Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 12/10/2017, 08:38 (GMT+7)
Kinh nghiệm của Lữ đoàn 490 qua Hội thi kỹ thuật tên lửa - khí tài đặc chủng toàn quân năm 2017

Quán triệt và thực hiện Kế hoạch 168/KH-KTBC của Cục Kỹ thuật Binh chủng, Kế hoạch 167/KH-CKT của Cục Kỹ thuật Pháo binh về việc tổ chức “Hội thi Kỹ thuật Tên lửa - Khí tài đặc chủng toàn quân năm 2017”, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 490, Binh chủng Pháo binh xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm; đồng thời, tạo cơ sở để nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật và là dịp để tuyên truyền kết quả toàn diện về công tác kỹ thuật thường xuyên gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTƯ về “Lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới”.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì
Lễ Khai mạc Hội thi tại Lữ đoàn (tháng 7-2017)

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch chuẩn bị tham gia Hội thi; chỉ đạo 100% cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị ra nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch thực hiện với các chỉ tiêu, biện pháp phù hợp, thiết thực. Để đạt hiệu quả cao, Lữ đoàn thành lập Ban Chỉ đạo Hội thi với thành phần đại diện gồm chỉ huy Lữ đoàn, các cơ quan, đơn vị và phân công, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và các nội dung Hội thi1 đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Hằng tháng, quý, các cấp ủy, chi bộ đều đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị Hội thi; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc của đội ngũ cán bộ các cấp; phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, khả năng xung kích, sáng tạo và nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, Lữ đoàn triển khai toàn diện các mặt công tác kỹ thuật gắn với thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” (Cuộc vận động 50); đề xuất lộ trình đầu tư chiều sâu, dài hạn một số hạng mục công tác kỹ thuật. Lữ đoàn tăng cường công tác quản lý, duy trì nền nếp, từng bước xây dựng chính quy, nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật; huấn luyện tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật; đầu tư trang thiết bị công nghệ để nâng cao năng lực bảo đảm kỹ thuật tên lửa - khí tài đặc chủng, làm cơ sở để duy trì chất lượng vũ khí trang bị, tiến tới thực hiện tốt các nội dung Hội thi.

Vũ khí, trang bị kỹ thuật của Lữ đoàn là tổ hợp tên lửa R17E gồm nhiều thiết bị điện, điện tử, hoạt động trên cơ sở tự động hóa, đòi hỏi tính chính xác cao nên quá trình khai thác và bảo đảm kỹ thuật rất phức tạp. Do vậy, căn cứ vào quy chế Hội thi, Lữ đoàn tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa và đồng bộ vũ khí, trang bị đúng theo kế hoạch hằng năm và 5 năm; phát huy năng lực của trạm sửa chữa để thực hiện tốt các nội dung bảo dưỡng, đồng bộ, sửa chữa toàn bộ các hư hỏng nhỏ của trang bị thông thường, mạnh dạn nghiên cứu sửa chữa một số hư hỏng của khí tài đặc chủng. Trong đó, tập trung kiểm tra tình trạng đồng bộ ở trạng thái không hoạt động, tiến hành chạy thử nhiều lần để đánh giá trạng thái hoạt động tổng hợp của hệ thống. Đồng thời, tiến hành kiểm tra tên lửa bằng dây chuyền kiểm tra theo quy định của nhà sản xuất; cập nhật sổ sách quản lý, lý lịch của toàn bộ hệ thống vũ khí, khí tài hiện có tại đơn vị. Trong quá trình chuẩn bị Hội thi, Lữ đoàn đã làm đồng bộ 18 đầu trang bị, 1 bộ xe công trình, bảo quản hàng trăm lượt vũ khí, trang bị kỹ thuật các loại, v.v. Qua đó, giúp sĩ quan kiểm tra, nhân viên kỹ thuật nắm chắc tình trạng kỹ thuật của tổ hợp tên lửa, nâng cao trình độ, kỹ năng trong khai thác, vận hành tên lửa trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Thực hiện thao tác lắp ráp tên lửa

Trong điều kiện quân số ít, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu chất lượng cao, để bảo đảm nhân lực cho công tác kỹ thuật nói chung và Hội thi nói riêng, Lữ đoàn chú trọng đẩy mạnh công tác huấn luyện cho nhân viên kỹ thuật. Trong đó, trọng tâm là huấn luyện quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra, sử dụng trang bị, khí tài đặc chủng. Để đạt hiệu quả cao, Lữ đoàn chú trọng kết hợp huấn luyện tại chức theo kế hoạch với huấn luyện chuyển loại từ chuyên ngành vũ khí, đạn sang chuyên ngành tên lửa cho nhân viên kỹ thuật; huấn luyện chuyên sâu về quy trình công nghệ bảo dưỡng, kiểm tra tên lửa - khí tài đặc chủng kết hợp xây dựng đội mẫu thực hành khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật, v.v. Bên cạnh đó, Lữ đoàn yêu cầu cán bộ kỹ thuật phải huấn luyện giỏi các nội dung chuyên sâu theo chuyên ngành, làm tốt công tác hướng dẫn nhân viên kỹ thuật thực hành bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật. Đối với cán bộ các cấp, phải nắm được những hư hỏng phát sinh và cách xử trí trong quá trình hoạt động của tổ hợp tên lửa, có khả năng hướng dẫn bộ đội bảo quản vũ khí, trang bị trong biên chế và nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật của đơn vị, trên cương vị, chức trách được giao, v.v. Đối với chiến sĩ, tập trung huấn luyện thuần thục động tác triển khai, thu hồi trang bị, khí tài, nắm chắc các quy tắc an toàn trong tiếp xúc với vũ khí, trang bị, v.v. Để đáp ứng yêu cầu cao về nhận thức công tác kỹ thuật trong Hội thi, Lữ đoàn thường xuyên động viên, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ có thời gian tự học tập nâng cao nhận thức về công tác kỹ thuật, phương pháp kiểm tra, hiệu chỉnh các loại trang bị và các nội dung của Cuộc vận động 50. Ngoài ra, Lữ đoàn tăng cường vật chất, mô hình, học cụ huấn luyện kỹ thuật; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chủ động đề xuất với cấp trên bố trí kinh phí để triển khai nhiều đề tài hữu dụng trong huấn luyện, bảo đảm kỹ thuật; tuyển chọn và huấn luyện thành thục 5 đội mẫu phục vụ các nội dung thi và tham quan, xây dựng hạt nhân để thúc đẩy công tác kỹ thuật và nâng cao hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị trong những năm tiếp theo.

Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phải quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị được giao, tăng cường nền nếp chính quy trong công tác kỹ thuật. Trên cơ sở mẫu biểu quản lý của cấp trên, Lữ đoàn chỉ đạo Phòng Kỹ thuật nghiên cứu, cải tiến để thống nhất hệ thống sổ sách từ cơ quan đến đơn vị; hướng dẫn cụ thể các quy định về bảo quản, sắp xếp, đăng ký, thống kê vũ khí, trang bị. Lữ đoàn yêu cầu cán bộ các cấp duy trì nghiêm chế độ kiểm tra vũ khí, trang bị, bảo quản ngày, tuần, tháng; các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện ngày kỹ thuật phải đầy đủ kế hoạch, hướng dẫn, tiến hành kiểm tra chặt chẽ, những nội dung chưa đạt phải làm bù vào ngày hôm sau. Hằng tuần, chỉ huy Lữ đoàn dự giao ban kỹ thuật để trực tiếp chỉ đạo, trao đổi chuyên môn, rút kinh nghiệm công tác ngành và giải quyết vướng mắc trong chuẩn bị Hội thi.

Để tạo cảnh quan môi trường và xây dựng chính quy cơ sở kỹ thuật, Lữ đoàn tích cực huy động các nguồn kinh phí, chủ động đầu tư, củng cố doanh trại và các hạng mục trong khu kỹ thuật, kho tàng, trạm xưởng, với phương châm “Đúng, đủ, đẹp và tiết kiệm”. Trong đó, Lữ đoàn chú trọng tuyển chọn những đồng chí có tay nghề trong xây dựng, có năng khiếu viết, vẽ nghệ thuật để thành lập các tổ công tác phục Hội thi. Phòng Kỹ thuật chiểu theo quy định về quản lý xây dựng chính quy ngành kỹ thuật để hướng dẫn, triển khai cho các tổ công tác thực hiện. Hằng ngày, các tổ công tác nhận nội dung từ phòng kỹ thuật, báo cáo tiến độ trong ngày, đề xuất những nội dung cần giải quyết, bảo đảm với cơ quan. Hằng tuần, Phòng Kỹ thuật tổng hợp tình hình báo cáo Lữ đoàn để kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh. Để làm tiền đề cho Hội thi, Lữ đoàn chú trọng tổ chức tốt Hội thi kỹ thuật cấp cơ sở gắn với xây dựng các phong trào thi đua “Đầu xe thanh niên, nhà xe thanh niên”, “Ngày kỹ thuật thanh niên” để đột phá vào các khâu yếu, mặt yếu. Lữ đoàn còn động viên cán bộ, chiến sĩ hạn chế công việc cá nhân, điều chỉnh thời gian nghỉ phép, tranh thủ bảo đảm quân số làm việc, kể cả giờ nghỉ, ngày nghỉ trong những thời điểm quan trọng. Kết quả trong thời gian 3 tháng, Lữ đoàn đã đã tổ chức 2 hội thi cấp cơ sở và tham gia thi thử cấp binh chủng; thay mái mới 6 nhà cất chứa tên lửa, 6 nhà kho; xây mới 5 lán cứu hỏa tập trung, 18.000m2 sân và đường nội bộ; làm mới 240 biển bảng các loại, chứng nhận 68/159 xe là đầu xe thanh niên và 8/16 nhà xe được công nhận là nhà xe thanh niên, v.v.

Cùng với chuẩn bị các nội dung thi, Lữ đoàn chú trọng làm tốt công tác phục vụ thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Kỹ thuật cùng 22 đơn vị trong toàn quân về khai mạc Hội thi và tham quan Đơn vị. Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị củng cố doanh trại và cảnh quan môi trường, luyện tập đội ngũ, thực hiện thêm nhiều nội dung kỹ thuật ngoài Hội thi để phục vụ tham quan, như: sơn mới 50 xe ô-tô, hệ thống cửa nhà kho, nhà cất chứa, v.v. Trong những ngày diễn ra Hội thi, Lữ đoàn đã phối hợp với địa phương làm công tác tuyên truyền, đón khách, bảo đảm an toàn; đồng thời, bố trí đầy đủ lực lượng phục vụ khai mạc, tham quan, chấm thi theo đúng kế hoạch và các yêu cầu của Ban tổ chức Hội thi.

Với tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, Lữ đoàn đã hoàn thành tốt các nội dung Hội thi; đồng thời bảo đảm tốt lễ khai mạc, tham quan, được thủ trưởng cấp trên và các đơn vị bạn đánh giá cao. Kết quả, Lữ đoàn đạt giải Nhì toàn quân, có 7/11 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Bộ Quốc phòng và Binh chủng đánh giá xuất sắc.

Từ kết quả và quá trình thực hiện nhiệm vụ, Lữ đoàn rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; đồng thời, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên bộ đội nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức trách.

Hai là, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo Hội thi và vai trò tham mưu của các cơ quan chức năng trong xây dựng lộ trình thực hiện nhiệm vụ; chuẩn bị tốt con người, trang bị, cơ sở vật chất, gắn công tác kỹ thuật thường xuyên với các nội dung Hội thi.

Ba là, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc Hội thi kỹ thuật ở cấp cơ sở; gắn Hội thi với các phong trào thi đua về công tác kỹ thuật để giải quyết dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu trong quá trình chuẩn bị và thực hành Hội thi.

Bốn là, tích cực huy động các nguồn lực, trong đó lấy nội lực là chủ yếu để bảo đảm đầy đủ, kịp thời con người, vật chất phục vụ quá trình chuẩn bị và thực hành Hội thi; đặc biệt là nâng cao trình độ khai thác các trang bị của tổ hợp tên lửa, bảo đảm giữ tốt, dùng bền, sẵn sàng chiến đấu cao.

Đại tá VŨ ĐĂNG QUYẾT, Lữ đoàn trưởng

______________

1 - Bốn nội dung của Hội thi: tên lửa, bệ phóng, trang thiết bị mặt đất tốt, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật giỏi; hoạt động ngày kỹ thuật và khu kỹ thuật; đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; nhận thức về công tác kỹ thuật.

Ý kiến bạn đọc (1)

Về thăm đơn vị củ
11/09/2018 09:56
Tôi nguyên là tiểu đội trưởng kế toán thuộc Đại đội 8,tiểu đoàn 2, lữ đoàn 490 công tác tại đơn vị từ 1982-1985, hiện nay đang công tác tại, Ban TĐKT tỉnh Nghệ An, nhớ lại thời kỳ đầu tiếp cận ký tài hiện đại, được Chuyên gia Liên Xô huấn luyện chuyển giao công nghệ, rất tự hào Cán bộ chiến sỹ lữ đoàn 490 đã làm chủ được khí tài trang bị hiện đại và có nhiều cải tiến, nâng cao tầm chiến lược trong kỷ thuât, chiến thuật quân sự đáp ứng tình hình nhiệm vụ mới. ban thân tôi và đồng đội cue muốn một ngatf gần nhất được thăm lại đơn vị nếu được lãnh đạo đơn vị chấp nhận vào ngày 24/5 thành lập đơn vị. mọi liên hẹ gửi qua hộp thư trên
Vương Văn Khánh