luyện, Lữ đoàn kiện toàn, điều chỉnh quân số các phân đội theo đúng biểu biên chế, ưu tiên các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến sĩ mới; xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu,… phù hợp từng đối tượng. Đồng thời, tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Quốc phòng, Quân khu về đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật trong Quân đội; chú trọng huấn luyện điều lệnh, bồi dưỡng năng lực chỉ huy, trình độ quản lý kỷ luật và chấp hành điều lệnh của đội ngũ cán bộ các cấp. Quán triệt và duy trì chấp hành nghiêm các quy định đảm bảo an toàn trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhất là huấn luyện thực hành và diễn tập chỉ huy - cơ quan có một phần thực binh bắn đạn thật, huấn luyện chiến sĩ mới hằng năm và đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm quy định về lễ tiết, tác phong quân nhân, kỷ luật thao trường, bãi tập, kỷ luật dân vận,… cả trước, trong và sau khi huấn luyện, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật một cách toàn diện, sát với thực tế chiến đấu.

Để tạo môi trường thuận lợi xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, Lữ đoàn quan tâm đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách, đẩy mạnh xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Trên cơ sở quy hoạch và sự chỉ đạo của Quân khu, cùng với nguồn ngân sách trên đảm bảo, tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Lữ đoàn trích quỹ tiết kiệm từ tăng gia sản xuất và huy động hàng nghìn ngày công bộ đội, đầu tư xây dựng, củng cố doanh trại. Bám sát phương châm “Thống nhất từng nhà, từng khu vực”, Lữ đoàn thành lập ban chỉ đạo xây dựng cơ bản, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để theo dõi xây dựng theo mẫu quy hoạch. Cùng với đó, Lữ đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cắm mốc giới, xây dựng hệ thống tường bao xung quanh đơn vị để quản lý đất quốc phòng, tạo thuận lợi cho việc quản lý bộ đội. Đến nay, doanh trại của Lữ đoàn được quy hoạch tổng thể hợp lý, chính quy, có phân khu chức năng rõ ràng, đồng bộ, cùng với hệ thống thao trường, bãi tập, khu thể thao, sân vườn, đường nội bộ, khuôn viên cây xanh, thảm cỏ, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và địa bàn đóng quân; tạo cảnh quan môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Cùng với các nội dung, biện pháp trên, Lữ đoàn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân thường xuyên thông báo tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, ngăn ngừa tệ nạn xã hội thâm nhập vào Đơn vị. Lữ đoàn còn lồng ghép nội dung, chỉ tiêu xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật của từng tập thể và cá nhân với nội dung đăng ký thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh nhật tập thể, thể dục - thể thao,… nhất là trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, dịp lễ, Tết; đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ ăn uống, quân trang,… nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Thường xuyên rà soát, phân loại các đối tượng, chú trọng quan tâm những trường hợp gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, như: cha, mẹ, vợ, con bị bệnh hiểm nghèo, gia đình bị thiệt hại do mưa, lũ,… kịp thời động viên, thăm hỏi, hỗ trợ để họ yên tâm, gắn bó với đơn vị3.

Bằng các biện pháp thiết thực, từ năm 2015 đến nay, Lữ đoàn không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%; Đảng bộ Lữ đoàn luôn đạt trong sạch, vững mạnh, Đơn vị vững mạnh toàn diện và luôn đứng đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân khu. Đó là cơ sở quan trọng để Lữ đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá NGUYỄN HÙNG SƠN, Lữ đoàn trưởng
______________

1 - 3 khâu đột phá: điều chỉnh tổ chức, lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh; đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo; tạo chuyển biến vững chắc về chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội.

2 - 4 cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ với bộ đội.

3 - Từ năm 2015 - 2017, Lữ đoàn đã đề nghị Quân khu xây dựng 02 tòa nhà công vụ, gồm 27 căn hộ cho cán bộ, nhân viên khó khăn về nhà ở; trích quỹ hỗ trợ kinh phí cho các cán bộ, nhân viên thuộc diện hiếm muộn, gia đình chính sách; tổ chức gặp mặt phụ nữ, các cháu thiếu nhi nhân ngày lễ, Tết, v.v. Đặc biệt, Lữ đoàn đã vận động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ hơn 30 triệu đồng xây “Nhà nghĩa tình” cho gia đình đồng chí Vàng A Nhà, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 2, người dân tộc H’Mông, quê xã Hồng Ka, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, do nhà cũ bị mưa, lũ cuốn trôi.

Ý kiến bạn đọc (0)