Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 18/05/2017, 08:20 (GMT+7)
Lữ đoàn 139 thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng thông tin liên lạc, truyền hình cơ động

Lữ đoàn 139 (Binh chủng Thông tin liên lạc) là đơn vị tổng trạm thông tin cơ động chiến lược của Bộ, có nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu và truyền hình cơ động phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội; bảo đảm thông tin liên lạc cho Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo các cuộc diễn tập, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, v.v. Thực hiện “Chiến lược phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự giai đoạn 2011 - 2020”, những năm qua, Lữ đoàn được đầu tư trang bị nhiều loại khí tài, trang thiết bị thông tin mới, hiện đại, như: Thông tin liên lạc truyền hình, VSAT, Trunking. Trong điều kiện hệ thống thông tin liên lạc của toàn quân ngày càng phát triển, việc kết nối truyền tín hiệu giữa thông tin, truyền hình cơ động với thông tin cố định có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, Lữ đoàn còn không ít khó khăn, thách thức, đó là: trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên không đồng đều, có mặt chưa theo kịp sự phát triển của khí tài, trang bị; Đơn vị luôn phải sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ trên phạm vi rộng, ở nhiều địa hình khác nhau; trong điều kiện phải ăn ở, sinh hoạt dã ngoại, v.v. Đây là những yếu tố tác động trực tiếp đến độ an toàn, vững chắc và chất lượng bảo đảm thông tin của Lữ đoàn. Nhận thức đầy đủ những thuận lợi, khó khăn đó, với nỗ lực, quyết tâm cao, Lữ đoàn đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng của Binh chủng. Nhiều năm qua, việc bảo đảm thông tin liên lạc cơ động của Lữ đoàn luôn thông suốt, vững chắc. Đặc biệt, Lữ đoàn đã tiếp nhận, khai thác có hiệu quả trang bị, khí tài thông tin truyền hình cơ động, thiết thực góp phần xây dựng Binh chủng tiến lên hiện đại.

Để có được kết quả đó, trước hết, Lữ đoàn thực hiện tốt việc quán triệt, giáo dục nhiệm vụ, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ tinh thần quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Do yêu cầu, nên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Lữ đoàn phải thường xuyên trực, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào. Vì vậy, xây dựng cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thực hiện mục tiêu đó, Lữ đoàn chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; trong đó, tập trung vào quán triệt nhiệm vụ; quán triệt, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên, mà trực tiếp là của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng để bộ đội nắm vững vị trí, vai trò của đơn vị thông tin cơ động chiến lược. Đồng thời, nhận thức rõ yêu cầu xây dựng Binh chủng tiến thẳng lên hiện đại, bên cạnh việc đầu tư, trang bị các loại khí tài, phương tiện hiện đại thì mọi cán bộ, chiến sĩ phải tích cực học tập, nghiên cứu, khai thác, làm chủ các loại vũ khí, khí tài; thường xuyên bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc phục vụ chỉ huy chiến đấu trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào. Cùng với đó, Lữ đoàn thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở và quan tâm, giải quyết kịp thời công tác chính sách, hậu phương, gia đình, tạo động lực để đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.

Cùng với đó, Lữ đoàn tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, khai thác, làm chủ các loại khí tài, trang bị, xác định đây là khâu then chốt, nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định chất lượng bảo đảm thông tin liên lạc, nhất là khi Đơn vị được trang bị nhiều loại khí tài thông tin hiện đại. Do phải huấn luyện cho nhiều đối tượng, với nhiều loại trang bị, khí tài khác nhau nên Lữ đoàn chú trọng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác huấn luyện. Hằng năm, Đảng ủy Lữ đoàn ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện. Trong đó, cụ thể hóa chủ trương xây dựng “Binh chủng học tập”, “Sĩ quan điện tử” thành các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, phù hợp và đặt ra tiêu chí “chính quy, tinh nhuệ, thiện chiến” làm mục tiêu huấn luyện.

Thực hiện mục tiêu này, trước khi bước vào huấn luyện, Lữ đoàn tổ chức sắp xếp, biên chế từ cấp tổ đài đến đại đội theo chức danh chuyên môn; chỉ đạo cơ quan tham mưu phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch huấn luyện khoa học, sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ; xác định rõ thời gian, nội dung, chương trình huấn luyện cho từng đối tượng. Cùng với lựa chọn, cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức, Lữ đoàn làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn trực tiếp tham gia huấn luyện, nhất là cán bộ mới ra trường, cán bộ tiểu đội. Đồng thời, tích cực củng cố hệ thống thao trường, bãi tập, bảo đảm đủ mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện; phân công soạn giáo án, thông qua bài giảng, phê duyệt, thực hiện chế độ kiểm tra theo quy định. Đặc biệt, Lữ đoàn tích cực phát huy thế mạnh, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chuẩn bị, quản lý, điều hành và tổ chức huấn luyện, mang lại hiệu quả tốt.

Trong huấn luyện, Lữ đoàn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, kết hợp chặt chẽ huấn luyện theo chương trình cơ bản với huấn luyện theo nhóm chuyên môn; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, tập trung huấn luyện cho bộ đội khai thác, sử dụng thành thạo các loại trang bị, khí tài hiện có, nhất là khí tài mới và nâng cao khả năng bảo đảm thông tin cơ động. Đối với huấn luyện cán bộ, Lữ đoàn yêu cầu đội ngũ cán bộ đẩy mạnh việc tự học, tự nghiên cứu, theo phương châm: Học theo chức trách, học theo nhiệm vụ, học theo tình huống diễn ra hằng ngày tại cơ quan, đơn vị; đồng thời, duy trì nền nếp huấn luyện tập trung, mỗi tuần từ 01 đến 02 buổi. Nội dung huấn luyện tập trung vào những vấn đề mới, nội dung còn yếu hoặc chưa thống nhất, như: thứ tự các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; công tác tham mưu, tác chiến thông tin liên lạc; vùng, mạng thông tin quân sự đơn vị quản lý, v.v. Để đánh giá đúng trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, Lữ đoàn thường xuyên tổ chức các hội thao, hội thi, như: Hội thi đại đội trưởng, chính trị viên giỏi; Hội thi cán bộ huấn luyện điều lệnh giỏi; Hội thi cán bộ chính trị giỏi. Đến nay, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó 90% cán bộ tiểu đoàn, 70% cán bộ đại đội, trung đội huấn luyện đạt khá, giỏi.

Thực hiện chủ trương đảm bảo tỷ lệ cân đối, hợp lý giữa lý thuyết và thực hành, lấy huấn luyện thực hành làm chính, Lữ đoàn tăng thời gian huấn luyện cho các thành phần trong phòng LAB (mô phỏng tổng trạm thông tin cơ động), phòng công nghệ thông tin và trực tiếp trên khí tài, khắc phục hiện tượng huấn luyện nặng về lý thuyết hoặc huấn luyện chay. Do nhiệm vụ bảo đảm thông tin, truyền hình cơ động đòi hỏi tính chuyên môn hóa cao, sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các vị trí trong tổ đài, tiểu đội, Lữ đoàn đặt ra yêu cầu với đội ngũ cán bộ, nhân viên: giỏi vị trí mình đảm nhiệm, làm được các vị trí khác, sẵn sàng thay thế nhau khi cần thiết, bảo đảm triển khai, thu hồi, lắp đặt, kết nối thông tin với “thời gian nhanh, kỹ thuật đúng, mỹ thuật đẹp”. Để nâng cao khả năng bảo đảm thông tin cơ động, Lữ đoàn coi trọng huấn luyện thực hành kết nối các mạng thông tin, thu hồi, triển khai các đài, trạm, tổng trạm trong điều kiện ban đêm ở điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp. Đồng thời, coi trọng huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho đội ngũ lái xe, tăng cường huấn luyện, luyện tập cơ động trong điều kiện ánh sáng hạn chế, sử dụng đèn gầm, cơ động trên địa hình phức tạp, qua ngầm, đập, đường nhỏ, hẹp, v.v. Nhờ làm tốt công tác huấn luyện, năng lực chỉ huy, hiệp đồng, trình độ khai thác, xử lý các tình huống trong bảo đảm thông tin, truyền hình cơ động của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Lữ đoàn được nâng lên rõ rệt. Lữ đoàn luôn tổ chức cơ động bảo đảm an toàn, triển khai lắp đặt các trạm và tổng trạm thông tin cơ động đúng yêu cầu kỹ thuật, thiết lập thông tin liên lạc nhanh, chất lượng thông tin, hình ảnh, âm thanh rõ, nét, phục vụ tốt các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Quân đội, như: A40, A70, diễn tập về ứng phó thảm họa và cứu trợ nhân đạo (TTX-16), diễn tập BĐ-16,… được Bộ Quốc phòng, Binh chủng khen thưởng, đánh giá cao.

Thượng tá Phạm Văn Thắng phát biểu khai mạc “Tuần văn hóa thể thao và hội thao chiến sĩ mới” năm 2017 do Lữ đoàn tổ chức

Do đóng quân phân tán, thường xuyên cơ động làm nhiệm vụ ở nhiều địa bàn khác nhau, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm kỷ luật, nên Lữ đoàn thường xuyên coi trọng công tác xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh giáo dục, quán triệt, cụ thể hóa các chỉ thị, quy định của trên về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Đồng thời, tăng cường các biện pháp quản lý, rèn luyện kỷ luật, thực hiện làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh lễ tiết tác phong quân nhân; duy trì chặt chẽ nền nếp chế độ trong ngày, trong tuần, kết hợp với tự quản, tự rèn của từng cán bộ, chiến sĩ; kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm kỷ luật. Các tổ chức quần chúng, như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ phát huy vai trò, xung kích vào thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo bầu không khí đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ với chiến sĩ. Nhờ vậy, công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của Lữ đoàn đã có bước chuyển biến vững chắc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác kỹ thuật có vai trò quan trọng đối với chất lượng, độ ổn định, vững chắc của hệ thống thông tin liên lạc. Do đó, Lữ đoàn luôn quan tâm thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật. Những năm qua, bên cạnh trang bị, khí tài thế hệ cũ, Lữ đoàn được trang bị nhiều khí tài thế hệ mới, hiện đại, yêu cầu bảo đảm kỹ thuật phức tạp. Trước thực tế đó, Lữ đoàn thường xuyên giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ ý thức giữ tốt, dùng bền; tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ, tay nghề sửa chữa, bảo dưỡng trang bị, khí tài, nhất là khí tài mới cho đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật; đồng thời, đẩy mạnh công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa theo phân cấp. Lữ đoàn tiến hành quy hoạch, đầu tư, củng cố, bổ sung, nâng cấp hệ thống kho tàng, Trung tâm bảo đảm kỹ thuật và bảo đảm đủ vật tư dự phòng ở các cấp. Đặc biệt, Lữ đoàn coi trọng xây dựng các tổ kỹ thuật mũi nhọn, làm nòng cốt trong bảo đảm kỹ thuật cơ động. Các cơ quan, đơn vị của Lữ đoàn đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”, duy trì nền nếp, chế độ bảo quản, bảo dưỡng, thực hiện có hiệu quả “Ngày Kỹ thuật”, bảo đảm hệ số kỹ thuật của trang bị, khí tài phục vụ sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Lữ đoàn còn đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo đảm thông tin liên lạc, truyền hình cơ động. Đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, mang lại hiệu quả thiết thực, đạt giải cao tại Hội thi “Tuổi trẻ sáng tạo” của Binh chủng và toàn quân, như: Gia cố đầu cáp quang dã chiến; Tủ truyền hình cơ động; Mô hình phòng LAB mô phỏng tổng trạm thông tin cơ động, v.v.

Phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 139 tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Binh chủng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thượng tá PHẠM VĂN THẮNG, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng

Ý kiến bạn đọc (0)