Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 22/02/2021, 10:22 (GMT+7)
Đảng bộ Đoàn Trinh sát số 1 Cảnh sát biển, tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đoàn Trinh sát số 1 là đơn vị nghiệp vụ, trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, Đoàn đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, cung cấp nhiều tin tức quan trọng cho thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển, góp phần giữ vững an ninh chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Tuy nhiên, trên vùng biển Đoàn đảm nhiệm và địa bàn có liên quan, hoạt động xâm phạm chủ quyền, khai thác thủy sản, hải sản trái phép của tàu cá nư­ớc ngoài ngày càng gia tăng; tình hình tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật diễn ra với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, ngày càng tinh vi. Trong khi đó, cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật phục vụ cho công tác trinh sát nắm tình hình trên biển của Đơn vị còn hạn chế; lực lượng làm nhiệm vụ trinh sát còn mỏng, chất lượng chuyên môn của cán bộ, nhân viên không đồng đều. Vì thế, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước hết, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trinh sát, nắm chắc tình hình an ninh chủ quyền trên biển. Trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sát đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị. Tổ chức lực lượng, phương tiện để thu thập, xác minh, đánh giá, tổng hợp tình hình an ninh chủ quyền, trật tự, an toàn, nhất là hoạt động của tàu thuyền nước ngoài, vi phạm, tội phạm trên các vùng biển Đơn vị đảm nhiệm và địa bàn có liên quan. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng: Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Công an các tỉnh, trao đổi thông tin, nắm tình hình, kịp thời phát hiện các đối tượng vi phạm an ninh chính trị, an ninh chủ quyền, hoạt động của tàu cá, tàu thăm dò nước ngoài; thu thập tin tức, xây dựng báo cáo tổng hợp, báo cáo chuyên đề, tham mưu đề xuất với trên xử lý hiệu quả tình huống, nhất là các trọng điểm, bảo đảm an ninh, an toàn vùng biển phụ trách1.

Phối hợp với Phòng PC03 Công an TP.Hải Phòng bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 30 Continer quặng đồng nguyên khai.

Cùng với đó, Đảng ủy Đoàn lãnh đạo thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển. Để thực hiện hiệu quả, Đoàn chú trọng nâng cao công tác nghiệp vụ điều tra cơ bản, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình hoạt động tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm vận chuyển trên biển; triển khai lực lượng trinh sát, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật để theo dõi, bám nắm hoạt động, hành vi vi phạm của đối tượng và phối hợp bắt giữ. Đặc biệt, Đoàn đã trinh sát, phát hiện, bắt giữ, chuyển cơ quan chức năng xử lý nhiều vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả với quy mô lớn, có tổ chức, có yếu tố nước ngoài2.

Đảng ủy Đoàn yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của trên về công tác sẵn sàng chiến đấu, duy trì các chế độ trực ban, trực chiến, trực chỉ huy, canh gác ngày đêm, bảo đảm an toàn. Thường xuyên điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch tác chiến, kế hoạch phòng, chống cháy nổ, bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, tổ chức luyện tập thành thạo các phương án, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Thực hiện nghiêm quy định về tổ chức biên chế, các quyết định điều động, bổ nhiệm, quản lý chặt chẽ chất lượng, số lượng quân nhân có trong biên chế; sắp xếp quân số hợp lý, ưu tiên cho các đội trinh sát; tiếp nhận trang bị chuyên ngành đưa vào sử dụng, đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy trình, quy định, không để xảy ra mất mát, hư hỏng, mất an toàn. Trong công tác huấn luyện, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 397-NQ/ĐU của Đảng ủy Cảnh sát biển “Về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”; thực hiện đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy nhiệm vụ trinh sát, phát hiện mục tiêu, phòng, chống tội phạm, vi phạm, buôn lậu, gian lận thương mại làm mục tiêu huấn luyện. Chủ động đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng, hội thi, hội thao, luyện tập nâng cao khả năng xử lý các tình huống sát thực tế, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và hiệu quả trong công tác huấn luyện. Chú trọng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, tạo sự chuyển biến sâu rộng về ý thức, trách nhiệm, hiệu quả công tác, lễ tiết tác phong của cán bộ, chiến sĩ; công tác quản lý bộ đội, vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất đi vào nền nếp; Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối, không có vụ việc vi phạm kỷ luật phải xử lý.

Đoàn luôn coi trọng lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Công tác giáo dục tập trung vào nâng cao nhận thức về nhiệm vụ, đối tác, đối tượng, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chú trọng lực lượng làm nhiệm vụ độc lập trên các địa bàn, vùng biển, xa sự lãnh đạo, chỉ huy; xây dựng bản lĩnh, niềm tin, ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn, bảo đảm cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Công tác thông tin, tuyên truyền được đổi mới mạnh mẽ về hình thức, đa dạng về nội dung, chính xác, kịp thời về kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm. Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng được triển khai sâu rộng, nền nếp, hiệu quả, hướng mạnh vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khâu đột phá, nhân rộng điển hình tiên tiến và khắc phục khuyết điểm3. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 202/CT-BTL của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển về thực hiện Phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” gắn với Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, góp phần thiết thực nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng gian, giữ bí mật; gắn nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm với quản lý chính trị nội bộ; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng vi phạm pháp luật, không để cán bộ, nhân viên bị mua chuộc, tiếp tay, móc nối, lôi kéo. Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai hiệu quả công tác dân vận; trong đó, hoạt động “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” được tổ chức thực hiện tốt, gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân và cán bộ, nhân dân, học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn do đơn vị quản lý, tạo hiệu ứng xã hội, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thật sự là cầu nối quan trọng góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, xây dựng “thế trận lòng dân”, “thế trận an ninh nhân dân” vững chắc trên hướng biển4.

Đảng ủy Đoàn luôn coi trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trên về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển lần thứ V, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, bổ sung quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu. Thường xuyên làm tốt công tác kiện toàn cấp ủy các cấp, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên và công tác phát triển đảng. Thực hiện tốt việc xem xét, đánh giá cán bộ hằng năm, gắn trách nhiệm, phương pháp làm việc và hiệu quả hoạt động trên cương vị chức trách được giao với đánh giá năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ và công tác quy hoạch, đề nghị đào tạo, điều động, bổ nhiệm cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, nhất là tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đảng viên hai năm liền hoàn thành nhiệm vụ. Qua đó, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, góp phần tạo bước chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của Đảng bộ5.

Đảng ủy Đoàn tập trung lãnh đạo thực hiện công tác bảo đảm hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, ưu tiên cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, trinh sát bảo đảm an ninh quốc gia và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển. Đẩy mạnh phong trào Thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, chủ động khắc phục khó khăn, từng bước cải thiện điều kiện ăn ở, sinh hoạt, học tập của bộ đội; quản lý chặt chẽ, tiết kiệm xăng dầu, thanh, quyết toán đúng quy định. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội, đặc biệt là trong phòng, chống đại dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc, quân số khỏe đạt trên 98,5%. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng chế độ, nguyên tắc, quy chế lãnh đạo của Đảng ủy và các quy định về công tác tài chính, bảo đảm công khai, minh bạch, không để xảy ra thất thoát, thâm hụt, phục vụ tốt cho các nhiệm vụ.

Lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ trinh sát nắm tình hình trên biển. Thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật, tốt, bền, an toàn tiết kiệm và An toàn giao thông” và hai khâu đột phá của ngành Kỹ thuật về “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật”. Chủ động sửa chữa, khắc phục sự cố, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật và khai thác sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, không để hư hỏng, mất mát, xuống cấp. Nhờ đó, hệ số kỹ thuật phương tiện hằng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trinh sát phát hiện và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển.

Đại tá ĐÀO NGUYÊN TÚ, Chính trị viên Đoàn
________________    

1 - Từ năm 2015 đến 2020, Đoàn ký kết, phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố trên địa bàn triển khai gần 700 đợt trinh sát trên biển và địa bàn liên quan; thu thập, báo cáo cấp trên được 7.329 tin các loại (báo cáo đột xuất 109 tin); phát hiện 33.176 lượt tàu cá “nước ngoài” hoạt động (có 1.859 lượt/chiếc tàu cá vi phạm vùng biển của ta); xây dựng 58 báo cáo chuyên đề phục vụ cho công tác nắm, tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá dự báo tình hình về hoạt động của tàu cá “nước ngoài”, tàu Nghiên cứu thăm dò của “nước ngoài” trên vùng biển Việt Nam.

2 - Từ năm 2015 đến 2020 Đoàn đã phát hiện, bắt giữ xử phạt vi phạm hành chính 43 vụ/48 tàu vi phạm, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và giá trị tang vật xử lý ước tính trên 30 tỷ đồng.

3 - Từ năm 2015 đến 2020, Đoàn được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (năm 2017); 04 năm liên tục được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng, v.v.

4 - Từ năm 2015 đến 2020, Đoàn đã phối hợp tuyên truyền được 16 đợt trên vùng biển đảo Cát Bà, Cát Hải, đảo Bạch Long Vĩ/Hải Phòng; Cô Tô/Quảng Ninh; các xã ven biển thuộc huyện Quảng Xương/Thanh Hóa; xã Nghĩa Thắng/Nghĩa Hưng, Nam Định cho 1.250 lượt tàu thuyền, 5.300 người dân tham gia, cấp phát 28.000 tờ rơi, tặng 50 áo phao cho bà con ngư dân. Triển khai ký kết Quy chế phối hợp thực hiện tốt hoạt động công tác Dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” với xã Nghĩa Thắng, Nghĩa Hưng, Nam Định.

5 - Kết quả, từ năm 2015 đến năm 2019, Đảng bộ Đoàn liên tục đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, được Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển tặng Giấy khen.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:33 - 18/06/2021

EUR26,515.7827,901.12

GBP31,190.6632,493.57

USD22,835.0023,065.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:35 - 18/06/2021

HCMSJC56.15056.750
Hà NộiSJC56.15056.770
Đà NẵngSJC56.15056.770