Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 15/08/2019, 07:49 (GMT+7)
Lữ đoàn Pháo binh 16 đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu

Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trung tâm trong thời bình, nền tảng nâng cao sức mạnh chiến đấu, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của mỗi đơn vị. Nhận thức rõ điều đó và để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của một đơn vị hỏa lực mặt đất cấp chiến dịch của Quân khu 4, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 16 đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu.

Đại tá Lê Ngọc Thứ kiểm tra công tác huấn luyện của đơn vị

Để thực hiện tốt khâu đột phá này, trước hết, Lữ đoàn tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác huấn luyện chiến đấu. Thực tế cho thấy, ở đâu, khi nào cấp ủy, chỉ huy đơn vị quan tâm, sâu sát lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện thì ở đó, khi đó, công tác huấn luyện đạt kết quả tốt và ngược lại. Vì vậy, Lữ đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trước hết là cấp ủy, người chỉ huy quán triệt, nắm vững nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác huấn luyện, trực tiếp là Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết 269-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu 4 về “Lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Trên cơ sở đó, ra nghị quyết chuyên đề, cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu công tác huấn luyện phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ, làm cơ sở để chỉ huy các cấp xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện. Cùng với đó, Lữ đoàn đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, làm cho bộ đội nhận thức sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng của công tác huấn luyện, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, củng cố quyết tâm, xây dựng ý thức, trách nhiệm cao trong tổ chức thực hiện. Nhằm phát huy hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, Lữ đoàn tăng cường phân cấp huấn luyện, phân rõ trách nhiệm của cơ quan, chỉ huy các cấp trong tham mưu, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Tham mưu làm trung tâm hiệp đồng, duy trì nghiêm việc xây dựng, quản lý kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện; tăng cường công tác kiểm tra kết quả huấn luyện, nhất là kiểm tra đột xuất, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời khâu yếu, mặt yếu, biểu hiện ganh đua, chạy theo thành tích trong huấn luyện, v.v.

Lữ đoàn là đơn vị pháo binh hỗn hợp, gồm nhiều thành phần lực lượng, chuyên ngành, trang bị nhiều loại vũ khí, khí tài đặc chủng; đối tượng, nội dung huấn luyện rất đa dạng. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Lữ đoàn chú trọng huấn luyện toàn diện, nhưng chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm, sát đặc điểm, nhiệm vụ của từng lực lượng, phù hợp với vũ khí, trang bị hiện có; trong đó, lấy huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật làm trung tâm và huấn luyện cán bộ làm khâu then chốt. Nhiều năm qua, Lữ đoàn duy trì có chất lượng nền nếp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ hằng tuần, tháng theo phân cấp1. Đối với chỉ huy - cơ quan, nội dung tập huấn đi sâu vào nâng cao trình độ chỉ huy tham mưu tác chiến, huấn luyện, phương pháp huấn luyện, diễn tập, v.v. Đối với cán bộ phân đội, chú trọng bồi dưỡng kỹ thuật chuyên ngành pháo binh; tổ chức, phương pháp huấn luyện, thông qua giáo án và giảng thử; trong đó, tập trung khắc phục những điểm yếu, hạn chế trong huấn luyện của cán bộ các cấp và thống nhất nội dung mới, sửa đổi. Ngoài ra, đối với cán bộ chính trị không qua đào tạo pháo binh, cán bộ mới ra trường, Lữ đoàn tổ chức bồi dưỡng riêng về kỹ thuật chuyên ngành. Bên cạnh duy trì nghiêm chế độ huấn luyện tại chức, hằng tháng, Lữ đoàn tiến hành kiểm tra cán bộ những nội dung cơ bản, như: bắn pháo, trinh sát đo đạc, kế toán, hậu cần, kỹ thuật,… theo chức trách, kịp thời khắc phục điểm yếu cho từng người. Hằng năm, tổ chức 02 cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan trên bản đồ và ngoài thực địa có thực binh,... giúp nâng cao trình độ toàn diện cho cán bộ, nhất là năng lực phân tích, đánh giá tình hình, sửa tập cho phân đội và trình độ tham mưu, chỉ huy tác chiến.

Cùng với huấn luyện cán bộ, Lữ đoàn chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện phân đội và nhân viên chuyên môn kỹ thuật. Lữ đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát nội dung, chương trình quy định, tập trung huấn luyện để bộ đội thuần thục kỹ thuật, chiến thuật pháo binh, giỏi tác chiến độc lập, tác chiến hiệp đồng trong đội hình binh chủng hợp thành; khai thác, sử dụng thành thạo vũ khí, khí tài hiện có, giỏi chức trách của mình và đảm nhiệm được từ 01 đến 02 chức trách khác, sẵn sàng thay thế nhau trong khẩu đội. Thực hiện mục tiêu đó, Lữ đoàn tăng cường huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, lấy thực hành trên pháo, trên trang bị, ngoài dã ngoại là chủ yếu; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật với chuyên ngành, gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, thể lực, v.v. Đặc biệt, Lữ đoàn chú trọng huấn luyện, luyện tập nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến; đánh địch tạm dừng, đổ bộ đường không; huấn luyện ngụy trang, nghi binh, vượt sông,... và tăng cường huấn luyện theo nhiệm vụ, nhằm đáp ứng phương án, quyết tâm tác chiến của Quân khu. Thực hiện chủ trương huấn luyện cơ bản ngay từ đầu, ngay sau khi kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới, Lữ đoàn chủ động cân đối thời gian để huấn luyện chuyển binh chủng, bảo đảm cho chiến sĩ mới nhanh chóng tiếp cận, hòa nhập trong đội hình huấn luyện khẩu đội pháo; kết hợp huấn luyện cơ bản với nâng cao, tập trung huấn luyện thành thục động tác từng người, từng khẩu đội, làm cơ sở hợp luyện cấp đại đội, tiểu đoàn pháo. Để đạt hiệu quả, Lữ đoàn coi trọng phân loại đối tượng; phát huy vai trò của đội mẫu; tổ chức xoay vòng đổi tập một cách khoa học, nhằm tận dụng tối đa thời gian, vật chất, thao trường, v.v. Là đơn vị pháo xe kéo, việc bảo đảm cơ động rất quan trọng, nên Lữ đoàn tập trung khắc phục khó khăn về nhiên liệu, vật tư, tổ chức huấn luyện nhân viên chuyên môn bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đi sâu vào các nội dung bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong chiến đấu. Trong đó, gắn huấn luyện với các hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa, diễn tập; duy trì vững chắc chế độ huấn luyện tại chức cho nhân viên chuyên môn, nhất là bổ túc lái xe đúng thời gian, đủ thực hành,… giúp lực lượng này được cọ xát thực tế, nâng cao tay nghề, tham gia và bảo đảm tốt cho phân đội trong diễn tập.

Thực hành bắn mục tiêu trong diễn tập bắn biển năm 2108

Diễn tập là hình thức huấn luyện cao nhất, sát thực tế chiến đấu, giúp kiểm tra, đánh giá chính xác trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Ý thức rõ điều đó, Lữ đoàn đẩy mạnh đổi mới hình thức, nội dung diễn tập theo hướng thiết thực, hiệu quả; chú trọng diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp các cấp; bắn đạn thật; cơ động đường dài; tham gia diễn tập chiến đấu hiệp đồng binh chủng, tác chiến phòng thủ Quân khu, v.v. Trong diễn tập, Lữ đoàn kiểm tra sát sao phần thực hành của phân đội, tăng dần độ khó các hoạt động chiến đấu; liên tục sửa tập, rút kinh nghiệm qua từng giai đoạn diễn tập nhằm rèn luyện cho cán bộ bản lĩnh chỉ huy kiên quyết, sáng tạo. Đồng thời, bảo đảm cho bộ đội có hành động chính xác, nhanh chóng, kịp thời; phân đội linh hoạt phối hợp, hiệp đồng chiến đấu,… nhất là nâng cao khả năng cơ động “di chuyển” đơn vị và “dịch chuyển” khẩu đội pháo trong các điều kiện khác nhau. Nhờ đó, giai đoạn 2013 - 2018, Lữ đoàn được cấp trên đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện cho các đối tượng; huấn luyện chiến sĩ mới đạt khá; tham gia hội thi, hội thao toàn quân và Quân khu đều đạt giải cao2. Lữ đoàn có 04 năm liên tục và 15 đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị huấn luyện giỏi; tổ chức 06 cuộc diễn tập, đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối.

Để đáp ứng yêu cầu chiến đấu mới, nhất là tác chiến phòng thủ, chống đổ bộ đường biển và chia cắt chiến lược, từ năm 2013, Lữ đoàn đưa vào huấn luyện và diễn tập nội dung bắn mục tiêu trên biển. Đây là nội dung mới, có không ít khó khăn, nên Lữ đoàn chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức khung tập, mời giáo viên và cán bộ của Bộ Tư lệnh Pháo binh giúp đỡ nghiên cứu, thống nhất nội dung, chương trình huấn luyện và các phương án luyện tập. Cùng với đó, Lữ đoàn phối với địa phương và các ngành chức năng của Quân khu chuẩn bị chu đáo vật chất, vũ khí, trang bị,… nhất là thao trường bắn biển và công tác bảo đảm an toàn trên biển. Để sát thực tế, Lữ đoàn cơ động phần lớn lực lượng ra đóng quân, làm công tác dân vận và huấn luyện dã ngoại dài ngày trên địa bàn các xã ven biển. Nhờ đó, Lữ đoàn thực hành bắn chính xác nhiều mục tiêu trên biển, nhất là các mục tiêu di động, bảo đảm an toàn và thu được kinh nghiệm quý, như: lập đài quan sát trên biển, trinh sát điểm nổ mặt nước, khắc phục cát bụi ở trận địa bắn, v.v. Năm 2018, Lữ đoàn tham gia diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu, thực hành bắn mục tiêu di động trên biển phục vụ toàn quân tham quan, được cấp trên đánh giá cao.

Để thực hiện thành công khâu đột phá, Lữ đoàn chú trọng làm tốt công tác bảo đảm huấn luyện. Trước khó khăn về thao trường, kinh khí bảo đảm hạn chế, Lữ đoàn sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách trên cấp; tích cực huy động nội lực, công sức của cán bộ, chiến sĩ với hàng nghìn ngày công mỗi năm để củng cố thao trường, làm mô hình, học cụ bảo đảm cho huấn luyện. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ huấn luyện của Lữ đoàn diễn ra sôi nổi, sản xuất ra nhiều sản phẩm có ứng dụng cao, như: vam lắp đầu đạn gỗ; giá hiệu chỉnh thước góc bắn; gông pháo đa năng; chiếu sáng bàn đạc,... góp phần nâng cao hiệu quả huấn luyện, tiết kiệm kinh phí và dự trữ vũ khí, trang bị kỹ thuật. Song song với việc phối hợp chặt chẽ với địa phương và đơn vị bạn để mượn thao trường huấn luyện và đề nghị các cấp quy hoạch thêm thao trường bắn biển, Lữ đoàn đã sáng tạo sử dụng hồ nước tự nhiên quanh đơn vị, thả các mô hình giả định tàu, thuyền làm mục tiêu để huấn luyện, hợp luyện chỉ huy bắn biển. Trong điều kiện thời tiết thường xuyên nắng nóng khắc nghiệt, bộ đội huấn luyện, luyện tập thao tác nặng, vũ khí, trang bị sử dụng với cường độ cao, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống, sức khỏe bộ đội. Đồng thời, thực hiện tốt nền nếp, chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị ở các cấp; tăng cường công tác bảo đảm an toàn trong khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị; duy trì hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị đúng quy định, phục vụ kịp thời cho công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Nhờ thực hiện tốt khâu đột phá nên chế độ, nền nếp và chất lượng huấn luyện chiến đấu của Lữ đoàn được nâng lên rõ rệt; các chỉ tiêu huấn luyện, diễn tập luôn hoàn thành tốt, sẵn sàng chiến đấu cao; tỉ lệ cán bộ có trình độ huấn luyện giỏi và tinh thần vượt khó vươn lên ngày càng nhiều, làm cơ sở cho quá trình phát triển nhiệm vụ và nâng cao sức mạnh chiến đấu của Đơn vị.

Đại tá LÊ NGỌC THỨ, Lữ đoàn trưởng
___
____________

1 - Giai đoạn 2014 - 2018, Lữ đoàn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho trên 1.300 lượt cán bộ với kết quả trên 80% khá, giỏi.

2 - Năm 2016, giải Nhì thi Sĩ quan Pháo binh Huấn luyện giỏi toàn quân; năm 2017, 2018 đạt 09 giải trong các hội thi cấp Quân khu, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 11:31 - 23/01/2020

EUR24960.9826533.06

GBP29534.1430656.9

USD2307523245

Giá vàng

Cập nhật : 10:00 - 22/01/2020

HCMSJC43.30043.750
Hà NộiSJC43.30043.770
Đà NẵngSJC43.30043.770

Thời tiết