Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 13/04/2020, 09:59 (GMT+7)
Lữ đoàn 241 nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
Lữ đoàn Phòng không 241 (Quân đoàn 1) có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và cơ động thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời, tích cực tham gia phối hợp cùng các lực lượng, cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn đóng quân. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, 5 năm qua, Lữ đoàn liên tục đạt “Đơn vị huấn luyện Giỏi” cấp Bộ Quốc phòng và được Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân tặng nhiều Giấy khen, Bằng khen và Cờ thi đua.

Có được thành tích trên, Lữ đoàn đã tiến hành đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, trước hết, tập trung giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đây là nội dung quan trọng, quyết định kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Do vậy, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và của Lữ đoàn về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Trọng tâm là: Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, Kết luận số 60-KL/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 449-NQ/ĐUQĐ của Đảng ủy Quân đoàn về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng; Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân đoàn; hướng dẫn của Cục Phòng không Lục quân cũng như đặc điểm tác chiến mới của lực lượng phòng không trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục truyền thống với giáo dục pháp luật; kịp thời nắm, định hướng, giải quyết tư tưởng cho bộ đội, nhất là những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống hằng ngày. Đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, gắn với phong trào “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” của đơn vị và Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo phong trào hành động cách mạng sôi nổi, hướng vào thực hiện thắng lợi “3 khâu đột phá”1 của đơn vị. Qua đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cảnh giác cách mạng cao; có nhận thức đúng về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt chương trình, nội dung huấn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Lữ đoàn chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, từ xây dựng kế hoạch, ổn định tổ chức, biên chế, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, hoàn chỉnh hệ thống sổ sách, giáo án, xây dựng, củng cố thao trường, bãi tập và làm mới các mô hình, học cụ2. Đồng thời, chú trọng tập huấn nâng cao trình độ, phương pháp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia huấn luyện; tập trung bồi dưỡng những nội dung còn yếu, thiếu, chưa thống nhất, nội dung mới, như: phương thức, thủ đoạn tác chiến đường không của địch, phương pháp hiệp đồng phòng không, cơ động nhanh tránh đòn hỏa lực đường không của địch, quản lý phương tiện bay không người lái, v.v. Cùng với đó, Lữ đoàn cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Quân đoàn và Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức để thống nhất nội dung huấn luyện cho các cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn. Quá trình huấn luyện, các đơn vị quán triệt, thực hiện tốt phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu; đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, điều hành luyện tập, diễn tập. Hằng năm, Lữ đoàn đều tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian cho các đối tượng theo chương trình, kế hoạch; lấy huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện kỹ thuật là cơ sở; coi trọng huấn luyện kíp chiến đấu, bảo đảm bộ đội nắm chắc nội dung “4 biết”3 trong quản lý vùng trời, “4 được”4 trong xử lý tình huống tác chiến phòng không.

Nhằm đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại, Lữ đoàn hết sức coi trọng huấn luyện cơ động nhanh, nhất là triển khai, thu hồi pháo, đạn, rời khỏi trận địa nhanh; huấn luyện nâng cao khả năng hành quân xa, vượt qua các loại địa hình; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện theo tình huống, trinh sát bắt mục tiêu trên không; kết hợp huấn luyện chiến thuật với luyện tập các phương án cơ động, sẵn sàng chiến đấu, phòng tránh đánh trả; ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện. Công tác kiểm tra, phúc tra đánh giá kết quả huấn luyện được Lữ đoàn đổi mới theo hướng tăng cường kiểm tra đột xuất, đánh giá kết quả thực chất, khách quan, minh bạch, làm cơ sở để các đơn vị có biện pháp khắc phục khâu yếu, mặt yếu, nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn tiếp theo. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hội thi, hội thao, trọng tâm là hội thao kíp chiến đấu, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện. Nhờ đó, kết quả huấn luyện của Đơn vị từng bước được nâng lên, ổn định vững chắc; năm 2019, các nội dung kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có 82,04% khá, giỏi; huấn luyện chiến sĩ mới, lực lượng dự bị động viên đạt kết quả tốt.

Hoạt động trực sẵn sàng chiến đấu tại trận địa

Đối với công tác sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn chủ động phối hợp, hiệp đồng tác chiến phòng không với các đơn vị đứng chân trên địa bàn, góp phần quản lý và bảo vệ an toàn bầu trời khu vực đảm nhiệm; đồng thời, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và các nhiệm vụ đột xuất. Tập trung quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản, hướng dẫn của trên về công tác sẵn sàng chiến đấu, nhất là Chỉ lệnh số 14/CL-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chỉ lệnh số 27/CL-TM của Tổng Tham mưu trưởng, các chỉ thị, hướng dẫn của Quân chủng Phòng không - Không quân và Quân đoàn. Đặc biệt, Lữ đoàn thường xuyên điều chỉnh, bổ sung kịp thời hệ thống văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cơ quan, đơn vị; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, kíp chiến đấu phòng không từ Lữ đoàn đến các phân đội. Cùng với đó, Lữ đoàn chỉ đạo bảo đảm đầy đủ quân số, vũ khí trang bị, đạn, pháo theo quy định cho các đơn vị, ưu tiên đơn vị, kíp trực chiến đấu phòng không bảo vệ Sở chỉ huy các cấp và khu vực đóng quân. Thường xuyên tổ chức cho các cơ quan, đơn vị luyện tập kíp chiến đấu theo cấp độ tăng dần từ thấp đến cao; luyện tập các phương án bảo vệ cơ quan, đơn vị, kế hoạch chiến đấu; thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và cơ động lực lượng ra khu vực sơ tán5. Qua kiểm tra, các cấp đều đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, đủ khả năng xử trí các tình huống, kể cả tình huống đột xuất.

Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được Lữ đoàn hết sức coi trọng. Đối với công tác bảo đảm hậu cần, Lữ đoàn ưu tiên tổ chức bảo đảm đầy đủ, kịp thời các mặt cho nhiệm vụ này; chú trọng các biện pháp bảo đảm đời sống, chăm sóc sức khỏe bộ đội, bảo đảm quân số khỏe đạt, vượt chỉ tiêu đề ra. Nhằm phòng, chống dịch Covid-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Lữ đoàn tổ chức giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống; xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, chuẩn bị cơ sở, trang thiết bị y tế, bảo đảm đủ khả năng sẵn sàng tiếp nhận và cách ly cho 350 người, góp phần cùng các cấp, các ngành đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này. Đối với công tác kỹ thuật, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác kỹ thuật, trọng tâm là Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và Chỉ lệnh công tác kỹ thuật của Quân đoàn; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50 đi vào chiều sâu, thực chất. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật, nhất là chế độ đăng ký, thống kê, quản lý số lượng, chất lượng, chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, đạn, pháo, nhà kho và phương tiện xe máy, không để xảy ra mất mát, cháy nổ. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và phân loại vũ khí, trang bị, đạn, pháo theo quy định, kịp thời phát hiện hư hỏng, xuống cấp để có các biện pháp sửa chữa, khắc phục. Phát huy nội lực, thực hiện trên, dưới cùng bảo đảm, chủ động khắc phục khó khăn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ vào cải tạo, tăng niên hạn sử dụng các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, đạn, pháo, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu6, được các cấp đánh giá cao.

Kết quả trên là tiền đề quan trọng để Lữ đoàn Phòng không 241 tiếp tục phát huy truyền thống “Xung kích, Quyết thắng”, nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn cho đội hình chiến đấu của Quân đoàn và bảo vệ các mục tiêu quan trọng.

Đại tá PHẠM DUY THUẬT, Lữ đoàn trưởng
_______________      

1 - Gồm: điều chỉnh tổ chức biên chế; nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự.

2 - Năm 2019, Lữ đoàn xây dựng 01 thao trường bắn; 01 bể bơi; 03 bãi vật cản tổng hợp; 01 thao trường huấn luyện chiến thuật, v.v.

3 - Gồm: biết thông báo, dự báo bay; biết máy bay bay hay chưa bay; bay đến đâu biết đến đó; biết hành động bay trên không.

4 - Gồm: quan sát phát hiện được; chuyển cấp được; bắn được; tiêu diệt được.

5 - Năm 2019, Lữ đoàn tổ chức luyện tập chỉ huy tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ; diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên, 2 cấp trên bản đồ có một phần thực binh đạt kết quả tốt, đơn vị an toàn tuyệt đối.

6 - Các sáng kiến: thông nòng pháo bằng điện; vam tháo lốp; thiết bị kiểm tra bắn của pháo thủ phòng không; bộ đồng bộ huấn luyện pháo thủ số 3; Lán che đạn sẵn sàng chiến đấu pháo cao xạ 37mm, v.v.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:59 - 26/05/2020

HCMSJC48.47048.850
Hà NộiSJC48.47048.870
Đà NẵngSJC48.47048.870

Thời tiết