Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 19/10/2020, 10:08 (GMT+7)
Lữ đoàn 125 Hải quân xây dựng vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”

Năm 2019, Lữ đoàn 125 được Quân chủng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân giao nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, niềm vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề, đồng thời, là cơ hội để Lữ đoàn nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Nhận rõ điều đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Lữ đoàn đã ra nghị quyết chuyên đề; yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Đồng thời, xây dựng bộ tiêu chí, kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ; chỉ đạo các cấp triển khai theo phương châm “ba đồng” (đồng thuận trong nhận thức; đồng bộ trong thực hiện và đồng nhất trong đánh giá), gắn xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” với hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm: vận tải quân sự cho quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1; huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Quá trình thực hiện Lữ đoàn tập trung vào một số nội dung cơ bản sau.

Tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị. Đây là cơ sở, nền tảng để nâng cao chất lượng tổng hợp, nhân tố quyết định để cán bộ, chiến sĩ luôn giữ vững mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đối với Lữ đoàn, điều đó càng trở nên đặc biệt quan trọng khi việc thực hiện nhiệm vụ diễn ra trên môi trường đặc thù, khu vực có thời tiết, thủy văn diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ luôn phải đối mặt với nguy hiểm, hy sinh, yêu cầu rất cao về bản lĩnh chính trị, lòng dũng cảm. Để thực hiện mục tiêu  đó, Lữ đoàn đẩy mạnh thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị ở đơn vị trong giai đoạn mới”; triển khai đầy đủ các nội dung giáo dục chính trị hằng năm theo quy định; trong đó, chú trọng giáo dục, quán triệt cho bộ đội, trước hết là cán bộ, đảng viên nắm vững đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quan điểm, chủ trương giải quyết các bất đồng, tranh chấp trên biển của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, tăng cường thông tin để bộ đội nhận thức đúng tình hình, đối tác, đối tượng, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Trong quá trình thực hiện, Lữ đoàn tích cực đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục, phù hợp với từng đối tượng. Coi trọng kết hợp giáo dục nhiệm vụ với giáo dục truyền thống, phát huy hiệu quả Nhà truyền thống Lữ đoàn, phòng Hồ Chí Minh trên các tàu, những chiến công “Đường Hồ Chí Minh trên biển” của thế hệ đi trước. Cùng với đó, Lữ đoàn, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” và phong trào Thi đua Quyết thắng bằng những nội dung, mô hình thiết thực, như: “Tàu chính quy mẫu mực”, “Đơn vị 3 tiêu biểu”1,.v.v. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn thống nhất cao về ý chí, hành động, đề cao cảnh giác, kiên cường bám biển, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Xây dựng Đảng là nội dung then chốt trong xây dựng Lữ đoàn vững mạnh về chính trị. Đảng ủy Lữ đoàn thường xuyên quan tâm xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; tập trung kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là ở đơn vị cơ sở; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt; đẩy mạnh dân chủ rộng rãi; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, mẫu mực về đạo đức, lối sống. Thời gian qua, Lữ đoàn đã tập trung đột phá “2 chất lượng, 2 nêu cao”2 và xây dựng chi bộ theo tiêu chí “4 tốt”3. Các cấp ủy viên, nhất là cán bộ chủ trì nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nêu gương về “3 mẫu mực”4 để cán bộ, chiến sĩ noi theo. Nhờ đó, công tác xây dựng Đảng ở Lữ đoàn đạt được kết quả tốt, đi vào nền nếp có chiều sâu. Năm 2019, Đảng bộ Lữ đoàn đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Lữ đoàn đạt đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu” được tặng Cờ Thi đua của Quân chủng. Phát huy kết quả đó, vừa qua Lữ đoàn đã tổ chức thành công đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo cơ sở quan trọng để tiếp tục lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Vượt sóng, thắng gió bắn giỏi

Cùng với xây dựng nền tảng chính trị, tinh thần, Lữ đoàn đẩy mạnh điều chỉnh tổ chức, biên chế, nâng cao chất lượng huấn luyện. Quán triệt và thực hiện chủ trương của cấp trên, Lữ đoàn chủ động điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh, đồng bộ”; tập trung giảm biên chế ở khối cơ quan, ưu tiên các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, tập trung đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập. Những năm qua, Lữ đoàn đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 1050-NQ/ĐUQC, ngày 09/7/2013 của Đảng ủy Quân chủng về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Trong đó, trọng tâm tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành huấn luyện và đổi mới nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện. Hằng năm, trước khi bước vào huấn luyện, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật và tập huấn, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp.

Trong quá trình huấn luyện, Lữ đoàn chỉ đạo bám sát phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tích cực đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với phương án, đối tượng, địa bàn, phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị và yêu cầu tác chiến bảo vệ biển đảo; lấy nhiệm vụ vận tải, bảo vệ chủ quyền biển, đảo làm mục tiêu huấn luyện. Đối với đội ngũ cán bộ các cấp, Lữ đoàn tập trung huấn luyện, bồi dưỡng để vững về chuyên môn, giỏi về năng lực quản lý, chỉ huy, điều hành. Đối với đơn vị, tập trung huấn luyện cho bộ đội giỏi tác chiến bằng vũ khí trong biên chế, khả năng hiệp đồng giữa các ngành và các tàu; chú trọng nâng cao khả năng tác chiến độc lập cũng như tác chiến hiệp đồng quân chủng, binh chủng; chú trọng huấn luyện tác chiến ban đêm, khi thời tiết xấu; gắn huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật, rèn luyện thể lực, nâng cao khả năng thích ứng với môi trường khí hậu, thủy văn khắc nghiệt, xây dựng cho bộ đội niềm tin vào cách đánh, vũ khí, trang bị hiện có. Trước những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, Lữ đoàn đã kịp thời cập nhật nội dung huấn luyện phục vụ đấu tranh trên biển, như: chống chìm, cháy, va, đâm, mắc cạn, cứu hộ, cứu nạn, v.v. Năm 2019, Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ Đơn vị huấn luyện Giỏi; Hải đội 3 đạt danh hiệu Đơn vị huấn luyện Giỏi; Tàu 503 đạt Đơn vị huấn luyện thể lực Giỏi cấp Quân chủng. Tàu 960 và Tàu Trường Sa 08 đạt danh hiệu Đơn vị huấn luyện Giỏi cấp Vùng.

Bên cạnh đó, Lữ đoàn thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp và hệ thống trực sẵn sàng chiến đấu; tích cực bổ sung, điều chỉnh các phương án tác chiến phù hợp với tình hình thực tiễn và tổ chức luyện tập, diễn tập theo quy định; kết hợp chặt chẽ giữa làm nhiệm vụ vận tải với tuần tra, trinh sát và phối hợp với các lực lượng có liên quan tăng cường nắm tình hình, chủ động xử lý các tình huống phức tạp xảy ra trên khu vực đảm nhiệm, không để bị động bất ngờ. Đồng thời, tích cực tham gia diễn tập trong cụm lực lượng, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, góp phần nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng, tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, Lữ đoàn đột phá vào “Xây dựng chính quy, quản lý bộ đội”. Lữ đoàn thực hiện nghiêm nội dung, chương trình giáo dục pháp luật, thực hiện nền nếp Ngày pháp luật. Đẩy mạnh thực hiện làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh; cấp trên làm gương cho cấp dưới, cơ quan làm gương cho đơn vị, cán bộ làm gương cho chiến sĩ. Lữ đoàn yêu cầu các đơn vị gắn việc thực hiện “3 dứt điểm, 4 mẫu mực, 4 an toàn”5 với hoạt động của “Tổ tư vấn tâm lý - pháp luật quân nhân” và mô hình “Mỗi tuần học một điều luật” nâng cao hiệu quả việc tiếp thu và thực hiện kỷ luật, pháp luật cho bộ đội. Những năm qua, Lữ đoàn làm tốt việc nắm, quản lý tình hình tư tưởng bộ đội. Các đơn vị chủ động phối hợp với gia đình, địa phương để quản lý quân nhân; phân công cán bộ, đảng viên theo dõi giúp đỡ các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, có biểu hiện bất thường; tăng cường quản lý bộ đội trong các thời điểm nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm kỷ luật, như: sau mỗi đợt huấn luyện, đi biển căng thẳng, trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, khi công tác ở ngoài đơn vị, v.v. Đồng thời, phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ trong tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tạo môi trường, sân chơi bổ ích cho bộ đội trong giờ nghỉ, ngày nghỉ. Năm 2019, Lữ đoàn không có vụ việc nghiêm trọng, vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%.

Đối với công tác hậu cần, kỹ thuật, Lữ đoàn đột phá “Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng bộ đội, chăm sức khỏe bộ đội và xây dựng chính quy ngành hậu cần”; tập trung bảo đảm mọi mặt phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ đột xuất. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực tăng gia sản xuất, tăng cường công tác vệ sinh, phòng dịch, đảm bảo sức khỏe cho bộ đội. Trong công tác bảo đảm kỹ thuật, Lữ đoàn tập trung thực hiện hai khâu đột phá của Ngành là xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới. Các đơn vị tích cực kiện toàn và bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật các cấp, làm nòng cốt tiến hành công tác kỹ thuật ở đơn vị. Mặt khác, thực hiện tốt quy chế phân cấp quản lý, duy trì nghiêm túc chế độ, nền nếp kỹ thuật tuần, tháng, quý; bảo đảm an toàn, phòng, chống cháy, nổ; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50; tích cực nghiên cứu, tìm tòi, phát huy sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, khai thác hiệu quả tính năng kỹ, chiến thuật các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có; nhanh chóng làm chủ các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại.

Phát huy truyền thống vẻ vang “Mưu trí dũng cảm, khắc phục khó khăn, vận tải đường biển, chi viện chiến trường, quyết chiến quyết thắng” của Đơn vị 2 lần anh hùng, Lữ đoàn 125 tiếp tục xây dựng vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tá VÕ ĐÌNH CHIẾN, Lữ đoàn trưởng
______________     

1 - 3 tiêu biểu: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu, giữ nghiêm kỷ luật tiêu biểu, an toàn tuyệt đối tiêu biểu.

2 - 2 chất lượng: chất lượng nghị quyết lãnh đạo; chất lượng tổ chức thực hiện nghị quyết;  2 nêu cao: nêu cao tự phê bình và phê bình; nêu cao trách nhiệm làm gương.

3 - 4 tốt: nhận thức, trách nhiệm tốt; nền nếp, chất lượng sinh hoạt tốt; dân chủ, đoàn kết, kỷ luật tốt; tự phê bình và phê bình tốt.

4 - 3 mẫu mực: bản lĩnh chính trị mẫu mực; lời nói, việc làm mẫu mực; tác phong, lối sống mẫu mực.

5 - 3 dứt điểm: dứt điểm việc đánh cờ, bài ăn tiền, đánh đề, cá độ, vay mượn tài sản không có khả năng trả lại; dứt điểm không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; dứt điểm sử dụng rượu, bia sai quy định. 4 an toàn: an toàn tàu, xe, vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật; an toàn kho, trạm, xưởng, doanh trại; an toàn huấn luyện, công tác, lao động; an toàn trong tham gia lao động. 4 mẫu mực: mẫu mực trong chào, báo cáo; mẫu mực trong canh gác; mẫu mực trong trực ban; mẫu mực trong lễ tiết, tác phong.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:37 - 4/03/2021

EUR26,920.8828,327.31

GBP31,278.8532,585.38

USD22,900.0023,110.00

Giá vàng

Cập nhật : 15:53 - 04/03/2021

HCMSJC55.60056.000
Hà NộiSJC55.60056.020
Đà NẵngSJC55.60056.020