Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 21/05/2018, 08:19 (GMT+7)
Đồn Biên phòng Kỳ Khang phát huy vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh tuyến biên giới biển

Đồn Biên phòng Kỳ Khang thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh một phần tuyến biên giới vùng biển miền Trung và địa bàn 05 xã ven biển1 thuộc huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh, với 32,5 km bờ biển, diện tích 9.363 ha, 12.056 hộ dân; trong đó, tỷ lệ đồng bào Công giáo lên tới 16,1%. Đặc điểm đó cho thấy, đây là địa bàn giàu tiềm năng, song cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định về an ninh, trật tự. Đặc biệt, trên tuyến biên giới biển mà Đồn đảm nhiệm quản lý, bảo vệ, tình hình xâm phạm chủ quyền của tàu thuyền nước ngoài và các hoạt động khai thác hải sản trái phép, tranh chấp ngư trường, buôn lậu, gian lận thương mại,… có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp. Các xã ven biển, kinh tế - xã hội phát triển chưa đều; đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao, v.v. Lợi dụng khó khăn đó và nhân việc thực hiện chính sách chi trả, đền bù sau sự cố môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung (liên quan đến Công ty FORMOSA) của Đảng và Nhà nước ta, các thế lực thù địch đã cấu kết với một vài chức sắc, linh mục tôn giáo cực đoan, kích động nhân dân khiếu kiện, đòi yêu sách, gây mất an ninh - chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Trước tình hình đó, Đảng ủy, chỉ huy Đồn đã phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng có liên quan, triển khai toàn diện các mặt công tác, với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, nhằm xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh tuyến biên giới biển được phân công, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Với những thành tích suất sắc, Đồn đã vinh dự được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh; cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, tạo động lực quan trọng thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ kết quả đó, Đồn rút ra một số kinh nghiệm, đồng thời cũng là những giải pháp thực hiện nhiệm vụ này trong thời gian tới, đó là:

Chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, biện pháp xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, tạo cơ sở để bảo vệ, giữ vững chủ quyền, an ninh tuyến biên giới biển. Quán triệt sâu sắc quan điểm bảo vệ Tổ quốc của Đảng và trên cơ sở nắm chắc đặc điểm địa bàn, chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Đồn đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền huyện và thị xã Kỳ Anh các chủ trương, đối sách bảo vệ chủ quyền, an ninh tuyến biên giới biển theo phương châm “Trúng, đúng, kịp thời, hiệu quả”. Nội dung tham mưu tập trung vào xây dựng và ban hành đầy đủ, đồng bộ, kịp thời hệ thống văn bản, chỉ thị, hướng dẫn; các kế hoạch, chương trình hành động nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển được giao. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án: bảo vệ an ninh - chính trị, biển đảo; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn. Trên cơ sở đó, triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn, đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh hải nước ta trên thực địa; tuyên truyền, giáo dục nhân dân chấp hành Luật biển, pháp luật, quy chế, quy định của địa phương và phát huy trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, v.v.

Quá trình thực hiện, Đảng ủy, chỉ huy Đồn đã đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ huy phù hợp với đặc điểm địa bàn, chức năng, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên kiện toàn, phát huy hiệu quả các tổ, đội vận động quần chúng, vai trò của nhân dân trong giám sát việc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, Quy chế Dân chủ của địa phương; tăng cường tuần tra, kiểm soát, duy trì trật tự, an ninh trong địa bàn đảm nhiệm, v.v. Đặc biệt, Đồn đã phối hợp với địa phương và Chi cục quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành lập và đưa vào hoạt động các tổ “đồng quản lý, sản xuất, khai thác nghề cá”, “tổ tàu thuyền an toàn tự quản”, liên kết giữa ngư dân, biên phòng, kiểm ngư, dân quân, tự vệ biển,… nhằm vừa phục vụ mục đích khai thác, đánh bắt thủy, hải sản, vừa thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình trên biển, tuần tra, xua đuổi tàu thuyền nước ngoài vi phạm lãnh hải nước ta. Cùng với đó, Đồn còn trực tiếp tham gia phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Điển hình là trong cơn bão số 10 năm 2017, Đồn đã phối hợp với địa phương di dời 1.795 hộ dân; bảo đảm cho 168 người dân về tránh trú bão tại Đồn; kêu gọi, giúp đỡ gần 500 tàu, thuyền vào nơi tránh, trú an toàn. Ngoài ra, Đồn còn kết hợp nguồn kinh phí của đơn vị với cấp trên để ủng hộ và trực tiếp cùng nhân dân xã Kỳ Hà bê tông hóa 1,3 km đường giao thông nông thôn, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền, an ninh tuyến biên giới biển trên địa bàn.

Thường xuyên coi trọng việc nghiên cứu, đánh giá, nắm chắc tình hình địa bàn, là chìa khóa giúp Đồn hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là việc xây dựng và điều chỉnh kế hoạch, phương án quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển một cách chính xác, khoa học, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra. Vì vậy, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Đồn đã chỉ đạo các bộ phận thường xuyên bám sát cơ sở, vận dụng linh hoạt, đa dạng các hình thức, biện pháp nghiệp vụ biên phòng để thu thập, phân tích, đánh giá tình hình trên các mặt của đời sống xã hội, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, khó khăn, phức tạp, vùng đồng bào có đạo. Trong đó, chú trọng biện pháp xây dựng cơ sở, giao ban, rút kinh nghiệm an ninh cụm địa bàn và đặc biệt coi trọng việc kết hợp công tác dân vận với nắm tình hình. Một giải pháp quan trọng là, thông qua tuyên truyền, vận động, một mặt làm cho nhân dân tin tưởng cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, là cơ sở quan trọng để Đồn xây dựng kế hoạch, lập chuyên án đấu tranh, phòng, chống tội phạm có hiệu quả; mặt khác, động viên quần chúng trực tiếp tham gia đấu tranh, ngăn chặn, làm trong sạch địa bàn ngay tại cơ sở. Trong quá trình bám, nắm địa bàn, các bộ phận đã thực hiện tốt quy trình từ khâu thu thập, đối chiếu, gạn lọc, xử lý thông tin đến tổng hợp, báo cáo chỉ huy những nội dung tin cậy, bảo đảm “chính xác, kịp thời, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; phán đoán được xu hướng diễn biến tình hình và dự kiến được phương án, biện pháp xử lý cả trước mắt cũng như lâu dài”. Đáng chú ý là, do phạm vi địa bàn quản lý của Đồn rộng, địa hình khá phức tạp, nhất là khu vực ven biển của thị xã và huyện Kỳ Anh, nên công tác phối hợp nắm tình hình gặp nhiều khó khăn, v.v. Đặc biệt, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, các phần tử cực đoan, cũng như vấn đề an ninh nông thôn đặt ra thách thức không nhỏ đối với lãnh đạo, chỉ huy Đồn. Để giải quyết vấn đề này, Đồn tập trung mọi nỗ lực, ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo công tác nắm tình hình địa bàn bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp, hiệu quả. Đối với an ninh - chính trị trên biển, Đồn tập trung vào các khu vực biển phức tạp, như: cửa lạch, nơi tàu, thuyền qua lại nhiều,… để nắm chắc tình hình chấp hành Luật biển, pháp luật Việt Nam của ngư dân. Chú trọng việc nắm tình hình kết hợp với khai thác thủy, hải sản, ngăn chặn, xua đuổi tàu, thuyền nước ngoài hoạt động trong vùng biển thuộc phạm vi kiểm soát; các vấn đề tội phạm trên biển; tình hình khí tượng thủy văn; khả năng ra khơi, bám biển, vào bờ của tàu, thuyền, nhất là khi có bão, lốc, v.v. Đối với địa bàn ven biển đất liền, Đồn kết hợp chặt chẽ giữa nắm chắc địa bàn trọng điểm, nhất là các điểm nóng về an ninh - chính trị, với tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân (lương - giáo) đoàn kết, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, xây dựng địa bàn trong sạch, vững mạnh, an toàn.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh tuyến biên giới biển được giao. Bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới nói chung, trên tuyến biên giới biển của Tỉnh nói riêng, dù ở quy mô nào cũng đòi hỏi phải huy động nhiều lực lượng tham gia. Mỗi lực lượng có một chức năng, nhiệm vụ riêng biệt, hoạt động trong điều kiện, môi trường, lĩnh vực khác nhau, nhưng đều có chung mục đích là góp phần giữ vững an ninh - chính trị, bảo vệ an toàn vùng biển. Do vậy, Đảng ủy, chỉ huy Đồn đã quán triệt, triển khai nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác phối hợp với các lực lượng liên quan (Quân sự, Công an, Kiểm ngư, Dân quân, tự vệ biển, Cảnh sát biển, Hải quân,…) nhằm thống nhất phương thức hoạt động, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi xử lý các tình huống cũng như phương châm, quan điểm, cách thức giải quyết các vấn đề an ninh - chính trị trong địa bàn. Tổ chức hiệp đồng từng tình huống, nhiệm vụ cụ thể theo các kế hoạch, phương án chung của địa phương, đơn vị đã xác định. Chú trọng phối hợp, hiệp đồng riêng (tay đôi) với các cơ quan, đơn vị, thông qua văn bản và hội nghị trực tiếp; thống nhất quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, chỉ huy Đồn với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, Hải đội 2 của Bộ đội Biên phòng Tỉnh; chi ủy, chỉ huy các đội, trạm với cán bộ thôn, xóm, chức sắc, linh mục tôn giáo trong địa bàn. Trên cơ sở đó, hiện thực hóa thành các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp phối hợp cụ thể trong tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình, xử lý tình huống, v.v. Xây dựng kế hoạch, chương trình và ký kết với các tổ chức, đoàn thể địa phương thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quân sự theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP, ngày12-7-2010 của Chính phủ và địa phương tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đường lối, quan điểm của Đảng; thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới. Đặc biệt, Đồn còn phối hợp tổ chức tốt mô hình “Nâng bước em tới trường”, “Tiếp lửa yêu thương”, xây dựng tình đoàn kết quân dân, phong trào biên phòng toàn dân, đấu tranh làm thất bại mọi mưu đồ chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh tuyến biên giới biển được giao, góp phần tô thắm thêm truyền thống Anh hùng của Bộ đội Biên phòng.

Thượng tá ĐÀO ĐỨC CƯ, Đồn trưởng
_____________

1 - Gồm các xã: Kỳ Hà, Kỳ Khang, Kỳ Xuân, Kỳ Phú, Kỳ Ninh.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.