Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 13/12/2012, 14:47 (GMT+7)
Kinh nghiệm rút ra từ cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Sơn La năm 2012

 

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng tỉnh (thành phố) thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới, thực hiện kế hoạch công tác năm 2012, đầu tháng 11 vừa qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã phối hợp với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Sơn La lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thực hiện tốt cuộc diễn tập KVPT Tỉnh. Đây là cuộc diễn tập có nhiều nội dung mới, quy mô lớn, với nhiều thành phần tham gia. Mặc dù năm 2012, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị và thực hành diễn tập, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND Tỉnh cũng như các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương phải thực hiện nhiều công việc, song đã nỗ lực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cuộc diễn tập diễn ra đúng ý định, đạt mục đích, yêu cầu đề ra và được Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập Quân khu đánh giá đạt loại giỏi. Trong đó, công tác chuẩn bị diễn tập (CBDT), nhất là hệ thống văn kiện, hệ thống hạ tầng cơ sở, thiết bị thao trường cho đến công tác bồi dưỡng cán bộ, khung tập và các mặt bảo đảm cho diễn tập đều được thực hiện chu đáo. Cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, cơ quan, ban, ngành làm tham mưu” trong diễn tập đã được vận dụng và thực hiện nhịp nhàng. Đội ngũ cán bộ trong các khung tập nắm chắc nguyên tắc, xử trí tình huống phù hợp, sát với điều kiện thực tế, theo từng cương vị chức trách được phân công. Thông qua diễn tập, khả năng tổ chức, điều hành, thực hiện nhiệm vụ trong các giai đoạn, nhất là chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thực hiện thiết quân luật, lệnh giới nghiêm; chuyển địa phương sang thời chiến, chuyển LLVT từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên cao và toàn bộ cũng như trình độ chỉ huy, tham mưu, tác chiến của đội ngũ cán bộ các sở, ban, ngành của Tỉnh được nâng lên. Qua đó, nhân dân trên địa bàn tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương; trên cơ sở đó, xác định tốt trách nhiệm trong xây dựng KVPT địa phương.

 

alt
Hiệp đồng tác chiến phòng thủ trong Diễn tập (Nguồn: qdnd.vn)
 

Qua thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT và phòng, chống khủng bố năm 2012, Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) Tỉnh rút ra một số kinh nghiệm chủ yếu sau:

1- Phát huy vai trò tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân trên địa bàn về nhiệm vụ diễn tập KVPT. Đây là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến kết quả cuộc diễn tập KVPT của Tỉnh. Bởi BCHQS Tỉnh xác định: cuộc diễn tập KVPT và phòng, chống khủng bố của Sơn La năm 2012 chỉ có thể thành công khi đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương nhận thức đầy đủ và có trách nhiệm cao về nhiệm vụ này. Theo đó, ngay sau khi nhận được Chỉ thị diễn tập của Tư lệnh Quân khu và Kế hoạch diễn tập KVPT của Tỉnh đã được Bộ Tổng Tham mưu phê duyệt, BCHQS Tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy ra chỉ thị, UBND Tỉnh xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai nhiệm vụ cho các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương về nhiệm vụ diễn tập KVPT năm 2012. Trong đó, nội dung trọng tâm là quán triệt nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp về âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đường lối, quan điểm quốc phòng, quân sự của Đảng, Nhà nước và các giải pháp xây dựng KVPT trong tình hình mới. Đồng thời, quán triệt cho các cấp, các ngành và nhân dân nắm chắc nội dung, những công việc cần phải làm khi chuyển hoạt động của các cơ quan, đơn vị, nhà trường sang thời chiến, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và thực hiện lệnh thiết quân luật, lệnh giới nghiêm; các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Tổng Tham mưu, của Quân khu và của Tỉnh về nhiệm vụ diễn tập KVPT của Tỉnh năm 2012.

Để quán triệt nhiệm vụ diễn tập KVPT đạt hiệu quả cao, BCHQS Tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quán triệt một cách toàn diện trong cả hệ thống chính trị. Đối với tổ chức đảng, BCHQS Tỉnh tham mưu cho Thường vụ Tỉnh ủy ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập KVPT năm 2012. Trên cơ sở đó, các tổ chức đảng trực tiếp tham gia diễn tập và phục vụ diễn tập của Tỉnh đều ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, tập trung quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ và thành phần diễn tập sát với yêu cầu, nhiệm vụ của từng ngành. Đối với tổ chức chính quyền và các cơ quan, đoàn thể, BCHQS Tỉnh chủ động phối hợp với Văn phòng UBND, Công an và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh tham mưu giúp UBND Tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức và triển khai nhiệm vụ diễn tập để các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương tham gia diễn tập căn cứ vào đó xây dựng kế hoạch cụ thể của mình. Cùng với đó, BCHQS Tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND Tỉnh thông qua chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2012 để quán triệt, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức cơ bản, trách nhiệm về nhiệm vụ diễn tập cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Căn cứ vào từng thời điểm cụ thể, cơ quan quân sự các cấp kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền và các sở, ban, ngành, lực lượng tham gia diễn tập tổ chức phát động lễ đăng ký giao ước thi đua, nhằm động viên tinh thần cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ diễn tập.

Nhờ thực hiện tốt công tác quán triệt nhiệm vụ diễn tập KVPT của Tỉnh, nên trong quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập, 100% cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

2- Coi trọng công tác CBDT. Có thể khẳng định rằng, nguyên nhân chính để cuộc diễn tập KVPT và phòng, chống khủng bố của Sơn La năm 2012 thành công là do Tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt mọi mặt công tác CBDT. Trước hết, thành lập BCĐ diễn tập của Tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban, Chủ tịch UBND Tỉnh là Thường trực BCĐ, nhằm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cuộc diễn tập; đồng thời, tổ chức quán triệt và triển khai nhiệm vụ diễn tập cho các bộ phận. Trên cơ sở được quán triệt, giao nhiệm vụ, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và lực lượng tham gia diễn tập của Tỉnh đã tích cực làm mọi công tác chuẩn bị.

 Để đội ngũ cán bộ các khung tập nắm chắc nguyên tắc và thực hiện tốt vai diễn theo từng cương vị, chức trách, BCHQS Tỉnh chủ động đề xuất BCĐ diễn tập Tỉnh liên hệ và mời một số đồng chí giảng viên Học viện Quốc phòng, các đồng chí cán bộ có kinh nghiệm thuộc cơ quan Quân khu tổ chức bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về tổ chức diễn tập KVPT cho lực lượng này; nhất là bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, LLVT về thứ tự, nội dung, phương pháp tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập, quy cách xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập, kế hoạch B…

Nét mới trong công tác CBDT lần này của Tỉnh là các sở, ngành tự chủ động xây dựng văn kiện diễn tập của ngành mình, dưới sự hướng dẫn tập trung, thống nhất của cơ quan quân sự Tỉnh; đồng thời, các bộ phận cũng chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức luyện tập và Tỉnh chỉ tổ chức hợp luyện một lần trước khi bước vào diễn tập. Trong quá trình luyện tập, nếu sở, ngành nào làm chưa đạt, bộ phận đó tiếp tục tự luyện tập, tự sửa. Đối với phần diễn tập thực binh bắn chiến đấu, ở các lần diễn tập trước, nội dung này đều có lực lượng của Quân khu hỗ trợ; trong đợt diễn tập này, từ công tác chuẩn bị phương án, xây dựng hệ thống thiết bị thao trường bắn đến lực lượng, phương tiện tham gia thực binh đều do LLVT của Tỉnh tự đảm nhiệm. Riêng phần diễn tập phòng, chống khủng bố, lực lượng Công an của Tỉnh tổ chức kết cấu tình huống, xây dựng phương án và chọn địa điểm diễn tập sát với đặc điểm, tình hình thực tế của địa bàn.

Nhờ làm tốt công tác CBDT, nên khi bước vào thực hành diễn tập, đội ngũ cán bộ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và lực lượng tham gia diễn tập đều nắm vững nguyên tắc và xử trí tốt các tình huống, thể hiện rõ được vai trò theo từng cương vị, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

3- Thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, cơ quan, ban, ngành làm tham mưu. Để đạt được điều đó, những năm qua, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự (QP,QS), BCHQS Tỉnh đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND có các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả nhiệm vụ QP,QS địa phương. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ QP,QS sát với điều kiện cụ thể của mình. Trong đó, UBND Tỉnh chỉ đạo xây dựng chương trình hành động và kế hoạch triển khai nhiệm vụ, kế hoạch phân bổ ngân sách bảo đảm cho nhiệm vụ QP,QS của Tỉnh. BCHQS Tỉnh làm trung tâm hiệp đồng phối hợp cùng với các cơ quan chức năng hướng dẫn, giúp đỡ các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ QP,QS trên địa bàn, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, xây dựng KVPT tỉnh, huyện vững chắc. Đến nay, việc vận hành cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, các cơ quan, ban, ngành làm tham mưu” của Tỉnh đã trở thành nền nếp tốt. Nhờ vậy, trong cuộc diễn tập KVPT vừa qua ở Sơn La, cơ chế này được vận hành thông suốt, hiệu quả; được BCĐ diễn tập Quân khu đánh giá cao. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng góp phần vào thành công của cuộc diễn tập.

 

 

Đại tá HOÀNG NGỌC DŨNG

Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng BCHQS Tỉnh

 

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 14:20 - 11/08/2020

HCMSJC53.63055.530
Hà NộiSJC53.63055.550
Đà NẵngSJC53.63055.550

Thời tiết