Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Sáu, 14/12/2018, 09:49 (GMT+7)
Kho K802 tăng cường công tác bảo đảm an toàn
Đại tá Trương Minh Hồng, Chủ nhiệm Kho, kiểm tra công tác
đăng ký, quản lý vũ khí

Kho K802 (Cục Quân khí) là kho chiến lược cấp 1 của Bộ Quốc phòng, có nhiệm vụ tiếp nhận, cất giữ, bảo đảm kỹ thuật cho đạn, vật liệu nổ và các thành phần hỏa thuật, sẵn sàng bảo đảm cho các đơn vị trong toàn quân. Khối lượng vật tư, hàng hóa luân chuyển của Kho rất lớn; tính chất công việc của cán bộ, nhân viên kỹ thuật nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao. Nhận rõ đặc thù của nhiệm vụ, cùng những khó khăn, thách thức, Đảng ủy, chỉ huy Kho đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện; trong đó, lấy an toàn làm mục tiêu tối thượng. Nhờ đó, 5 năm qua, Kho K802 luôn là đơn vị bảo đảm an toàn tốt, dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng của Cục Quân khí và Tổng cục Kỹ thuật, được cấp trên khen thưởng, đánh giá cao1.

Từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong công tác bảo đảm an toàn, Đơn vị đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý; trong đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và người chỉ huy các cấp đối với công tác này là vấn đề quan trọng hàng đầu. Nhận thức rõ “An toàn là sự sống còn của Kho”, nội dung xuyên suốt mọi hoạt động, Đảng ủy, chỉ huy Kho đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác an toàn, nhất là Nghị quyết 382/NQ-ĐUQSTW của Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới” và Chỉ thị 96/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Công tác bảo đảm an toàn kho vũ khí, đạn dược”. Hằng năm, Đảng ủy Kho ra nghị quyết chuyên đề về công tác bảo đảm an toàn và chỉ đạo các đơn vị xây dựng nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy, người chỉ huy, trong đó xác định rõ các chỉ tiêu, biện pháp giảm thiểu nguy cơ mất an toàn để tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, Kho chú trọng phát huy vai trò trách nhiệm của người chỉ huy, cơ quan chức năng các cấp, nhất là Ban An toàn kho trong kiểm tra, giám sát, nắm tình hình, tham mưu, đề xuất biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác an toàn sát thực tế, phù hợp với từng đối tượng, nhiệm vụ. Cùng với đó, Kho chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa của công tác an toàn; tổ chức quán triệt sâu, kỹ các quy định, quy tắc bảo đảm an toàn; chủ động hướng dẫn, cảnh báo tình huống, nội dung công việc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, v.v. Qua đó, xây dựng cho cán bộ, nhân viên ý thức, trách nhiệm cao với công việc, tính chuyên nghiệp, tinh thần kỷ luật, tính cẩn thận, tỉ mỷ, chính xác trong thực hiện nhiệm vụ. Mặt khác, Kho tăng cường công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, đẩy mạnh các phong trào thi đua, hướng vào thực hiện công tác bảo đảm an toàn; chủ động xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình trong thực hiện nội dung bảo đảm an toàn; kiên quyết khắc phục tư tưởng chủ quan, xem nhẹ, giản đơn, cẩu thả, thiếu trách nhiệm trong công việc.

Thực tế cho thấy, các vụ việc mất an toàn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật phần lớn do yếu tố chủ quan. Vì vậy, Kho quan tâm đúng mức đến nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật các cấp. Theo đó, Kho thường xuyên rà soát, đánh giá thực chất số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật; tích cực xây dựng kế hoạch tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, gắn quy hoạch, đào tạo với sắp xếp, sử dụng, đảm bảo đúng người, đúng vị trí, có nguồn kế cận vững chắc. Đồng thời, thực hiện đa dạng hình thức đào tạo, bồi dưỡng; kết hợp cử cán bộ, nhân viên đi đào tạo chuyên sâu với nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng tại chỗ. Nội dung bồi dưỡng, tập huấn đi sâu vào quy trình công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa đạn dược, kỹ năng phát hiện đạn dược biến chất, kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động, v.v. Để đạt hiệu quả cao, Kho chú trọng huấn luyện riêng nhóm nhân viên kỹ thuật trước khi thực hiện từng nhiệm vụ, nhất là lực lượng xử lý đạn cấp 5; tổ chức tập huấn và cấp thẻ an toàn cho 100% đối tượng thường xuyên làm việc trong điều kiện mất an toàn cao. Đến nay, 100% cán bộ, nhân viên kỹ thuật đã được đào tạo cơ bản; trong đó, 100% thủ kho, tổ trưởng chuyên môn có trình độ từ trung cấp trở lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Là kho chiến lược được giao cất giữ, bảo quản khối lượng lớn các loại đạn, thuốc nổ, với nhiều chủng loại, cỡ, kiểu, nước sản xuất, với nhiều lô, liều phức tạp, để tránh thất thoát và hạn chế nguy cơ mất an toàn, Kho tăng cường công tác quản lý kho tàng, đạn dược và các hoạt động chuyên môn của bộ đội. Cùng với làm tốt công tác kiểm kê, thường xuyên liên thẩm, đối chiếu sổ sách, xây dựng và bổ sung kế hoạch, thống nhất đăng ký đạn dược từ Ban Kỹ thuật đến thủ kho, Kho đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý chính xác, rõ ràng, đảm bảo thuận lợi trong tra cứu số lượng, chất lượng và đồng bộ đạn dược, nâng cao tính bảo mật và giúp người chỉ huy nhanh chóng ra quyết định trong mọi tình huống mất an toàn. Đồng thời, thường xuyên điều chuyển, dồn dịch đạn dược giữa các nhà kho, sắp xếp theo đúng quy định, bảo đảm dễ cấp phát, kiểm tra và giảm thiểu đương lượng nổ cho từng nhà kho; đẩy mạnh thực hiện quản lý nhà kho theo 5 nội dung2, làm cơ sở xây dựng các nhà kho mẫu, nhà kho tốt, nhà kho tự quản, góp phần xây dựng chính quy trong công tác quản lý. Từ năm 2013 đến nay, 100% đạn dược được Kho quản lý theo lô kết hợp, lô thành phần, lô thuốc phóng và thường xuyên kiểm tra kỹ thuật, thử tỷ lệ nổ cháy theo đúng chu kỳ quy định; hóa nghiệm 4.952 mẫu thuốc phóng, thí nghiệm 1.830 mẫu thuốc nổ, v.v. Qua đó, kịp thời phát hiện các lô đạn dược kém chất lượng, tránh nguy cơ cháy, nổ do đạn dược biến chất.

Đi đôi với công tác quản lý, Kho duy trì nghiêm các quy định làm việc trong khu kỹ thuật, nhất là quy định an toàn cháy nổ, an toàn khi tiếp xúc với đạn dược. Mọi hoạt động trong khu kỹ thuật, như: xuất, nhập, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, vận chuyển đạn dược,... đều có kế hoạch chặt chẽ và thẩm định về mặt an toàn; người và phương tiện ra, vào khu kỹ thuật đều được kiểm tra, đăng ký chi tiết. Chỉ huy Kho và các bộ phận thường xuyên kiểm tra hoạt động nghiệp vụ, công tác canh phòng, tuần tra bảo vệ vòng ngoài,... kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hoạt động tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đặc biệt, Kho đã linh hoạt điều chỉnh giờ làm việc theo mùa, giảm giờ làm việc hằng ngày, chuyển làm bù vào sáng thứ 7 để vừa tránh nắng nóng, bảo đảm sức khỏe và thời gian làm việc cho bộ đội, vừa tăng cường kiểm soát kho tàng.

Để khắc phục nguy cơ cháy nổ do tuổi đạn cao, chất lượng thấp, kho tàng xuống cấp, hòm hộp hư hỏng nhiều, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, hằng năm, Kho rà soát, linh hoạt rút ngắn chu kỳ bảo dưỡng cho một số lô đạn có diễn biến chất lượng bất thường hoặc do nhà kho cất chứa không đạt chuẩn; tăng cường đảo đạn, kiểm tra kỹ thuật, bảo quản thường xuyên, sửa chữa kịp thời những hư hỏng phát sinh. Đồng thời, chủ động đề nghị cấp trên chuẩn y và thực hiện thanh lý, xử lý đạn cấp 5, lô đạn có số lượng ít, không rõ ký hiệu, hoặc chất lượng không ổn định,... để phòng ngừa rủi ro. Trong quá trình thực hiện, Kho luôn bám sát các quy trình công nghệ, thiết lập dây chuyền, chuyên môn hóa theo nguyên công, thực hiện từng nội dung bảo dưỡng, sửa chữa theo phiếu công nghệ để tăng độ thuần thục, sự chính xác trong làm việc của người thợ, hạn chế tai nạn có nguyên nhân chủ quan. Để giảm sức lao động và bảo đảm an toàn, Kho thường xuyên củng cố các dây chuyền công nghệ, bảo đảm vật tư tốt nhất cho bảo dưỡng, sửa chữa, tháo gỡ đạn; tích cực áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ, nhân viên kỹ thuật vào thực hiện nhiệm vụ, như: Giá in kí hiệu đạn, Thiết bị tháo lắp nút phòng ẩm bằng khí nén, Thiết bị tẩy mỡ đầu đạn cao xạ 37mm, Thiết bị tháo lắp liều chính đạn ĐKZ, v.v. Nhờ đó, từ năm 2013 tới nay, Kho tiếp nhận, cấp phát hơn 3.400 tấn, bảo quản gần 53.344 tấn, bảo dưỡng hơn 6.461 tấn, điều chuyển 15.091 tấn, sắp xếp gần 20.035 tấn đạn dược và xử lý gần 255 tấn đạn cấp 5, bảo đảm đạt an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó, để tăng độ an toàn cho các loại đạn, vật liệu nổ trước tác động của thời tiết, khí hậu, Kho thường xuyên kiểm tra, tăng cường đầu tư trang bị, phương tiện cứu hỏa, chống sét, chống dột, chống sập; duy trì chế độ kiểm tra, phòng, chống nóng, ẩm, thông gió, phun nước làm mát mái nhà kho trong những ngày nắng nóng. Đồng thời, tích cực huy động các nguồn lực, đầu tư kiên cố hóa nhà kho, xây dựng các công trình an toàn, như: chòi canh, chốt gác, đường tuần tra, đường nội bộ,... bảo đảm liên hoàn, vững chắc. Trong 5 năm qua, Kho đã đào đắp 6.972m3 đất đá để xây dựng hệ thống ụ chống nổ lây, phát quang hơn 141ha, từng bước đầu tư trang bị hệ thống phun nước cứu hỏa áp lực cao,... góp phần tăng khả năng bảo đảm an toàn kho tàng.

Cùng với các giải pháp trên, Kho chú trọng xây dựng địa bàn an toàn và tích cực luyện tập các phương án bảo vệ. Do địa bàn đóng quân rộng, xung quanh là nơi sinh sống và canh tác của người dân, Kho thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyền truyền, vận động nhân dân không đốt nương, rẫy quanh khu vực kho, không xâm nhập vành đai an toàn kho. Đồng thời, tích cực làm công tác dân vận, tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới,... tăng cường mối quan hệ đoàn kết, tình cảm quân - dân, tạo cơ sở để Kho hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đi liền với đó, Kho thường xuyên rà soát, luyện tập các phương án bảo vệ, canh phòng, phòng, chống cháy nổ. Đặc biệt, những năm gần đây, trước sự xuất hiện nguy cơ cháy nổ, mất an toàn do khí tài, phương tiện bay không người lái, Kho đã nghiên cứu bổ sung phương án phòng, chống cháy nổ do vật thể bay gây ra và huấn luyện cho phân đội canh phòng về kỹ năng trinh sát phát hiện, tiêu diệt thiết bị bay không người lái, đèn trời. Cùng với bảo đảm an toàn cháy, nổ, Kho triển khai nhiều hoạt động bảo đảm an toàn thông tin kỹ thuật số, an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn giao thông. Đáng chú ý là, để hạn chế và tiến tới không có vụ việc tai nạn giao thông, Kho đã tổ chức cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ, thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe máy, giấy tờ liên quan và thực hiện không uống rượu bia khi tham gia giao thông, v.v.

Phát huy kết quả và kinh nghiệm đạt được, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (01-4-1959 – 01-4-2019), cán bộ, chiến sĩ Kho K802 tiếp tục phấn đấu xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện, Kho an toàn tuyệt đối, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang trong thời kỳ đổi mới.

Thượng tá, KS. ĐỖ VĂN CHƯƠNG, Phó Chủ nhiệm Kho
____________________

1 - Kho được tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015; 02 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng năm 2014 và 2017; 02 Cờ thi đua (năm 2015, 2017) và 09 Bằng khen của Tổng cục Kỹ thuật; 02 Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, v.v.

2 - 1. Phân lô, quản lý chắc số lượng, số lô, chất lượng và đồng bộ đạn dược; 2. Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ đạn dược theo quy định; 3. Cất chứa đạn dược đúng quy hoạch; 4. Sắp xếp đạn dược vững chắc, đúng quy định; 5. Bảo quản thường xuyên đúng, đủ nội dung.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 02:16 - 23/01/2020

EUR24960.9826533.06

GBP29534.1430656.9

USD2307523245

Giá vàng

Cập nhật : 10:00 - 22/01/2020

HCMSJC43.30043.750
Hà NộiSJC43.30043.770
Đà NẵngSJC43.30043.770

Thời tiết