Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 20/03/2017, 08:42 (GMT+7)
Cục Chính trị Binh chủng Pháo binh nâng cao chất lượng công tác tham mưu

Nhận thức rõ vai trò của cơ quan chính trị, Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính trị Binh chủng Pháo binh luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tham mưu về công tác đảng, công tác chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ Binh chủng trong sạch, vững mạnh, Binh chủng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xứng đáng với truyền thống “Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Pháo binh, Cục Chính trị đã không ngừng phát triển, khẳng định được vị trí, vai trò tham mưu về công tác đảng, công tác chính trị, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, Binh chủng trong thời kỳ mới, nhất là nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Pháo binh thì trình độ, khả năng tham mưu của Cục có mặt chưa tương xứng với yêu cầu thực tiễn đặt ra. Vì thế, để đảm bảo “tham mưu đúng, trúng”, kịp thời, hiệu quả về công tác đảng, công tác chính trị, Đảng ủy, Chỉ huy Cục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vào những vấn đề chủ yếu sau:

Một là, tích cực tham mưu, đề xuất tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Binh chủng. Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho Bộ đội Pháo binh, Cục Chính trị đã chủ động tham mưu giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và từng đối tượng, nhất là các đơn vị pháo binh chiến lược, chiến dịch và chiến thuật, pháo binh xe kéo và mang vác, bảo đảm mọi đối tượng đều được học tập chính trị, không bị sót, kể cả bộ phận công tác nhỏ lẻ. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị tiến hành nghiêm túc nội dung, chương trình giáo dục chính trị và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng quy định; coi trọng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục chính trị, bảo đảm thực chất, chống bệnh thành tích. Đẩy mạnh thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, gắn với triển khai “5 tiêu chuẩn cán bộ, chiến sĩ Pháo binh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đơn vị. Đồng thời, duy trì có nền nếp hoạt động thi đua của các cụm thi đua và ở các đơn vị trong Binh chủng; gắn thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, phát động các phong trào thi đua nhân các ngày lễ lớn của đất nước, Đảng, Nhà nước, Quân đội và Binh chủng, v.v. Sau mỗi đợt thi đua đều tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng các điển hình tiên tiến và phê bình, nhắc nhở những tập thể, cá nhân làm chưa tốt, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Cục còn làm tốt việc tham mưu, chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ thông báo thời sự, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình và định hướng tư tưởng cho bộ đội để có nhận thức đúng về tình hình, nhiệm vụ và “đối tượng”, “đối tác”. Quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ Binh chủng xuống cơ sở, làm nòng cốt cho công tác tuyên truyền ở các đơn vị. Ngoài ra, Cục còn tích cực biên soạn tài liệu, làm phim truyền thống, đĩa ca nhạc để tuyên truyền, giáo dục; sưu tầm, bổ sung hiện vật, trưng bày tại Bảo tàng Binh chủng, đáp ứng nhu cầu tham quan, học tập của bộ đội và nhân dân, góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Bộ đội Pháo binh trên các lĩnh vực công tác1, v.v. Qua đó, xây dựng niềm tự hào, bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, tinh thần vượt khó vươn lên, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, Bộ đội Pháo binh không bị tác động bởi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Binh chủng.

Hai là, tham mưu, đề xuất nâng cao tính chiến đấu của các tổ chức đảng và vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên. Nắm vững các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Cục đã chủ động tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Binh chủng tiến hành tự phê bình và phê bình ở các cấp theo đúng kế hoạch, bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả; kiên quyết khắc phục những khuyết điểm đã chỉ ra, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Đồng thời, tham mưu, đề xuất duy trì nghiêm nền nếp các chế độ sinh hoạt, học tập, chế độ tự phê bình và phê bình; xây dựng tiêu chí cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và các quy chế, quy định, lãnh đạo của cấp ủy đối với các lĩnh vực công tác trọng yếu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, gắn xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị, nhà trường vững mạnh toàn diện. Chú trọng công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên cả ở nơi làm việc và nơi cư trú; đề cao tính gương mẫu của cấp ủy, người đứng đầu, nói và làm theo đúng nghị quyết; thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm, gắn với việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm. Phát huy vai trò của ủy ban kiểm tra các cấp, đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện phương châm “giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, bảo đảm thực chất, có chiều sâu, hiệu quả. Qua đó, nâng cao tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của các cấp ủy, tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những sai phạm, giải quyết dứt điểm những vướng mắc nảy sinh ngay từ cơ sở, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong các chi bộ, đảng bộ2.

Ba là, tham mưu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đây là một trong những nội dung được Cục rất quan tâm. Binh chủng Pháo binh là binh chủng chiến đấu, binh chủng kỹ thuật, nên đội ngũ cán bộ có vai trò rất quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao sức mạnh chiến đấu và sức cơ động của Binh chủng. Vì thế, Cục đã tham mưu cho Đảng ủy Binh chủng xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng ngày càng cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có trí tuệ, kiến thức, năng lực, trình độ chuyên môn giỏi, phương pháp, tác phong công tác khoa học, sâu sát cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên từng cương vị, chức trách, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Yêu cầu cao đối với cán bộ Pháo binh là phải “lo sớm, nghĩ xa, kiểm soát chặt”, trong đó, đối với cán bộ cơ quan các cấp, phải rèn luyện phương pháp, tác phong công tác theo yêu cầu “nói ngắn, viết gọn, nghiên cứu sâu, nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng, chỉ đạo kiên quyết, thực hiện hiệu quả”; với cán bộ cơ sở, phải thực hiện: “cùng ăn, cùng ở, cùng hoạt động và cùng chia sẻ với bộ đội”. Để làm được điều đó, Cục đã tham mưu cho Đảng ủy Binh chủng phải giữ vững nguyên tắc trong công tác cán bộ, chỉ đạo các cấp ủy xây dựng Quy chế công tác cán bộ, tạo sự thống nhất về nhận thức, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, khắc phục những biểu hiện độc đoán, cục bộ, khép kín. Công tác quy hoạch, tạo nguồn, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy chế, quy trình và quyết định theo tập thể. Trong đánh giá cán bộ luôn bảo đảm công tâm, khách quan, dựa vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ và uy tín trước tập thể; gắn nhận xét, đánh giá cán bộ với phân tích chất lượng đảng viên hằng năm. Đồng thời, chủ động tham mưu, đề xuất với trên kết hợp nhiều hình thức, biện pháp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện phương châm “yếu gì, cần gì bồi dưỡng đó, lấy bồi dưỡng qua thực tiễn công tác là chủ yếu”, chú trọng lấy bồi dưỡng tại chức là chính, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, cán bộ có nhiều kinh nghiệm bồi dưỡng cán bộ mới, kết hợp với việc luân chuyển cán bộ giữa cơ quan với đơn vị, tạo điều kiện cho cán bộ được trải nghiệm qua thực tế, v.v. Bằng những việc làm thiết thực đó, đến nay, đội ngũ cán bộ của Binh chủng Pháo binh đã có sự phát triển vững chắc về mọi mặt, chất lượng từng bước nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài.

Bốn là, tham mưu, đề xuất thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác chính sách. Để bảo đảm an toàn, an ninh trong đơn vị, Cục đã chủ động tham mưu, hướng dẫn thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý chặt chẽ công văn, tài liệu, không để lộ, lọt thông tin, giữ vững bí mật quân sự, bí mật quốc gia; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, địa bàn đóng quân an toàn. Ngoài ra, Cục còn tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đúng các chế độ, tiêu chuẩn cho các đối tượng chính sách; tích cực xây dựng “Nhà Tình nghĩa”, “Nhà Đồng đội” và tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách kịp thời, tận tình, chu đáo; chủ động giải quyết các chế độ, chính sách còn tồn đọng sau chiến tranh; tham gia các cuộc vận động, xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và Binh chủng3.

Năm là, quan tâm xây dựng Cục vững mạnh toàn diện, tạo tiền đề để nâng cao chất lượng công tác tham mưu. Quan điểm của Đảng ủy, chỉ huy Cục là, muốn nâng cao chất lượng công tác tham mưu, trước hết nội bộ phải vững mạnh, đoàn kết, thống nhất. Cho nên, Cục luôn chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên cả về phẩm chất và năng lực. Yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ trong Cơ quan: phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc; có trí tuệ, kiến thức, trình độ chuyên môn giỏi, bảo đảm “tham mưu đúng, trúng”, kịp thời, hiệu quả, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đi liền với đó, Cục luôn quan tâm, chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên trong phạm vi cho phép; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đề cao tự phê bình và phê bình, mở rộng dân chủ, đoàn kết trên dưới, tạo sự đồng thuận cao trong nội bộ. Vì thế, qua đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm, 100% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có 03 đến 05 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ Cục nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Cục Chính trị đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (năm 2011), Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua (năm 2014) và nhiều năm liền được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Binh chủng tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. Đó là động lực để Cục Chính trị Binh chủng Pháo binh tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đại tá NGUYỄN ĐÌNH NAM, Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng
_________________

1 - Năm 2016, kết quả kiểm tra chính trị: 100% đạt yêu cầu, trong đó có 94% khá, giỏi (20,4% giỏi), toàn Binh chủng đạt giỏi; tuyên truyền trên báo, tạp chí, truyền hình được 189 tin, bài; Bảo tàng Binh chủng đón 1.753 lượt người đến tham quan, học tập; phát hành 400 cuốn “Lịch sử Pháo binh Quân đội nhân dân Việt Nam (1946 - 2016)”, 2000 cuốn đề cương tuyên truyền “70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Pháo binh Quân đội nhân dân Việt Nam”, 1.000 cuốn Thông tin Pháo binh, 280 cuốn Thông tin Khoa học kỹ thuật Pháo binh; làm được 9.150 kỷ niệm chương, 1.100 đĩa ca nhạc về Pháo binh, 1.100 đĩa phim truyền thống 70 năm của Bộ đội Pháo binh.

2 - Năm 2016, Đảng bộ Binh chủng đã ban hành 15 quy chế lãnh đạo nhiệm kỳ 2015 - 2020, kết nạp được 325 đảng viên mới; các cấp ủy đã kiểm tra được 45 tổ chức đảng, 510 lượt đảng viên và giám sát được 17 tổ chức đảng, 382 đảng viên. Thường vụ Đảng ủy Binh chủng kiểm tra 01 tổ chức đảng, 05 đảng viên là cán bộ chủ trì và giám sát 02 đảng ủy, 10 đồng chí trong ban thường vụ cấp dưới. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra được 08 tổ chức đảng, 16 đảng viên có dấu hiệu vi phạm và giám sát được 25 tổ chức đảng, 37 đảng viên.

3 - Toàn Binh chủng đã đóng góp “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” được 549,181 triệu đồng, ủng hộ hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” được 30,7 triệu đồng; phụng dưỡng 05 Mẹ Việt Nam anh hùng, trị giá 27 triệu đồng; thăm, tặng quà 664 đối tượng chính sách, trị giá 196,550 triệu đồng; hỗ trợ 80 hộ nghèo, trị giá 24 triệu đồng; xây dựng được 03 “Nhà Tình nghĩa”, trị giá 210 triệu đồng, 02 “Nhà Đồng đội”, trị giá 280 triệu đồng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 370 lượt người, trị giá 27,5 triệu đồng.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.