Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 27/03/2017, 08:31 (GMT+7)
Lữ đoàn Công binh 25 thực hiện tốt huấn luyện

Lữ đoàn Công binh 25 - Quân khu 7, có nhiệm vụ bảo đảm công binh cho lực lượng vũ trang Quân khu trong tác chiến chiến dịch - chiến lược. Cùng với đó, Lữ đoàn còn thực hiện nhiệm vụ: xây dựng các công trình phòng thủ, làm đường tuần tra biên giới, rà phá bom, mìn, vật liệu nổ, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. Để hoàn thành các nhiệm vụ đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác huấn luyện.

Đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống (06-4-1976 – 06-4-2016)

Trước hết, Lữ đoàn tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Hằng năm, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, cấp ủy và chỉ huy các cấp thực hiện nghiêm túc việc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp ra nghị quyết chuyên đề về công tác huấn luyện; trong đó, xác định rõ các mục tiêu, yêu cầu, nội dung, giải pháp tổ chức thực hiện. Đồng thời, nghiêm túc rút kinh nghiệm huấn luyện của các năm trước, đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như những khó khăn, thách thức khi thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Từ đó, xây dựng cho bộ đội ý chí quyết tâm, nêu cao tinh thần trách nhiệm của “Lực lượng làm nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”, đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, vượt mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cùng với đó, Lữ đoàn chú trọng phát huy vai trò, chức năng các cơ quan và chỉ huy các cấp trong bám nắm, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch huấn luyện. Nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý, phân cấp, phân quyền để chủ động giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh ngay tại cơ sở. Với cách làm như vậy, dù thực hiện nhiệm vụ trên khắp địa bàn Quân khu, nhưng các đơn vị của Lữ đoàn luôn có sự thống nhất cao về lãnh đạo, chỉ huy. Đó là yếu tố quan trọng để công tác huấn luyện được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, đạt hiệu quả cao.

Trong công tác bảo đảm huấn luyện, Lữ đoàn chỉ đạo cơ quan, đơn vị chủ động tiến hành chuẩn bị sớm, bảo đảm đầy đủ, chu đáo về mọi mặt, từ tổ chức, con người đến cơ sở vật chất, v.v. Theo đó, các cơ quan, đơn vị rà soát, điều chỉnh, kiện toàn tổ chức, biên chế, trang bị theo hướng ưu tiên các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ A2, các bộ phận làm nhiệm vụ quan trọng. Để xây dựng kế hoạch huấn luyện sát phương án tác chiến, Lữ đoàn nghiên cứu kỹ nhiệm vụ, địa bàn, biên chế và trang bị thực tế để xác định các nội dung trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh đó, Lữ đoàn chủ động làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, giáo án, sổ sách đăng ký, quản lý huấn luyện,... đủ về số lượng, chất lượng cao. Những năm gần đây, cùng với ngân sách của trên, Lữ đoàn đã đầu tư hàng trăm triệu đồng và hàng ngàn ngày công để tu sửa, nâng cấp, xây mới hệ thống thao trường, bãi tập. Hiện nay, hệ thống thao trường của Lữ đoàn có đầy đủ các hạng mục: huấn luyện thể lực, kỹ thuật, chiến thuật bộ binh, phá nổ, vật cản, vượt sông, cầu cơ giới TMM-3M, cầu PELAY,… đáp ứng yêu cầu ngày một cao của nhiệm vụ huấn luyện.

Cán bộ là nhân tố trực tiếp quyết định chất lượng huấn luyện và năng lực thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Với nhận thức đó, Lữ đoàn đặc biệt coi trọng công tác huấn luyện cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện, quản lý bộ đội. Phương châm đặt ra là: yếu khâu nào bồi dưỡng khâu đó, tập trung vào những nội dung mới, khó, chưa thống nhất; đảm bảo để đội ngũ cán bộ khi bước vào huấn luyện có đủ năng lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đối với cán bộ khối cơ quan, Lữ đoàn tập trung huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ chỉ huy tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện, diễn tập chỉ huy, diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp, v.v. Đối với cán bộ quản lý đơn vị, chú trọng bồi dưỡng về tổ chức, phương pháp huấn luyện; kỹ năng sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật chuyên ngành theo chức trách. Phương pháp huấn luyện thực hiện theo phân cấp, phân nhóm đối tượng, huấn luyện tập trung theo chuyên ngành. Đồng thời, phân công cán bộ có kinh nghiệm bồi dưỡng, giúp đỡ cán bộ trẻ, cán bộ mới ra trường; khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ. Năm 2017, Lữ đoàn có kế hoạch mở lớp học ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn, nhằm nâng cao kiến thức quân sự, theo hướng hội nhập quốc tế và làm chủ khí tài hiện đại được trang bị. Cùng với huấn luyện cán bộ, Lữ đoàn tích cực tham gia và tổ chức hội thi, hội thao cán bộ huấn luyện giỏi các cấp. Qua đó, không những đánh giá thực chất, chính xác chất lượng chuyên môn, làm cơ sở để huấn luyện bổ sung những nội dung còn thiếu, còn yếu; mà còn tạo động lực thi đua để đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn vươn lên nâng cao trình độ về mọi mặt. Nhờ thực hiện tích cực, đồng bộ các biện pháp trên, đến nay, 100% cán bộ của Lữ đoàn có kiến thức toàn diện, đủ khả năng huấn luyện theo phân cấp; trong đó, trên 90% cán bộ tiểu đoàn và 70% cán bộ đại đội, trung đội huấn luyện khá, giỏi.

Thực hành ghép phà vượt sông

Là đơn vị binh chủng, do đó huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật chuyên ngành binh chủng là cơ sở quan trọng đảm bảo khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Lữ đoàn. Theo đó, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm nội dung, chương trình, bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu. Tập trung huấn luyện chuyên ngành binh chủng để bộ đội nắm chắc tính năng kỹ thuật, chiến thuật; khai thác, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế và các trang bị mới. Trong đó, lấy thực hành là chính, bám sát các tiêu chuẩn huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành và tiêu chuẩn đơn vị công binh “Huấn luyện giỏi” làm mục tiêu phấn đấu. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã sử dụng, khai thác tốt các loại trang bị, khí tài chuyên dụng có trong biên chế, các trang bị mới, nhất là kỹ thuật xây dựng công trình quân sự; kỹ thuật bắc cầu, phà; rà phá bom, mìn, khắc phục hậu quả sập đổ công trình, v.v. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tác chiến hiện đại, Lữ đoàn tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại, huấn luyện trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao; tổ chức và tham gia diễn tập chỉ huy - tham mưu, diễn tập vòng tổng hợp và diễn tập hiệp đồng quân - binh chủng; tập trung đột phá vào các nội dung mới, phức tạp, sát thực tế chiến đấu. Nhờ đó, nhiều năm qua, Lữ đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm công binh cho Quân khu trong luyện tập, diễn tập, nhất là bảo đảm vượt sông cho lực lượng pháo binh, phòng không, xe tăng chiến dịch, v.v.

Những năm gần đây, Lữ đoàn thường xuyên tổ chức từ 03 bộ phận trở lên tham gia xây dựng công trình phòng thủ, làm đường tuần tra biên giới. Lữ đoàn chỉ đạo các phân đội này gắn huấn luyện với thi công công trình, lấy “công trường làm thao trường”; tổ chức huấn luyện theo ca kíp, bố trí xoay vòng, đổi tập hợp lý. Các nội dung về lý thuyết, đơn vị tranh thủ tổ chức huấn luyện vào buổi tối, ngày chờ thi công, v.v. Đối với lực lượng bảo đảm vượt sông, rà phá bom, mìn, các phân đội làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ A2, kiêm nhiệm tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, Lữ đoàn tổ chức huấn luyện tập trung, theo đúng quy định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Mặt khác, Lữ đoàn gắn kết chặt chẽ giữa huấn luyện với duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng tham gia nhiệm vụ đột xuất. Đồng thời, tăng cường rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, bảo đảm an toàn trong huấn luyện và thi công. Để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Lữ đoàn chú trọng đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, hướng vào việc nâng cao chất lượng huấn luyện, chất lượng công trình. Nhờ đó, tất cả các công trình do Đơn vị thi công đều hoàn thành vượt tiến độ đề ra, bảo đảm tốt các yêu cầu về chất lượng kỹ thuật, chiến thuật, mỹ thuật và an toàn tuyệt đối cho người và trang bị. Riêng công trình đường tuần tra biên giới, được Ban Quản lý Dự án 47 đánh giá đạt chất lượng tốt nhất trong số các đơn vị tham gia thi công.

Luyện tập tìm kiếm, cứu nạn, cứu sập

Cùng với huấn luyện chiến đấu, huấn luyện tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, Lữ đoàn chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện hậu cần, kỹ thuật; gắn huấn luyện với công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật thường xuyên và sẵn sàng chiến đấu. Theo đó, Lữ đoàn tích cực tăng gia, sản xuất, duy trì thường xuyên phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, phát huy nội lực, từng bước nâng cao chất lượng bữa ăn, cải thiện điều kiện sinh hoạt, tăng cường sức khỏe bộ đội, nhất là trong huấn luyện dã ngoại. Cùng với đó, Lữ đoàn tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ, nền nếp huấn luyện kỹ thuật, không ngừng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn, làm nòng cốt tiến hành công tác kỹ thuật ở đơn vị. Trong đó, chú trọng đội ngũ lái xe, lái máy và thợ sửa chữa đảm nhiệm những trang bị, khí tài mới, hiện đại, đặc chủng; bảo đảm mỗi người đều vận hành tốt trang bị được giao, có khả năng khai thác sử dụng từ 02 - 03 trang bị khác trong biên chế. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ phát huy sáng kiến, ứng dụng cải tiến kỹ thuật, phục vụ công tác huấn luyện và thi công. Thời gian qua, Lữ đoàn có nhiều sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn, góp phần tăng năng suất lao động và tiết kiệm vật tư, nhiên liệu, thời gian công tác, tiêu biểu như: “Vam tháo lắp bánh tỳ xe lội nước PTS, xe phà GSP”, “Ru-lô tạo nhám, chống trơn trượt”, “Bộ bảo dưỡng, bảo quản cáp các loại”, v.v. Năm 2017, Lữ đoàn tiếp tục hoàn thiện sáng kiến “Thiết bị rải mìn trên các địa hình” và “Tủ an toàn trong vận chuyển vật liệu nổ”.

Phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi” của Bộ đội Công binh và để xứng đáng với danh hiệu cao quý Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 25 tiếp tục nỗ lực phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện chiến đấu, xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá PHẠM HỮU QUỲNH, Lữ đoàn trưởng

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:06 - 26/10/2021

EUR25,732.9927,151.49

GBP30,514.9531,789.89

USD22,625.0022,855.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:01 - 26/10/2021

HCMSJC57.90058.600
Hà NộiSJC57.90058.620
Đà NẵngSJC57.90058.620