Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 17/12/2012, 03:22 (GMT+7)
Giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ở Lữ đoàn Phòng không 214

Là đơn vị Phòng không chủ lực của Quân khu 3, Lữ đoàn Phòng không 214 có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ vững chắc vùng trời trong phạm vi quản lý. Năm 2007, Lữ đoàn được Bộ Tư lệnh Quân khu chọn làm điểm xây dựng “Đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD)” theo Chỉ thị 917/1999/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đây là dịp để Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm chuyển biến toàn diện trên tất cả các mặt công tác, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Nhằm đáp ứng yêu cầu đề ra, các tiêu chí xây dựng đơn vị VMTD của Lữ đoàn đã được cụ thể hóa, sát với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, Lữ đoàn đã có những giải pháp đột phá vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, như: nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, huấn luyện, SSCĐ, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của bộ đội và bảo đảm tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật (VK,TBKT) cho các nhiệm vụ.

Trước hết, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị; xem đó là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, có ý nghĩa quyết định, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Để làm được điều đó, Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tích cực đổi mới nội dung, chương trình, đa dạng hóa các hình thức, biện pháp giáo dục, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trong giáo dục, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn yêu cầu phải  thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ  (CB,CS) về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội, Quân khu, đơn vị và những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Vì vậy, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, đội ngũ CB,CS của Lữ đoàn luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra nhận thức chính trị hằng năm, Lữ đoàn có 100% đạt yêu cầu, gần 85% đạt khá, giỏi. Cùng với đó, Đảng ủy Lữ đoàn luôn chăm lo xây dựng, củng cố kiện toàn các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh (TS,VM), thực sự là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết trong đơn vị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết chuyên đề, hướng vào nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, lấy xây dựng cấp ủy cơ sở, chi bộ đại đội làm khâu đột phá. Các cấp ủy luôn coi trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo tập thể đi đôi với phân công cá nhân phụ trách, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện tiêu cực xâm nhập vào đơn vị. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp, nhất là các cơ quan, đơn vị trọng yếu, nơi dễ phát sinh tiêu cực; thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm. Qua đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức đảng hằng năm, Đảng bộ có 90% tổ chức đảng TS,VM; gần 93% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức đảng yếu kém. Là đơn vị cơ sở, tỷ lệ lãnh đạo thấp, nên công tác phát triển đảng được cấp ủy các cấp hết sức coi trọng. Hằng năm, Đảng bộ kết nạp được 25-30 đảng viên mới. Công tác cán bộ được thực hiện theo đúng nguyên tắc, quy trình, hướng dẫn, bảo đảm khách quan, dân chủ, không chủ quan, cục bộ, mạnh dạn đưa vào nguồn cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực tốt để bồi dưỡng, thử thách, bảo đảm cho đội ngũ cán bộ của Lữ đoàn phát triển liên tục, có tính kế thừa vững chắc. Qua thực tiễn lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, đội ngũ cán bộ của Lữ đoàn luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống tốt; có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nói đi đôi với làm, có uy tín trước tập thể. Do duy trì thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nền nếp sinh hoạt Ngày pháp luật, Ngày văn hóa - chính trị - tinh thần; đối thoại trực tiếp giữa chỉ huy Lữ đoàn, các cơ quan chức năng với CB,CS; mọi ý kiến, kiến nghị được giải đáp kịp thời, thỏa đáng theo đúng quy định, nên đơn vị không có khiếu nại, tố cáo, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt.


Huấn luyện chuyển cấp SSCĐ ở Đại đội 2, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 214. (Nguồn: qdnd.vn)
 

Nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật được Lữ đoàn xác định là khâu đột phá trung tâm, xuyên suốt trong xây dựng đơn vị VMTD. Để huấn luyện đạt kết quả cao, hằng năm, Đảng ủy Lữ đoàn, các chi bộ, đảng ủy bộ phận đều có nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác huấn luyện. Các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt nhiệm vụ, chỉ tiêu huấn luyện đến từng đối tượng; xây dựng kế hoạch phấn đấu “Đơn vị huấn luyện giỏi” có tính khả thi cao. Trước khi huấn luyện, Lữ đoàn yêu cầu các đơn vị phải chuẩn bị tốt mọi mặt, như: tập huấn cán bộ, xây dựng kế hoạch, mô hình học cụ, sổ sách, giáo án, thao trường, bãi tập… Trong huấn luyện, phải thực hiện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với đối tượng tác chiến, tổ chức biên chế, trang bị của đơn vị và nghệ thuật tác chiến của Bộ đội Phòng không; chú trọng việc huấn luyện thể lực cho bộ đội, huấn luyện nâng cao kỹ thuật thao tác thực hành cá nhân, hiệp đồng khẩu đội, đại đội pháo phòng không, thành thạo đội ngũ chiến thuật ở từng cấp. Ngoài ra, Lữ đoàn còn tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện các nội dung, như: huấn luyện chiến thuật cơ động nhanh rút khỏi trận địa; huấn luyện bộ đội giỏi tác chiến bằng vũ khí trong biên chế, giỏi hiệp đồng với bộ binh và các quân chủng, binh chủng khác với quy mô khác nhau, tác chiến liên tục nhiều ngày trong mọi địa hình, thời tiết; biết tác chiến bộ binh bảo vệ mình, có khả năng cơ động cao, bí mật, giỏi ngụy trang nghi binh, che dấu lực lượng; chống vũ khí công nghệ cao của địch. Nhờ huấn luyện tại chức tốt, đến nay, Lữ đoàn có 100% cán bộ trung đội, đại đội, tiểu đoàn huấn luyện được theo phân cấp; trong đó, có 90% cán bộ tiểu đoàn và tương đương, 80% cán bộ đại đội, trung đội huấn luyện đạt khá, giỏi; kiểm tra huấn luyện hằng năm 100% đạt yêu cầu, có 85% khá, giỏi trở lên; tổ chức hội thi, hội thao cấp Lữ đoàn, tham gia hội thi, hội thao do Quân khu và Bộ tổ chức đều đạt loại giỏi. Trong nhiệm vụ SSCĐ, Lữ đoàn đã duy trì nghiêm các chế độ trực ban, trực chiến, trực chỉ huy, nhất là các lực lượng pháo phòng không, các tổ bắn máy bay bay thấp bằng súng bộ binh và lực lượng làm nhiệm vụ A2; tổ chức luyện tập thành thạo các phương án tác chiến, canh gác ngày đêm bảo đảm an toàn, không để bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi tình huống. Đồng thời, Lữ đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi đóng quân, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng địa bàn vững mạnh; giúp đỡ nhân dân phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai, thực hiện quân với dân một ý chí. Cùng với đó, Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; tăng cường công tác giáo dục, quản lý bộ đội, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị. Nhờ đó, tình hình chấp hành kỷ luật của Lữ đoàn có nhiều chuyển biến tích cực, không có hiện tượng bỏ ngũ, đào ngũ; vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,14%.

Thường xuyên nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho bộ đội được Lữ đoàn xác định là khâu quan trọng. Để làm được điều đó, Lữ đoàn đã đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, gắn với thực hiện các phong trào thi đua: “Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh -  sạch - đẹp” và thực hiện tốt mô hình “Vườn - ao - giàn - chuồng”, đa dạng hóa các loại rau, củ, quả; phát huy có hiệu quả công tác chăn nuôi gia súc, gia cầm, chế biến thực phẩm tập trung, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Với những kết quả trên, đến nay các đơn vị trong Lữ đoàn đã bảo đảm được 100% rau xanh, 85% nhu cầu thịt lợn, 40% nhu cầu cá; bảo đảm tốt chế độ định lượng, 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn “Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; quản lý, sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm kinh phí, cơ sở vật chất hậu cần; không có biểu hiện tham nhũng, lãng phí; đời sống của CB,CS được nâng lên rõ rệt. Công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội được thực hiện tốt; đơn vị không có dịch bệnh xảy ra, quân số khỏe đạt trên 98,8%. Ngoài ra, Lữ đoàn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng bảo đảm định mức tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội; thường xuyên củng cố, tu bổ các thiết chế văn hóa; phát huy hiệu quả hoạt động Nhà Truyền thống, Nhà Văn hóa, Phòng đọc, Phòng Hồ Chí Minh. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, vui chơi, giải trí trong ngày nghỉ, giờ nghỉ được duy trì có nền nếp, chất lượng, thu hút đông đảo CB,CS tham gia, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho bộ đội.

Là một đơn vị kỹ thuật chuyên ngành Phòng không, nên việc bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho các nhiệm vụ  luôn được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn hết sức chú trọng. Mặt công tác này đã thường xuyên được các cấp duy trì thực hiện tốt, có nền nếp; các chế độ bảo quản ngày, tuần được thực hiện nghiêm túc. Việc quản lý, nắm số lượng, chất lượng VK,TBKT chặt chẽ, bảo đảm an toàn, không có hư hỏng, mất mát, cháy nổ xảy ra. Công tác bảo quản, sửa chữa VK,TBKT được các cơ quan, đơn vị thực hiện theo đúng kế hoạch; hệ số kỹ thuật luôn đạt từ 0,95 đến 1,0. Cuộc vận động “Quản lý, khai thác, VK,TBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” được Lữ đoàn thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo đảm tốt VK,TBKT cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất khác. Để nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, Đảng ủy Lữ đoàn thường xuyên coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật cả về số lượng và chất lượng; tập trung vào công tác huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Những kết quả đạt được trong xây dựng đơn vị VMTD của Lữ đoàn 214 thời gian qua sẽ trở thành những hoạt động thường xuyên, xuyên suốt của mọi CB,CS trong xây dựng đơn vị VMTD những năm tới. Đó là cơ sở quan trọng bảo đảm cho Lữ đoàn luôn có chất lượng tổng hợp cao, trình độ, khả năng SSCĐ tốt, đủ sức hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Thượng tá ĐOÀN HOÀI NAM

Chính ủy Lữ đoàn

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:37 - 4/03/2021

EUR26,920.8828,327.31

GBP31,278.8532,585.38

USD22,900.0023,110.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:35 - 04/03/2021

HCMSJC55.50055.900
Hà NộiSJC55.50055.920
Đà NẵngSJC55.50055.920