Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Ba, 08/12/2020, 09:41 (GMT+7)
Đảng bộ Trung đoàn 8 lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trung đoàn Bộ binh 8 (Quân khu Tả Ngạn), nay thuộc Sư đoàn 395, Quân khu 3, được thành lập ngày 12/02/1971, với nhiệm vụ là tuyển quân và huấn luyện để bổ sung lực lượng chi viện cho chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Sau ngày đất nước thống nhất (1975), Trung đoàn có nhiệm vụ tham gia lao động sản xuất, mở đường, làm cầu, trồng rừng kết hợp với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân. Từ năm 1999 đến nay, Trung đoàn được giao nhiệm vụ huấn luyện, cơ động, sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững ổn định chính trị trong khu vực được phân công, cùng chính quyền và nhân dân địa phương làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, tham gia phòng, chống bão lụt, thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và cháy nổ.

Chính ủy phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Trung đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Gần 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, trực tiếp là Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 395, cùng với sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Trung đoàn đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết, xây dựng giỏi, đi tốt, đánh thắng”. Ghi nhận những thành tích đó, Trung đoàn đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất (năm 1977), 02 Huân chương Chiến công hạng Nhì (năm 1979, 1983); Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và cấp ủy, chính quyền địa phương tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Có được kết quả trên, trước hết là do Đảng bộ Trung đoàn đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn và  cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu của trên; duy trì nghiêm các chế độ canh, trực, nhất là trong các dịp lễ, Tết, thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước, Quân đội. Thường xuyên kiện toàn, bổ sung đầy đủ, đồng bộ các kế hoạch, văn kiện sẵn sàng chiến đấu; hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị bạn để điều chỉnh kế hoạch phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn sát với thực tiễn. Tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu để cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ, thuần thục các phương án tác chiến, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trong công tác huấn luyện, cấp ủy các cấp quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên, nhất là Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo hiệu quả. Thực hiện phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và vận dụng 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp sát với chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và thực tế chiến đấu. Thực hiện có hiệu quả “3 thực chất” trong huấn luyện, kết hợp huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật với rèn luyện thể lực bộ đội, hành quân rèn luyện mang vác nặng đường dài; lấy huấn luyện cấp tiểu đội, trung đội, đại đội làm cơ sở, huấn luyện cán bộ làm khâu then chốt. Quản lý, điều hành huấn luyện theo hướng “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”, coi trọng khâu hướng dẫn, duy trì luyện tập, ôn luyện; chú trọng đầu tư kinh phí, bảo đảm cơ sở vật chất huấn luyện, cải tiến sáng kiến mô hình học cụ. Đồng thời, tổ chức tốt diễn tập chỉ huy cơ quan, diễn tập vòng tổng hợp có bắn đạn thật ở cấp tiểu đoàn, đại đội, trung đội sát thực tiễn chiến đấu; tham gia diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh Thái Bình, v.v. Nhờ đó, 100% cán bộ của Trung đoàn huấn luyện được theo phân cấp; trong đó, 90% cán bộ tiểu đoàn, 80% cán bộ đại đội, trên 70% cán bộ trung đội huấn luyện đạt Khá, Giỏi; 100% hạ sĩ quan chỉ huy sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị, điều hành luyện tập và sửa tập trong tiểu đội, khẩu đội; nhân viên chuyên môn kỹ thuật sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị có trong biên chế. Kết quả huấn luyện hằng năm, 100% đạt yêu cầu, hơn 85% Khá, Giỏi.

Trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hiện nghiêm biểu biên chế, tổ chức xây dựng lực lượng, kịp thời điều chỉnh quân số, ưu tiên cho đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu. Duy trì nghiêm các chế độ sinh hoạt, công tác ngày, tuần, thực hiện lễ tiết tác phong quân nhân đúng điều lệnh; tập trung đột phá vào công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Tích cực đổi mới phương pháp, tác phong làm việc của chỉ huy các cấp theo phương châm “nêu cao trách nhiệm, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng, quyết định chính xác”. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ luôn chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và mất an toàn trong tham gia giao thông, góp phần tích cực xây dựng Trung đoàn điểm vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo thực hiện tốt đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị ở đơn vị trong giai đoạn mới”, tăng cường công tác giáo dục, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Hằng năm, thực hiện có hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng, các đợt thi đua cao điểm, đột kích, Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng môi trường văn hóa”, tạo phong trào hành động sôi nổi, thu hút cán bộ, chiến sĩ thi đua thực hiện tốt mọi nhiệm vụ.

Trong công tác xây dựng Đảng bộ. Quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cấp ủy, chi bộ duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, xác định rõ nhiệm vụ, biện pháp giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu của đơn vị, phân công thực hiện nghị quyết sát với chức trách, nhiệm vụ của từng cấp ủy viên; chấp hành nghiêm nguyên tắc lãnh đạo, quy chế làm việc, nhất là quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Thường xuyên kiện toàn cấp ủy các cấp, bảo đảm số lượng, cơ cấu và chất lượng; gắn xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng cấp ủy với xây dựng cán bộ chủ trì; thực hiện tốt quy trình, nguyên tắc công tác cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, có phẩm chất, năng lực, uy tín, giữ vững nguyên tắc, phương pháp tác phong công tác khoa học, cụ thể, tỷ mỉ, bám sát thực tiễn đơn vị, nói đi đôi với làm, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, Quy định về những điều đảng viên không được làm; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ luôn giữ vững phẩm chất, đạo đức, lối sống; thể hiện rõ vai trò tiền phong, gương mẫu, đề cao trách nhiệm chính trị trong thực hiện nhiệm vụ, có ý chí phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Lãnh đạo bảo đảm công tác hậu cần. Đảng ủy quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về công tác Hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ, nhất là trong sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và diễn tập. Đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; phát huy hiệu quả các mô hình tăng gia sản xuất, trạm chế biến tập trung. Đến nay, Trung đoàn đảm bảo được 100% nhu cầu rau xanh, 95,5% nhu cầu thịt gia cầm, hơn 65% nhu cầu cá, đưa vào bữa ăn, góp phần giữ vững ổn định và từng bước nâng cao chất lượng đời sống bộ đội. Thực hiện nghiêm Quy chế lãnh đạo công tác tài chính, các quy định về quản lý cơ sở vật chất, tài sản của đơn vị, không để xảy ra thâm hụt, lãng phí; bảo đảm đầy đủ nhu cầu xăng dầu cho các hoạt động của đơn vị, sử dụng đúng mục đích, an toàn tiết kiệm. Quan tâm chăm sóc sức khỏe bộ đội, tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ; chủ động phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, thu dung cấp cứu theo phân cấp, quân số khỏe thường xuyên đạt 98,8% trở lên.

Lãnh đạo bảo đảm công tác kỹ thuật. Quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trên về công tác kỹ thuật, đặc biệt là quy định về quản lý, sử dụng ô tô, xe máy, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Thường xuyên bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, nhất là trong huấn luyện, diễn tập có bắn đạn thật. Tổ chức tiếp nhận, cấp phát, điều chuyển bảo đảm an toàn tuyệt đối; tăng cường công tác kiểm kê, điểm nghiệm, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị, không để xảy ra mất mát, han gỉ, hư hỏng, xuống cấp, cháy nổ. Quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên chuyên môn; tổ chức tốt việc thi nâng bậc thợ cho nhân viên chuyên môn kỹ thuật và kiểm tra nâng cao tay nghề cho đội ngũ lái xe; thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật, tốt, bền, an toàn tiết kiệm và An toàn giao thông”.

Phát huy truyền thống gần 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành và những thành tích đã đạt được, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 8 tiếp tục phấn đấu lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 50 Ngày truyền thống Đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tá TRẦN KIM TRỌNG, Chính ủy Trung đoàn

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 11:36 - 11/04/2021

EUR26,601.2727,990.96

GBP30,757.6632,042.36

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:37 - 10/04/2021

HCMSJC54.80055.250
Hà NộiSJC54.80055.270
Đà NẵngSJC54.80055.270