Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 25/09/2017, 08:14 (GMT+7)
Kho K820 tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện

Kho K820 thuộc Cục Kỹ thuật - Binh chủng Công binh, có nhiệm vụ quản lý, tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí, khí tài, xe máy công binh, bảo đảm cho lực lượng công binh toàn quân thực hiện các nhiệm vụ được giao. Là kho chiến lược cấp 2 nên K820 luôn được cấp trên quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, tạo thuận lợi cho quá trình quản lý, giữ gìn trang bị. Tuy nhiên, Kho phải quản lý số lượng lớn vũ khí, khí tài, xe máy công binh, chủng loại đa dạng trong điều kiện quân số ít, độ tuổi trung bình cao (trên 35 tuổi), môi trường làm việc độc hại, nguy hiểm, nặng nhọc, nguy cơ mất an toàn cao, v.v. Nhận thức rõ đặc thù nhiệm vụ và những khó khăn đó, Đảng ủy, chỉ huy Kho đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp lãnh đạo xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện, an toàn tuyệt đối, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Trần Văn Phương phê duyệt kế hoạch công tác tuần của phân Kho

Trước hết, chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, thống nhất cao về nhận thức và hành động. Xác định rõ đây là nhân tố quan trọng hàng đầu, nên Kho thường xuyên duy trì nền nếp công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho các đối tượng; chú trọng quán triệt nhiệm vụ chính trị trung tâm, ý nghĩa của công tác an toàn; kịp thời thông tin tình hình chính trị, xã hội, định hướng tư tưởng, củng cố lòng tin, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho bộ đội. Để đạt hiệu quả cao, Kho tích cực thực hiện Đề án đổi mới giáo dục chính trị ở đơn vị cơ sở trong giai đoạn mới, kết hợp giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục nhiệm vụ với giáo dục truyền thống; quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ tiến hành công tác đảng, công tác chính trị cho đội ngũ cán bộ và cấp ủy viên các cấp, nhất là lực lượng kiêm nhiệm. Song song với đó, Kho chú trọng giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ ý thức tự giác, lấy tự giáo dục là chính; các phân kho duy trì nền nếp hoạt động của “Câu lạc bộ kỹ thuật”, qua đó giúp cán bộ, nhân viên kỹ thuật vừa củng cố chuyên môn, vừa nâng cao nhận thức về nhiệm vụ.

Thời gian qua, Đảng ủy Kho đã triển khai nhiều biện pháp đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng Kho vững mạnh toàn diện; trong đó, tập trung nâng cao năng lực cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp trên trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình. Cấp ủy các cấp coi trọng đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những trường hợp có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, chất lượng công tác thấp. Hiện nay, Đảng ủy Kho tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ triển khai thực hiện kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên các mặt, với những tiêu chí cụ thể, như: làm việc chuyên cần, giúp đỡ đồng đội, tiết kiệm thời gian, vật chất, bảo đảm an toàn, v.v. Hằng tháng, từng cá nhân căn cứ vào các tiêu chí đó để xây dựng kế hoạch tự rèn luyện theo chức trách, nhiệm vụ, gắn trách nhiệm của cán bộ với việc hoàn thành nhiệm vụ của quân nhân thuộc quyền; cấp ủy, chi bộ rà soát, đánh giá kết quả hoàn thành hiệm vụ của cá nhân, đề nghị khen thưởng kịp thời. Do vậy, 100% sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hoàn thành nhiệm vụ, Đảng bộ Kho và 6/7 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh trong nhiều năm liền.

Thực hành bốc xếp, vận chuyển vũ khí, đạn dược trong chuyển trạng thái
sẵn sàng chiến đấu

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Kho tăng cường nắm bắt tư tưởng bộ đội và đánh giá phân loại theo tháng; thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, giải quyết thỏa đáng, kịp thời những vướng mắc phát sinh; tích cực rà soát các đối tượng thụ hưởng chính sách, chi trả kịp thời các khoản phụ cấp ưu đãi nghề, thu hút, đặc thù, độc hại, bồi dưỡng theo quy định, chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình quân nhân khó khăn, v.v. Hằng tháng, Kho tổ chức gặp cấp ủy, chính quyền địa phương, nắm chắc tình hình địa bàn, xây dựng vành đai an toàn. Nhờ đó, 100% quân nhân luôn yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; riêng năm 2016, Kho thăm hỏi, tặng quà gần 73 triệu đồng.

Hai là, đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm. Thực hiện vấn đề này, Kho duy trì nghiêm chế độ quản lý vũ khí, trang bị; thường xuyên kiện toàn hệ thống sổ sách quản lý, cập nhật số liệu trong ngày; ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý chính xác về số lượng, chất lượng, chủng loại, đồng bộ, tình trạng kỹ thuật,... của từng loại trang bị; duy trì chế độ liên thẩm, đối chiếu số liệu đăng ký. Hằng tuần, tháng, thủ kho liên thẩm với Ban Kỹ thuật; hằng quý, liên thẩm với cơ quan quân lực; kết thúc năm tổ chức tổng kiểm kê toàn bộ trang thiết bị, vật chất được giao quản lý. Trong tiếp nhận và cấp phát trang bị, thực hiện nghiêm nguyên tắc xuất, nhập tay ba; hướng dẫn kỹ các đơn vị nhận hàng nắm được mặt hàng và đồng bộ kèm theo; yêu cầu các bên kiểm tra kỹ hàng hóa trước khi rời khỏi khu kỹ thuật, không để xảy ra sai sót trong giao nhận.

Để bảo đảm chất lượng và tiến độ công tác, Kho quán triệt nhiệm vụ cho bộ đội vào đầu ngày làm việc, kiểm tra công việc vào cuối ngày; nghiệm thu công việc vào thứ 5 hằng tuần, xây dựng kế hoạch cho tuần tiếp theo, giải quyết những đề xuất và bảo đảm vật chất trước ngày nghỉ cuối tuần. Khi có công việc đột xuất, bộ đội làm vào ngày nghỉ và được nghỉ bù vào thời gian thích hợp. Đồng thời, triển khai phiếu quy trình công nghệ, đầu tư thêm trang thiết bị cho trạm sửa chữa, chủ động bảo đảm vật tư, kết hợp xin ứng trước vật tư gối vụ cho năm sau; tích cực áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để tiết kiệm ngày công lao động, nâng cao năng suất. Bên cạnh đó, Kho chú trọng huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật, nhất là lực lượng trẻ; huấn luyện kỹ các nội dung mới, như: quy trình công nghệ bảo dưỡng khí tài điện tử, quang học, niêm cất trang bị bằng chất ức chế bay hơi, niêm cất hoàn lưu không khí khô, v.v. Bên cạnh việc thực hiện cấp trên bồi dưỡng trực tiếp cấp dưới, Kho bố trí các đội công tác có nhiều độ tuổi đan xen để hỗ trợ nhau; trong đó, nhân viên kỹ thuật có tay nghề cao huấn luyện, kèm cặp, truyền thụ kinh nghiệm cho số mới, tương trợ nhau trong công tác; kết hợp huấn luyện với bảo dưỡng, sửa chữa trang bị.

Với phương châm bảo đảm an toàn là tiêu chí hàng đầu, đối với mỗi công việc cụ thể, chỉ huy các cấp lựa chọn lực lượng có đủ trình độ và sức khỏe theo yêu cầu, tiến hành huấn luyện bổ sung nếu cần thiết; quy định mọi quân nhân khi tiếp xúc với vũ khí, đạn dược phải nắm chắc và tuân thủ nghiêm quy tắc an toàn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát mọi hoạt động trong khu kỹ thuật, lấy an toàn là trên hết, không chạy theo thành tích, tiến độ. Đồng thời, Kho yêu cầu nhân viên kỹ thuật nêu cao tinh thần dân chủ, đoàn kết trong lao động, giám sát lẫn nhau, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc; nếu phát hiện quân nhân có tình trạng sức khỏe, tinh thần không bảo đảm, có biểu hiện làm sai quy trình thì phải dừng ngay công việc để xử lý. Những ngày nắng nóng, nhiệt độ cao, Kho linh hoạt điều chỉnh thời gian làm việc; thực hiện làm sớm, nghỉ sớm, hoặc rút ngắn thời gian làm việc trong kho, chuyển làm bù vào thời gian khác để bảo đảm sức khỏe cho bộ đội và hạn chế tai nạn lao động. Bên cạnh đó, Kho thường xuyên luyện tập phòng chống cháy nổ; tăng cường tuần tra, canh gác, kiểm tra hệ thống chống sét, hệ thống cứu hỏa; theo dõi chặt chẽ mọi cá nhân, phương tiện ra, vào đơn vị; phối hợp với các đơn vị bạn trên địa bàn và địa phương để chủ động ngăn ngừa các nguy cơ mất an toàn. Nhờ đó, hằng năm, công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất luôn đạt và vượt kế hoạch từ 5% - 7%; riêng năm 2016, Kho đã cấp phát gần 1.100 tấn trang bị, bảo quản, điều chuyển, sắp xếp trên 1.200 tấn trang bị, bảo dưỡng, đồng bộ 160 xe - máy các loại và hơn 400 tấn đạn dược; thanh xử lý trang bị cấp 5,... bảo đảm an toàn.

Ba là, đẩy mạnh xây dựng chính quy công tác kỹ thuật. Trước hết, Kho chú trọng xây dựng kế hoạch tuần, tháng, quý và thực hiện nghiêm khi đã được phê duyệt; quản lý chặt chẽ thực lực, bổ sung và cập nhật đầy đủ hệ thống sổ sách, mẫu biểu từ cơ quan tới các nhà kho, chú ý thống nhất số liệu giữa đăng ký và thực tế; nắm chắc số lượng, chất lượng, trình độ, cơ cấu ngành nghề của cán bộ, nhân viên kỹ thuật, sắp xếp, sử dụng và bồi dưỡng hợp lý; củng cố đồng bộ trang thiết bị công nghệ, dụng cụ phòng chống cháy nổ. Đồng thời, nhanh chóng triển khai các công trình cấp trên đầu tư chiều sâu, nhất là hệ thống cứu hỏa áp lực cao và các ụ chống nổ lây; tập trung chuẩn hóa hệ thống biển, bảng chính quy từ cơ quan đến các nhà kho, như: khẩu hiệu, quy tắc an toàn, quy trình công nghệ, số nhà kho, cửa kho, sơ đồ sắp xếp, v.v. Thực hiện quy hoạch, điều chuyển, sắp xếp trang bị theo đúng quy định của các ngành; duy trì nền nếp bảo quản ngày, tuần, tháng, nhất là đối với trang bị làm nhiệm vụ thường xuyên.

Bảo quản, dồn dịch Trạm nguồn điện theo quy hoạch cất chứa

Bên cạnh đó, Kho đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50; trong đó, tăng cường kiểm tra, bảo quản xe - máy trước và sau khi công tác; kiểm tra tình trạng kỹ thuật và giấy tờ xe máy của quân nhân; khảo sát lại định mức tiêu hao vật tư bảo quản cho từng loại trang bị để sử dụng tiết kiệm vật chất; đăng ký xây dựng kho điểm, kết hợp tổ chức các hội thi “Vũ khí trang bị tốt”, “Nhà kho chính quy, an toàn”,... góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nền nếp chính quy công tác kỹ thuật trong toàn Đơn vị. Nhờ đó, hằng năm, 100% trang bị trong Kho đều được bảo đảm kỹ thuật đúng kế hoạch, duy trì hệ số kỹ thuật của nhóm trang bị làm nhiệm vụ thường xuyên từ 0,95 - 0,98; mỗi năm có 3 - 4 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng; nhiều năm không mất an toàn giao thông, mọi quân nhân đều chấp hành tốt pháp luật, kỷ luật. Năm 2017, có 6.500m2 nhà kho, gần 7.000m2 sân, đường nội bộ, khuôn viên được xây dựng, củng cố và đưa vào hoạt động.

Bốn là, làm tốt công tác bảo đảm hậu cần. Để tạo môi trường làm việc thuận lợi và thu hút quân nhân gắn bó lâu dài với đơn vị, Kho đã tận dụng lợi thế địa bàn rộng (trên 300ha), đẩy mạnh tăng gia sản xuất theo mô hình vườn - ao - chuồng, trồng các loại cây ăn quả, cây lấy gỗ, vừa tạo cảnh quan, bóng mát, vừa chống ô nhiễm bụi công nghiệp; duy trì vườn rau xanh, chăn nuôi bò, dê, gà, lợn, v.v. Vì vậy, Kho bảo đảm được 100% nhu cầu thịt và rau xanh, 70% nhu cầu cá tươi. Kết quả tăng gia bình quân đạt 1.360.000đ/người/năm (vượt chỉ tiêu trên giao từ 120% - 175%). Đồng thời, Kho đầu tư lắp đặt 4 bếp lò hơi cơ khí, nâng cấp dụng cụ nhà bếp; quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí, duy trì nghiêm chế độ tài chính, kinh tế công khai; bảo đảm tốt nơi ăn ở, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh cho bộ đội, quân số khỏe luôn đạt từ 98,8% trở lên.

Phát huy kết quả đã đạt được trong những năm qua, cán bộ, nhân viên kho K820 tiếp tục phấn đấu xây dựng vững mạnh toàn diện, an toàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tá TRẦN VĂN PHƯƠNG, Chủ nhiệm Kho

Ý kiến bạn đọc (0)