Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 25/02/2019, 14:26 (GMT+7)
Kho K332 đẩy mạnh xây dựng chính quy, hiện đại, an toàn

Kho K332 thuộc Cục Kỹ thuật, Quân chủng Phòng Không - Không quân, được thành lập ngày 06-3-1969, có nhiệm vụ tiếp nhận, cấp phát, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất các loại khí tài tên lửa, xe máy đặc chủng và vật tư kỹ thuật các loại. Trong suốt chặng đường 50 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Kho luôn bám sát thực tiễn xây dựng, chiến đấu của Bộ đội Phòng không - Không quân, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, tổ chức tiếp nhận, cất giữ và bảo đảm hàng ngàn tấn vật tư, vũ khí, đạn dược cho các đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào thành tích vẻ vang của Quân chủng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ vững chắc bầu trời của Tổ quốc.

Bước vào thời kỳ đổi mới, nhiệm vụ của Kho có sự phát triển. Kho là nơi dự trữ quốc gia, quản lý, cất giữ thêm nhiều loại vũ khí, tên lửa, trang thiết bị máy bay, hàng không thế hệ mới, hiện đại, quý hiếm. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh những thuận lợi, Kho đứng trước không ít khó khăn, thách thức do tổ chức biên chế chưa ổn định; đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật mỏng, trình độ có mặt chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ; hệ thống trang bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật chưa đồng bộ; các phân kho bố trí phân tán trên nhiều khu vực, cách xa nhau hàng trăm ki-lô-mét, v.v. Trước thực tế đó, Đảng ủy, chỉ huy Kho đã có nhiều chủ trương, giải pháp quyết liệt, đồng bộ, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tập trung xây dựng Kho “chính quy, hiện đại, an toàn”.

Trước hết, Kho chú trọng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ xây dựng “chính quy, hiện đại, an toàn”. Quán triệt, thực hiện Nghị quyết 382/NQ-ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới”; Chỉ thị 917/1999/CT-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hằng năm, Đảng ủy Kho ban hành Nghị quyết chuyên đề về nhiệm vụ xây dựng kho “chính quy, hiện đại, an toàn” và chỉ đạo các đơn vị ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy, người chỉ huy, xác định rõ tiêu chí, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện. Để đạt hiệu quả cao, trong quá trình triển khai, Đảng ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là vai trò của cơ quan kỹ thuật trong tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; tập trung vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm và khắc phục triệt để những khâu yếu, mặt yếu trên các mặt công tác, lĩnh vực hoạt động. Cùng với đó, Kho tăng cường giáo dục, quán triệt cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò của xây dựng chính quy, bảo đảm an toàn đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, phân kho, xây dựng cho họ động cơ, ý thức, trách nhiệm đúng đắn, tác phong công tác chuyên nghiệp, tinh thần kỷ luật cao, tâm huyết với công việc, làm cơ sở nâng cao chất lượng quản lý, xây dựng chính quy cơ quan, đơn vị.

Cùng với đặt lên hàng đầu yêu cầu về chất lượng chính trị, Kho tập trung xây dựng chính quy trong công tác quản lý và các hoạt động nghiệp vụ, lấy đây là nội dung đột phá, tạo nền tảng cho bảo quản vũ khí, trang bị tốt, bền, an toàn tuyệt đối. Thực hiện mục tiêu đó, Đảng ủy, chỉ huy Kho đã tổ chức quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, trực tiếp là Hướng dẫn 90/HD-TCKT, ngày 08-01-2016 của Tổng cục Kỹ thuật về xây dựng chính quy kho kỹ thuật. Trong đó, đi sâu rà soát, kiện toàn hệ thống quy chế, quy định, sổ sách quản lý, bảng biển làm việc; bổ sung, chuẩn hóa thẻ lô, thẻ đống, lý lịch vật tư, hàng hóa, trang thiết bị. Đồng thời, xây dựng và duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác chuyên môn, nhất là chế độ quản lý vũ khí, trang bị. Đảng ủy, chỉ huy Kho đã có nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác kiểm kê, thường xuyên liên thẩm, đối chiếu sổ sách; thống nhất đăng ký vũ khí, trang bị từ Ban Kỹ thuật đến thủ kho; chủ động điều chuyển, dồn dịch vũ khí, trang bị giữa các nhà kho, sắp xếp đúng quy định, bảo đảm dễ cấp phát, kiểm tra. Để nâng cao năng lực quản lý, ứng phó với các sự cố mất an toàn và đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, Kho tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý số lượng, chất lượng, chủng loại, đồng bộ, tình trạng kỹ thuật, hòm hộp của từng loại vũ khí, trang bị và điều hành, giám sát hoạt động chuyên môn. Đến nay, 100% hệ thống bảng biển chính quy, sổ sách, trang thiết bị quản lý đã được chuẩn hóa; toàn bộ vũ khí, trang thiết bị, vật tư, hàng hóa được mã hóa và nhập số liệu trên máy tính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xuất, nhập, quản lý các loại vũ khí, trang thiết bị, vật tư, khí tài tại đơn vị.

Kiểm tra hệ thống sổ sách, đăng ký quản lý của Kho K332

Cùng với đó, Kho luôn chú trọng thực hiện chính quy trong bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa. Vũ khí, trang bị cất giữ tại kho đa phần là hiện đại, nhất là các vũ khí, khí tài hàng không,... đòi hỏi quy trình bảo quản, bảo dưỡng hết sức nghiêm ngặt. Để thực hiện được quy trình đó, Kho thực hiện có hiệu quả các nội dung Ngày Kỹ thuật, duy trì chế độ bảo dưỡng định kỳ kết hợp với bảo dưỡng đột xuất khi phát hiện các diễn biến bất thường về chất lượng vũ khí, trang bị. Với mỗi nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất đều có kế hoạch cụ thể; trong đó, xác định rõ số lượng, chất lượng nhân lực cho mỗi nội dung công việc, thời cơ bảo dưỡng, trang thiết bị công nghệ cần có. Trên cơ sở đó, Ban Kỹ thuật, Ban Hậu cần phối hợp tạo nguồn vật tư theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đầu vào. Trong thực hiện, Kho chấp hành nghiêm quy trình công nghệ, làm việc theo dây chuyền, nguyên công, thực hiện từng nội dung bảo dưỡng, sửa chữa theo đúng yêu cầu của phiếu công nghệ. Đồng thời, tích cực áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, từng bước tự động hóa trong bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, khí tài để tiết kiệm vật tư, nhân công và nâng cao chất lượng, năng lực bảo đảm kỹ thuật tại chỗ. 05 năm qua, bằng tinh thần chủ động, tự cường, sáng tạo, Kho luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch bảo đảm kỹ thuật được giao. Năm 2016, tham gia Hội thi Kho toàn quân, Đơn vị đạt giải Nhất khối quân binh chủng.

Để bảo vệ tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là các thiết bị điện tử, vô tuyến, bảng mạch điều khiển có yêu cầu cao về độ chính xác trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, Kho đặc biệt chú trọng xây dựng, nâng cấp các nhà kho và trang thiết bị phụ trợ đạt chuẩn, hiện đại. Trong điều kiện ngân sách bảo đảm còn hạn hẹp, Đảng ủy, chỉ huy Kho chủ trương kết hợp chặt chẽ nguồn kinh phí trên cấp với phát huy nội lực, thực hiện tốt công tác quy hoạch xây dựng và quy hoạch cất chứa vũ khí, trang bị; bố trí trang thiết bị nhà kho, phòng, chống cháy, nổ, bảng biển chính quy, khuôn viên cây xanh, thảm cỏ,... bảo đảm đầy đủ, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu an toàn cháy nổ và tác chiến. Với định hướng đúng, quyết tâm cao, đến nay, các nhà kho của Đơn vị được đầu tư xây dựng theo đúng tiêu chuẩn cất chứa của từng loại hàng hóa, vật tư; nhiều dây chuyền, thiết bị hiện đại phục vụ công tác nghiệp vụ kho đã được đầu tư đưa vào khai thác, sử dụng. Điển hình như: dây chuyền định vị đạn tên lửa; dây chuyền niêm cất chân không đạn tên lửa; thiết bị kiểm tra, sấy luyện đèn cao tần; máy thử đèn điện tử; máy kiểm tra sóng chạy; thiết bị bảo ôn, phòng ẩm cho kho thiết bị điện, điện tử; hệ thống hoàn lưu không khí khô cho kho tên lửa, khí tài quang học và hệ thống tự động hóa theo dõi nhiệt độ, độ ẩm cho tất cả các nhà kho, v.v. Đây là cơ sở tạo bước chuyển quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, kéo dài tuổi thọ cho vũ khí, trang bị.

Do điều kiện môi trường làm việc độc hại, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, sự cố rất cao, nên công tác bảo đảm an toàn luôn được Kho đặt lên hàng đầu. Thực hiện vấn đề này, Kho quán triệt và chấp hành nghiêm các chỉ thị của cấp trên về công tác an toàn, nhất là Chỉ thị 96/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Công tác bảo đảm an toàn kho vũ khí, đạn dược”, thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm túc các quy định an toàn cháy, nổ và an toàn khi tiếp xúc với vũ khí, đạn dược; kiểm tra chặt chẽ tình trạng kỹ thuật vũ khí, trang bị trước khi sử dụng. Theo đó, mọi hoạt động xuất, nhập, bảo đảm kỹ thuật, dồn dịch trang thiết bị, đạn tên lửa,... đều có kế hoạch khoa học; tổ chức lực lượng đủ cơ cấu và chấp hành nghiêm quy trình công nghệ, các quy định về bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động, nhất là khi tiếp xúc với đạn dược, nhiên liệu tên lửa “O, G”. Đồng thời, đầu tư xây dựng hệ thống ụ chống nổ lan, chống sét,... cho các nhà kho; bảo đảm đủ xe cứu hỏa cho 3 khu vực kho và 100% công trình, trang thiết bị phòng, chống cháy nổ. Tăng cường kiểm soát các hoạt động nghiệp vụ của bộ đội, tổ chức canh gác, tuần tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hiện tượng, hoạt động tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; chủ động xây dựng, tổ chức luyện tập các phương án bảo vệ kho, phòng, chống cháy, nổ. Phối hợp với chính quyền địa phương, làm tốt công tác bảo vệ an ninh, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tình đoàn kết quân - dân, địa bàn, vành đai an toàn. Bên cạnh đó, công tác bảo đảm an toàn giao thông cũng được Kho quan tâm, siết chặt, nhất là ở các phân kho lẻ. Vừa qua, Đảng ủy Kho đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng xe - máy, tổ chức ký cam kết chấp hành luật giao thông đường bộ, định kỳ kiểm định tình trạng kỹ thuật ô-tô, xe máy; chú trọng mở các đợt cao điểm tuyên truyền, quán triệt các chủ đề an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức tự giác trong chấp hành của cán bộ, chiến sĩ.

Cùng với các nội dung, biện pháp trên, Kho đặc biệt chú trọng quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật ngang tầm nhiệm vụ. Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy kho đã chủ động phối hợp với cơ quan cấp trên thực hiện đồng bộ các biện pháp về tư tưởng, tổ chức, chính sách nhằm kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bên cạnh việc chú trọng xây dựng cho cán bộ, nhân viên bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp tốt, phong cách làm việc chính quy, khoa học, Kho rà soát, sắp xếp cán bộ, nhân viên kỹ thuật phù hợp với chuyên ngành đào tạo; đồng thời, thực hiện đa dạng hình thức bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật, lấy bồi dưỡng tại chỗ, tự bồi dưỡng là chính. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng tập trung vào trang bị kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, nhất là những kỹ thuật, công nghệ mới về bảo đảm kỹ thuật cho tên lửa, khí tài đặc chủng, máy bay và trang thiết bị vô tuyến, điện tử. Do đặc thù đóng quân phân tán, Đảng ủy, chỉ huy Kho chú trọng công tác quản lý con người, công việc theo quy chế, nội quy, chức trách; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân rõ trách nhiệm cho các phân kho lẻ. Song song với đó, Kho đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; thực hiện tốt các chế độ, chính sách để cán bộ, nhân viên yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.

Không thỏa mãn với những kết quả đạt được, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho K332 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng Kho “chính quy, hiện đại, an toàn”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân chủng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ bầu trời của Tổ quốc trong mọi tình huống.

Thượng tá NGUYỄN VĂN BỘ, Chính trị viên Kho

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:47 - 24/02/2020

HCMSJC47.80049.000
Hà NộiSJC47.80049.020
Đà NẵngSJC47.80049.020

Thời tiết