Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 22/06/2020, 09:51 (GMT+7)
Kinh nghiệm nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 203

Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 203, Quân đoàn 2 (trước đây là Trung đoàn Xe tăng 203, Binh chủng Tăng Thiết giáp) - đơn vị xe tăng thứ 2 của Quân đội nhân dân Việt Nam, được thành lập ngày 22/6/1965, tại xã Lưu Quang, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Do yêu cầu nhiệm vụ, năm 1973, Trung đoàn tham gia chiến đấu trong đội hình Quân khu Trị Thiên và từ năm 1974 đến nay, phát triển thành Lữ đoàn thuộc biên chế chính thức của Quân đoàn 2.

Ra đời vào thời điểm khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Lữ đoàn đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ và hy sinh, vừa xây dựng, củng cố lực lượng, vừa tham gia chiến đấu và là lực lượng cơ động đột kích, thọc sâu trong các chiến dịch lớn có ý nghĩa quyết định: Đường 9 - Khe Sanh (1968), Đường 9 - Nam Lào (1971) và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (1975), góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Lữ đoàn tiếp tục tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng và hành quân thần tốc bảo vệ biên giới phía Bắc. Với bề dày thành tích trong chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Lữ đoàn và 06 tập thể, 03 cá nhân vinh dự được Nhà nước tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý1.

Những năm gần đây, Lữ đoàn được giao nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất của Quân đoàn. Bên cạnh những mặt thuận lợi, Lữ đoàn gặp khó khăn do điều kiện quân số biên chế ít, các đơn vị đóng quân phân tán, quản lý số lượng lớn vũ khí, trang bị kỹ thuật, xe pháo đã qua chiến đấu và nhiều năm sử dụng, v.v. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, nhiều năm liền, Lữ đoàn đạt danh hiệu “Đơn vị huấn luyện Giỏi” được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân đoàn và Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng Thiết giáp tặng nhiều Giấy khen, Bằng khen và Cờ thi đua.

Huấn luyện lên, xuống xe thiết giáp

Để có được kết quả đó, trước hết, Lữ đoàn tập trung giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đây là nội dung quan trọng hàng đầu, quyết định chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Đơn vị. Do đó, Lữ đoàn thường xuyên giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp nhận thức rõ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, yếu tố quyết định kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Nội dung giáo dục toàn diện, trong đó chú trọng quán triệt, giáo dục cho bộ đội nắm chắc quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Trọng tâm là Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 253-NQ/ĐUQĐ, ngày 13/6/2013 của Đảng ủy Quân đoàn về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; mệnh lệnh, chỉ lệnh huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Tư lệnh Quân đoàn, Tư lệnh Binh chủng Tăng Thiết giáp cũng như đặc điểm, nhiệm vụ, thuận lợi, khó khăn, mục tiêu, yêu cầu, kết quả đạt được trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Đơn vị. Quá trình thực hiện, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, biện pháp giáo dục; kết hợp giữa giáo dục thường xuyên theo chương trình cơ bản với giáo dục theo chuyên đề, giữa giáo dục truyền thống với giáo dục pháp luật trong từng giai đoạn huấn luyện, dịp trực sẵn sàng chiến đấu cao điểm; chủ động nắm, định hướng, giải quyết kịp thời tư tưởng bộ đội, nhất là đối tượng chiến sĩ mới. Đồng thời, thực hiện hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng trong từng giai đoạn gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW, ngày 08/7/2016 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo động lực phấn đấu, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhờ vậy, 100% cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn có nhận thức đúng, yên tâm công tác, chủ động khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Cùng với công tác giáo dục, Lữ đoàn chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện và xác định đây là tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng huấn luyện của Đơn vị. Với nhận thức đó, hằng năm, trước khi bước vào huấn luyện, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đầu tư làm mới, tu sửa các loại cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập; tổ chức hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị phục vụ huấn luyện; chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình huấn luyện, soạn thảo các văn bản hướng dẫn, hệ thống giáo án, bài giảng,… bảo đảm đủ về số lượng, ngày càng nâng cao chất lượng. Đồng thời, làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, phương pháp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ đại đội, trung đội, trưởng xe, làm cơ sở huấn luyện cho phân đội. Nội dung tập huấn tập trung vào thống nhất các khâu yếu, thiếu, nội dung mới, nhất là về phương pháp xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện và cách thức đăng ký, thống kê, theo dõi quân số, vũ khí, trang bị, phương tiện, kết quả huấn luyện. Bên cạnh đó, các tiểu đoàn, đại đội duy trì nghiêm công tác bồi dưỡng tại chức hằng tuần và chế độ thông qua giáo án cho cấp dưới, động viên đội ngũ cán bộ tận dụng thời gian tự học, tự nghiên cứu, thục luyện giáo án nâng cao trình độ chuyên môn và phương pháp huấn luyện. Đến nay, 100% cán bộ của Lữ đoàn huấn luyện được theo phân cấp, trong đó có 100% cán bộ tiểu đoàn, 75% cán bộ đại đội, trung đội đạt khá, giỏi.

Bên cạnh đó, Lữ đoàn tập trung đổi mới tổ chức, phương pháp, cơ chế chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện. Trên cơ sở kế hoạch huấn luyện đã được phê duyệt, các cơ quan, đơn vị bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu cho từng loại xe tăng, bảo đảm sát thực tế chiến đấu, đặc điểm địa bàn và đối tượng tác chiến; vận dụng tốt các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện; tăng cường huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện phối hợp chiến đấu với bộ binh và các binh chủng trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao và huấn luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cơ động dài ngày. Để công tác huấn luyện đi vào chiều sâu, ổn định vững chắc, Lữ đoàn đổi mới mạnh mẽ, toàn diện cơ chế chỉ đạo, quản lý, điều hành theo hướng “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”, phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan tham mưu và đội ngũ cán bộ quản lý huấn luyện trong tham mưu, hướng dẫn và điều hành các đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, bảo đảm linh hoạt, chặt chẽ, khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác huấn luyện, điển hình, như: xây dựng kế hoạch, chuẩn bị giáo án huấn luyện trên máy tính, giảng dạy một số nội dung bằng trình chiếu PowerPoint, v.v. Đồng thời, đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện, thực hiện kiểm tra cán bộ trước khi kiểm tra đơn vị; tăng cường kiểm tra đột xuất của chỉ huy Lữ đoàn và cơ quan đối với đơn vị, nhằm đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế. Nhờ đó, chất lượng huấn luyện của Lữ đoàn ngày càng được nâng lên, kết quả kiểm tra nội dung huấn luyện hằng năm của các đối tượng có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 86% khá, giỏi; tổ chức diễn tập hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện, được Bộ Tư lệnh Quân đoàn và Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng Thiết giáp đánh giá cao.

Để nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Lữ đoàn thường xuyên kiện toàn tổ chức biên chế theo đúng quy định của Bộ và Quân đoàn, ưu tiên quân số, đồng bộ vũ khí, trang bị, phương tiện cho các đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực thông tin, phân đội trực chiến, tuần tra canh gác, nhất là trong dịp lễ, Tết và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước theo đúng Chỉ lệnh số 14/CL-BQP, ngày 28/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chỉ lệnh số 668/CL-BTL, ngày 19/5/2017 của Tư lệnh Quân đoàn về công tác sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, làm cơ sở xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy nổ, cháy rừng,… sát với yêu cầu thực tiễn, sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra.

Ngoài ra, Lữ đoàn còn làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Là đơn vị tăng thiết giáp, quản lý số lượng lớn vũ khí, trang bị kỹ thuật, xe pháo nên thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật giữ vai trò quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn. Để làm được điều đó, Lữ đoàn đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50, quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng, tình trạng đồng bộ của vũ khí, trang bị kỹ thuật; khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn vật tư kỹ thuật; duy trì nền nếp, chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, tăng hạn sử dụng, luôn giữ hệ số kỹ thuật cho nhóm trang bị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đạt 1,0 và nhóm vũ khí, trang bị kỹ thuật sử dụng trong huấn luyện đạt từ 0,95 trở lên. Đối với công tác hậu cần, Lữ đoàn ưu tiên tổ chức bảo đảm đầy đủ, kịp thời các mặt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; trong đó, chú trọng các biện pháp duy trì đúng, đủ lượng vật chất hậu cần dự trữ sẵn sàng chiến đấu, tích cực tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống, chăm sóc sức khỏe bộ đội, bảo đảm quân số khỏe đạt, vượt chỉ tiêu đề ra để tham gia thực hiện nhiệm vụ huấn luyện.

Phát huy kết quả, kinh nghiệm đã đạt được và hướng tới kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống (22/6/1965 - 22/6/2020), cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 203 tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống “Thần tốc, táo bạo, đã ra quân là đánh thắng”, tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ‘tiêu biểu, mẫu mực”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đại tá PHẠM MẠNH PHI, Lữ đoàn trưởng
_________________

1 - 04 Huân chương Quân công hạng Nhất, 05 Huân chương Quân công hạng Nhì, 04 Huân chương Quân công hạng Ba, 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 01 Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:07 - 5/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:09 - 05/03/2021

HCMSJC55.05055.450
Hà NộiSJC55.05055.470
Đà NẵngSJC55.05055.470