Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Ba, 28/04/2020, 16:41 (GMT+7)
Kho Y tập trung nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật

Ý thức sâu sắc về nhiệm vụ chính trị được giao, những năm qua, Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Kho đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực tiếp nhận, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, cấp phát vật tư, trang bị kỹ thuật, đạn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Tăng thiết giáp.

Đại biểu dự Hội nghị sơ kết phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2019

Kho Y thuộc Cục Kỹ thuật, Binh chủng Tăng thiết giáp được thành lập ngày 09-5-2000, có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất và cấp phát các loại vật tư vũ khí, trang bị kỹ thuật, đạn Tăng thiết giáp. Ngay từ ngày đầu mới thành lập, trong điều kiện quân số ít, cơ sở vật chất thiếu thốn,… song, cán bộ, chiến sĩ Kho luôn nêu cao tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn, tổ chức tiếp nhận, cất giữ an toàn và bảo đảm đầy đủ, kịp thời hàng nghìn tấn vật tư, trang bị kỹ thuật, đạn cho các đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Tăng thiết giáp. Với thành tích đó, Kho đã được Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Binh chủng tặng nhiều phần thưởng1, xây dựng nên truyền thống “Đoàn kết, dân chủ, tự lực tự cường, an toàn, chất lượng, đã ra quân là đánh thắng”.

Những năm gần đây, nhiệm vụ của Kho có sự phát triển, khối lượng vật tư, trang bị kỹ thuật cất giữ, bảo quản, bảo dưỡng lớn; yêu cầu bảo đảm kỹ thuật cho các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật Tăng thiết giáp thế hệ mới đòi hỏi cao. Trong khi đó, trình độ chuyên môn của cán bộ, nhân viên có mặt chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ; hệ thống trang bị, nhà kho, cơ sở vật chất bảo đảm chưa đồng bộ; các phân kho bố trí phân tán trên nhiều khu vực, cách xa nhau, v.v. Nhận thức rõ đặc điểm, tình hình, Đảng ủy, chỉ huy Kho đã có nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng Kho vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng bảo đảm vật tư, trang bị kỹ thuật, đạn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trước hết, Đảng ủy, chỉ huy Kho tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; coi đây là nhân tố quyết định nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của Đơn vị. Ý thức rõ về nhiệm vụ chính trị được giao, Kho luôn coi trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Trong đó, tập trung quán triệt, giáo dục để họ nhận thức sâu sắc đặc điểm, nhiệm vụ của Binh chủng, Đơn vị, cũng như yêu cầu quản lý vật tư, vũ khí, trang bị kỹ thuật, đạn; từ đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết của cán bộ, chiến sĩ để vượt qua khó khăn, thách thức trong bảo quản, bảo dưỡng, không để xuống cấp, mất mát, cháy nổ. Để đạt hiệu quả cao, Kho chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phân kho tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, phù hợp với từng đối tượng; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với giáo dục truyền thống, giáo dục nhiệm vụ với hướng dẫn hành động cho bộ đội. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phân kho tăng cường biện pháp nắm, quản lý, định hướng tư tưởng, nhất là với đối tượng chiến sĩ mới và quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; duy trì thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng ủy, chỉ huy Kho tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh; trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện cán bộ, đảng viên. Qua sinh hoạt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), vấn đề mấu chốt của việc hoàn thành nhiệm vụ thấp ở một số cá nhân, phân đội là do năng lực, trách nhiệm của cán bộ trong việc quản lý, rèn luyện bộ đội hạn chế; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ đơn vị đó chưa cao. Để khắc phục tình trạng đó, Đảng ủy, chỉ huy Kho chỉ đạo cấp ủy các cấp coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo phân công cá nhân phụ trách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các trường hợp có dấu hiệu vi phạm kỷ luật. Bên cạnh đó, Kho đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh thực hiện các quy định về an toàn trong tiếp nhận, cất giữ, bảo quản, bảo dưỡng vật tư, vũ khí, trang bị kỹ thuật, đạn.

Vật tư, trang bị kỹ thuật cất giữ tại Kho đa phần là hiện đại, đòi hỏi quy trình niêm cất, bảo quản, bảo dưỡng khắt khe. Trong khi đó, cơ sở bảo đảm kỹ thuật của Kho tuy được củng cố, song chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu cất giữ và hạn chế tác động của khí hậu, thời tiết, nhất là các cụm, khối, linh kiện điện tử, khí tài quang học. Hệ thống công trình phụ trợ cho kho tàng còn thiếu, chất lượng chưa bảo đảm. Để bảo vệ, hạn chế hư hỏng, xuống cấp của vũ khí, trang bị kỹ thuật cất giữ, Kho tích cực triển khai xây dựng, nâng cấp các nhà kho và trang thiết bị phụ trợ đạt chuẩn, hiện đại; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện chính quy trong tiếp nhận, bảo quản, bảo dưỡng. Nhằm tạo bước đột phá về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, Đảng ủy, chỉ huy Kho chủ động phối hợp với cơ quan chức năng rà soát, tham mưu với Binh chủng xây dựng Quy hoạch hệ thống kho tàng kỹ thuật giai đoạn 2010 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; kết hợp chặt chẽ nguồn kinh phí trên cấp với phát huy nội lực để đầu tư củng cố, nâng cấp toàn diện các cơ sở kỹ thuật theo hướng cơ bản, thống nhất, đồng bộ, đúng quy chuẩn. Nhờ định hướng đúng, quyết tâm cao, từ năm 2010 đến nay, Kho hoàn thành dự án xây dựng 03 nhà kho khu kỹ thuật, 08 nhà kho đạn, 01 nhà điều hành khu kỹ thuật, 01 nhà kho lưu, đắp 1.650 m3 đất ụ chống nổ lây khu kho đạn và xây mới 1.120 m tường rào,... góp phần cải thiện đáng kể chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Cùng với đầu tư xây dựng cơ bản, Kho chỉ đạo các phân kho, khu kỹ thuật tổ chức sắp xếp, phân loại, bố trí lại khu vực bảo quản, cất giữ các loại vật tư, trang bị kỹ thuật, đạn khoa học, đúng phương châm: “Dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra”; triển khai thống nhất hệ thống sơ đồ mẫu biểu, quy trình định mức phiếu công nghệ, sổ sách, thẻ kho, hóa đơn chứng từ, tạo điều kiện thuận tiện cho công tác tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, bảo dưỡng và phòng, chống cháy nổ. Đồng thời, chú trọng áp dụng các biện pháp bảo quản hiện đại, như: bao gói hút chân không, xây dựng, lắp đặt nhà kho bảo ôn,... để giữ gìn các thiết bị điện tử, quang học, hạn chế xuống cấp do tác động của khí hậu, thời tiết. Kho yêu cầu các cơ quan, đơn vị, phân kho chấp hành đúng chế độ, định mức nhiên liệu, nhân công và công nghệ trong bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất vật tư, trang thiết bị kỹ thuật,... theo quy trình khép kín từ khi xuất vật tư, hàng hóa bảo quản, đến khi nghiệm thu đưa lên giá, bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật; duy trì nền nếp chế độ bảo quản, bảo dưỡng ngày, tuần, tháng. Ngoài ra, Kho tích cực áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, từng bước tự động hóa trong bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, khí tài để tiết kiệm vật tư, nhân công và nâng cao chất lượng, năng lực bảo đảm kỹ thuật tại chỗ.

Công tác bảo đảm an toàn được Kho đặc biệt chú trọng. Hằng năm, Đảng ủy, chỉ huy Kho tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác an toàn, nhất là Chỉ thị số 96/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Công tác bảo đảm an toàn kho vũ khí, đạn dược”; thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm quy định an toàn cháy, nổ và an toàn khi tiếp xúc với vũ khí, đạn dược; kiểm tra chặt chẽ tình trạng kỹ thuật vũ khí, trang bị trước khi sử dụng. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn kho đạn, tập trung vào phát quang hành lang an toàn, củng cố ụ chống nổ lây, kiểm tra, tu bổ hệ thống phòng, chống cháy nổ, chống sét. Kho thường xuyên rà soát, xây dựng, bổ sung hoàn thiện và tổ chức tập luyện thuần thục các phương án phòng, chống cháy nổ; tích cực áp dụng khoa học công nghệ vào quản lý nhà kho, khu kỹ thuật và kho đạn; phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương làm tốt công tác xây dựng đơn vị an toàn gắn với xây dựng địa bàn an toàn.

Để duy trì, thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, Đảng ủy, Chỉ huy Kho chú trọng rà soát, sắp xếp cán bộ, nhân viên kỹ thuật phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Theo đó, một mặt, Kho tích cực đề nghị cấp trên bổ sung cán bộ, nhân viên có chuyên môn sâu về đạn và bảo quản vật tư, trang bị kỹ thuật tăng thiết giáp, từng bước kiện toàn tổ chức, biên chế theo đúng quy định. Mặt khác, duy trì nền nếp, chế độ huấn luyện kỹ thuật, thi nâng bậc; kết hợp huấn luyện với thực hiện nhiệm vụ để bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhân viên chuyên môn kỹ thuật; thực hiện cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, người có kinh nghiệm bồi dưỡng, kèm cặp người chưa có kinh nghiệm theo hướng “thiết thực, sát yêu cầu nhiệm vụ”, “yếu đâu bồi dưỡng đó”. Để tạo động lực thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Kho đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; thực hiện tốt các chế độ, chính sách để cán bộ, nhân viên yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị. Các phong trào: “Thanh niên quân đội tiến quân vào khoa học công nghệ” của Đoàn Thanh niên; “5 nhất, 3 không”2 của Công đoàn; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội Phụ nữ,... đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, hội viên tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực. Từ năm 2015 đến nay, Kho luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, bảo dưỡng vật tư, trang bị kỹ thuật, đạn dược được giao. Đặc biệt, từ cuối năm 2018 đến giữa năm 2019, Kho đã tiếp nhận, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất an toàn hơn 90 tấn vật tư, vũ khí, trang bị kỹ thuật xe tăng thế hệ mới, vượt 160% chỉ tiêu kế hoạch đề ra, được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.

Phát huy kết quả và kinh nghiệm đạt được, hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Đơn vị (09/5/2000 – 09/5/2020), cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho Y tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng Kho vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá LÊ VĂN HUẤN, Chủ nhiệm Kho
________________________  

1 - Từ năm 2000 đến năm 2014, Kho liên tục được Binh chủng tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng; năm 2006, được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; năm 2010, được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

2 - 5 nhất: 1. Thi đua lao động sản xuất đạt kết quả cao nhất; 2. Tận dụng thời gian lao động tốt nhất; 3. Tiết kiệm vật tư, điện, nước tốt nhất; 4. Đoàn kết, chấp hành kỷ luật tốt nhất; 5. Bảo đảm an toàn tốt nhất trong sản xuất và tham gia giao thông; 3 không: 1. Không có đoàn viên nghèo đói; 2. Không có đoàn viên ở nhà dột nát; 3. Không có đoàn viên tham gia tệ nạn xã hội.

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:06 - 8/03/2021

EUR26,555.8527,943.19

GBP31,036.5432,332.91

USD22,930.0023,140.00

Giá vàng

Cập nhật : 15:34 - 08/03/2021

HCMSJC55.10055.500
Hà NộiSJC55.10055.520
Đà NẵngSJC55.10055.520