Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Sáu, 19/07/2019, 07:24 (GMT+7)
Lữ đoàn Công binh 550 nâng cao chất lượng tổng hợp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Lữ đoàn Công binh 550 thuộc Quân đoàn 4, thành lập ngày 20-07-1974. Trải qua 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn, sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, cơ quan, đơn vị bạn, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn luôn đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ghi nhận những thành tích đó, Lữ đoàn được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân chương Chiến công, Huân chương Quân công; Nhà nước Cam-pu-chia tặng Huân chương Ăng-co-vat; Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 và các địa phương trên địa bàn tặng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Chiến sĩ mới tuyên thệ dưới Quân kỳ Quyết thắng

Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, nhiệm vụ của Lữ đoàn có sự phát triển. Cùng với huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn còn thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ, xây dựng đường tuần tra biên giới, công trình quốc phòng, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, v.v. Quá trình đó, lực lượng của Lữ đoàn thường xuyên cơ động, phân tán, hoạt động ở địa bàn rừng núi, vùng sâu, vùng xa; tính chất công việc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao; đóng quân ở địa bàn có mật độ dân số lớn, cán bộ, chiến sĩ chịu nhiều tác động của mặt trái kinh tế thị trường, tệ nạn xã hội. Trước thực tế đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Trước hết, Lữ đoàn tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị, tạo cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Lữ đoàn đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao. Đây là một nội dung quan trọng, nhất là khi nhiệm vụ của Bộ đội Công binh nói chung, của Lữ đoàn nói riêng có tính chất “chiến đấu trong thời bình”. Để đạt được yêu cầu đó, Lữ đoàn đã tổ chức quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên, yêu cầu nhiệm vụ của Đơn vị cho các đối tượng, chú trọng các bộ phận, lực lượng làm nhiệm vụ quan trọng, độc lập, xa sự quản lý chỉ huy của cấp trên. Thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, Lữ đoàn coi trọng đa dạng hóa hình thức, lựa chọn phương pháp quán triệt, giáo dục phù hợp; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên và giáo dục theo nhiệm vụ; giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, kỷ luật, đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, biên soạn 14 chuyên đề, cập nhật chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, tình hình, nhiệm vụ của Quân đội, Quân đoàn, Lữ đoàn; nội dung được rút gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, trở thành cẩm nang bỏ túi cho bộ đội. Ngoài chương trình chung, Lữ đoàn bám sát đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị để lựa chọn nội dung phù hợp, như: giáo dục bộ đội xác định tốt tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm vượt sông cho Quân đoàn trong mọi tình huống, sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; chú trọng giáo dục cho bộ đội không ngại khó khăn, gian khổ xây dựng công trình quốc phòng, đường tuần tra biên giới theo tinh thần “Mở đường thắng lợi”, bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối. Các đơn vị đã xây dựng nhiều mô hình giáo dục sáng tạo, hiệu quả, như: “Bài giảng kiểu mẫu”, “Mỗi tuần một câu chuyện về Bác”, áp dụng các sáng kiến như “Bảng lưỡng dụng”, “Bảng nêu gương người tốt”, v.v. Cùng với đó, Lữ đoàn tăng cường công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật; thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở; quan tâm làm tốt công tác chính sách; chủ động đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tư tưởng ngại khó, ngại khổ. Nhờ đó, 100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm, gắn bó với đơn vị, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, quyết định đến kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, Lữ đoàn thường xuyên chăm lo củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ chủ trì trên mọi mặt công tác. Đảng ủy Lữ đoàn chú trọng kiện toàn, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, nhất là ở đơn vị cơ sở, làm nhiệm vụ độc lập, ở xa; quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực, đổi mới phong cách lãnh đạo, tác phong công tác cho đội ngũ bí thư, cấp ủy viên. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng năng lực cụ thể hóa nghị quyết của cấp trên, xây dựng dự thảo nghị quyết của cấp mình, phương pháp tổ chức sinh hoạt ở cấp chi bộ. Thời gian qua, Lữ đoàn đã có nhiều biện pháp đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Lữ đoàn yêu cầu đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì phải là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác để quần chúng noi theo. Đồng thời, thực hiện nghiêm chủ trương “Bốn cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ) ở cấp trung đội, đại đội. Nhờ đó, đã xây dựng mối đoàn kết cao trong đơn vị, niềm tin yêu của quần chúng, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2018, Lữ đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt Đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng bộ Lữ đoàn đạt trong sạch, vững mạnh, được Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng”.

Thực hành vượt sông

Đi liền với giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, Lữ đoàn đẩy mạnh công tác huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, chiến sĩ, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, cơ sở để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, Lữ đoàn chú trọng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác huấn luyện. Hằng năm, Đảng ủy Lữ đoàn và cấp ủy các cấp đều ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện, xây dựng chủ trương, mục tiêu, biện pháp cụ thể, sát nhiệm vụ được giao. Đặc thù tổ chức của Đơn vị gồm nhiều lực lượng, chuyên ngành khác nhau, trang bị nhiều loại phương tiện khí tài đặc chủng, vừa huấn luyện vừa thực hiện các nhiệm vụ. Vì thế, Lữ đoàn luôn quan tâm làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, từ tập huấn, bồi dưỡng cán bộ đến xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu, chuẩn bị thao trường, vật chất huấn luyện chu đáo, đồng bộ. Quán triệt, thực hiện yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo tinh thần Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Lữ đoàn luôn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tổ chức huấn luyện toàn diện, chuyên sâu, lấy huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở, chiến thuật làm trung tâm, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng lực lượng, thực tiễn chiến đấu. Theo chỉ đạo của Lữ đoàn, các đơn vị bám sát các tiêu chuẩn huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành và tiêu chuẩn đơn vị công binh “Huấn luyện giỏi” làm căn cứ thực hành; thực hiện huấn luyện cơ bản ngay từ đầu, kết hợp huấn luyện cơ bản với nâng cao, huấn luyện kỹ thuật với chiến thuật; chú trọng huấn ban đêm, lấy thực hành là chính; huấn luyện bảo đảm công binh trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Trong đó, tập trung huấn luyện bộ đội sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật công binh có trong biên chế, phấn đấu đạt giỏi về chuyên ngành. Để đáp ứng đặc thù nhiệm vụ, Lữ đoàn chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện cho bộ đội tính kiên trì, tỉ mỉ, lòng dũng cảm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành công tác bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ, v.v. Để đạt hiệu quả cao, Lữ đoàn tích cực đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp huấn luyện; đẩy mạnh công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện; kết hợp chặt chẽ huấn luyện với thực hiện nhiệm vụ, lấy “công trường làm thao trường”; linh hoạt tổ chức huấn luyện theo ca, kíp, bố trí xoay vòng, đổi tập hợp lý. Với các biện pháp phù hợp, nhiều năm Lữ đoàn đạt tiêu chuẩn Đơn vị huấn luyện giỏi; trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên. Đây là cơ sở để Lữ đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng các công trình quân sự, đường tuần tra biên giới và rà phá, bom, mìn, bảo đảm an toàn tuyệt đối, khôi phục hơn 6.000 ha “đất chết”, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm cuộc sống an toàn cho nhân dân. Qua đó, làm sáng đẹp thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của người chiến sĩ Công binh giữa thời bình.

Cùng với đó, Lữ đoàn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật. Từ năm 2016, Lữ đoàn triển khai xây dựng đơn vị điểm về công tác kỹ thuật công binh theo mô hình cấp chiến dịch (giai đoạn 2016 - 2018). Trong thực hiện, Lữ đoàn phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, lực lượng; nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nội dung xây dựng điểm. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn triển khai có hiệu quả Cuộc vận động 50, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ bảo đảm kỹ thuật theo phân cấp, thực hiện các nội dung Ngày kỹ thuật theo đúng hướng dẫn; chủ động nghiên cứu, khắc phục, sửa chữa kịp thời các hư hỏng phát sinh, đảm bảo vũ khí, khí tài trang bị thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống lụt bão, huấn luyện và xây dựng các công trình quốc phòng. Hệ số kỹ thuật của vũ khí, khí tài trang bị luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Ngoài ra, Lữ đoàn còn bảo đảm tốt công tác hậu cần cho các nhiệm vụ; đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, chú trọng chế biến, cải tiến, nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm an toàn thực phẩm. Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với phong trào “Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp”. Công tác chăm sóc sức khỏe của bộ đội được thực hiện tốt, không để dịch bệnh xảy ra, quân số khỏe đạt 99,6%.

Phát huy trí tuệ, bản lĩnh, truyền thống “Mở đường thắng lợi” của Bộ đội Công binh, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 550 tiếp tục nỗ lực phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng tổng hợp, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới của cách mạng.

Đại tá NGUYỄN VĂN BÌNH, Chính ủy Lữ đoàn

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 13:59 - 22/09/2020

HCMSJC55.75056.200
Hà NộiSJC55.75056.220
Đà NẵngSJC55.75056.220

Thời tiết