Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 04/02/2019, 07:25 (GMT+7)
Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật ở Quân đoàn 4

Cùng với con người, vũ khí, trang bị kỹ thuật là nhân tố cơ bản đảm bảo sức mạnh chiến đấu, chiến thắng của Quân đội. Quán triệt sâu sắc quan điểm đó, những năm qua, Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Cục Kỹ thuật Quân đoàn 4 luôn thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn trong đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kỹ thuật, đảm bảo cho Quân đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngành Kỹ thuật Quân đoàn 4 có nhiệm vụ bảo đảm trang bị, kỹ thuật cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập và phục vụ cho nhiệm vụ đột xuất, phòng, chống bão lụt, hạn hán, cứu hộ, cứu nạn, v.v. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, công tác kỹ thuật của Quân đoàn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Đáng chú ý là, Quân đoàn quản lý số lượng lớn trang bị kỹ thuật, đa dạng về chủng loại, được sản xuất, cất giữ lâu năm, có nhiều loại đã được sử dụng trong thời gian dài, qua sửa chữa nhiều lần, thiếu đồng bộ. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật tuy đã được đầu tư, nâng cấp, nhưng ở một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu bảo quản, cất giữ lâu dài vũ khí, trang bị kỹ thuật; kinh phí, vật tư, phụ tùng, xăng dầu hạn hẹp; giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ bảo đảm kỹ thuật tăng cao. Cùng với đó, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật các đơn vị cơ sở còn hạn chế, nhất là trong khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, công nghệ cao; thời tiết, khí hậu có nhiều diễn biến bất thường. Việc bảo đảm an toàn vành đai kho, xưởng ngày càng khó khăn, do mật độ dân cư phát triển; mạng lưới giao thông chật hẹp, lưu lượng giao thông tăng, nguy cơ mất an toàn cao, v.v. Những đặc điểm trên đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật ở Quân đoàn. Với vai trò của mình, Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân đoàn đã thực hiện tốt chức năng tham mưu để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật.

Đại tá Trần Cửu Long, Trưởng ban Giám khảo Hội thi Kỹ thuật Quân đoàn phân công nhiệm vụ cho các thành viên

Trước hết, Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Cục Kỹ thuật chủ động tham mưu kiện toàn tổ chức biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có đủ phẩm chất và năng lực, làm nòng cốt thực hiện công tác kỹ thuật. Đây là nhân tố then chốt, quyết định kết quả công tác kỹ thuật cả trước mắt và lâu dài. Theo đó, một mặt, Cục chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về công tác kỹ thuật cho bộ đội, nhất là đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; trong đó, chú trọng bồi dưỡng năng lực toàn diện, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ tham mưu, chỉ huy, phong cách quản lý, điều hành,… bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, sử dụng, bảo quản vũ khí, trang bị. Đồng thời, phát huy vai trò của cấp ủy, người chỉ huy, đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kỹ thuật; đề cao tinh thần “chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường”, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt Cuộc vận động 50 gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật.

Trước thực trạng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật không cân đối giữa các chuyên ngành; trình độ, tay nghề không đồng đều, thợ kỹ thuật giỏi, tay nghề cao ít,... Cục đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn điều chỉnh tổ chức lực lượng kỹ thuật ở các cấp, phù hợp với đặc thù của từng đơn vị. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có năng lực toàn diện, chuẩn hóa về trình độ, tay nghề; chú trọng xây dựng cán bộ, thợ kỹ thuật giỏi, làm nòng cốt, mũi nhọn ở các chuyên ngành, đơn vị và thợ sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới. Các đơn vị chú trọng đa dạng hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên kỹ thuật; kết hợp chặt chẽ giữa bồi dưỡng tại chỗ với cử cán bộ, nhân viên đi đào tạo chuyên sâu; duy trì nghiêm nền nếp, chất lượng bồi dưỡng, tập huấn kỹ thuật ở đơn vị theo phân cấp. Để thực hiện khâu đột phá về “Nâng cao chất lượng huấn luyện”, Cục chỉ đạo ngành Kỹ thuật Quân đoàn tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện sát với đối tượng, yêu cầu thực tiễn công tác kỹ thuật; quan tâm đúng mức đến huấn luyện bảo đảm kỹ thuật trong chiến đấu. Tập trung huấn luyện cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật nắm vững công tác chỉ huy, tham mưu, tổ chức hiệp đồng, bảo đảm kỹ thuật cấp chiến dịch, chiến thuật trong từng hình thức tác chiến. Coi trọng huấn luyện làm chủ trong khai thác, sử dụng trang bị, phương tiện hiện có, nhất là trang bị, phương tiện thế hệ mới, hiện đại và nâng cao khả năng thực hành sửa chữa, cứu kéo phương tiện, vũ khí, trang bị,... cho nhân viên, thợ kỹ thuật trong điều kiện dã ngoại, địa hình, thời tiết phức tạp. Đồng thời, chú trọng huấn luyện nâng cao khả năng cơ động bảo đảm, xử lý tình huống của các phân đội kỹ thuật khi hành quân, tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, v.v.

Thực hành bảo quản vũ khí

Cùng với đó, Cục chỉ đạo các đơn vị tăng cường huấn luyện chuyên ngành, tổ chức hội thi, hội thao, thi nâng bậc thợ cho các đối tượng1,... xem đây là hướng quan trọng để bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên, xây dựng cơ quan, phân đội kỹ thuật các cấp vững mạnh toàn diện. Bằng các biện pháp đó, nhiều nút thắt, hạn chế về nguồn nhân lực kỹ thuật của Quân đoàn đã được tháo gỡ, năng lực thực hiện nhiệm vụ của Ngành được nâng lên rõ rệt.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác kỹ thuật, Cục chỉ đạo cơ quan kỹ thuật các cấp hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, đổi mới phương thức bảo đảm; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý, điều hành công tác kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị, phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Theo đó, cùng với chủ động tham mưu cho Quân đoàn quy hoạch sử dụng vũ khí, trang bị hiện có phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, ngành Kỹ thuật tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị và phát huy vai trò nòng cốt trong bảo quản, bảo dưỡng, sữa chữa, đồng bộ các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật. Cục yêu cầu các cơ quan, đơn vị kỹ thuật tổ chức tốt việc sửa chữa, bảo đảm đồng bộ vũ khí, trang bị theo phân cấp; chú trọng nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa tại đơn vị, kết hợp chặt chẽ giữa sửa chữa tại trạm, xưởng với cơ động sửa chữa khi có yêu cầu, nhất là trong luyện tập, diễn tập tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng, dã ngoại đường dài kết hợp xử trí các tình huống trong điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp, v.v. Số trang bị thu hồi từ các đơn vị về kho Quân đoàn được phân loại, bảo dưỡng, sửa chữa và niêm cất theo đúng quy định; vũ khí, trang bị kỹ thuật của các đơn vị sẵn sàng chiến đấu trong Quân đoàn được đồng bộ đạt 100%. Các cấp, các ngành tích cực ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại trong sửa chữa, niêm cất, bảo quản; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm định, đảm bảo chất lượng, độ tin cậy của vũ khí, trang bị sau sửa chữa. Với nỗ lực và quyết tâm cao, Ngành luôn thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác kỹ thuật, góp phần bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời về kỹ thuật cho Quân đoàn hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, cơ động sẵn sàng chiến đấu, được cấp trên đánh giá cao.

Huấn luyện phòng chống cháy nổ

Cùng với đó, Cục Kỹ thuật đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh xây dựng chính quy về công tác kỹ thuật; tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống kho, trạm, xưởng sửa chữa, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Để tiến hành công tác kỹ thuật thống nhất trong toàn Quân đoàn, Cục đã nghiên cứu, biên soạn, chuẩn hóa hệ thống văn bản, tài liệu, làm cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị khảo sát nắm tiến độ thực hiện các chương trình, mục tiêu công tác kỹ thuật giai đoạn 2017 - 2021. Trong điều kiện ngân sách bảo đảm kỹ thuật còn hạn hẹp, Cục đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn lãnh đạo, chỉ đạo việc đầu tư, xây dựng các cơ sở kỹ thuật có trọng tâm, trọng điểm, dứt điểm cho từng đơn vị; trong đó, ưu tiên nguồn lực cho những hạng mục thiết yếu phục vụ công tác kỹ thuật ở đơn vị cơ sở. Trước mắt, tập trung đầu tư, củng cố, nâng cấp hệ thống nhà che vũ khí, trang bị kỹ thuật, hệ thống chống sét, chống cháy nổ,… theo tiêu chuẩn của Bộ. Tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, tổ chức quy hoạch hệ thống trạm, xưởng bảo đảm kỹ thuật của Quân đoàn và các đơn vị theo hướng chính quy, sử dụng lâu dài. Đến nay, về cơ bản, hệ thống khu kỹ thuật các đơn vị được củng cố đầu tư hoàn thiện, nổi lên như: Dự án kho đạn Sư đoàn 309, K174; đầu tư xây dựng hạng mục mẫu kho đạn vòm ở Kho K174, Trạm bảo dưỡng, sửa chữa của Trường Quân sự, Nhà xe pháo mẫu của Lữ đoàn 434, hệ thống nhà kho vũ khí trang bị của Tiểu đoàn 79; chỉ đạo Lữ đoàn 550 xây dựng, củng cố hoàn thành các hạng mục phục vụ Hội nghị tập huấn và tham quan công tác kỹ thuật công binh toàn quân, v.v. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sử dụng một phần quỹ tăng gia sản xuất để đầu tư xây dựng, củng cố, nâng cấp nhà kho, nhà xe, nhà pháo, sản xuất giá súng, tủ súng, trang bị khóa vòng cò giá súng, khóa các nhà kho, khóa tủ súng theo hướng cơ bản, thống nhất, đồng bộ, đúng quy chuẩn.

Ngoài ra, Cục còn chỉ đạo cơ quan kỹ thuật các đơn vị thường xuyên củng cố, hoàn thiện hệ thống sổ sách, mẫu biểu, bảng biểu, sơ đồ quản lý đăng ký thống kê theo quy định. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, phúc tra việc thực hiện chế độ quản lý vũ khí, trang bị ở các đơn vị được chú trọng. Hầu hết các cơ quan, địa phương, đơn vị đã ứng dụng chương trình quản lý vũ khí, trang bị trên hệ thống máy tính, giúp cho công tác quản lý nội dung này được chặt chẽ, chính xác, truy cập nhanh chóng; nắm chắc thực lực vũ khí, trang bị. Công tác tiếp nhận, cấp phát, thu hồi, điều chuyển, xử lý, quản lý, đánh giá tình trạng các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật ở các đơn vị được triển khai theo hướng “chính quy, thống nhất, an toàn”; chất lượng công tác kỹ thuật, nhất là việc bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật từng bước đi vào chiều sâu, vững chắc.

Trong những năm qua, ngành Kỹ thuật Quân đoàn đã bảo đảm tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các đơn vị tham gia các đợt diễn tập thực binh cấp tiểu đoàn, trung đoàn bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật có bắn đạn thật an toàn, đạt kết quả tốt. Các đơn vị đủ quân, trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng không luôn duy trì hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị từ 0,95 đến 1,0. Đó là nhân tố đảm bảo để Quân đoàn luôn có khả năng cơ động cao, sức đột kích mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Đại tá TRẦN CỬU LONG, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân đoàn
____________

1 - Năm 2018, ngành Kỹ thuật Quân đoàn đã tổ chức huấn luyện cho 1.164 lượt nhân viên chuyên môn kỹ thuật, 2.487 lượt cán bộ chỉ huy cơ quan, đơn vị; tổ chức thi nâng bậc lái, thợ kỹ thuật bậc thấp cho 53 lượt thợ (lái xe, thợ sửa chữa ô tô, thợ vũ khí, thợ xe tăng - thiết giáp, thợ cơ khí); gửi đi ôn tập và thi tại Hội đồng thi khu vực 39 đồng chí; huấn luyện bổ túc 2 đợt cho 89 lái xe vận tải, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:50 - 22/09/2020

HCMSJC55.70056.150
Hà NộiSJC55.70056.170
Đà NẵngSJC55.70056.170

Thời tiết