Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 23/01/2020, 14:50 (GMT+7)
Lữ đoàn 575 phát huy truyền thống, bảo đảm thông tin liên lạc “kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn”

Ngày 03-02-1975, Trung đoàn Thông tin 575 (nay là Lữ đoàn Thông tin 575 - Quân khu 5) được thành lập, có nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo, chỉ huy các đơn vị. Đồng thời, xây dựng Đơn vị vững mạnh, làm chủ khoa học, kỹ thuật, không ngừng nâng cao trình độ quản lý, sử dụng trang bị, khí tài thông tin đạt hiệu suất cao nhất. Từ đơn vị tiền thân (thuộc Đoàn Phương Đông II năm 1961) với lực lượng còn ít, phương tiện, khí tài còn thô sơ, Lữ đoàn đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng và trang bị kỹ thuật. Năng lực tổ chức chỉ huy của cán bộ các cấp và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bộ đội (cả vô tuyến điện, hữu tuyến điện, thông tin vận động, quân bưu, thợ sửa chữa) được nâng lên, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc, góp phần to lớn vào chiến công chung của quân và dân Khu 5.

Khi đất nước thống nhất, với tinh thần “vào máy là vào vị trí chiến đấu”, trên trận tuyến thầm lặng, không có ranh giới giữa ngày và đêm, tiền tuyến và hậu phương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn cùng với các đơn vị của Quân khu truy quét Fulrô, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, tham gia nghĩa vụ quốc tế tại Đông Bắc Cam-pu-chia; đồng thời, khắc phục khó khăn, từng bước xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện. Với những thành tích xuất sắc trong 45 năm qua, Lữ đoàn được Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đại tá Nguyễn Tiến Dũng kiểm tra bộ đội thực hành bảo đảm thông tin liên lạc

Phát huy truyền thống anh hùng trong tình hình mới, Lữ đoàn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tự lực, tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm thông tin liên lạc “kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn” trong mọi tình huống. Để đạt được kết quả đó, Lữ đoàn luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc thù của Lữ đoàn là đóng quân phân tán, nhiều lực lượng làm nhiệm vụ riêng lẻ, độc lập, có thời điểm quân số, khí tài thiếu, chưa kịp bổ sung. Trong khi đó, nhiệm vụ nhiều, yêu cầu cao, ngoài bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên, còn thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất khác. Điều đó, đòi hỏi mỗi cấp ủy, chỉ huy phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; mỗi cán bộ, chiến sĩ phải phát huy cao độ quyết tâm, trách nhiệm. Lữ đoàn xác định, điều quan trọng nhất trong công tác giáo dục là làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức được rằng: nếu quán triệt đầy đủ quyết tâm chiến đấu của người chỉ huy, mỗi người luôn trong thế chủ động, làm chủ phương tiện, khí tài, ý chí quyết tâm cao thì dù nhiệm vụ khó khăn, phức tạp; phương tiện, khí tài còn hạn chế, đơn vị vẫn bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, hiệu quả. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc chỉ thị, mệnh lệnh của trên, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kết hợp linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các hình thức, phương pháp giáo dục để nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Chú trọng xây dựng động lực để cán bộ, chiến sĩ làm chủ khí tài, trang bị gắn liền với giáo dục ý thức tự giác chấp hành nghiêm nguyên tắc, kỷ luật thông tin, làm cho bộ đội có niềm tin khoa học vào nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc trong những điều kiện khó khăn, yêu cầu nhiệm vụ cao và ưu thế tác chiến điện tử của địch trong xu hướng “chiến tranh mềm”, “chiến tranh công nghệ cao”. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ luôn xác định tốt nhiệm vụ, lấy việc bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn làm mục tiêu phấn đấu cao nhất; đó cũng chính là động lực để bộ đội giữ vững quyết tâm, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhằm nâng cao chất lượng các phương tiện thông tin, Lữ đoàn chủ động khảo sát, quy hoạch, khai thác hợp lý các tuyến cáp, mạng, hướng liên lạc, đường cơ động, tăng cường khả năng bảo đảm thông tin trên những hướng quan trọng, đơn vị, địa bàn trọng điểm, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt. Đồng thời, tập trung nâng cấp hệ thống thông tin vô tuyến điện, bảo đảm thông tin liên lạc cho Bộ Tư lệnh Quân khu với Bộ Quốc phòng, các quân chủng, binh chủng, đơn vị trực thuộc và sẵn sàng liên lạc vượt cấp đến các đơn vị, địa phương ở các khu vực trọng yếu. Cùng với đó, tận dụng và phát huy thế mạnh vô tuyến điện sóng ngắn, sóng cực ngắn để tiêu chuẩn hóa các mạng liên lạc từ cấp chiến thuật đến cấp chiến dịch và mạng hiệp đồng các đơn vị. Tích cực củng cố hệ thống hữu tuyến điện để nâng cao chất lượng đường truyền; kết hợp giữa thông tin quân bưu với mạng thông tin bưu điện, tạo thành mạng thông tin rộng khắp, thông suốt đến các đơn vị, địa phương.

Để kết hợp chặt chẽ việc bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên với thực hiện các nhiệm vụ cơ động, sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn tổ chức hợp lý lực lượng, phương tiện, khí tài, không để bị xáo trộn khi thực hiện các nhiệm vụ, tình huống đột xuất. Phối hợp có hiệu quả các loại phương tiện, các mạng liên lạc của các đơn vị trong Quân đội với hệ thống thông tin bưu điện, thông tin khu vực để giữ vững liên lạc thường xuyên. Kết hợp cải tạo hệ thống thông tin quân sự thường xuyên với xây dựng các tuyến liên lạc mới, từng bước sử dụng các dạng truyền thông tiên tiến. Tiếp hợp và khai thác có hiệu quả các khí tài mới được biên chế, như: xe VSAT, xe Trunking, xe thông tin tìm kiếm cứu nạn, bộ xe tổng trạm thông tin cơ động, máy thu phát mới, v.v. Xây dựng kế hoạch bảo đảm thông tin liên lạc cho Quân khu trong tác chiến phòng không; triển khai các mạng bảo đảm thông tin liên lạc chặt chẽ cho các hoạt động tình báo, thông báo, báo động,... kịp thời phục vụ cho công tác chỉ đạo, chỉ huy theo yêu cầu tác chiến. Thực hiện các biện pháp nghi binh, ngụy trang, dự kiến và xử lý tốt các tình huống, phương án trong điều kiện có tác chiến điện tử. Bên cạnh đó, Lữ đoàn luôn chú trọng thực hiện tốt công tác bảo mật thông tin; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ an ninh thông tin cho các bộ phận bảo đảm, thường xuyên kiểm tra các mạng thông tin liên lạc có tính bảo mật cao. Chấp hành nghiêm kỷ luật thông tin liên lạc, nền nếp, chế độ, quy định trong quản lý, sử dụng, vận chuyển công văn; khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót, tuyệt đối bảo đảm bí mật quân sự.

Lễ tốt nghiệp lớp đào tạo nhân viên Báo vụ khóa I, năm 2019

Để bảo đảm thông tin liên lạc “kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn”, công tác huấn luyện phải được coi trọng đúng mức và được tiến hành có hiệu quả thực chất. Nhận thức đúng điều đó, Lữ đoàn tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Quán triệt nghiêm chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác huấn luyện, cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng sát thực tế, phù hợp với nhiệm vụ của từng đơn vị. Ngoài việc làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, Lữ đoàn còn chú trọng tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ huấn luyện và làm tốt công tác tuyển chọn đầu vào trước mỗi đợt huấn luyện. Trên cơ sở chương trình, nội dung theo quy định, Lữ đoàn đã cụ thể hóa thành từng khoa mục, sát từng đối tượng, gắn với nhiệm vụ, điều kiện thực tế của từng đơn vị. Về huấn luyện sĩ quan, cùng với trang bị kiến thức toàn diện, Lữ đoàn tập trung huấn luyện nắm chắc lý luận về chiến thuật, nghệ thuật chiến dịch, nguyên tắc bảo đảm thông tin liên lạc cho các loại hình tác chiến, các hình thức diễn tập; nắm vững kiến thức chuyên môn, sử dụng thành thạo trang bị, khí tài có trong biên chế; làm chủ trang bị, khí tài mới; biết vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác; đảm nhiệm nhiệm vụ huấn luyện được theo phân cấp. Đối với hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, Lữ đoàn tổ chức huấn luyện theo hướng chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên cũng như sẵn sàng chiến đấu; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng, trình độ của nhân viên chuyên môn kỹ thuật qua các lần tổ chức hội thao, hội thi. Yêu cầu đặt ra đối với hạ sĩ quan chỉ huy là phải thuần thục kỹ chiến thuật chuyên ngành, biết điều hành luyện tập, sửa tập cho bộ đội. Nhờ đó, 100% quân nhân chuyên nghiêp, nhân viên chuyên môn kỹ thuật của Lữ đoàn đều đạt tiêu chuẩn trình độ bậc thợ. Trong huấn luyện phân đội, Lữ đoàn tập trung huấn luyện các hình thức chiến thuật theo chuyên ngành gắn với xử lý các tình huống bảo đảm thông tin theo từng nhiệm vụ. Chú trọng huấn luyện số trang bị, khí tài mới, sử dụng thành thạo các loại xe thông tin cơ động, nâng cao sức cơ động, triển khai lực lượng, phương tiện, khí tài trong mọi địa hình, thời tiết; giỏi trong bảo đảm thông tin liên lạc độc lập, liên tục dài ngày; phòng, chống có hiệu quả khi địch gây nhiễu, chế áp điện tử trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao. Tăng cường huấn luyện đêm, rèn luyện thể lực, nâng cao khả năng cơ động của bộ đội và phương tiện trong thực hiện nhiệm vụ. Những năm qua, Lữ đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, nhiều năm liên tục (từ năm 2012 đến năm 2018) được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Cùng với công tác huấn luyện, Lữ đoàn thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua, như: “Bám máy, bám dây, giữ vững thông tin liên lạc”, “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc”, “Đoàn kết, hiệp đồng, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”,... tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Trong điều kiện trang bị, khí tài thiếu đồng bộ, xuống cấp do tác động của thời tiết, khí hậu, Lữ đoàn đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, khí tài. Phương châm: “Giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm”; khẩu hiệu: “Yêu quý, giữ gìn trang bị, khí tài như sinh mạng mình” được cán bộ, chiến sĩ hiện thực hóa bằng những hành động thiết thực với những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hiệu quả. Nhờ đó, Đơn vị đã tận dụng và khai thác triệt để khí tài hiện có, từng bước chuyển hóa dần phương tiện, khí tài cũ sang mới.

Nhờ tiến hành đồng bộ, hiệu quả những giải pháp trên, Lữ đoàn luôn bảo đảm vững chắc thông tin liên lạc “kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn”. Chất lượng thông tin vô tuyến điện luôn ổn định, đạt tỉ lệ trên 99,9%, giải quyết điện kịp thời chính xác 100%. Thông tin hữu tuyến điện thường xuyên được củng cố, nâng dung lượng, chất lượng đường truyền, khôi phục liên lạc đạt chỉ tiêu đề ra1. Thông tin quân bưu luôn vượt thời gian quy định đối với công văn hỏa tốc, hẹn giờ. Thông tin cơ động luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện, bảo đảm thông suốt cho nhiệm vụ diễn tập, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Đại tá NGUYỄN TIẾN DŨNG, Lữ đoàn trưởng

____________

1 - Thời gian khôi phục trung bình 29 phút/máy, các máy ưu tiên 20 phút/máy.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:59 - 24/01/2021

EUR27,238.0928,661.04

GBP30,881.2932,171.14

USD22,955.0023,165.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:35 - 23/01/2021

HCMSJC55.85056.400
Hà NộiSJC55.85056.420
Đà NẵngSJC55.85056.420