Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 17/02/2020, 07:51 (GMT+7)
Kho K380 nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật

Ý thức sâu sắc về nhiệm vụ chính trị được giao, những năm qua, Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Kho K380 đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng quản lý, giữ gìn, bảo quản, bảo dưỡng các loại vũ khí, khí tài đặc chủng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Kho K380 (tiền thân là Lữ đoàn Tên lửa 380) thuộc Binh chủng Pháo binh, có nhiệm vụ quản lý, bảo quản, giữ gìn đồng bộ tên lửa đất đối đất cấp chiến dịch - chiến lược và khí tài đặc chủng đi cùng. Trong chặng đường 40 năm xây dựng, phát triển, dù có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế1, song các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao, góp phần tích cực vào thành tích chung của Binh chủng.

Những năm gần đây, nhiệm vụ của Kho có sự phát triển, yêu cầu bảo đảm kỹ thuật cho các loại vũ khí, trang bị, khí tài tên lửa đặc chủng đòi hỏi cao. Trong khi đó, trình độ chuyên môn của cán bộ, nhân viên có mặt chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ; vũ khí, khí tài, trang bị cất trữ qua nhiều năm nên công tác bảo quản, bảo dưỡng ngày càng khó khăn, phức tạp; cơ sở hạ tầng phục vụ công tác chuyên môn của Kho còn hạn chế, v.v. Nắm chắc đặc điểm đó, Đảng ủy, chỉ huy Kho tiến hành đồng bộ các mặt công tác; trong đó, đột phá nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu chiến đấu.

Trước hết, đơn vị đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp và nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đối với nhiệm vụ được giao. Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Kho quán triệt, cụ thể hóa thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác kỹ thuật, trọng tâm là Nghị quyết 382/NQ-ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới” bằng nhiều chủ trương, nội dung, biện pháp phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của một cơ sở bảo đảm kỹ thuật cấp chiến dịch. Hằng năm, các mục tiêu, chỉ tiêu bảo quản, bảo dưỡng, nâng cấp, đồng bộ vũ khí, khí tài, trang bị đều được đưa vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, kế hoạch để thực hiện ở các cấp. Lường trước khó khăn do yêu cầu đòi hỏi cao, tính chất công việc thầm lặng, độc hại, dễ nảy sinh tư tưởng lệch lạc, thiếu yên tâm công tác, Kho tăng cường công tác giáo dục chính trị, động viên tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng động cơ, thái độ làm việc, lòng yêu nghề cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, v.v. Để đạt hiệu cao, cùng với giáo dục chính trị theo chương trình hằng năm, Kho chú trọng giáo dục thông qua các đợt sinh hoạt chính trị các cấp; quán triệt khi thực hiện nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, nhiệm vụ mới, đột xuất, v.v. Ngoài ra, Kho kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động: “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, v.v. Vì vậy, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Kho luôn xác định tốt nhiệm vụ, có động cơ, tinh thần làm việc đúng đắn, đề cao ý thức giữ tốt, dùng bền, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, tỉ mỉ, cẩn thận trong thực hiện nhiệm vụ; kiên quyết khắc phục tư tưởng thỏa mãn, chủ quan, dừng lại, xem nhẹ bảo đảm kỹ thuật cho phương tiện đã qua nhiều năm bảo quản, sử dụng.

Cùng với đó, Đảng ủy, chỉ huy Kho chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đủ về số lượng, có chất lượng cao. Những năm qua, đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật của Kho thường xuyên thiếu so với biên chế, nhiều vị trí phải kiêm nhiệm, nhân viên kỹ thuật phần lớn không được đào tạo cơ bản theo chuyên ngành,... nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nói chung, công tác kỹ thuật nói riêng. Để khắc phục khó khăn đó, nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, khí tài, lãnh đạo, chỉ huy Kho tích cực đề xuất, tham mưu cho cấp trên từng bước kiện toàn tổ chức, biên chế theo quy định; chú trọng tạo nguồn, bổ sung cán bộ, nhân viên chuyên môn sâu về khí tài tên lửa đặc chủng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn, cử cán bộ, nhân viên kỹ thuật đi đào tạo chuyển loại, chuyển cấp, nhằm nâng cao trình độ tay nghề, nhất là làm chủ công nghệ, kỹ thuật mới. Đặc biệt, Kho duy trì nền nếp chế độ huấn luyện kỹ thuật; thực hiện bồi dưỡng tại chỗ kết hợp với thực hiện nhiệm vụ là chủ yếu, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, người có kinh nghiệm bồi dưỡng, kèm cặp người chưa có kinh nghiệm theo hướng “thiết thực, sát yêu cầu nhiệm vụ”, “yếu đâu bồi dưỡng đó”; chú trọng huấn luyện, bồi dưỡng chuyên sâu về công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa,... theo từng loại vũ khí, trang bị, khí tài (bệ phóng, tên lửa, đầu đạn, ngòi nổ, nhiên liệu, khí tài mặt đất, khí tài trinh sát đo đạc, xe đặc chủng). Đặc biệt, Kho còn thường xuyên phối hợp với các cấp, đơn vị khác tổ chức thi nâng bậc cho nhân viên kỹ thuật, huấn luyện chuyên ngành cho một số đối tượng mà đơn vị không có điều kiện, như: kỹ thuật lái xe đặc chủng, khai thác sử dụng khí tài mặt đất,... để nâng cao chất lượng toàn diện cho đội ngũ cán bộ, nhân viên. Đến nay, nhiều cán bộ kỹ thuật của Kho có trình độ đại học; đội ngũ nhân viên kỹ thuật có bậc thợ, tay nghề vững, đủ khả năng bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ theo phân cấp.

Nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất là mục tiêu, yêu cầu của Kho, quyết định chất lượng, hệ số kỹ thuật vũ khí, trang bị, khí tài cất trữ, bảo quản. Với nhận thức đó, Đảng ủy, chỉ huy Kho đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Do đặc điểm vũ khí trang bị kỹ thuật của Đơn vị đang quản lý được sản xuất từ những năm 80 của thế kỷ XX nên xuống cấp, hỏng hóc, tính đồng bộ theo trang bị không cao. Mặt khác, cơ sở bảo đảm kỹ thuật của Kho tuy được củng cố, song chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu cất giữ và hạn chế tác động của khí hậu, thời tiết, nên các cụm, khối, linh kiện điện tử dễ bị hư hỏng. Hệ thống công trình phụ trợ cho kho tàng còn thiếu, chất lượng chưa bảo đảm. Trước thực tế, Kho chủ động rà soát, tham mưu với Binh chủng đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật; tích cực triển khai các hạng mục làm mới, củng cố, chống dột, chống sập,... tạo môi trường kỹ thuật tốt nhất cho cất giữ bảo quản. Kho tổ chức sắp xếp, phân loại, bố trí lại khu vực bảo quản, cất giữ các loại vũ khí, khí tài một cách khoa học, chú trọng những khí tài, thiết bị dễ bị tác động của thời tiết; áp dụng các biện pháp bảo quản hiện đại, như: bao gói hút chân không, xây dựng, lắp đặt nhà kho bảo ôn,... để giữ gìn các thiết bị điện tử. Cùng với đó, Kho xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống sổ sách đăng ký thống kê, nội quy kho, quy chế, quy trình bảo dưỡng, bảo quản, bảng biểu chính quy2. Đặc biệt, Kho luôn chú trọng đặt lên hàng đầu công tác bảo đảm an toàn; chủ động quy hoạch xây dựng vành đai an toàn; xây dựng và luyện tập các kế hoạch, phương án tuần tra, canh gác, phòng, chống cháy nổ; đầu tư lắp đặt hệ thống thiết bị, phương tiện bảo vệ, nhất là ở các khu vực, vị trí quan trọng.

Để tiến hành công tác kỹ thuật hiệu quả, đúng quy trình, quy định, Đảng ủy, chỉ huy Kho đẩy mạnh phân cấp về thực hiện công tác kỹ thuật; phân rõ từng loại bảo dưỡng, bảo dưỡng kỹ thuật, niêm cất, sửa chữa, v.v. Trong đó, những hỏng hóc nhỏ và vừa được tiến hành sửa chữa ngay tại đơn vị, hỏng hóc vượt quá khả năng được đề nghị chuyển về nhà máy để bảo đảm kỹ thuật đúng quy định. Các đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ bảo quản ngày, tuần, tháng, v.v. Vì vậy, công tác bảo quản, bảo dưỡng, nâng cấp vũ khí, trang bị kỹ thuật luôn hoàn thành đúng kế hoạch, quy trình công nghệ và yêu cầu kỹ thuật; các loại vũ khí, trang bị, khí tài nhóm làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu có hệ số kỹ thuật = 1; nhóm huấn luyện từ 0,9 đến 1,0; nhóm làm nhiệm vụ khác từ 0,85 đến 1,0.

Một trong những nội dung công tác kỹ thuật được Kho hết sức chú trọng là tích cực đổi mới công tác quản lý, nắm chắc thực lực, tình trạng đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật, làm cơ sở đề ra kế hoạch thực hiện công tác kỹ thuật sát thực tế. Để thực hiện, Kho đã ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý; hoàn thiện toàn bộ hệ thống sổ sách đăng ký thống kê, lý lịch theo dõi từng vũ khí, trang bị, khí tài theo quy định. Đồng thời, thực hiện quản lý theo phân cấp, giao trách nhiệm quản lý cho từng phân kho, tổ, đội và cá nhân. Các chế độ kiểm tra, kiểm kê, điểm nghiệm được thực hiện có nền nếp. Theo đó, cán bộ chỉ huy các cấp định kỳ kiểm tra theo quy định; kết hợp kiểm tra toàn diện và kiểm tra trọng tâm, trọng điểm những bộ phận quan trọng, như: bộ điều khiển, bộ ngòi nổ, lấy mẫu nhiên liệu đi phân tích,... bảo đảm đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Phát huy kết quả, kinh nghiệm đạt được và truyền thống 40 năm xây dựng, trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Kho K380 đã và đang tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện các mặt công tác, đặc biệt là công tác kỹ thuật, góp phần bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao với chất lượng, hiệu quả ngày càng tốt hơn trong thời gian tới.

Thượng tá LƯƠNG VĂN KHẢM, Chủ nhiệm Kho
_____________

1 - Từ năm 1980 - 1997 là Lữ đoàn Tên lửa 380; từ năm 1997 đến nay là Kho K380.

2 - Năm 2019, Kho lắp mới 16 bảng biểu xây dựng chính quy; làm mới 10 bảng nội quy kho, 15 bảng biểu các nhà kho, nhà xe.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:55 - 10/07/2020

HCMSJC50.25050.700
Hà NộiSJC50.25050.720
Đà NẵngSJC50.25050.720

Thời tiết