Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 23/02/2017, 08:22 (GMT+7)
Kinh nghiệm thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị Vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” ở Trung đoàn 653

Trung đoàn 653 là đơn vị vận tải cấp chiến dịch của Quân khu 3, có nhiệm vụ chủ yếu là vận chuyển lực lượng, vật chất hậu cần, kỹ thuật cho các đơn vị thuộc Quân khu; tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được giao. Những năm qua, nhiệm vụ của Trung đoàn có sự phát triển, yêu cầu cao, trong khi Đơn vị có không ít khó khăn về lực lượng, tổ chức, biên chế, phương tiện vận tải và điều kiện hoạt động, v.v. Mặt khác, do đặc thù nhiệm vụ nên tính chất công việc của bộ đội căng thẳng, nhiều áp lực, nhất là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt trong điều kiện giao thông phức tạp, vận chuyển nhiều loại hàng hóa, khối lượng lớn, v.v. Trước thực tế đó, Trung đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” là một giải pháp quan trọng, tạo động lực để Trung đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để phong trào thi đua phát triển đúng hướng và đạt hiệu quả cao, Đảng ủy Trung đoàn đã ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” với những chủ trương, biện pháp, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực, làm cơ sở chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy cơ quan, các tiểu đoàn, kho, trạm cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, kế hoạch công tác để triển khai thực hiện. Đồng thời, Trung đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý thức, động cơ thi đua đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, chú trọng làm rõ mục đích, ý nghĩa của phong trào đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đơn vị; tổ chức quán triệt, phổ biến cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về phong trào thi đua, nhất là nội dung, tiêu chuẩn “Đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” và các chỉ tiêu yêu cầu trong thực hiện phong trào của Quân khu. Đi liền với đó, Trung đoàn chú trọng phát huy vai trò của cơ quan chính trị trong việc tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện; chỉ đạo các đơn vị tổ chức tốt việc ký kết giao ước, bình xét, chấm điểm thi đua, đẩy mạnh đổi mới hình thức, biện pháp tiến hành và tích cực đấu tranh với các biểu hiện hình thức, thỏa mãn dừng lại hoặc ganh đua, chạy theo thành tích, thiếu lành mạnh trong thi đua, v.v. Đặc biệt, Trung đoàn đã gắn kết chặt chẽ nội dung của phong trào này với phong trào Thi đua Quyết thắng, phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động 50, các hội thi, hội thao chuyên ngành và xác định phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” là nội dung cụ thể hóa hành động của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vì vậy, Trung đoàn đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong tổ chức thực hiện, lôi cuốn được mọi tập thể, cá nhân nhiệt tình hưởng ứng, làm cho phong trào không ngừng lan tỏa, phát triển cả bề rộng và chiều sâu.

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả, Trung đoàn bám sát chủ đề, nội dung phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”, cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ; trong đó, hướng việc thi đua vào nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu của đơn vị. Xây dựng đơn vị vận tải quân sự chính quy là một trong những nội dung quan trọng của phong trào, vì thế được Trung đoàn đẩy mạnh thực hiện trên tất cả các mặt công tác, nhất là chính quy trong lề lối, tác phong làm việc, thực hiện nền nếp chế độ công tác ngành vận tải. Những năm qua, Trung đoàn luôn quán triệt, chấp hành nghiêm các quyết định của cấp trên về tổ chức biên chế; thường xuyên rà soát, điều chỉnh lực lượng, kiện toàn tổ chức biên chế cơ quan, đơn vị; trong đó, ưu tiên cho các đại đội, bộ phận làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật; duy trì nghiêm nền nếp chế độ trong ngày, tuần, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở cơ quan đơn vị, đặc biệt là các bộ phận lẻ. Các đơn vị đã coi trọng làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho bộ đội, nhất là đội ngũ lái xe về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước; đề cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt, công tác, thực hiện phương châm cấp trên làm gương cho cấp dưới, đảng viên làm gương cho quần chúng. Cùng với đó, Trung đoàn chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần ở cơ sở, Ngày Pháp luật; đồng thời, tích cực phát huy nội lực trong cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hệ thống nhà xe, nhà kho, doanh trại, tạo môi trường thuận lợi cho xây dựng chính quy. Từ năm 2010 đến nay, bằng nguồn kính phí trên cấp và nguồn nội lực, cùng trên 9.000 ngày công lao động của bộ đội, Trung đoàn đã sửa chữa, làm mới hơn 5.000m2 nhà ở, nhà làm việc cơ quan và đơn vị; xây mới gần 1.000m2 tường bao nhà xe; bê tông hóa 3.390m2 sân nhà xe, đường nội bộ; xây dựng 60 khuôn viên vườn hoa, cây cảnh; quét vôi ve 57.800m2 doanh trại; lắp đặt 460 biển bảng mới, v.v. Qua đó, tạo sự đột phá về cảnh quan, môi trường trong toàn Trung đoàn, cải thiện rõ nét điều kiện làm việc, sinh hoạt của bộ đội.

Xây dựng đơn vị vận tải an toàn, trước hết và quan trọng nhất là an toàn trong vận chuyển, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, hàng hóa là mục tiêu xuyên suốt, yêu cầu quan trọng hàng đầu trong hoạt động vận tải. Từ thực tế thực hiện nhiệm vụ, Trung đoàn xác định có hai yếu tố chủ yếu quyết định công tác an toàn là con người và tình trạng kỹ thuật của phương tiện, xe máy; trong đó, con người là yếu tố quyết định. Vì vậy, để thực hiện tốt nội dung phong trào và cũng là thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật cao gắn với đẩy mạnh công tác huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nhất là đội ngũ lái xe, thợ sửa chữa. Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ, nhân viên, Trung đoàn xây dựng kế hoạch huấn luyện, bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng; thực hiện đa dạng hình thức đào tạo, bồi dưỡng, trong đó lấy bồi dưỡng thông qua tập huấn chuyên môn, huấn luyện tại chức và khuyến khích cán bộ, nhân viên tự học qua thực tế công tác tại đơn vị là chủ yếu. Trong quá trình thực hiện, Trung đoàn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát yêu cầu, nhiệm vụ, kết hợp hài hòa huấn luyện toàn diện và chuyên sâu. Thời gian qua, Trung đoàn đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực tham mưu, trình độ quản lý, tổ chức chỉ huy, điều hành vận tải cho cán bộ chỉ huy các cấp và huấn luyện nâng cao trình độ cơ động sẵn sàng chiến đấu, cùng các nội dung về bảo đảm an toàn trong vận chuyển, nhất là vận chuyển xăng dầu, vũ khí, đạn dược,… cho đội ngũ lái xe, thợ kỹ thuật. Đặc biệt, Trung đoàn luôn chú trọng bổ túc tay lái cho đội ngũ lái xe. Trong điều kiện kinh phí, xăng dầu có hạn, Trung đoàn chỉ đạo các đơn vị phân công những đồng chí có kinh nghiệm kèm cặp, giúp đỡ các đồng chí lái xe mới ra trường còn ít kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vận chuyển kết hợp với tổ chức bổ túc tập trung cho lái xe.

Gắn liền với xây dựng con người, Trung đoàn đẩy mạnh thi đua làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật. Trước thực trạng phương tiện, xe máy phần lớn đã xuống cấp, thiếu đồng bộ, phụ tùng, vật tư thay thế khan hiếm, Trung đoàn chỉ đạo đẩy mạnh công tác bảo dưỡng, sửa chữa theo phân cấp ở đơn vị; đồng thời, tăng cường đầu tư nâng cao năng lực của Trạm sửa chữa của Trung đoàn. Các đơn vị đã đẩy mạnh thi đua “Giữ xe tốt, lái xe an toàn”; duy trì thực hiện nghiêm chế độ công tác kỹ thuật trong ngày, tuần, chế độ kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe máy trước, trong vận chuyển, cũng như kiểm tra, củng cố phương tiện sau vận chuyển, thực hiện đúng quy trình, chế độ bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định kỹ thuật theo quy định. Trong 10 năm (2006 - 2016), Trung đoàn đã bảo dưỡng cấp 1 và cấp 2 cho 1.520 lượt xe; sửa chữa nhỏ 2.133 lượt xe; kiểm định kỹ thuật 850 lượt phương tiện kỹ thuật; bảo quản thường xuyên 107.610 lượt xe, v.v. Do vậy, phương tiện, xe máy của Trung đoàn luôn bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ. Mặt khác, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các phương tiện khi tham gia giao thông, Trung đoàn hết sức coi trọng công tác quản lý, chỉ huy vận chuyển. Trước hết, làm tốt công tác quán triệt, giao nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch vận chuyển cụ thể, tỉ mỉ, xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, thực hiện gắn trách nhiệm của cá nhân với an toàn hàng hóa; có phương án lựa chọn đội ngũ cán bộ, chỉ huy, lái xe phù hợp với từng nhiệm vụ, nhất là vận chuyển hàng hóa có tính chất phức tạp. Đồng thời, tăng cường công tác chỉ huy, kiểm tra ở tất cả các khâu, từ tiếp nhận, bốc xếp, vận chuyển trên đường đến giao nhận với đơn vị và thường xuyên duy trì nghiêm quy định về chỉ huy trong vận chuyển. Đối với đoàn công tác có 03 xe, phải có cán bộ đại đội chỉ huy; đoàn có 05 xe trở lên, phải có cán bộ tiểu đoàn chỉ huy và đoàn có trên 10 xe thì có cán bộ trung đoàn chỉ huy. Với nỗ lực và quyết tâm thi đua cao, nhiều năm qua, Trung đoàn đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, an toàn tuyệt đối về mọi mặt1.

Cùng với đó, Trung đoàn coi trọng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác; nhất là trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm. Theo đó, Trung đoàn quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng ý thức trách nhiệm, đề cao tinh thần tự lực tự cường, lòng nhiệt tình, say mê công tác; đồng thời, đề ra yêu cầu cụ thể trong vận chuyển, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, khai thác, sử dụng phương tiện, trang bị kỹ thuật, v.v. Các đơn vị đã có nhiều biện pháp để tiết kiệm kinh phí, vật tư, xăng dầu, giảm chi phí vận chuyển, chi phí sửa chữa; triển khai sâu rộng phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; chú trọng lựa chọn, bố trí, sử dụng hợp lý phương tiện hiện có trong từng kế hoạch vận chuyển nhằm nâng cao hệ số kinh tế, hệ số kỹ thuật. Mặc dù hàng hóa vận chuyển đa dạng, nhưng Trung đoàn luôn đảm bảo hệ số lợi dụng trọng tải đạt trên 85%, hệ số lợi dụng quãng đường đạt trên 50%, nhờ đó hằng năm tiết kiệm được hàng nghìn lít xăng dầu, v.v.

Với định hướng đúng và biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp, sáng tạo, Trung đoàn 653 đã và đang thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả2. Phát huy kết quả đạt được, Trung đoàn tiếp tục phấn đấu đưa phong trào phát triển đi vào chiều sâu, tạo động lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Trung đoàn (03-3-1977 – 03-3-2017).

Thượng tá VŨ QUANG HÀ, Chính ủy Trung đoàn

_______________

1 - Từ năm 2006 đến nay, Trung đoàn vận chuyển 22.158 tấn hàng, cơ động 15.423 lượt bộ đội, với tổng số 1.251.039 km an toàn.

2 - Sơ kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua (2006 - 2016) của Tổng cục Hậu cần, Trung đoàn đạt loại Giỏi.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.