Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 20/12/2018, 09:45 (GMT+7)
Kho J106 tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện

Cách đây tròn nửa thế kỷ, ngày 20-12-1968, Kho J106 thuộc Cục Quản lý xe (nay là Cục Xe - Máy) được thành lập. Ra đời trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bước vào giai đoạn quyết liệt, Kho đã tập trung kiện toàn tổ chức biên chế, đẩy mạnh xây dựng lực lượng cùng hệ thống kho tàng liên hoàn, vững chắc, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Sự ra đời của Kho J106 đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo đảm kỹ thuật của Quân đội nói chung, công tác tổ chức, quản lý, tiếp nhận, cấp phát trang bị xe - máy và vật tư kỹ thuật xe - máy nói riêng, đáp ứng kịp thời nhu cầu đòi hỏi cấp thiết của các chiến trường, góp phần nâng cao khả năng cơ động của các binh đoàn chủ lực, thực hiện các đòn tiến công “thần tốc”, táo bạo, giành thắng lợi quyết định, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Kho tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực đổi mới, sáng tạo, vừa đẩy mạnh lao động, sản xuất, nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, vừa tiếp nhận, cấp phát hàng nghìn tấn vật tư, phụ tùng xe - máy và trực tiếp vận chuyển hàng trăm tấn vật tư, đạn dược phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu,… trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng của Ngành và Tổng cục Kỹ thuật. Cũng trong giai đoạn này, với vị trí, tầm quan trọng của mình, Kho J106 được cấp trên tin tưởng, giao nhiệm vụ là đơn vị dự trữ xe - máy quốc gia cho quốc phòng. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Kho J106 đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới”, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Có được kết quả đó, là do Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Kho, trong từng thời kỳ đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác, với nhiều giải pháp đồng bộ; trong đó, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện được xác định là mặt công tác trọng tâm. Để thực hiện tốt nội dung này, trước hết, tập trung xây dựng Đơn vị vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Xuất phát từ vai trò, tính chất của một kho dự trữ chiến lược quốc gia, thường xuyên quản lý hàng nghìn tấn vật tư kỹ thuật, xe - máy quân sự, nên Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Kho hết sức chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước cho cán bộ, chiến sĩ. Cùng với thực hiện tốt nội dung, chương trình giáo dục chung, các phân kho đã tập trung phân loại đối tượng, đổi mới nội dung, biện pháp,... nhằm giáo dục cho bộ đội nhận thức sâu sắc đặc điểm, tính chất nhiệm vụ của Đơn vị. Trong đó, tập trung giáo dục, quán triệt cho bộ đội thấu suốt nhiệm vụ không chỉ đáp ứng đủ về số lượng, chất lượng vật tư kỹ thuật xe - máy cho các nhiệm vụ, mà còn phải bảo đảm an toàn, đồng bộ kỹ thuật cả trong quá trình tiếp nhận, quản lý, bảo quản, niêm cất cũng như quá trình cấp phát, làm cơ sở để từng người theo chức trách vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ban Chủ nhiệm Kho chỉ đạo cơ quan và các phân kho duy trì nghiêm chế độ, nền nếp công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục truyền thống, nhiệm vụ, định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động cho bộ đội. Do vậy, kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hằng năm của Kho luôn bảo đảm 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 90% khá, giỏi.

Cùng với đó, cấp ủy các cấp hết sức coi trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, cấp ủy các cấp vững mạnh; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các trường hợp có dấu hiệu vi phạm kỷ luật. Hiện nay, toàn Đảng bộ đang đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), trọng tâm là đề cao vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, định kỳ tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo, chỉ huy với các tổ chức đoàn thể, quần chúng. Thông qua đó, giúp Đảng ủy, chỉ huy Kho nắm chắc tình hình tư tưởng, kịp thời giải quyết các vướng mắc nảy sinh, tạo môi trường dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất cao trong Đơn vị. Nhờ cách làm trên, Kho luôn ổn định vững chắc về mọi mặt, cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị. Qua đánh giá, phân loại hằng năm, có trên 97% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ và các chi bộ đều đạt trong sạch, vững mạnh.

Để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, Kho tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện; tích cực đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Xuất phát từ yêu cầu xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, trong đó có một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, nên nhu cầu bảo đảm xe - máy cho các đơn vị trong toàn quân ngày càng cao, nhất là các loại xe - máy thế hệ mới. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật của Kho không chỉ thiếu về số lượng, trình độ không đồng đều, mà còn được đào tạo từ nhiều ngành, nghề khác nhau, thậm chí có trường hợp không đúng với chuyên môn nghiệp vụ, v.v. Để giải quyết vấn đề này, hằng năm, Kho tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện ngành, huấn luyện chuyên môn kỹ thuật cho các đối tượng. Trong đó, chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu theo ngành, nghề chuyên môn kỹ thuật cho đội ngũ thợ sửa chữa, lái xe, nhân viên kỹ thuật; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, phẩm chất nghề nghiệp, giữa cử cán bộ, nhân viên tham gia các lớp đào tạo kỹ thuật tại các cơ sở trong và ngoài Quân đội với thực hiện tốt công tác huấn luyện, bồi dưỡng tại chỗ. Tổ chức các đợt tập huấn, huấn luyện tập trung kết hợp với duy trì thường xuyên chế độ tự học, tự bồi dưỡng theo phương châm: cấp trên dạy cấp dưới, thợ có trình độ, kinh nghiệm tốt kèm cặp hướng dẫn thợ mới ra trường, v.v. Do đó, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật của Kho không ngừng được nâng lên, đủ năng lực để thực hiện hiệu quả quy trình công tác kỹ thuật, nhất là quy trình kỹ thuật mới, hiện đại trong tiếp nhận, bảo quản, niêm cất, bảo dưỡng, sửa chữa, cấp phát, đồng bộ xe - máy, bảo đảm yêu cầu đúng nguyên tắc, quy định của Điều lệ Công tác kỹ thuật, an toàn tuyệt đối. Đi liền với công tác huấn luyện, hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến quy trình quản lý, vận hành,... được Kho chú trọng, nhằm thực hiện mục tiêu giảm chi phí, tốn ít công sức bộ đội mà vẫn bảo đảm năng xuất, hiệu suất sử dụng. Hiện nay, Kho có hàng chục đề tài, sáng kiến được công nhận và ứng dụng rộng rãi, như: Quy trình bảo quản hóa, điện dy chống xuống cấp vật tư; Hệ thống hút độc xưởng bảo quản hóa, v.v.

Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, được Đảng ủy, chỉ huy Kho hết sức coi trọng và xác định là yếu tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Theo đó, ở từng cơ quan và phân kho đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu về xây dựng chính quy ngành Kỹ thuật. Trong đó, tập trung quy hoạch hệ thống nhà kho chính quy theo phương châm: “Dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra”; kết hợp dồn chuyển, đảo chuyển, quy hoạch lại số vật tư kỹ thuật xe - máy ở từng phân kho với sắp xếp, phân loại vật tư kỹ thuật ở các nhà kho để bảo đảm thuận tiện trong quản lý. Hệ thống sổ sách đăng ký, theo dõi tiếp nhận, cấp phát và biển bảng ở các kho, cầu hàng bảo đảm đầy đủ, đồng bộ theo mẫu quy định. Đặc biệt, nhờ sự chủ động, sáng tạo trong khai thác ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện công tác chuyên môn, nhất là trong công tác quản lý, đến nay, 100% mặt hàng vật tư kỹ thuật xe - máy, trạm nguồn,... được quản lý trên máy tính, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý chính quy, khoa học, hiện đại. Hệ thống nhà kho vật tư kỹ thuật và nhà kho xe dự trữ quốc phòng, quốc gia được đầu tư xây dựng đạt tiêu chuẩn Nhà kho chính quy. Cùng với đó, các chế độ công tác ngày, tuần; chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chuyên môn kỹ thuật, tuần tra, canh gác và công tác đăng ký người, phương tiện ra vào doanh trại, nhất là ở các nhà kho được duy trì nghiêm túc, chặt chẽ. Hệ thống thiết bị phòng, chống cháy, nổ, chống sét,... thường xuyên được kiểm định an toàn. Công tác phòng cháy, chữa cháy được kiểm tra, củng cố, bổ sung, điều chỉnh kịp thời cả về lực lượng, phương tiện, phương án sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ cũng như việc phối hợp với chính quyền địa phương, cụm an ninh địa bàn nơi đơn vị đóng quân được thực hiện chặt chẽ, thực hiện hiệu quả phong trào “Xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn”. Vì vậy, mặc dù doanh trại đơn vị bị chia cắt, địa bàn đóng quân còn tồn tại các vấn đề xã hội phức tạp, nhưng cán bộ, chiến sĩ của Kho luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tự giác chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Kết quả rõ nét là trong những năm qua, Kho không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tỉ lệ vi phạm thông thường dưới 0,2%; bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối về kho tàng, doanh trại và tài sản.

Cùng với các nội dung trên, Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Kho còn lãnh đạo Đơn vị thực hiện tốt công tác hậu cần, tích cực khai thác có hiệu quả các nguồn lực tại chỗ, tăng gia sản xuất, trồng rau xanh, cây ăn quả, cây lấy gỗ, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thả cá1, góp phần cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và trở thành mô hình mẫu về khu tăng gia sản xuất tập trung trong Tổng cục Kỹ thuật. Công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe bộ đội được duy trì thường xuyên. Ngoài việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ theo quy định, Kho còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong và ngoài Quân đội kiểm tra, đánh giá chất lượng môi trường an toàn lao động, làm cơ sở pháp lý thực hiện chế độ phụ cấp độc hại; đồng thời, giúp Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Kho kịp thời đề ra các giải pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của môi trường đến sức khỏe của bộ đội. Nhờ vậy, quân số khỏe hằng năm của Kho luôn đạt 99,5%, các chế độ, chính sách được thực hiện đúng theo quy định.

Phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển, thế hệ cán bộ, chiến sĩ Kho J106 hôm nay luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới”.

Đại tá PHẠM THANH TOÀN, Chủ nhiệm Kho

_____________

1 - Trong 5 năm (2013 - 2018) Kho đã thu được gần 30 tấn thịt, cá, hơn 25.000kg rau xanh, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 14:33 - 11/08/2020

HCMSJC53.63055.530
Hà NộiSJC53.63055.550
Đà NẵngSJC53.63055.550

Thời tiết