Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 18/03/2019, 08:28 (GMT+7)
Kinh nghiệm huấn luyện chiến sĩ mới ở Sư đoàn 2

Huấn luyện chiến sĩ mới là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội nói chung, các đơn vị nói riêng. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 2 (Quân khu 5) luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quan trọng này với nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực.

Đặc điểm nổi bật chi phối kết quả huấn luyện chiến sĩ mới của Sư đoàn là địa bàn tuyển quân rộng (tiếp nhận chiến sĩ mới đến từ 11 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên), trình độ học vấn, chất lượng chiến sĩ mới không đồng đều, tỷ lệ chiến sĩ là người dân tộc thiểu số cao (chiếm khoảng 40%); trong khi đó, mục tiêu, yêu cầu đặt ra rất cao. Trước thực tế đó, Sư đoàn đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ quan trọng này; đồng thời, ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới và chỉ đạo các đơn vị xây dựng nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, Sư đoàn phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng đảng ủy viên, chỉ huy Sư đoàn trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, tập trung vào những khâu yếu, mặt yếu và đơn vị, địa bàn còn nhiều khó khăn. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Sư đoàn coi trọng, đẩy mạnh, nhằm làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa của nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, nắm vững nội dung, chỉ tiêu, yêu cầu trong huấn luyện, cùng những khó khăn, thách thức. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới có động cơ, trách nhiệm đúng đắn, ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Sư đoàn còn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm.

Những năm gần đây, mặc dù việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được giao cho các địa phương thực hiện “tròn khâu”, nhưng Sư đoàn vẫn luôn chủ động phối hợp, hiệp đồng với các địa phương giao quân để nắm nguồn, tham mưu cho địa phương sàng lọc ngay từ đầu những trường hợp không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ. Để làm được điều đó, Sư đoàn tiến hành thâm nhập, tiếp nhận chiến sĩ mới theo 3 bước: bước một, thâm nhập hồ sơ trước khi địa phương phát lệnh gọi thanh niên nhập ngũ (trước ngày nhận quân khoảng 1,5 tháng); bước hai, trước ngày nhận quân khoảng nửa tháng, các trung đoàn cử cán bộ về địa phương để chốt quân số; bước ba, trước giao quân từ 05-07 ngày, đơn vị cử cán bộ phối hợp với địa phương kiểm tra các vấn đề liên quan đến quân số, làm công tác chuẩn bị và tổ chức nhận quân. Nhờ đó, chất lượng chiến sĩ mới được tiếp nhận về Sư đoàn được nâng lên, hạn chế đến mức thấp nhất tỉ lệ đổi, trả.

Huấn luyện chiến sĩ mới là bước khởi đầu, mang tính bản lề, tạo cơ sở hình thành kỹ năng quân sự, phẩm chất, bản lĩnh của người quân nhân cách mạng. Với nhận thức đó và từ kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm tổ chức huấn luyện, Sư đoàn luôn chủ động tiến hành công tác chuẩn bị huấn luyện đầy đủ, chu đáo về mọi mặt, từ khâu tập huấn cán bộ, xây dựng kế hoạch, chương trình huấn luyện, soạn thảo, thông qua giáo án và bồi dưỡng cán bộ, đến chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, v.v. Trong đó, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ được Sư đoàn xác định là khâu then chốt. Trước mỗi đợt huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn chủ động cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn của Quân khu và tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ tham gia huấn luyện theo phân cấp. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng tập trung nâng cao năng lực tổ chức quản lý, chỉ huy, phương pháp huấn luyện của cán bộ; chú trọng động tác mẫu và phương pháp ôn luyện, bảo đảm chuẩn xác, khoa học, phù hợp với đối tượng chiến sĩ mới. Nét mới trong tập huấn, bồi dưỡng cán bộ của Sư đoàn trong những năm gần đây là, 100% cán bộ trung đội, tiểu đội huấn luyện chiến sĩ mới được thực hành bắn súng AK, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ và bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về nắm bắt, giải quyết tư tưởng cho chiến sĩ. Về phương pháp, Sư đoàn thực hiện theo phương châm “yếu khâu nào bồi dưỡng khâu đó”, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, cán bộ có kinh nghiệm bồi dưỡng cán bộ trẻ mới ra trường.

Trong quá trình huấn luyện, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, chú trọng tính cơ bản ngay từ đầu. Các đơn vị thực hiện đúng quy trình huấn luyện, nhất là các môn thực hành, đảm bảo huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp, giữa lý thuyết với thực hành, lấy thực hành làm chính, chú trọng động tác mẫu của cán bộ, huấn luyện kết hợp với rèn luyện; tổ chức luyện tập chặt chẽ, khoa học, theo phân đoạn, thuần thục động tác cá nhân mới luyện tập tổng hợp. Cán bộ thường xuyên bám nắm, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện, tận dụng tối đa thời gian, kể cả ngoài giờ để huấn luyện, ôn luyện; uốn nắn, chỉnh sửa kịp thời sai sót của từng chiến sĩ, không để sai thành “cố tật”, nhất là các nội dung về điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật bắn súng bộ binh, ném lựu đạn, tra lắp đồ dùng gây nổ, khắc phục vật cản, v.v. Đồng thời, chấp hành nghiêm các quy định, quy tắc bảo đảm an toàn trong huấn luyện, đặc biệt trong huấn luyện chiến thuật và thực hành kiểm tra “03 tiếng nổ”. Chế độ hội thao ngày, tuần, tháng được duy trì có nền nếp, theo quy trình: sau mỗi buổi huấn luyện tổ chức hội thao, kiểm tra đánh giá kết quả cấp trung đội, hằng tuần cấp đại đội, cuối tháng cấp tiểu đoàn.

Cùng với đó, Sư đoàn chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Ngay sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới, cùng với nhanh chóng ổn định biên chế, nơi ăn ở, Sư đoàn tăng cường phổ biến, quán triệt nhiệm vụ, các quy định của đơn vị; duy trì nghiêm kế hoạch công tác giáo dục chính trị, trong đó chú trọng giáo dục truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tuyên truyền kết quả huấn luyện chiến sĩ mới của năm trước,… nhằm xây dựng niềm vinh dự, tự hào, trách nhiệm cho bộ đội. Đồng thời, giải quyết hài hòa các mối quan hệ, xây dựng không khí đoàn kết, thân tình giữa cán bộ với chiến sĩ, chiến sĩ với chiến sĩ, chống bè phái, cục bộ địa phương, chia rẽ gây mất đoàn kết. Đáng chú ý là, việc nắm, quản lý và giải quyết tư tưởng chiến sĩ mới được Sư đoàn đặc biệt coi trọng và tiến hành bằng nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả, chú trọng đối tượng chiến sĩ là người dân tộc thiểu số. Ngay sau khi chiến sĩ về đơn vị, chỉ huy và cơ quan các cấp tiến hành lập “Hồ sơ thông tin chiến sĩ”, với đầy đủ các thông tin, như: sở thích cá nhân, sở trường, nguyện vọng của bản thân và đăng ký tình hình tư tưởng của chiến sĩ hằng tuần, tháng. Trong quá trình huấn luyện, các đơn vị phát huy tốt vai trò của tổ 3 người, hệ thống chiến sĩ bảo vệ để nắm bắt tâm lý, tình hình tư tưởng chiến sĩ để có biện pháp giáo dục, thuyết phục. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, như: giao lưu “Vinh dự, tự hào là người chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, “Vòng tay đồng đội”, “Sinh nhật chiến sĩ”, “Diễn đàn thanh niên”,… tạo điều kiện thuận lợi để bộ đội làm quen và thích nghi với môi trường quân ngũ. Cùng với đó, Sư đoàn tăng cường công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, duy trì nền nếp chính quy ngay từ ngày đầu, tuần đầu để chiến sĩ mới quen dần với môi trường quân đội. Để đạt hiệu quả, Sư đoàn yêu cầu đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trung đội, tiểu đội - những người hằng ngày, hằng giờ trực tiếp cùng chiến sĩ mới sinh hoạt, học tập, rèn luyện phải mẫu mực làm gương, thực hiện “nói ít, làm nhiều”, thông qua hành động, việc làm cụ thể để giáo dục, hướng dẫn bộ đội tự giác khép mình vào khuôn khổ, chấp hành nghiêm kỷ luật. Đồng thời, chú trọng phối hợp địa phương trên địa bàn, địa phương giao quân và gia đình quân nhân trong quản lý, giáo dục chiến sĩ mới. Các đại đội, tiểu đoàn tổ chức chặt chẽ việc đón tiếp, tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình đến thăm con em trong ngày nghỉ, kết hợp trao đổi, thông báo tình hình, phối hợp với gia đình có biện pháp động viên, giáo dục chiến sĩ mới, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với các biện pháp trên, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác bảo đảm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, tạo sức mạnh tổng hợp, hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Với phương châm “tất cả cho chiến sĩ mới”, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị ưu tiên đảm bảo tốt nhất điều kiện sinh hoạt, ăn, ở cho chiến sĩ mới; mọi tiêu chuẩn, chế độ đều được công khai, bảo đảm đầy đủ, kịp thời. Công tác nuôi dưỡng bộ đội được Sư đoàn đặc biệt quan tâm, đảm bảo cho bộ đội ăn ngon, ăn đúng, ăn đủ tiêu chuẩn, định lượng. Quân y các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch, vệ sinh môi trường; đồng thời, bám sát bộ đội trong mọi hoạt động, kịp thời thăm khám, điều trị khi bộ đội ốm đau, mỏi mệt, v.v.

Bằng các biện pháp tích cực đồng bộ, nhiều năm qua, kết quả huấn luyện chiến sĩ mới của Sư đoàn luôn đạt khá, giỏi và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới không có trường hợp đào ngũ, vắng mặt trái phép hay vi phạm kỷ luật phải xử lý. Đây là nền tảng, bước chuẩn bị vững chắc để xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, Sư đoàn rút ra một số kinh nghiệm chủ yếu sau:

Một là, làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, xây dựng ý chí, quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới; chú trọng kiện toàn, bồi dưỡng và phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ trực tiếp huấn luyện.

Ba là, tiến hành công tác chuẩn bị toàn diện, chu đáo; thực hành huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, chú trọng kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy.

Bốn là, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; bảo đảm đầy đủ quyền lợi, chế độ, chính sách đối với quân nhân, gia đình quân nhân và thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội.

Năm là, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn, địa phương giao quân và gia đình quân nhân để cùng động viên, quản lý, giáo dục, rèn luyện chiến sĩ mới.

Những kinh nghiệm trên đây đã và đang được Sư đoàn 2 tiếp tục phát huy, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2019.

Đại tá NGUYỄN QUỐC HƯƠNG, Sư đoàn trưởng

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:15 - 09/07/2020

HCMSJC50.40050.800
Hà NộiSJC50.40050.820
Đà NẵngSJC50.40050.820

Thời tiết