Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 21/01/2019, 07:59 (GMT+7)
Lữ đoàn 170 tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Lữ đoàn 170 - lực lượng tàu chiến đấu mặt nước thuộc Vùng 1 Hải quân thành lập ngày 12-02-1979. Ra đời trong bối cảnh cơ cấu tổ chức lực lượng Hải quân có sự điều chỉnh, Lữ đoàn đã nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, tích cực xây dựng lực lượng, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc vùng biển được giao trong mọi tình huống. Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn luôn nêu cao cảnh giác, xây dựng quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đặc biệt, những năm gần đây, trước những diễn biến phức tạp ở Biển Đông nói chung, trên phạm vi vùng biển được giao nói riêng, Lữ đoàn luôn nắm chắc tình hình, vận dụng đúng đắn, sáng tạo quan điểm, đường lối của Đảng vào thực tiễn, có nhiều biện pháp kiên quyết, mưu trí, linh hoạt, mềm dẻo nhằm xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết hiệp đồng, khắc phục khó khăn, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu tốt”, luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Quân chủng ghi nhận, đánh giá cao1.

Có được thành tích và truyền thống vẻ vang đó, là do Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn đoàn kết, thống nhất, có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đúng, trúng, kịp thời; trong đó, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được xác định là khâu đột phá trung tâm, được tổ chức thực hiện bằng nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả, tạo cơ sở, động lực để Lữ đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện tốt nội dung này, Lữ đoàn tập trung làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Trước hết, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung giáo dục cho bộ đội nắm chắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 1050-NQ/ĐUQC của Đảng ủy Quân chủng và Nghị quyết 319-NQ/ĐU của Đảng ủy Vùng về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải giáo dục cho bộ đội nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết của công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đối với việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thấy rõ âm mưu, thủ đoạn của nước ngoài lấn chiếm chủ quyền biển đảo nước ta; những thuận lợi, khó khăn, mục tiêu, yêu cầu đạt được khi huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong môi trường khắc nghiệt, tình huống phức tạp trên biển, v.v. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; làm cho bộ đội tin tưởng vào vũ khí, trang bị, nghệ thuật quân sự và cách đánh của Bộ đội Hải quân trong điều kiện mới. Để công tác giáo dục đạt hiệu quả cao, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” bằng nhiều biện pháp đồng bộ, khoa học; trong đó, chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục, bảo đảm sát hợp với từng đối tượng, đặc điểm nhiệm vụ, địa bàn hoạt động theo phương châm: “Dạy, kèm, lo, kết, cởi2. Quá trình thực hiện, Lữ đoàn luôn gắn kết chặt chẽ giữa giáo dục với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII); Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” cũng như triển khai có hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng, nhất là thi đua đột kích trong từng giai đoạn huấn luyện, đợt trực sẵn sàng chiến đấu cao điểm. Nhờ làm tốt công tác giáo dục, những năm gần đây, 100% cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, chủ động khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tạo chuyển biến mới trong thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Để bảo đảm cho bộ đội có trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa lực lượng Hải quân và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác huấn luyện. Trước khi huấn luyện, các cơ quan, đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa kiện toàn đội ngũ cán bộ khung huấn luyện cho từng khối (tàu và bờ) ở tất cả các cấp, với tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, phương pháp huấn luyện cho đội ngũ này. Đến nay, 100% cán bộ của Lữ đoàn đảm nhiệm huấn luyện được theo phân cấp; trong đó, trên 90% cán bộ cấp hải đội và tương đương huấn luyện đạt mức khá, giỏi (có 30% giỏi); trên 70% cán bộ tàu, đại đội và tương đương huấn luyện đạt mức khá, giỏi (có 20% giỏi), v.v. Cùng với chuẩn bị về con người, Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị tích cực đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện, bảo đảm sát nhiệm vụ, đối tượng, chiến trường, phương án và thực tế chiến đấu. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất được Lữ đoàn đổi mới theo hướng bảo đảm đủ về số lượng, nâng cao chất lượng và coi trọng phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ, nhằm không chỉ giảm công sức vận chuyển của bộ đội, sử dụng tiện lợi, trực quan mà còn tiết kiệm kinh phí. Trong quá trình huấn luyện, Lữ đoàn thực hiện tốt phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, nhất là trong khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng, đủ nội dung chương trình cho các đối tượng, cả khối tàu, bờ, dự bị động viên và các đợt huấn luyện, luyện tập dã ngoại, huấn luyện hiệp đồng vận động đội hình với Hải quân Ấn Độ, tuần tra chung với Hải quân Trung Quốc; kết hợp giữa huấn luyện với giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ trên biển và xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Công tác quản lý, điều hành huấn luyện của Lữ đoàn được đổi mới, bảo đảm yêu cầu: tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo. Bên cạnh đó, Lữ đoàn chú trọng đổi mới công tác hội thi, hội thao, kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện theo hướng thực chất, gắn trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chủ trì với kết quả huấn luyện của cơ quan, đơn vị; kiên quyết chống tư tưởng chủ quan, ngại khó, ngại khổ, hạ thấp yêu cầu, bỏ qua quy trình, nguyên tắc, quy tắc bảo đảm an toàn và bệnh thành tích trong huấn luyện. Đặc biệt, hằng năm, Lữ đoàn đều tổ chức diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp kết hợp bắn đạn thật cho các loại súng, pháo, ngư lôi trên tàu và tham gia các cuộc diễn tập do Cụm lực lượng Hải quân 013 tổ chức, đạt kết quả tốt, được Vùng và Quân chủng đánh giá cao. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ chỉ huy cho đội ngũ cán bộ, khả năng, hiệp đồng chiến đấu giữa các ngành trên tàu và các tàu trong biên đội; đồng thời, làm cơ sở để nghiên cứu, phát triển nghệ thuật tác chiến Hải quân nhân dân Việt Nam trong điều kiện mới. Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW, Lữ đoàn đã hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng, tổ chức bắn đạn thật, súng, pháo, các bài thả thủy lôi, bắn ngư lôi,... đạt 100% khá giỏi, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Cùng với đó, công tác sẵn sàng chiến đấu được Lữ đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo theo phương châm “Không để bị động, bất ngờ, tồn tại điểm đen trên biển, bộ đội xử lý tình huống sai đối sách”. Theo đó, cùng với nâng cao cảnh giác, ý thức sẵn sàng chiến đấu cao cho bộ đội, các cơ quan, đơn vị chủ động bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch, phương án chiến đấu; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành hoạt động của sở chỉ huy; duy trì nghiêm chế độ trực chiến, tuần tiễu, trinh sát quản lý vùng biển. Trước tình hình phức tạp ở khu vực biển được đảm nhiệm, để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, cùng với duy trì các chế độ, nền nếp sẵn sàng chiến đấu theo quy định, Lữ đoàn tăng cường công tác kiểm tra đột xuất các lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ. Nhờ vậy, Lữ đoàn luôn phát hiện, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo được phân công, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Công tác bảo đảm các mặt, nhất là bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn hết sức quan tâm và xác định đó là mặt công tác quan trọng, không thể thiếu trong nâng cao chất lượng đối với nhiệm vụ quan trọng này. Với tinh thần đó, Lữ đoàn tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện tốt Chương trình hành động 1748-CTr/ĐU, ngày 24-3-2008 của Đảng ủy Quân chủng về thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Do đặc điểm Đơn vị được biên chế nhiều loại tàu chiến, tên lửa, súng, pháo,... thuộc cả thế hệ cũ, mới đan xen, hoạt động trong điều kiện môi trường khắc nghiệt, xuống cấp nhanh, nên việc khai thác sử dụng, bảo quản, sữa chữa, thay thế linh kiện, phụ tùng,... gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng đó, Lữ đoàn đã kết hợp chặt chẽ giữa phát huy nguồn lực tại chỗ với phối hợp với cơ quan kỹ thuật cấp trên bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng tàu, xe, vũ khí, trang bị, vật tư, phương tiện kỹ thuật đồng bộ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hệ số Kbđ ≥ 1. Ưu tiên bảo đảm cho các tàu, biên đội, hải đội thực hiện nhiệm vụ huấn luyện dã ngoại, luyện tập, diễn tập, tuần tiễu dài ngày trên biển. Đồng thời, đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động 50, nhất là duy trì, thực hiện nền nếp, chế độ đăng kiểm tàu, xuồng, ô tô, xe máy và chế độ sấy vũ khí, trang bị kỹ thuật buổi sáng, lau chùi vũ khí,... buổi chiều trên tất cả các tàu chiến, tàu trạm; thực hiện có hiệu quả “Ngày kỹ thuật”, nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, duy trì hệ số kỹ thuật (Kt ≥ 0,89) của vũ khí, trang bị kỹ thuật tại đơn vị, đặc biệt là chất lượng niêm cất ngư lôi, tăng hạn tên lửa. Vì vậy, vũ khí, phương tiện kỹ thuật của Lữ đoàn luôn đảm bảo tốt cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được, Lữ đoàn tiếp tục đổi mới công tác huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thượng tá NGUYỄN THỊNH TIỆP, Lữ đoàn trưởng
___________

1 - Nhà nước tặng 01 Huân chương Quân công, 05 Huân chương Chiến công, 02 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; Bộ Quốc phòng tặng 04 Cờ thưởng luân lưu, Quân chủng Hải quân tặng 04 Cờ thưởng luân lưu; 07 đơn vị của Lữ đoàn được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, v.v.

2 - Dạy bộ đội; kèm bộ đội; lo cho bộ đội; kết hợp sức mạnh tổng hợp để giáo dục bộ đội; cởi mở áp lực công việc, áp lực tâm lý, áp lực thành tích cho bộ đội.

3 - Gồm Vùng 1 và các đơn vị Hải quân khác đóng quân trên địa bàn do Vùng quản lý.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 05:26 - 16/07/2019

EUR25921.8426780.7

GBP28816.2329277.69

USD2314023260

Giá vàng

Thời tiết