Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 10/08/2017, 08:04 (GMT+7)
Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thạch Thất - kết quả và kinh nghiệm

Diễn tập khu vực phòng thủ là một nội dung quan trọng trong nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đối với huyện Thạch Thất - địa bàn có vị trí chiến lược của Thủ đô Hà Nội, nhiệm vụ này càng có ý nghĩa quan trọng. Vì thế, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017 được Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với nhiều giải pháp thiết thực, đồng bộ.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện tặng quà đơn vị nhận quân năm 2017

Thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU, ngày 14-12-2016 của Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch 11-KH/BCĐ, ngày 07-4-2017 của Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội và Hướng dẫn 481/HD-BTL, ngày 11-4-2017 của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về diễn tập khu vực phòng thủ quận, huyện năm 2017, vừa qua huyện Thạch Thất tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ với Đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”. Đây là cuộc diễn tập khu vực phòng thủ một bên hai cấp trên bản đồ và thực địa có một phần thực binh, tổ chức tiếp nhận lực lượng dự bị động viên. Lực lượng tham gia diễn tập, gồm: hệ thống chính trị của Huyện, các xã (thị trấn), lực lượng vũ trang địa phương, một số doanh nghiệp và một bộ phận nhân dân trên địa bàn diễn tập.

Để bảo đảm cuộc diễn tập thành công, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Huyện đã chú trọng thực hiện tốt công tác chuẩn bị. Ngay sau khi có chỉ thị, kế hoạch diễn tập của Ban Chỉ đạo diễn tập Thành phố, Huyện ủy đã ra Chỉ thị 15-CT/HU về diễn tập khu vực phòng thủ; tiếp đó, Ban thường vụ Huyện ủy ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các tiểu ban chuyên ngành; đồng thời, Đảng ủy Quân sự Huyện ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Trên cơ sở đó, Huyện tổ chức các hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu cuộc diễn tập, tạo sự thống nhất về nhận thức, xây dựng ý thức, trách nhiệm và quyết tâm cho các thành phần tham gia diễn tập. Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể khảo sát, xây dựng ý định diễn tập, báo cáo Ban Chỉ đạo và trình Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô phê duyệt. Trong quá trình xây dựng ý định diễn tập, Ban Chỉ huy Quân sự luôn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện, nên ý định diễn tập đã bảo đảm sát, đúng với đặc điểm tình hình của Huyện. Đây là nội dung rất quan trọng của diễn tập, làm cơ sở để Huyện xây dựng hệ thống văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành diễn tập; đồng thời, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các ban, ngành, lực lượng, đoàn thể tham gia diễn tập quy cách xây dựng văn kiện. Theo đó, các ban, ngành, đoàn thể tự rà soát hệ thống văn kiện, kế hoạch, bổ sung, điều chỉnh sát hợp với đầu bài. Trong cuộc diễn tập này, Huyện đã xây dựng gần 200 văn kiện các loại, bảo đảm thống nhất, đúng quy định, sát với chức năng, nhiệm vụ từng ban, ngành, được Ban Chỉ đạo diễn tập Thành phố đánh giá cao. Bên cạnh đó, công tác tập huấn, bồi dưỡng, luyện tập cho khung diễn tập được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc. Trong tập huấn, bồi dưỡng cán bộ khung diễn tập, Huyện chú trọng khắc phục các nội dung còn yếu, thiếu ở các cuộc diễn tập trước. Chấp hành sự chỉ đạo của Huyện và hướng dẫn của cơ quan quân sự, các ban, ngành, đoàn thể đã vào cuộc nghiêm túc, tiến hành xây dựng kế hoạch, đề đạt nội dung, tổ chức lực lượng tham gia,... bảo đảm sát, đúng với chức năng ngành trong diễn tập khu vực phòng thủ. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng diễn tập, bảo đảm sát thực tế, Huyện đã huy động hàng nghìn ngày công để xây dựng hệ thống sở chỉ huy, hầm hào, công sự chiến đấu ở căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, bảo đảm đáp ứng yêu cầu đề ra. Đồng thời, kết hợp với nhiệm vụ diễn tập, Huyện tổ chức đầu tư nâng cấp một số tuyến đường cơ động, cải tạo hệ thống kênh mương nội đồng; giải tỏa hành lang giao thông và một số tụ điểm gây mất trật tự xã hội, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Trong thực hành diễn tập, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao khả năng vận hành cơ chế theo Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X). Theo đó, cán bộ chủ chốt tham gia diễn tập đúng cương vị, chức trách được giao, bảo đảm sát thực tiễn chuyển địa phương vào các tình huống quốc phòng. Nhờ đó, chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp được nâng lên, nhất là chất lượng các hội nghị, như: Ban Thường vụ Huyện ủy ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, động viên cục bộ; triển khai nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân thời chiến; thông qua Quyết tâm tác chiến phòng thủ; tổ chức hiệp đồng tác chiến phòng thủ,... được nâng lên một bước mới. Các hội nghị trong diễn tập đã thể hiện rõ cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành theo pháp luật; cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu và trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ”. Quá trình diễn tập, cấp ủy, chính quyền đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của mình; các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt chức năng làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy được thể hiện rõ ở việc nắm vững nguyên tắc, quan điểm quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng. Trên cơ sở đó, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của Huyện, nhất là trong phân tích, nhận định, đánh giá tình hình, nghiên cứu điều chỉnh quyết tâm tác chiến phòng thủ, xác định chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện. Qua đó, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các lực lượng và toàn dân đối phó với chiến tranh xâm lược bằng vũ khí công nghệ cao kết hợp với “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, khủng bố của địch.

Phần diễn tập thực binh, gồm các nội dung: động viên phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế và thực hành tác chiến phòng thủ, thông qua xử lý một số tình huống quân sự, an ninh. Huyện đã thực hiện chuyển đổi một số doanh nghiệp sản xuất cơ khí sang sản xuất các phụ tùng, chi tiết của vũ khí, trang bị; sản xuất bánh, kẹo sang sản xuất lương khô, phục vụ thời chiến với đầy đủ thứ tự các bước theo quy định, bảo đảm thời gian, hiệu quả hoạt động cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Trong phần thực binh của lực lượng vũ trang, xử lý các tình huống về quân sự, an ninh là một thành công lớn của cuộc diễn tập. Ban Chỉ huy Quân sự Huyện chủ động xây dựng, kết cấu tình huống đánh địch đổ bộ đường không hợp lý, sát với tình hình, đặc điểm địa hình cũng như nhiệm vụ, khả năng của lực lượng vũ trang địa phương; quá trình thực hành tiến công địch, hành động của người chỉ huy quyết đoán, linh hoạt; các hướng, mũi tiến công địch theo đúng ý định chiến đấu. Đặc biệt, trong phần này, tình huống được kết cấu đan xen, lực lượng tham gia đông (cả nữ dân quân), sử dụng nhiều loại vũ khí, trang bị, phương tiện và đạn hơi, thuốc nổ, nhưng đã thể hiện được sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận, đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn về người và vũ khí, trang bị. Diễn tập thể hiện rõ phương pháp tác chiến của khu vực phòng thủ, cách đánh của bộ đội địa phương, dân quân, tự vệ. Trong thực hành tấn công đối tượng khủng bố, giải thoát con tin do lực lượng công an làm nòng cốt được chuẩn bị chu đáo, công phu, giả định tình huống sát thực tế; đồng thời, đưa ra phương án giải quyết hợp lý, chặt chẽ, đúng phương châm chỉ đạo. Qua đó, chất lượng tổng hợp, nhất là trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng tác chiến của lực lượng vũ trang không ngừng được nâng lên, đủ sức xử lý những tình huống về quốc phòng, an ninh ở địa phương, cơ sở.

Tiết mục văn nghệ mừng Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Huyện

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thạch Thất diễn ra đúng kế hoạch thời gian, đạt kết quả tốt. Qua diễn tập, đánh giá đúng năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, vai trò của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; đánh giá đúng khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền địa phương, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Đồng thời, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh. Từ kết quả cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, Huyện rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, thường xuyên giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, kịp thời cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh thành các chương trình, kế hoạch thực hiện sát với đặc điểm, điều kiện cụ thể của địa phương. Trên cơ sở đó, tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ diễn tập nói riêng, xây dựng khu vực phòng thủ Huyện nói chung.

Hai là, thực hiện tốt công tác chuẩn bị diễn tập, từ việc chuẩn bị lực lượng, kế hoạch, cơ sở vật chất đến công tác tập huấn, bồi dưỡng, luyện tập. Quá trình diễn tập phải chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò của các cơ quan tham mưu, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể; trong đó, nòng cốt là Ban Chỉ huy Quân sự Huyện, tạo sự thống nhất, đạt hiệu quả cao.

Ba là, xác định nội dung diễn tập phải bảo đảm tính toàn diện, sát với thực tiễn địa bàn, nhưng có trọng tâm, trọng điểm; lựa chọn các tình huống có tính thiết thực đối với địa phương, như: giải tỏa các tụ điểm phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống bạo loạn, lũ, lụt, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, v.v. Từ đó, kịp thời rút ra những vấn đề cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ.

Bốn là, đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức diễn tập, đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả diễn tập, bảo đảm khách quan, thực chất. Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm chặt chẽ, nâng cao hiệu quả xây dựng, củng cố khu vực phòng thủ; thực hiện tốt công tác thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.

Thượng tá CẤN ĐÌNH TRUNG, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Huyện

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.