Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 25/05/2017, 09:25 (GMT+7)
Lữ đoàn 971 nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu vận tải chiến lược

Được thành lập trên cơ sở 03 trung đoàn vận tải khu vực1, qua 20 năm xây dựng, Lữ đoàn 971 ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong Quân đội.

Lữ đoàn 971 là đơn vị vận tải chiến lược thuộc Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần, có nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức vận chuyển vật chất hậu cần, binh khí kỹ thuật, cơ động lực lượng cho các đơn vị đứng chân ở khu vực phía Bắc (từ Quảng Trị trở ra), tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đột xuất.

Xuất phát từ đặc thù của Đơn vị và lĩnh vực vận tải quân sự, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh những thuận lợi Lữ đoàn đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Những năm gần đây, khối lượng hàng hóa Lữ đoàn được giao vận chuyển lớn, đa dạng về chủng loại, tính chất phức tạp, nguy cơ cháy, nổ, mất an toàn cao, nhất là vận chuyển vũ khí, đạn, xăng dầu, pháo hoa; lực lượng, phương tiện thường xuyên cơ động làm nhiệm vụ trên đường, với cường độ cao, phạm vi rộng và chịu nhiều tác động từ mặt trái của xã hội, v.v. Trong khi đó, lực lượng của Lữ đoàn đóng quân phân tán (18 điểm) trải dài từ miền Trung ra phía Bắc; quân số chủ yếu là quân nhân chuyên nghiệp, nhiều đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên phải làm nhiệm vụ xa gia đình; trang bị, phương tiện xe máy phần lớn qua khai thác, sử dụng nhiều năm đã xuống cấp, tính đồng bộ và độ ổn định kỹ thuật không cao, v.v.

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã quán triệt sâu sắc chức năng, nhiệm vụ được giao, cùng những thuận lợi, khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp; trong đó, trọng tâm là nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, chất lượng, hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành tốt vai trò của đơn vị vận tải chiến lược, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội trong thời kỳ mới.

Thực tế cho thấy, kết quả thực hiện nhiệm vụ vận tải phụ thuộc rất lớn vào trình độ chỉ huy, tay nghề của đội ngũ cán bộ, lái xe, nhất là trong điều kiện giao thông phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn như hiện nay. Vì vậy, cùng với chú trọng kiện toàn tổ chức biên chế, điều chuyển phương tiện, luân chuyển cán bộ, nhân viên phù hợp giữa các đơn vị, Lữ đoàn đẩy mạnh công tác huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, xác định đây là một trong những công tác trọng tâm, đảm bảo cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu chiến đấu. Thực hiện điều đó, Lữ đoàn đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác huấn luyện; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác huấn luyện đối với việc hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân và đơn vị. Hằng năm, Lữ đoàn bám sát chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, thực tiễn đơn vị, xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung huấn luyện, bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng. Các đơn vị đã duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện, tập huấn vận tải; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tập huấn, huấn luyện theo tinh thần Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và có nhiều biện pháp đẩy mạnh huấn luyện, bồi dưỡng theo phân cấp, khuyến khích cán bộ, nhân viên tự học, tự bồi dưỡng cho nhau qua thực tế công tác. Trong huấn luyện, Lữ đoàn luôn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, thực hiện huấn luyện toàn diện, nhưng chuyên sâu, sát với nhiệm vụ, đối tượng, loại hình vận tải, phù hợp với sự phát triển của công tác hậu cần và yêu cầu xây dựng Lữ đoàn trong tình hình mới. Trong đó, lấy huấn luyện cán bộ là khâu then chốt, huấn luyện chiến thuật vận tải làm trọng tâm, huấn luyện kỹ thuật vận tải làm cơ sở. Với đối tượng là cán bộ, chỉ huy, Lữ đoàn tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực tham mưu, trình độ quản lý, chỉ huy điều hành vận tải. Đối với đội ngũ lái xe, thợ kỹ thuật, Lữ đoàn coi trọng huấn luyện thực hành, nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng làm chủ trong khai thác, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa trang bị, phương vận tải tiện hiện có, nhất là các xe thế hệ mới; huấn luyện nâng cao khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu và các nội dung về bảo đảm an toàn giao thông, an toàn hàng hóa trong xếp, dỡ, vận chuyển, v.v. Đặc biệt, Lữ đoàn hết sức coi trọng việc bổ túc tay lái cho đội ngũ lái xe. Do điều kiện định mức xăng dầu có hạn, nên cùng với tổ chức bổ túc tay lái tập trung hằng năm kết hợp huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, định mức2, phân công lái, phụ xe, thực hiện bổ túc tay lái kết hợp trong vận chuyển, nhất là cho số lái xe mới ra trường, lái xe tay lái còn yếu, để họ trực tiếp rèn luyện, cọ xát với thực tế. Mặt khác, Lữ đoàn thường xuyên duy trì hoạt động hội thao, hội thi, tổ chức thi nâng bậc, kiểm tra tay nghề kỹ thuật, trao đổi rút kinh nghiệm sau mỗi nhiệm vụ vận chuyển, v.v. Bằng các biện pháp thiết thực đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Lữ đoàn trưởng thành nhanh, vững vàng về chuyên môn, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị đảm nhiệm.

Song song với huấn luyện, Lữ đoàn tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật, đẩy mạnh thực hiện chính quy công tác vận tải. Những năm qua, Lữ đoàn có nhiều biện pháp phù hợp trong xây dựng đơn vị “chính quy, đoàn kết, dân chủ, an toàn, kỷ luật” và đạt kết quả tích cực. Các đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp chế độ trong ngày, trong tuần, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và tăng cường công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện bộ đội. Trong đó, Lữ đoàn chú trọng giáo dục nâng cao tính tự giác, tự quản của cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, nhất là ở các bộ phận lẻ (chốt ga, chốt cảng) và khi làm nhiệm vụ vận chuyển. Bên cạnh việc kiểm tra, đôn đốc của cán bộ chỉ huy, Lữ đoàn thường xuyên duy trì các tổ kiểm soát quân sự để kiểm soát, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, kỷ luật của quân nhân khi ở ngoài đơn vị và chủ động phối hợp với các địa phương địa bàn đóng quân để nắm tình hình, có biện pháp cảnh báo, quản lý cán bộ, chiến sĩ, không để các tệ nạn xâm nhập vào đơn vị. Mặt khác, Lữ đoàn kiên quyết xử lý các vụ việc vi phạm, đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, nên đã phát huy tốt hiệu quả giáo dục, phòng ngừa, v.v. Điểm nổi bật trong xây dựng chính quy là, Lữ đoàn đã tích cực đổi mới và thực hiện chính quy trong chỉ huy, điều hành vận tải. Mọi hoạt động vận chuyển đều được Lữ đoàn chỉ huy, điều hành chặt chẽ, thông qua mệnh lệnh, kế hoạch vận chuyển. Lữ đoàn chỉ đạo đơn vị chủ động khảo sát chân hàng, xây dựng kế hoạch vận chuyển sát, đúng, sử dụng lực lượng, phương tiện hợp lý; đề cao tính chuyên nghiệp, chính quy trong vận chuyển, gắn trách nhiệm của phân đội, cá nhân đối với an toàn hàng hóa và tăng cường cán bộ chỉ huy vận chuyển. Theo đó, đội hình 03 - 04 xe làm nhiệm vụ có cán bộ đại đội chỉ huy; đội hình 05 xe trở lên có cán bộ tiểu đoàn chỉ huy, đội hình trên 10 xe có cán bộ Lữ đoàn chỉ huy. Trước khi lên đường vận chuyển, các lực lượng đều được cán bộ tiểu đoàn hoặc Lữ đoàn trực tiếp động viên, quán triệt, giao nhiệm vụ. Khi thực hiện nhiệm vụ quan trọng, vận chuyển hàng hóa có tính chất phức tạp, Lữ đoàn ưu tiên lựa chọn cán bộ chỉ huy, lái xe có kinh nghiệm, phương tiện kỹ thuật tốt; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ ở tất cả các khâu, từ tiếp nhận, bốc xếp, vận chuyển, đến giao nhận với đơn vị. Vì vậy, nhiều năm qua, Lữ đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ vận chuyển, không để xảy ra tình trạng mất an toàn, thất thoát, hư hỏng hàng hóa3.

Là đơn vị vận tải cơ giới nên Lữ đoàn luôn coi trọng làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật cho phương tiện xe, máy. Trước thực trạng phần lớn phương tiện xe, máy đã xuống cấp, phụ tùng, vật tư thay thế khó khăn,... Lữ đoàn đã triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật gắn với thực hiện mục tiêu của Cuộc vận động 50. Theo đó, Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác bảo dưỡng, sửa chữa theo phân cấp; tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ thợ kỹ thuật; đồng thời, chú trọng đầu tư nâng cấp các khu kỹ thuật, mua sắm, bổ sung trang bị, phương tiện bảo dưỡng, sửa chữa hiện đại, nâng cao năng lực bảo đảm của lực lượng kỹ thuật các cấp, nhất là Xưởng sửa chữa của Lữ đoàn. Trên cơ sở đó, Lữ đoàn duy trì thực hiện nghiêm chế độ giờ kỹ thuật trong ngày, ngày kỹ thuật trong tuần, ngày hội kỹ thuật trong quý; chế độ bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định kỹ thuật theo định kỳ, v.v. Đặc biệt, các đơn vị duy trì chặt chẽ việc kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện trước, trong, sau khi làm nhiệm vụ và coi trọng tổ chức lực lượng bảo đảm kỹ thuật đi cùng, sẵn sàng xử lý hỏng hóc trên đường. Với các biện pháp đó, Lữ đoàn luôn thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật cho phương tiện. Năm 2016, Lữ đoàn có gần 2,5 triệu ki-lô-mét và 1050 giờ nổ máy an toàn; tổ chức bảo dưỡng 1 và 2 cho 710 lượt xe; sửa chữa vừa và lớn 18 xe; sửa chữa đồng bộ 22 xe, v.v. Phương tiện xe, máy của Lữ đoàn luôn bảo đảm hệ số kỹ thuật theo quy định, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh trong mọi điều kiện.

Cùng với thực hiện tốt các nội dung trên, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đặc biệt quan tâm xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, xác định đây là nội dung xuyên suốt, quan trọng hàng đầu, nhân tố quyết định để Lữ đoàn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Theo đó, Lữ đoàn đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở đơn vị cơ sở; chú trọng tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị trên các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, v.v. Quá trình thực hiện, các đơn vị đã vận dụng đa dạng hình thức, phương pháp giáo dục, quán triệt; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục nhiệm vụ với giáo dục truyền thống của đơn vị, truyền thống Bộ đội Vận tải Anh hùng và tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, văn hóa giao thông cho cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, Lữ đoàn coi trọng xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng; đẩy mạnh thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở; duy trì nền nếp chế độ chỉ huy Lữ đoàn xuống các đơn vị đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ trong Ngày Chính trị và văn hóa, tinh thần ở cơ sở. Đồng thời, tổ chức tốt các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả, Lữ đoàn đã cụ thể hóa, xây dựng 05 chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn và ban hành Quy chế lãnh đạo về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong thực hiện, v.v. Bằng các biện pháp phù hợp, hiệu quả, Lữ đoàn luôn là một khối đoàn kết, thống nhất về ý chí, hành động; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, pháp luật và quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Không thỏa mãn và dừng lại với những kết quả đã đạt được, Lữ đoàn 971 tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng Đơn vị ngày càng vững mạnh, xứng đáng là đơn vị vận tải chiến lược, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá VÕ ANH TÚ, Lữ đoàn trưởng

_______________

1 - Lữ đoàn 971 được thành lập ngày 27-5-1997, trên cơ sở sáp nhập 03 trung đoàn vận tải: 681, 682, 32.

2 - Theo quy định của Lữ đoàn, các đơn vị tổ chức bổ túc tay lái trong vận chuyển cho lái xe mới, lái xe tay lái yếu đạt ít nhất 200km/người/năm.

3 - Năm 2016, Lữ đoàn vận chuyển 31.454 tấn hàng hóa (16.335.364 T.km) và 21.607 lượt cán bộ, chiến sĩ (8.064.192 Ng.km) bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.