Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 28/12/2020, 08:28 (GMT+7)
Đảng bộ Lữ đoàn 146 lãnh đạo nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu
Triển khai nhiệm vụ huấn luyện tại thực địa

Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải Quân làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng biển, đảo thuộc quần đảo Trường Sa theo phạm vi được phân công. Những năm gần đây, tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp; nhiệm vụ của Vùng và Lữ đoàn có nhiều khó khăn, thách thức mới, yêu cầu cao, v.v. Trên cơ sở nhận thức đúng tình hình, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn quán triệt sâu sắc chủ trương chiến lược, đối sách bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước, Chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác, nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt; trong đó, trọng tâm tập trung nâng cao sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trước hết, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn lãnh đạo xây dựng Đơn vị vững mạnh về chính trị, làm cơ sở, tiền đề nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện vấn đề này, Lữ đoàn tập trung xây dựng các tổ chức, nhất là tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trên cơ sở Nghị quyết số 5863-NQ/ĐU, ngày 08/7/2008 của Đảng ủy Quân chủng Hải quân về nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Lữ đoàn đột phá xây dựng tổ chức đảng với phương châm “2 chất lượng, 2 nêu cao”1, xây dựng chi bộ theo tiêu chí “4 tốt”2; thường xuyên kiện toàn cấp ủy các cấp, gắn với kiện toàn tổ chức chỉ huy. Đặc biệt, Lữ đoàn chú trọng bồi dưỡng, ưu tiên điều chỉnh đảng viên là cán bộ có trình độ, năng lực tốt cho những tổ chức đảng, đơn vị làm nhiệm vụ quan trọng, nhất là các chi bộ, đơn vị trên các đảo để tăng cường lãnh đạo và bảo đảm 100% các chi bộ trên các đảo đều có chi ủy. Cùng với đó, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ luôn coi trọng công tác quản lý cán bộ, đảng viên, gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với công tác bồi dưỡng, rèn luyện; trong đó, chú trọng về phẩm chất đạo đức lối sống, trình độ, năng lực thực hiện nhiệm vụ và gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với thực hiện chính sách. Đảng ủy Lữ đoàn cũng tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng gian, giữ bí mật quân sự, có nhiều biện pháp chủ động không để kẻ xấu lợi dụng, móc nối, cài cắm, lộ, lọt thông tin; v.v. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức, nhất là tổ chức đảng trong sẵn sàng chiến đấu được đẩy mạnh.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và toàn dân, thời gian qua, Đơn vị và đảo đã được đầu tư nâng cao khả năng phòng thủ và sẵn sàng chiến đấu; đời sống cán bộ, chiến sĩ cũng được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, do đóng quân phân tán trên diện rộng, phần lớn đơn vị đóng quân, làm nhiệm vụ ở các đảo thuộc quần đảo Trường Sa trong điều kiện môi trường vô cùng khắc nghiệt, yêu cầu canh trực cao, cán bộ, chiến sĩ xa hậu phương, gia đình dài ngày; diễn biến trên thực địa phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố bất ngờ, khó lường. Vì thế, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Lữ đoàn chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo luôn có nhận thức đúng tình hình, nhiệm vụ, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, thống nhất cao về ý chí, hành động, không mơ hồ, mất cảnh giác, sẵn sàng hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc bất luận trong hoàn cảnh nào. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các lĩnh vực hoạt động; tổ chức học tập, quán triệt cho bộ đội nắm vững quan điểm, chủ trương, đối sách, cách thức xử lý các tình huống trên biển, đảo theo đúng quan điểm của Đảng, Nhà nước và tăng cường thông tin để bộ đội, nhân dân nhận thức đúng tình hình, đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù. Lữ đoàn chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục chính trị theo từng nhiệm vụ, tính chất đặc thù của các bộ phận; hoàn thành 100% nội dung, chương trình, thời gian giáo dục chính trị cho các đối tượng, quân số đạt 98,7% trở lên, riêng khối đảo là 100% quân số. Phát huy tối đa vai trò các tổ chức, hội đồng (tổ) tư vấn tâm lý tình cảm,... đột phá vào “Dự báo, nắm, quản lý, định hướng và giải quyết tốt tư tưởng bộ đội”; đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục. Cùng với công tác giáo dục, tuyên truyền, Lữ đoàn đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, tạo động lực động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, vững vàng bám trụ nơi đầu sóng, ngọn gió, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của đồng bào cả nước.

Huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, xuyên suốt, biện pháp quan trọng, trực tiếp nâng cao trình độ, khả năng chiến đấu của đơn vị. Nhận rõ điều đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác huấn luyện, quản lý, rèn luyện kỷ luật, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Những năm qua, Lữ đoàn quán triệt và thực hiện nghiêm nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ lệnh huấn luyện chiến đấu của Vùng và Quân chủng, có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện. Bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, Lữ đoàn tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, thực hiện huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, sát phương án chiến đấu, sát đối tượng tác chiến, “lấy chiến trường làm thao trường huấn luyện”, lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc biển, đảo Trường Sa làm mục tiêu huấn luyện. Theo đó, Lữ đoàn tập trung huấn luyện nâng cao trình độ, năng lực toàn diện cho cán bộ, nhất là năng lực tham mưu, chỉ huy, quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị và xử lý các tình huống, coi đây là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng huấn luyện. Trong thực hiện, Lữ đoàn chú trọng nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cả về chiến thuật và kỹ thuật; xây dựng kế hoạch huấn luyện bảo đảm luân phiên vừa có lực lượng thường trực chiến đấu, vừa có quân số huấn luyện; tăng cường kiểm tra, đánh giá năng lực, trình độ để kịp thời rút kinh nghiệm. Để nâng cao trình độ, khả năng chiến đấu trên đảo xa, Lữ đoàn chỉ đạo, tổ chức các đơn vị chú trọng huấn luyện chiến đấu độc lập, chiến đấu trong điều kiện khó khăn cả về lực lượng, vũ khí, trang bị và các mặt bảo đảm; đồng thời, huấn luyện cho bộ đội, nhất là các binh chủng thành thạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, chiến đấu hiệp đồng nhiều thành phần, lực lượng trong môi trường tác chiến hiện đại, trong thế trận khu vực phòng thủ biển, đảo. Đặc biệt, trên cơ sở chương trình, kế hoạch theo quy định, Lữ đoàn tập trung huấn luyện phương án chống địch tập kích bí mật và đổ bộ tiến công đánh chiếm đảo, huấn luyện thay phiên đảo, bắn súng, pháo các loại trong biên chế,... đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Đồng thời, chủ động chỉ đạo gắn huấn luyện với tổ chức hội thi, hội thao và rèn luyện nâng cao thể lực, điều lệnh đội ngũ, lễ tiết tác phong quân nhân. Vì vậy, 05 năm qua, kết quả kiểm tra huấn luyện hàng năm đều 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 80 - 85% khá, giỏi; bắn đạn thật đạt trên 80% khoa mục khá, giỏi; riêng bắn các loại súng, pháo của khối đảo đều đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối, được cấp trên đánh giá cao.

Cùng với huấn luyện, Lữ đoàn thực hiện đột phá xây dựng nền nếp chính quy và quản lý rèn luyện kỷ luật. Quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, trực tiếp là Quyết định số 3535/CT-BTL-HQ của Tư lệnh Quân chủng Hải quân về tăng cường quản lý bộ đội, xây dựng chính quy và bảo đảm an toàn; Quy chế số 911/QC-V4 của Tư lệnh Vùng 4 về công tác bảo đảm an toàn cho các hoạt động của bộ đội trên quần đảo Trường Sa; Lữ đoàn duy trì nghiêm kỷ luật, nhất là kỷ luật trong trực sẵn sàng chiến đấu; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện nền nếp “Ngày pháp luật” cho các đối tượng; 100% cán bộ, chiến sĩ đều viết đơn tình nguyện và cam kết chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật trước khi ra đảo công tác; tổ chức tốt các hoạt động trong ngày nghỉ cuối tuần; đăng ký quản lý chặt chẽ các hoạt động trên biển; tổ chức tọa đàm “Tuổi trẻ Lữ đoàn 146 với pháp luật, kỷ luật và văn hóa giao thông”, qua đó, giúp cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng, trách nhiệm cao và ý thức chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, mệnh lệnh của chỉ huy các cấp.

Lữ đoàn lãnh đạo chặt chẽ, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; trong đó, khối đảo chủ động hiệp đồng với các lực lượng liên quan, tổ chức nghiêm ngặt các vọng quan sát, cảnh giác, dự báo, nghiên cứu sâu, phát hiện sớm dấu hiệu, nắm chắc mọi động thái, hoạt động của nước ngoài, kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo kịp thời về sở chỉ huy các cấp, không để bị động bất ngờ, không mắc mưu khiêu khích, tạo cớ gây xung đột của các đối tượng; xử lý chính xác, kịp thời, hiệu quả, đúng đường lối đối ngoại quân sự, đối sách trên biển góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia, môi trường hòa bình khu vực biển, đảo Trường Sa. Đồng thời, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án tác chiến; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn, phục vụ cho lãnh đạo, chỉ đạo của chỉ huy các cấp.

Cùng với các nội dung giải pháp trên, Đảng bộ Lữ đoàn 146 tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; chú trọng tiếp nhận, khai thác hàng hóa hậu cần cho khối đảo, duy trì đồng bộ vũ khí, trang bị, kỹ thuật, bảo đảm các đơn vị đủ sức mạnh sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc.

Thượng tá LƯƠNG XUÂN GIÁP, Chính ủy Lữ đoàn
_________________

1 - “02 chất lượng”: (1). Nghị quyết lãnh đạo; (2). Tổ chức thực hiện nghị quyết. “02 nêu cao”: (1). Trách nhiệm nêu gương; (2). Tự phê bình và phê bình.

2 - Tiêu chí “04 tốt”: (1). Nhận thức, trách nhiệm tốt; (2). Nền nếp, chế độ và chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt; (3). Dân chủ, đoàn kết, kỷ luật tốt; (4). Tự phê bình và phê bình tốt.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:29 - 23/01/2021

EUR27,238.0928,661.04

GBP30,881.2932,171.14

USD22,955.0023,165.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:35 - 23/01/2021

HCMSJC55.85056.400
Hà NộiSJC55.85056.420
Đà NẵngSJC55.85056.420