Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 19/03/2018, 08:09 (GMT+7)
Đoàn Hàm Rồng tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện

Trung đoàn Pháo phòng không 228 thuộc Sư đoàn Phòng không 365, Quân chủng Phòng không - Không quân, thành lập ngày 21-3-1958. Ra đời trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước sắp bước vào giai đoạn quyết liệt, Trung đoàn tiến hành ổn định tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng vững mạnh, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật được biên chế và trực tiếp chiến đấu bảo vệ mục tiêu trên nhiều địa bàn. Đặc biệt, giai đoạn 1965 - 1975, Trung đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chốt trụ, bảo vệ vững chắc cầu Hàm Rồng - một trọng điểm giao thông chiến lược từ hậu phương lớn miền Bắc vào tiền tuyến miền Nam, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc1, Trung đoàn được Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và vinh dự được mang tên Đoàn Hàm Rồng. Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Trung đoàn tập trung điều chỉnh lực lượng, đẩy mạnh huấn luyện, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhất là sự xuống cấp, thiếu đồng bộ của vũ khí, trang bị, nhưng Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã tập trung triển khai toàn diện các mặt công tác, với nhiều giải pháp đồng bộ; trong đó, việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, nhận thức, bản lĩnh chính trị của bộ đội ngày càng được nâng cao; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu có nhiều chuyển biến tích cực; các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, quản lý kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy có sự phát triển theo chiều sâu, tương đối vững chắc.

Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2018 của Đảng ủy Trung đoàn

Để có được kết quả đó, trước hết, Trung đoàn chú trọng xây dựng vững mạnh về chính trị và xác định đây là nội dung quan trọng hàng đầu, cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Đơn vị. Với nhận thức đó, Trung đoàn thường xuyên giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ, đối tượng tác chiến, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, xây dựng ý thức cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao, tạo bước chuyển biến trong nhận thức, tư tưởng và hành động của bộ đội. Để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, Trung đoàn đẩy mạnh thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; kết hợp giữa giáo dục chính trị cơ bản với giáo dục thường xuyên và tự giáo dục; kết hợp giáo dục truyền thống vẻ vang của Quân đội, Quân chủng và Đơn vị nhằm khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của bộ đội. Mặt khác, Trung đoàn thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, nhất là duy trì nền nếp chế độ lãnh đạo, chỉ huy các cấp định kỳ trực tiếp đối thoại với bộ đội trong Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần ở cơ sở, kịp thời giải đáp những vướng mắc nảy sinh. Vì vậy, 100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, yêu mến, gắn bó, xây dựng đơn vị. Bên cạnh đó, Trung đoàn coi trọng thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức trách nhiệm chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Để các tổ chức đảng phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, Đảng ủy Trung đoàn thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, chất lượng đội ngũ đảng viên. Tăng cường công tác quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; gắn xây dựng chi bộ với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; đề cao vai trò tiền phong, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì; tích cực ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhờ vậy, chất lượng của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên ngày một nâng lên. Đó là cơ sở, nền tảng quan trọng để xây dựng Trung đoàn vững mạnh về chính trị.

Cùng với đó, Trung đoàn tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và lấy đó là một trong những động lực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết 765-NQ/QUTW, ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương, trực tiếp là Nghị quyết 220-NQ/ĐU, ngày 27-3-2013 của Đảng ủy Sư đoàn về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo” và các kế hoạch, chỉ lệnh, mệnh lệnh huấn luyện, chiến đấu của trên, hằng năm, Đảng ủy Trung đoàn xây dựng nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về công tác huấn luyện; trong đó, xác định rõ nội dung, chỉ tiêu, biện pháp tổ chức huấn luyện sát với phương án, địa bàn và yêu cầu, nhiệm vụ. Trước khi bước vào huấn luyện, Trung đoàn chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; chuẩn bị đầy đủ sổ sách, giáo án, mô hình học cụ, nhất là các mô hình máy bay, máy nạp đạn tự động Pháo 57mm, máy tập K8-60, thao trường, bãi tập; đồng thời, kiện toàn tổ chức, biên chế.

Trong huấn luyện, Trung đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; lấy việc bảo vệ an toàn mục tiêu trong điều kiện tác chiến địch sử dụng phổ biến vũ khí công nghệ cao làm môi trường huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu cho các đối tượng sát với yêu cầu, nhiệm vụ, địa bàn. Trung đoàn tập trung huấn luyện nâng cao trình độ các kíp chiến đấu, năng lực làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có trong biên chế, nhất là pháo phòng không 57mm có khí tài, máy nạp đạn tự động, pháo phòng không 37mm - 2N (khí tài cải tiến) đánh đêm, bán tự động. Để đạt hiệu quả cao, Trung đoàn yêu cầu các đơn vị tổ chức huấn luyện cho bộ đội nắm chắc nội dung, thuần thục động tác trên mô hình, sau đó mới tiến hành huấn luyện có khí tài. Đồng thời, tổ chức huấn luyện sát tình huống chiến đấu, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện đội ngũ chiến thuật, hiệp đồng chiến đấu, diễn tập, xử trí các tình huống phòng không và kỹ năng cơ động bắt mục tiêu M96, bắn đạn nước, bắn kẹp nòng, v.v. Nhờ đó, kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng huấn luyện hằng năm của Trung đoàn 100% đạt yêu cầu, có trên 85% khá, giỏi; tham gia hội thi, hội thao các cấp đều đạt giỏi, có giải cao.

Khai mạc Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2018

Ngoài ra, Trung đoàn còn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nội dung “4 biết”2 trong quản lý vùng trời, tổ chức canh trực nghiêm túc từ Sở chỉ huy Trung đoàn đến các đơn vị, chấp hành nghiêm Chỉ lệnh 27/CL-BQP của Tổng Tham mưu trưởng về xử lý các tình huống tác chiến phòng không. Để làm tốt nhiệm vụ này, Trung đoàn tập trung bảo đảm tốt thông tin liên lạc, quản lý, nắm chắc tình hình trên không, mặt đất trong phạm vi đảm nhiệm; bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện chiến đấu ở các cấp và luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ đơn vị, phòng, chống lụt, bão, cháy nổ, cháy rừng.

Đi đôi với nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Trung đoàn đẩy mạnh công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Theo đó, Trung đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, nắm vững và duy trì thực hiện nghiêm Chỉ thị 91/CT-BQP, ngày 22-11-2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật trong Quân đội; Thông tư 192/2016/TT-BQP, ngày 26-11-2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng; Chỉ thị 4589/CT-BTL, ngày 09-12-2016 của Tư lệnh Quân chủng về việc chấn chỉnh công tác xây dựng nền nếp chính quy, duy trì quản lý kỷ luật trong Quân chủng, v.v. Trung đoàn thành lập Ban Chỉ đạo và triển khai chương trình hành động thực hiện “Xây dựng chính quy - Quản lý kỷ luật”, đẩy mạnh “Ba giảm, Hai không3, nêu cao trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, duy trì nghiêm nền nếp chế độ ngày, tuần. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, nắm chắc tình hình, giải quyết tốt các vụ việc liên quan; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, kết hợp với đoàn thanh niên địa phương tổ chức các hoạt động giao hữu thể thao, giao lưu văn hóa, văn nghệ,… nhất là trong các ngày nghỉ, dịp lễ, tết, vừa góp phần quản lý bộ đội, vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Đơn vị. Để xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp, Trung đoàn còn đầu tư kinh phí làm vườn hoa, cây cảnh, hệ thống pa-nô, bảng, biển, khẩu hiệu từ cơ quan đến các đơn vị. Mặt khác, Trung đoàn kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa, xử lý nghiêm các vụ vi phạm kỷ luật, các quy định về an toàn giao thông, an toàn trong huấn luyện, v.v. Vì thế, những năm gần đây, chất lượng công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của Trung đoàn ngày càng đi vào chiều sâu, 100% cơ quan, đơn vị an toàn.

Bên cạnh đó, Trung đoàn thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần cho các nhiệm vụ. Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kỹ thuật, nhằm nâng cao chất lượng bảo đảm vũ khí, khí tài cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia quản lý, bảo vệ vùng trời. Trung đoàn đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị duy trì và thực hiện nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật theo quy định; thường xuyên nắm chắc số lượng, chất lượng và sự đồng bộ của vũ khí, khí tài, trang bị, đảm bảo cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện.

Đối với công tác hậu cần, Trung đoàn đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; tích cực tăng gia, sản xuất, chú trọng công tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm. Các đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp chăn nuôi, tăng gia,... đến nay đã tự túc được 100% định lượng rau xanh, 90% định lượng thịt, cá, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn, cải thiện điều kiện sinh hoạt, tăng cường sức khoẻ bộ đội.

Phát huy truyền thống “Đoàn kết gắn bó, bám trụ kiên cường, cơ động quyết thắng”, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Hàm Rồng tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, chủ động, sáng tạo, xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tá VŨ HỒNG ĐƯỜNG, Trung đoàn trưởng
______________

1 - Đánh 921 trận, bắn rơi 120 máy bay; trong đó, 27 chiếc rơi tại chỗ, bắt sống 12 giặc lái.

2 - Gồm: biết kế hoạch dự báo bay; biết đã bay hay chưa; bay đến đâu biết đến đó; biết hành động bay trên không.

3 - Ba giảm: Giảm vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; Giảm tai nạn giao thông; Giảm uy hiếp an toàn bay; Hai không: Không có vụ việc vi phạm pháp luật; Không có tai nạn trong huấn luyện và lao động.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.