Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Chủ Nhật, 27/10/2019, 10:40 (GMT+7)
Lữ đoàn Công binh 219 gắn công tác huấn luyện với thực hiện các nhiệm vụ

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn Công binh 219 (Quân đoàn 2) được giao nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng, rà phá bom mìn, vật liệu nổ; phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; phục vụ diễn tập của Quân đoàn, Bộ Quốc phòng và thực hiện một số nhiệm vụ khác. Do nhiệm vụ đa dạng, tính chất phức tạp, yêu cầu đòi hỏi cao, diễn ra ở nhiều khu vực, xa đơn vị; trang bị, khí tài, phương tiện tính đồng bộ không cao,… nên Lữ đoàn gặp không ít khó khăn. Để Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác và có nhiều biện pháp sáng tạo để thực hiện nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên; trong đó, coi trọng gắn huấn luyện với thực hiện các nhiệm vụ khác. Bởi vậy, từ năm 2014 đến nay, cùng với hoàn thành thi công xây dựng nhiều công trình quan trọng, như: Sở Chỉ huy Quân đoàn; Đường 30-4; Trường bắn Miếu Môn; công trình CZ-2, QS-2; phục vụ diễn tập PK-14, MB-17, DT-17, KH-18, DT-18,… Lữ đoàn luôn thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, với 100% các khoa mục đạt yêu cầu trở lên, trong đó có gần 80% khá, giỏi; riêng chuyên ngành công binh luôn đạt giỏi, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích cao, vững chắc trong huấn luyện1, được cấp trên đánh giá cao.

Nhận Bằng khen và Cờ thưởng của Bộ Quốc phòng trong Lễ ra quân Huấn luyện (năm 2019)

Để có được kết quả đó, trước hết, Lữ đoàn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chỉ huy và cơ quan các cấp đối với công tác huấn luyện. Lữ đoàn thường xuyên quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác huấn luyện chiến đấu, nhất là Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 523-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân đoàn. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn ra nghị quyết chuyên đề và kế hoạch, chương trình hành động từng giai đoạn, năm; đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng, đặc thù nhiệm vụ, những khó khăn, thách thức tác động đến công tác huấn luyện của đơn vị và xác định phương hướng huấn luyện sát thực tế. Để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ, Lữ đoàn chỉ đạo Phòng Chính trị phối hợp với Phòng Tham mưu cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu huấn luyện; chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng nghị quyết chuyên đề về huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; phân công cấp ủy viên phụ trách huấn luyện. Đồng thời, phát huy vai trò chỉ huy, cơ quan trong hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi thực hiện; định kỳ sơ kết báo cáo theo quy định; lấy kết quả huấn luyện làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tiêu chí cơ bản để xét đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo cán bộ và thi đua, khen thưởng tập thể.

Đặc điểm nổi bật chi phối quá trình thực hiện huấn luyện của Lữ đoàn là quân số phân tán làm nhiệm vụ trên các hướng khác nhau, trong điều kiện khó khăn, phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Để đạt mục tiêu, yêu cầu đặt ra, Lữ đoàn đã chỉ đạo Phòng Tham mưu chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện gắn với kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm thống nhất, không chồng chéo, chú trọng bố trí nội dung, thời gian huấn luyện phù hợp với tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động huấn luyện, Lữ đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên cập nhật hệ thống sổ sách, tiến trình biểu huấn luyện; tăng cường công tác kiểm tra, nhất là kiểm tra đột xuất, kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại, yếu kém. Đồng thời, chủ động dự báo tình hình, những vấn đề phát sinh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có phương án dự phòng và tích cực làm công tác chuẩn bị; thực hiện phân cấp, phân quyền và phân rõ trách nhiệm của chỉ huy các cấp,… nhằm tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm trong tổ chức huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Cùng với đó, Lữ đoàn đẩy mạnh công tác giáo dục, quán triệt, xây dựng động cơ, quyết tâm, tính tự giác của cán bộ, chiến sĩ trong huấn luyện, làm nhiệm vụ. Qua đó, khắc phục biểu hiện giản đơn, hình thức, tư tưởng chủ quan, hạ thấp yêu cầu, bớt xén nội dung, thời gian huấn luyện.

Thực hành ghép phà BMP 60 tấn trong diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Trong thời bình, hoạt động huấn luyện của bộ đội Công binh luôn gắn với thực tế công tác, trực tiếp tạo ra sản phẩm phục vụ quốc phòng và phát triển kinh tế. Do đó, việc tăng cường tập huấn cán bộ và huấn luyện phân đội - những đối tượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, đối mặt với khó khăn, nguy hiểm là rất quan trọng. Để đảm bảo chất lượng huấn luyện trong điều kiện phân tán, lấy “công trường làm thao trường”, Lữ đoàn chú trọng tổ chức tập huấn cho cán bộ các cấp, nhất là cán bộ phân đội trực tiếp tham gia huấn luyện, theo hướng đổi mới toàn diện, thực hiện nghiêm theo phân cấp. Nội dung tập huấn được lựa chọn kỹ, tập trung vào những khâu yếu, mặt yếu, nội dung mới; chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức phương pháp huấn luyện, tổ chức chỉ huy, quản lý bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ, v.v. Do đối tượng huấn luyện đa dạng, trình độ, nhận thức không đồng đều,… để đạt hiệu quả cao, Lữ đoàn luôn quán triệt, thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, thực hiện huấn luyện toàn diện, chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm, sát nhiệm vụ của từng lực lượng, đặc thù công tác bảo đảm công binh của quân đoàn chủ lực cơ động. Lữ đoàn đặt ra mục tiêu: phải huấn luyện cho bộ đội vững về kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh, giỏi về chiến thuật chuyên ngành, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế. Thực hiện mục tiêu đã xác định, Lữ đoàn đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện; tăng thời gian thực hành, huấn luyện đêm; tiến hành chia nhỏ, tập nhiều, xoay vòng đổi tập hợp lý; với cách làm là huấn luyện từ thấp đến cao, từ dễ đến khó, luyện tập thuần thục động tác từ cá nhân đến tập thể phân đội,… bảo đảm huấn luyện đến đâu chắc đến đó. Đối với lực lượng làm nhiệm vụ xây dựng công trình, phân tán xa đơn vị, Lữ đoàn chỉ đạo các phân đội gắn huấn luyện với thi công. Các nội dung lý thuyết được bố trí vào thời gian chờ thi công, các ngày mưa; các khoa, mục chuyên ngành công binh được tổ chức huấn luyện ngay tại công trình theo ca, kíp, tiến độ thi công. Đối với lực lượng công binh bảo đảm vượt sông, Lữ đoàn tăng cường thời lượng huấn luyện, gắn nội dung huấn luyện với thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; trong đó, chú trọng bổ túc nâng cao tay nghề cho đội ngũ lái xe, lái ca nô, máy đẩy, bảo đảm 100% thuần thục vận hành vũ khí, trang bị được giao, có thể sử dụng hiệu quả 01 - 02 trang bị, khí tài trong biên chế, sẵn sàng đối phó với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp. Thực tế cho thấy, tổ chức huấn luyện đan xen trong quá trình làm nhiệm vụ, huấn luyện ngay tại công trường của Lữ đoàn là cách làm hiệu quả, nhất là với nội dung huấn luyện chuyên ngành; tuy nhiên, việc tổ chức phải hết sức khoa học, chặt chẽ, công tác an toàn phải luôn được đặt lên hàng đầu. Từ năm 2017 đến nay, Lữ đoàn phối hợp cùng với các huyện Lương Tài, Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang tổ chức luyện tập và diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn đạt kết quả tốt. Đồng thời, kết hợp thi công các công trình quân sự với hoàn thành chương trình huấn luyện cho các đối tượng, nhất là đội rà phá bom, mìn, tham gia chống bạo loạn của Bộ; tổ chức huấn luyện 03 nội dung vượt sông, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng của Quân đoàn và Bộ Quốc phòng.

Huấn luyện rà phá bom mìn, vật liệu nổ

Cùng với đó, Lữ đoàn luôn quan tâm tập trung các nguồn lực, bảo đảm tốt cho huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ. Hằng năm, Lữ đoàn phát huy nội lực, tận dụng công sức, sự sáng tạo của bộ đội, củng cố, làm mới hàng nghìn mô hình học cụ huấn luyện, trang thiết bị công tác; huy động hàng nghìn ngày công tu sửa hệ thống thao trường, bãi tập. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Tham mưu đăng ký, quản lý chặt chẽ mô hình học cụ, thao trường huấn luyện; phân bổ vật chất huấn luyện đúng nội dung, nhiệm vụ, hạn chế hư hỏng, mất mát, chống lãng phí. Năm 2018, Lữ đoàn đã tích cực xây dựng mới thao trường huấn luyện chiến thuật binh chủng hợp thành, thao trường huấn luyện chuyên ngành công binh; củng cố thao trường huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh và thao trường huấn luyện thể lực, tạo điều kiện nâng cao một bước chất lượng huấn luyện. Cùng với đó, Lữ đoàn đẩy mạnh bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật gắn với thực hiện Cuộc vận động 50; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp công tác kỹ thuật, nâng cao chất lượng ngày, giờ kỹ thuật; luân phiên, đổi nhóm vũ khí, trang bị; tiến hành kiểm kê, kiểm tra kỹ thuật chặt chẽ, nhất là trang bị xây dựng công trình, rà phá bom, mìn; hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị đảm bảo đúng quy định, phục vụ tốt huấn luyện, công tác. Để nâng cao hiệu quả công tác, Lữ đoàn chú trọng phát huy sự sáng tạo của bộ đội, đưa nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào thực tế huấn luyện, bảo đảm kỹ thuật và thi công công trình nhằm tiết kiệm ngày công, công sức bộ đội. Đồng thời, đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, bảo đảm tốt đời sống, sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là cho lực lượng làm nhiệm vụ ngoài doanh trại. Nhờ đó, quân số khỏe tham gia huấn luyện, làm nhiệm vụ luôn đạt tỉ lệ trên 98%. Đây là những điều kiện rất cần thiết để Lữ đoàn hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá TRẦN VĂN LỰ, Lữ đoàn trưởng
________

1 - Có 02 lần Lữ đoàn và 04 lượt tiểu đoàn đạt Đơn vị huấn luyện Giỏi. Tham gia các hội thi cấp Quân đoàn đạt: 04 giải nhất, 05 giải nhì, 03 giải ba cá nhân và 05 giải tập thể. Tham gia các hội thi toàn quân đạt 02 giải nhì, 04 giải ba cá nhân và 01 giải nhì, 03 giải ba tập thể, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết