Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 15/03/2018, 09:06 (GMT+7)
Lữ đoàn 596 tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ khí tài, trang bị kỹ thuật thông tin

Lữ đoàn 596 (Binh chủng Thông tin liên lạc) có nhiệm vụ bảo đảm thông tin cho lãnh đạo, chỉ đạo đối với các hoạt động quân sự, quốc phòng; trong đó có bảo đảm thông tin liên lạc cho Quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, các đảo tiền tiêu, các đồn biên phòng trên tuyến biên giới Tây Nam; công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống bão lũ, cháy rừng,… của các đơn vị trên địa bàn phía Nam. Thực hiện “Chiến lược phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự giai đoạn 2011 - 2020” và yêu cầu xây dựng Binh chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, “Binh chủng điện tử”, “Binh chủng học tập”, những năm qua, Lữ đoàn được đầu tư trang bị nhiều loại khí tài, trang thiết bị thông tin mới, hiện đại, tạo cơ sở để Lữ đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, đó cũng là thách thức, đòi hỏi Lữ đoàn phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại.

Trước hết, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và phát huy vai trò đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp đối với công tác huấn luyện, nhất là huấn luyện làm chủ trang bị kỹ thuật mới. Lữ đoàn luôn quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác huấn luyện, trọng tâm là Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 599-NQ/ĐU của Đảng ủy Binh chủng Thông tin liên lạc về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Binh chủng và hướng dẫn của các cơ quan chức năng về công tác huấn luyện. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Lữ đoàn xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo “Nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật”; đồng thời, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết phù hợp với đặc điểm, tổ chức biên chế, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và tổ chức quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, tạo sự nhất trí cao trong tổ chức thực hiện. Nghị quyết hằng quý, tháng, cấp ủy các cấp đều đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật; kịp thời bổ sung nội dung, biện pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và nhận thức của từng đối tượng; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chức năng, đoàn thể quần chúng trong tổ chức thực hiện.

Do đặc thù của Đơn vị có nhiều lực lượng, chuyên ngành khác nhau, với nhiều loại phương tiện, khí tài đặc chủng, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện phân tán, phức tạp, nên Lữ đoàn đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới hình thức, phương pháp quán triệt, giáo dục, xây dựng ý chí quyết tâm, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng, nhất là chiến sĩ mới và bộ phận chuyên môn nghiệp vụ. Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện; đẩy mạnh hoạt động cổ động thao trường, tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, hướng vào thực hiện các nội dung, chỉ tiêu huấn luyện. Trong huấn luyện, đảm bảo thực chất, hiệu quả, không phô trương, hình thức, bệnh thành tích, hoặc tư tưởng chủ quan, xem nhẹ, hạ thấp yêu cầu, cắt xén thời gian, nội dung, chương trình huấn luyện.

Cùng với đó, Lữ đoàn tập trung đổi mới phương pháp huấn luyện, khai thác, làm chủ các loại khí tài, trang bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; coi đây là khâu quan trọng, quyết định kết quả huấn luyện. Theo đó, trước khi bước vào huấn luyện, các đơn vị tổ chức sắp xếp, biên chế từ cấp tiểu đội đến đại đội theo chức danh chuyên môn; chỉ đạo cơ quan tham mưu xây dựng kế hoạch, tiến trình huấn luyện khoa học, sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ; xác định rõ thời gian, nội dung, chương trình huấn luyện cho từng đối tượng. Cùng với lựa chọn, cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức, Lữ đoàn làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn, nhất là cán bộ mới ra trường, cán bộ tiểu đội. Tích cực củng cố hệ thống mô hình, học cụ; phân công soạn giáo án, thông qua bài giảng, phê duyệt, thực hiện chế độ kiểm tra theo quy định. Đặc biệt, Lữ đoàn đã phát huy thế mạnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuẩn bị, quản lý, điều hành và tổ chức huấn luyện, mang lại hiệu quả tốt.

Huấn luyện làm chủ khí tài trang bị VSAT

Trong huấn luyện, Lữ đoàn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tập trung vào huấn luyện tổ đài, kíp trực theo hướng đồng bộ, chuyên sâu, sát nhiệm vụ, phù hợp với tổ chức, biên chế, trang bị kỹ thuật hiện có; kết hợp chặt chẽ huấn luyện theo chương trình cơ bản với huấn luyện theo nhóm chuyên môn; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, tập trung huấn luyện cho bộ đội khai thác, sử dụng thành thạo các loại trang bị, khí tài hiện có, nhất là khí tài mới, hiện đại. Chủ động bồi dưỡng lực lượng kỹ thuật nòng cốt, đào tạo cơ bản về mạng, có trình độ cao về công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuẩn hóa các yếu tố để hội nhập thông tin khu vực. Tiến hành biên soạn các tình huống xảy ra trong quá trình bảo đảm thông tin và cấp cứu thông tin, phù hợp với từng trang thiết bị và tổ chức huấn luyện theo tình huống. Đối với huấn luyện cán bộ, Lữ đoàn yêu cầu đẩy mạnh việc tự học, tự nghiên cứu, theo phương châm: “Học theo chức trách, học theo nhiệm vụ, học theo tình huống diễn ra hằng ngày tại cơ quan, đơn vị”. Nội dung huấn luyện tập trung vào những vấn đề mới, nội dung còn yếu hoặc chưa thống nhất, như: thứ tự các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; công tác tham mưu, tác chiến thông tin liên lạc; vùng, mạng thông tin quân sự đơn vị quản lý, v.v. Để đảm bảo tỷ lệ cân đối, hợp lý giữa lý thuyết và thực hành, lấy huấn luyện thực hành làm chính, Lữ đoàn tăng thời gian huấn luyện cho các thành phần trong phòng LAB (mô phỏng) và trực tiếp trên khí tài, huấn luyện trên phiên, kíp trực; khắc phục hiện tượng huấn luyện nặng về lý thuyết hoặc huấn luyện chay. Đối với những khí tài thế hệ cũ (trong biên chế, chưa được thay thế), Lữ đoàn chỉ đạo huấn luyện cho bộ đội quản lý, sử dụng, khai thác kết hợp với khí tài thế hệ mới; coi trọng phát huy trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật trong bảo dưỡng, sửa chữa, tăng tuổi thọ và hiệu suất sử dụng trang bị, tận dụng tối đa nguồn vật tư linh kiện của các máy thế hệ cũ; nêu cao tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo trong khai thác, sử dụng các trang bị kỹ thuật, công nghệ hiện đại. Đơn vị chủ động phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông trong và ngoài Quân đội tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn từng bước làm chủ trang bị, công nghệ tiên tiến; phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội tham gia điều hành, xử lý thông tin, trao đổi hạ tầng, đảm bảo thông tin thường xuyên, ổn định, vững chắc. Bên cạnh đó, Lữ đoàn còn tổ chức các hội thao, hội thi, như: đại đội trưởng, chính trị viên giỏi; cán bộ huấn luyện điều lệnh giỏi; cán bộ đại đội (quân sự), trung đội trưởng giỏi; cán bộ giảng dạy chính trị giỏi; bí thư chi bộ giỏi, v.v. Đến nay, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó 90% cán bộ tiểu đoàn, 75% cán bộ đại đội, trung đội huấn luyện đạt khá, giỏi.

Để nâng cao khả năng khai thác, sử dụng khí tài mới, mạng kỹ thuật số quân sự, nối mạng máy tính toàn quân, tạo cơ sở nền tảng cho thực hiện tự động hóa chỉ huy ở các cấp, Lữ đoàn tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyên sâu cho nhân viên chuyên môn kỹ thuật đối với các đơn vị trực thuộc, làm nòng cốt cho việc tiếp nhận, khai thác, sửa chữa các trang bị, khí tài thế hệ mới; coi trọng huấn luyện thực hành kết nối các mạng thông tin, thu hồi, triển khai các đài, trạm, tổng trạm, nhất là mạng thông tin vệ tinh Vinasat, thông tin liên lạc, truyền hình cho các điểm đảo, nhà giàn, tàu hải quân, các đơn vị cảnh sát biển, biên phòng, giúp cấp trên nhanh chóng nắm chắc tình hình khi có tình huống. Chú trọng huấn luyện, luyện tập theo các phương án tác chiến. 5 năm gần đây, Lữ đoàn đã tổ chức 28 lớp tập huấn công tác kỹ thuật cho 750 lượt người; thi nâng bậc thợ cho 697 lượt nhân viên kỹ thuật, đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc. Ngoài ra, thông qua các đợt bảo dưỡng, sửa chữa cơ động, lực lượng kỹ thuật của Lữ đoàn đã kết hợp để huấn luyện nâng cao trình độ quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, khắc phục hư hỏng cho đội ngũ nhân viên khai thác, nhân viên kỹ thuật của các đài trạm, góp phần quản lý, khai thác hiệu quả hệ thống thông tin liên lạc quân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Nhờ đó, trình độ khai thác, xử lý các tình huống trong bảo đảm thông tin của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Lữ đoàn được nâng lên rõ rệt; công tác triển khai lắp đặt các trạm và tổng trạm thông tin cơ động đúng yêu cầu kỹ thuật, thiết lập thông tin liên lạc nhanh, chất lượng đảm bảo, phục vụ tốt các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Quân đội, như: triển khai Tổng đài A40 phục vụ diễn tập TG-16 của Binh chủng Tăng thiết giáp; diễn tập TS-16 của Quân chủng Phòng không - Không quân; tổ chức hợp luyện thông tin liên lạc HL17 trên địa bàn Quân khu 9 ; bảo đảm thông tin liên lạc diễn tập Bệnh viện dã chiến tại Quân khu 7, v.v. được Bộ Quốc phòng, Binh chủng đánh giá cao.

Là đơn vị thuộc binh chủng kỹ thuật, được giao quản lý, khai thác, sử dụng khối lượng lớn vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, đặc chủng, nên Lữ đoàn đặc biệt coi trọng công tác quản lý, huấn luyện kỹ thuật và công tác bảo đảm an toàn. Thường xuyên quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật nêu cao ý thức trách nhiệm trong quản lý, khai thác các trang bị kỹ thuật thông tin; tiến hành kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng tốt, làm nòng cốt tiến hành công tác kỹ thuật ở đơn vị. Đối với khí tài thế hệ mới có kết cấu gọn, nhẹ, độ chính xác cao, đòi hỏi quá trình khai thác, sử dụng phải có chuyên môn nghiệp vụ và cẩn thận, tỉ mỉ. Vì vậy, Lữ đoàn yêu cầu trong quá trình huấn luyện, đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật phải hết sức chú trọng từng thao tác, từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó, tuyệt đối không làm tắt, đảm bảo sự vận hành đồng bộ, thông suốt của khí tài. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ, nền nếp công tác kỹ thuật, chế độ bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, sửa chữa, tăng hạn sử dụng khí tài, trang bị kỹ thuật thông tin. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ phát huy sáng kiến, ứng dụng cải tiến kỹ thuật, phục vụ công tác huấn luyện và bảo đảm thông tin liên lạc.

Bằng các biện pháp tích cực, đồng bộ trên, Lữ đoàn có sự chuyển biến tiến bộ, vững chắc trong công tác huấn luyện, kết quả năm sau cao hơn năm trước, góp phần giữ vững mạch máu thông tin liên lạc, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phía Nam của Tổ quốc.

Thượng tá NGUYỄN HỒNG VĂN, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.