Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 21/12/2020, 13:54 (GMT+7)
Đào tạo nguồn nhân lực cho công nghiệp quốc phòng ở Trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng

Trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng là cơ sở duy nhất thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng vinh dự được đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Công nghiệp quốc phòng. Những năm qua, Nhà trường đã thực hiện tổng thể các nội dung, giải pháp, mang lại kết quả tích cực.

Nhóm nghiên cứu ứng dụng phát triển của Nhà trường nghiên cứu chế tạo dây chuyền gấp túi FRAKTA 71 MAY

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Đảng ủy Nhà trường đã ban hành nghị quyết lãnh đạo công tác giáo dục, đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển của thực tiễn. Nổi bật là: Nghị quyết số 101-NQ/ĐU, ngày 25/4/2016 về lãnh đạo nhiệm vụ giáo dục, đào tạo giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 102-NQ/ĐU, ngày 25/4/2016 về xây dựng đội ngũ cán bộ và thực hiện công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, v.v. Nhà trường lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các lớp học bồi dưỡng ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thường xuyên chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng; tích cực phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, làm cơ sở rèn luyện đội ngũ cán bộ, giáo viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, Nhà trường vững mạnh toàn diện. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, khoa, xưởng, tiểu đoàn luôn đoàn kết, vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhu cầu thực tiễn,  ban hành các nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả cao. Hằng năm, tổ chức rà soát, xây dựng, điều chỉnh và thực hiện tổ chức biên chế theo Quyết định số 154/QĐ-TM, ngày 30/01/2010 của Bộ Tổng Tham mưu; tiến hành rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh quy chế, quy trình, quy định, mẫu biểu,… từng bước hoàn thiện, áp dụng thống nhất trong toàn Trường. Hiện nay, Nhà trường đang tổ chức đào tạo 34 ngành nghề, gồm: Cao đẳng kỹ thuật (04 ngành); Cao đẳng kinh tế (02 ngành); Trung cấp kỹ thuật (25 ngành, nghề); Trung cấp kinh tế (03 ngành, nghề); với quy mô đào tạo từ 3.000 - 3.500 học viên, sinh viên/năm.

Do “không có thầy giáo thì không có giáo dục”1; không có thầy giỏi thì không có trò giỏi, nên Nhà trường tập trung nâng cao chất lượng, thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao; bám sát mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rà soát, xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng về trình độ học vấn, nghiệp vụ sư phạm, kiến thức thực tế cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên; phối hợp với các Trung tâm ngoại ngữ, tin học để mở các lớp bồi dưỡng tiếng Anh, tin học, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giúp họ từng bước đạt trình độ tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu giảng dạy trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Nhà trường chú trọng tự đào tạo, thông qua nhiều hình thức để bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên; lấy giáo viên lâu năm, có nhiều kinh nghiệm, trình độ tay nghề cao, tham gia bồi dưỡng, truyền đạt kinh nghiệm, rèn luyện tay nghề, phương pháp, nghiệp vụ sư phạm và hướng dẫn biên soạn giáo án, bài giảng cho giáo viên mới. Từ năm 2011 - 2020, Nhà trường đã tổ chức 09 lần hội giảng, đảm bảo 100% giáo viên đều được tham gia. Hội đồng sư phạm Nhà trường tổ chức đánh giá, lựa chọn các bài giảng có chất lượng, phương pháp dạy học tốt để nhân rộng điển hình và tham gia hội giảng cấp trên. Đề cao tính tự học tập, nghiên cứu; gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng với bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển cán bộ, giáo viên.

Hằng năm, Nhà trường đều cử các đoàn đi tập huấn, dự hội nghị, hội thảo, tham quan, kiến tập; cử các đoàn cán bộ, giáo viên đi tìm hiểu thực tế tại các đơn vị, nhà máy, xí nghiệp trong toàn quân nắm nhu cầu về nguồn nhân lực, phương pháp quản lý, điều hành sản xuất, trình độ công nghệ gia công chế tạo chi tiết phục vụ quốc phòng và kinh tế. Từ đó, xây dựng chương trình, giáo án bài giảng sát đúng với thực tiễn hơn, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, khêu gợi niềm hứng thú trong học tập của học viên. Vì thế, đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên của Nhà trường ngày càng lớn mạnh, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ kiến thức, kỹ năng sư phạm, năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý học viên, sinh viên tốt. Hiện nay, 95% cán bộ, giảng viên, giáo viên của Nhà trường có trình độ đại học; trong đó, trên 40% có trình độ sau đại học.

Thường xuyên đổi mới, hoàn thiện quy trình, chương trình, nội dung, tổ chức, phương pháp dạy học, theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa”, tinh giản nội dung, phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ ngành Công nghiệp quốc phòng. Chú trọng xây dựng chương trình đào tạo có tỉ lệ các khối kiến thức hợp lý, phù hợp với trình độ học vấn của các cấp học, tăng nội dung thực hành, nâng cao trình độ kỹ năng nghề, bảo đảm tính kế thừa, liên thông giữa các trình độ đào tạo, không trùng lặp, kết hợp giáo dục chuyên môn với giáo dục chính trị, kinh tế, khoa học và xã hội nhân văn cho các đối tượng; đảm bảo học viên khi tốt nghiệp ra trường vững vàng về chính trị, đạo đức, tư cách tốt, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề, có khả năng làm việc nhóm, tư duy và làm việc độc lập.

Sau khi kết thúc khóa đào tạo, Nhà trường tổ chức rà soát, chỉnh sửa, nâng cấp quy trình, chương trình đào tạo dựa trên cơ sở lấy ý kiến phản hồi từ đội ngũ nhà giáo, người học và đơn vị tuyển dụng, nhất là những nội dung mới, bám sát nhu cầu thực tiễn của đơn vị tuyển dụng, nhu cầu của người học. Từ năm 2011 - 2020, Nhà trường tổ chức rà soát, bổ sung, điều chỉnh, nâng cấp gần 70 chương trình đào tạo từ sơ cấp đến cao đẳng, bổ sung các môn học và các nội dung theo quy định của trên, phù hợp với nhu cầu sử dụng nhân lực thực tế.

Từng bước đổi mới phương pháp dạy học, khai thác sử dụng tối đa các công cụ hỗ trợ, trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm vào dạy và học, khắc phục lối truyền thụ kiến thức một chiều, thụ động. Phát huy phương pháp dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm, giảm thời gian học tập lý thuyết, tăng thời gian tự học, tự nghiên cứu tìm hiểu, khơi gợi đam mê, chủ động tìm tòi, sáng tạo, nâng cao năng lực tư duy và trình độ kỹ năng nghề cho học viên.

Cùng với đó, Nhà trường đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, kết hợp chặt chẽ giáo dục, đào tạo với nghiên cứu khoa học. Chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, biên soạn, in ấn giáo trình, tài liệu dạy học. Đẩy mạnh phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, nghiên cứu khoa học, tổ chức thực hiện nhiều đề tài khoa học các cấp, tập trung vào các lĩnh vực khoa học giáo dục; biên soạn và cải tiến chương trình khung giáo dục các ngành nghề, đặc biệt các ngành nghề đào tạo công nghệ vũ khí, công nghệ hóa nổ, xây dựng mô hình học cụ, trang thiết bị dạy học tự làm. Xây dựng hệ thống giáo án điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin trong thi, kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý học viên, v.v. Mười năm qua, Nhà trường đã nghiên cứu 68 đề tài các cấp, 17 sáng kiến; biên soạn 145 giáo trình, tài liệu phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tham gia viết báo khoa học; trong đó, có hơn chục bài báo quốc tế, hàng chục báo cáo khoa học trong nước và 09 báo cáo khoa học ở nước ngoài. Tham gia hội thi trang thiết bị dạy học tự làm tỉnh Phú Thọ và toàn quốc đạt giải Ba.

Nhà trường đã chủ động phối hợp với Học viện Kỹ thuật Quân sự mở các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ về lập trình vi điều khiển, thiết kế bo mạch điện tử, lớp hàn công nghệ cao cho giáo viên. Phối hợp với trường Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Học viện Quản lý Giáo dục, Đại học Hùng Vương,… để đào tạo trình độ Thạc sĩ, Đại học, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, nghiệp vụ sư phạm,… cho cán bộ, giáo viên. Đồng thời, phối hợp với các doanh nghiệp, nhà máy trong và ngoài Tổng cục Công nghiệp quốc phòng để học viên đi thực tập, thực tế, trực tiếp tham gia quá trình sản xuất, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tay nghề, kiến thức sản xuất thực tế.

Thủ trưởng Nhà trường kiểm tra quy trình vận hành máy tiện công nghệ cao

Chuẩn hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, thao trường, bãi tập và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục là nội dung quan trọng được Nhà trường quan tâm thực hiện. Đảng ủy Nhà trường đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo từng bước xây dựng Nhà trường thành Trường thông minh tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo. Chủ động mời các đơn vị tư vấn về xây dựng “Nhà trường thông minh”; từng bước chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo, mua sắm trang thiết bị thông tin, hệ thống camera giám sát; máy chủ, phần mềm quản lý đào tạo, Website và hạ tầng mạng. Trong điều kiện còn khó khăn, kinh phí hạn hẹp, song Nhà trường tích cực khắc phục, sửa chữa các công trình nhà làm việc, nhà ở, nhà xưởng, thao trường, bãi tập, cải tạo môi trường, đảm bảo tốt nơi làm việc, ăn ở, sinh hoạt cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên, hạ sĩ quan - binh sĩ, khám chữa bệnh và rèn luyện thể lực cho mọi đối tượng, v.v.

Chú trọng đổi mới phương pháp thi, kiểm tra, tăng cường công tác khảo thí, kiểm định đánh giá chất lượng. Nhà trường duy trì thực hiện nghiêm công tác đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Thông tư 15/2017/BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, duy trì tốt các tiêu chuẩn đã đạt được (93/100 tiêu chuẩn). Tổ chức chấm thi khách quan, chính xác; triệt để áp dụng hình thức thi và chấm thi trên máy tính để giảm tối đa tiêu cực, đảm bảo đánh giá thực chất, đúng chất lượng dạy và học. Kết thúc từng môn học, tiến hành lấy phiếu thăm dò chất lượng giảng dạy của giáo viên; kết thúc khóa học tiến hành lấy phiếu đánh giá năng lực, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý. Mười năm qua, Nhà trường đã tổ chức khảo sát hơn 18.600 phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người học (về quy trình đào tạo, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy của giảng viên, giáo viên…) và từ đơn vị tuyển dụng (về chất lượng trình độ, tay nghề học viên sau khi tốt nghiệp làm việc tại đơn vị).

Với những việc làm trên, học viên tốt nghiệp ra trường đều có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo và mức thu nhập ổn định đạt 96% (sau 6 tháng có việc làm đúng chuyên ngành đào tạo tỷ lệ ngày càng tăng). Học viên, sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường, làm việc tại các nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp quốc phòng đều có tay nghề vững, tác phong công nghiệp, được các nhà tuyển dụng và sử dụng lao động đánh giá cao. Vì vậy, Nhà trường luôn là địa chỉ tin cậy trong đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Công nghiệp quốc phòng, góp phần quan trọng vào xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tá, ThS. LÊ TỐ HỮU, Chính ủy Nhà trường

______________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 10, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 345.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:29 - 23/01/2021

EUR27,238.0928,661.04

GBP30,881.2932,171.14

USD22,955.0023,165.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:35 - 23/01/2021

HCMSJC55.85056.400
Hà NộiSJC55.85056.420
Đà NẵngSJC55.85056.420