Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 18/06/2018, 07:59 (GMT+7)
Kinh nghiệm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ở Lữ đoàn Pháo binh 675

Lữ đoàn Pháo binh 675 là đơn vị khung thường trực thuộc Binh chủng Pháo binh, có nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật pháo binh; huấn luyện lực lượng dự bị động viên; quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác. Trong Quá trình thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Lữ đoàn gặp không ít khó khăn do yêu cầu, nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao, trong khi quân số ít, số lượng vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật phải quản lý, bảo quản lớn, tính đồng bộ không cao, v.v. Nhận rõ điều đó, cùng với triển khai toàn diện các mặt công tác, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trước hết, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị được Lữ đoàn hết sức coi trọng, xác định đó là nội dung quan trọng hàng đầu, nhân tố quyết định nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Đặc biệt, trong bối cảnh Lữ đoàn chuyển đổi nhiệm vụ từ đơn vị chủ lực đủ quân sang đơn vị khung thường trực, tác động không nhỏ tới tâm tư, tình cảm, động cơ phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên thì nội dung này càng có ý nghĩa quan trọng. Để làm được điều đó, Lữ đoàn tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Xuất phát từ đặc điểm số quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn kỹ thuật lớn (chiếm hơn 70% quân số) và trên cơ sở quán triệt sâu sắc Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” của Tổng cục Chính trị, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục phù hợp với từng đối tượng. Trong đó, chú trọng quán triệt sâu, kỹ nhiệm vụ cho bộ đội; kết hợp giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục truyền thống với định hướng tư tưởng, giáo dục pháp luật với các hoạt động thực tiễn. Lữ đoàn cũng thường xuyên cập nhật, bổ sung những nội dung mới, phù hợp theo yêu cầu, nhiệm vụ, nhất là khi có những sự kiện chính trị, xã hội trên thế giới, trong nước, hoặc ở địa phương, cần phải định hướng tư tưởng cho bộ đội. Đồng thời, tăng cường công tác nắm, quản lý tư tưởng của bộ đội; duy trì nghiêm Quy chế Dân chủ ở cơ sở; quan tâm làm tốt công tác dân vận, chính sách1, v.v. Nhờ đó, tình hình chính trị, tư tưởng, nội bộ của Lữ đoàn luôn ổn định; 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, ý thức, trách nhiệm cao, yên tâm gắn bó với đơn vị, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Song Hiền trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích
xuất sắc trong
phong trào Thi đua Quyết thắng, giai đoạn 2012-2017

Đi liền với đó, Đảng ủy Lữ đoàn đã triển khai nhiều biện pháp phù hợp nhằm xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các trường hợp có dấu hiệu vi phạm kỷ luật. Thời gian qua, Đảng bộ Lữ đoàn đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Trong đó, Lữ đoàn yêu cầu các tập thể, cá nhân chú trọng khâu “làm theo” và đề cao tính “nêu gương” của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì trong mọi lúc, mọi nơi. Với cách làm đó, Lữ đoàn luôn giữ vững sự ổn định, đoàn kết, thống nhất cao. Năm 2017, 100% tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, 87,7% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức đảng, đảng viên yếu kém, Đảng bộ Lữ đoàn được công nhận là tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Bám sát nội dung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Lữ đoàn thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức, biên chế; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Những năm gần đây, do yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật của Đơn vị thuyên chuyển nhiều, nhất là cán bộ chủ trì các cấp2, nên Lữ đoàn thường xuyên rà soát, điều chỉnh, kiện toàn tổ chức biên chế theo đúng biểu quy định của Bộ Quốc phòng và Binh chủng, ưu tiên bảo đảm đủ quân số cho đơn vị làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, đơn vị huấn luyện quân nhân dự bị và các vị trí trọng yếu.

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 395-NQ/ĐUBC của Đảng ủy Binh chủng Pháo binh về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn lãnh đạo triển khai huấn luyện toàn diện, đúng, đủ nội dung cho các đối tượng; trong đó, lấy huấn luyện cán bộ là khâu then chốt. Đối với khung A, Lữ đoàn luôn duy trì nghiêm nền nếp công tác tập huấn và kế hoạch huấn luyện tuần, tháng cho cán bộ các cấp; chú trọng đối tượng là cán bộ đại đội, trung đội, cán bộ mới ra trường, còn ít kinh nghiệm thực tiễn. Nội dung tập huấn, huấn luyện có nhiều đổi mới, đi sâu vào tổ chức phương pháp huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành binh chủng, bắn pháo sa bàn, diễn tập chỉ huy - cơ quan trên bản đồ, ngoài thực địa, phương pháp soạn thảo giáo án, tổ chức thông qua giáo án, giảng thử, giảng mẫu, v.v. Đối với khung B, thực hiện chủ trương làm điểm cho Bộ về cán bộ đơn vị dự bị động viên tự tổ chức huấn luyện cho đơn vị mình và tham gia diễn tập bắn đạn thật, Lữ đoàn đã chỉ đạo các cơ quan phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy Quân sự các huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn tiến hành rà soát, nắm, đánh giá chính xác số lượng, chất lượng cán bộ khung này. Trên cơ sở đó, kiến nghị với cấp trên cho phép các địa phương tăng số lượng đào tạo sĩ quan dự bị; đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các đợt tập huấn, huấn luyện chuyển chuyên nghiệp quân sự cho cán bộ từ khẩu đội (tiểu đội) trưởng đến tiểu đoàn và tương đương.

Trong huấn luyện phân đội, do thời gian bố trí ngắn, đối tượng huấn luyện ngành Pháo binh lại đa dạng (trinh sát, kế toán, đo đạc, pháo thủ, lái xe,…), trình độ nhận thức, sức khỏe, tuổi đời của quân nhân dự bị không đồng đều, nên khi thực hành huấn luyện gặp không ít khó khăn. Trước tình hình đó, Lữ đoàn chỉ đạo cơ quan, đơn vị bám sát tiêu chuẩn “Đơn vị pháo binh huấn luyện Giỏi” để cụ thể hóa cho từng đối tượng, làm căn cứ để thực hành huấn luyện và theo dõi đánh giá kết quả. Trong quá trình huấn luyện, Lữ đoàn chỉ đạo thực hiện kết hợp chặt chẽ lý thuyết với thực hành, coi trọng huấn luyện thực hành trên pháo, khí tài; tập trung huấn luyện thành thục động tác từng người, từng khẩu đội, làm cơ sở hợp luyện cấp đại đội và có biện pháp khuyến khích bộ đội ôn luyện thêm ngoài giờ, nhất là số quân nhân mới chuyển loại chuyên nghiệp quân sự. Cùng với đó, Lữ đoàn tăng cường hội thi, hội thao, kiểm tra đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm sau mỗi khoa mục, buổi huấn luyện, nhằm kịp thời đánh giá kết quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị, khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Bằng các biện pháp tích cực, đồng bộ, đến nay, 100% cán bộ khung A của Lữ đoàn có đủ năng lực huấn luyện theo phân cấp; trong đó, có trên 80% cán bộ huấn luyện đạt khá, giỏi. Cán bộ khung B có sự tiến bộ rõ rệt, 85% - 90% huấn luyện được theo phân cấp, trong đó 50% huấn luyện khá.

Với nhận thức, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật là một trong những nội dung quan trọng, góp phần quyết định kết quả hoàn thành nhiệm vụ của mỗi đơn vị, Đảng ủy Lữ đoàn đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác quan trọng này, xem đây là khâu đột phá. Theo đó, cùng với làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, Lữ đoàn tăng cường công tác quản lý của cán bộ các cấp, duy trì nghiêm, nền nếp chế độ quy định; chú trọng đấu tranh với tư tưởng, biểu hiện giản đơn trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Do đặc thù của một đơn vị “cán nhiều, quân ít”, Lữ đoàn yêu cầu cấp trên làm gương cho cấp dưới, cán bộ phải thực sự gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, chế độ quy định của Đơn vị. Nhằm ngăn ngừa tệ nạn xã hội đang có nguy cơ “xâm nhập” vào Đơn vị, Lữ đoàn tiến hành quản lý chặt chẽ giấy tờ tùy thân3; đồng thời, phát huy vai trò của phân đội vệ binh và cơ quan chức năng trong duy trì, chấn chỉnh lễ tiết tác phong, xưng hô, chào hỏi và chấp hành các quy định khi tham gia giao thông của bộ đội.

Trong điều kiện kinh phí bảo đảm của trên còn hạn hẹp, cùng lúc phải thực hiện nhiều nhiệm vụ, nhưng Lữ đoàn có nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tinh thần tự lực, tự cường, thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật. Các đơn vị duy trì thực hiện có chất lượng các chế độ bảo quản, bảo dưỡng, nền nếp công tác kỹ thuật ngày, tuần, tháng; đăng ký thống kê, quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”, v.v. Nhờ đó, hệ số kỹ thuật vũ khí, trang bị kỹ thuật luôn đảm bảo đúng quy định. Năm 2017, Lữ đoàn đã đồng bộ hóa và bàn giao an toàn 16 xe, pháo cho đơn vị bạn; đăng cai tổ chức thành công Tập huấn Công tác kỹ thuật lực lượng Pháo binh, được Binh chủng đánh giá cao. Cùng với đó, Lữ đoàn làm tốt công tác hậu cần, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; tu sửa, cải tạo cảnh quan môi trường chính quy, “sáng, xanh, sạch, đẹp”; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú4, v.v. Ghi nhận những thành tích đó, năm 2017, Lữ đoàn vinh dự được Binh chủng tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng.

Kết quả trên mới là bước đầu, nhưng là tiền đề để Lữ đoàn Pháo binh 675 tiếp tục xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống Đơn vị hai lần Anh hùng.

Đại tá NGUYỄN SONG HIỀN, Chính ủy Lữ đoàn
______
____________

1 - Năm 2017, Lữ đoàn đã trích quỹ trợ cấp khó khăn đột xuất cho 52 lượt cán bộ, chiến sĩ với số tiền hơn 43 triệu đồng; xét duyệt, giải quyết phụ cấp đặc thù quân sự cho 1.204 lượt cán bộ, chiến sĩ, với số tiền hơn 671 triệu đồng; quyên góp ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” gần 40 triệu đồng. Đặc biệt, từ năm 2013, Lữ đoàn đã quy hoạch và đề nghị trên phê duyệt, xây dựng Làng Quân nhân, với quy mô 73 hộ, giải quyết kịp thời những khó khăn về nhà ở của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng.

2 - Từ năm 2015 đến nay, có 63,6% đồng chí là Đảng ủy viên Lữ đoàn chuyển vị trí công tác và đi đơn vị khác.

3 - Hằng tháng, Lữ đoàn đều tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất các loại gấy tờ tùy thân của cán bộ, đảng viên, như: chứng minh thư, thẻ đảng viên, giấy phép lái xe, v.v.

4 - Năm 2017, Lữ đoàn được Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen về thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng Môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới”.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 11:28 - 17/11/2021

EUR24,982.7826,360.03

GBP29,632.2830,870.47

USD22,520.0022,750.00

Giá vàng

Cập nhật : 11:27 - 17/11/2021

HCMSJC61.30062.100
Hà NộiSJC61.30062.120
Đà NẵngSJC61.30062.120