Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 12/02/2018, 10:22 (GMT+7)
Công ty Hải Thành vững vàng trong cơ chế mới

Công ty Hải Thành1 là doanh nghiệp quốc phòng - an ninh, có nhiệm vụ đón tiếp, phục vụ các đoàn công tác trong và ngoài nước đến thăm, làm việc với Quân chủng Hải quân; phục vụ các hoạt động đối ngoại của Hải quân Việt Nam với hải quân các nước; tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; giúp các đơn vị làm kinh tế theo quy định của pháp luật; theo dõi, quản lý các liên doanh, liên kết với đối tác trong nước và ngoài nước, v.v. Thực hiện nhiệm vụ trên, Công ty có thuận lợi là môi trường kinh doanh tốt, địa điểm kinh doanh thuận lợi (ở trung tâm thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh), có mối quan hệ khách hàng bạn bè truyền thống, quan hệ hợp tác ổn định lâu dài. Bên cạnh đó, Công ty cũng gặp không ít khó khăn, nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao, số lượng, chất lượng phục vụ không ngừng tăng lên; giá cả đầu vào không ổn định, cơ sở vật chất bảo đảm còn hạn hẹp, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chịu sự tác động mạnh bởi kinh tế thị trường và sự cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp trên địa bàn. Để hoàn thành nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp thiết thực, thích ứng với cơ chế thị trường trước yêu cầu mới.

Chuẩn Đô đốc Ngô Sỹ Quyết, Phó Tư lệnh Hải quân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty Hải Thành, ngày 15-02-2017.
(Ảnh: baohaiquanvietnam.vn)

Trước hết, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty luôn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, kinh doanh dịch vụ. Công ty luôn quán triệt, nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, chỉ thị kế hoạch của trên, nhất là Nghị quyết 520-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân đội đến năm 2020”. Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty luôn quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, khắc phục nhận thức lệch lạc của người làm công tác phục vụ, nhất là những biểu hiện thiếu yên tâm, gắn bó với nghề. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nói đi đôi với làm bằng hành động cụ thể. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng về chấp hành các quy chế, quy định, về thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí, tiêu cực; coi trọng xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa tập thể với cá nhân, cấp trên với cấp dưới, tạo sự đồng thuận của cán bộ, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó, hầu hết cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của Công ty đều xác định tốt nhiệm vụ, có tinh thần thái độ, trách nhiệm cao, yên tâm gắn bó, xây dựng Đơn vị ngày càng vững mạnh.

Trong thực hiện nhiệm vụ, Công ty luôn lấy chất lượng phục vụ khách hàng là mục tiêu hàng đầu. Song, đội ngũ cán bộ, nhân viên của Công ty có một số người nghiệp vụ chuyên môn và kinh nghiệm còn hạn chế. Để khắc phục tình trạng này, Công ty đã mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên; lấy đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ là chính, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, người có kinh nghiệm bồi dưỡng người mới về. Đồng thời, cử cán bộ, nhân viên tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do Bộ Quốc phòng tổ chức; gửi đi bồi dưỡng học tập, rút kinh nghiệm thực tế tại các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thành phố Hải Phòng; tổ chức hội thi tay nghề, nghiệp vụ cho người lao động,... nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng phục vụ của cán bộ, nhân viên. Vì thế, khách đến Công ty đều được đón tiếp, phục vụ chu đáo, tận tình và trọng thị, để lại ấn tượng tốt đẹp, được Bộ Quốc phòng, Quân chủng đánh giá cao2. Ngoài ra, Công ty còn phục vụ tốt các hoạt động kỷ niệm, hội nghị của Quân chủng và các đơn vị trực thuộc; tham gia Hội thi Ẩm thực, trưng bày gian hàng lần thứ 2 do Công đoàn Văn phòng Chính phủ tổ chức, đạt giải Nhất. Triển khai chủ trương của Quân chủng về cung cấp biểu trưng chủ quyền biển đảo, sản phẩm dịch vụ hậu cần, bước đầu tạo được sức lan tỏa tốt.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty luôn phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Công ty tiến hành nhiều biện pháp quyết liệt để chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; triển khai các chiến lược kinh doanh dịch vụ nhà hàng, nhà nghỉ, văn phòng cho thuê. Đẩy mạnh hoạt động ma-ket-ting, xây dựng giá bán hợp lý, sử dụng nguồn thực phẩm đầu vào chất lượng cao; đầu tư đồng bộ trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất; áp dụng khoa học - công nghệ để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý; rà soát, bổ sung thủ tục pháp lý đối với các hợp đồng liên doanh, liên kết, thu hồi nợ, bảo đảm quyền lợi cho Công ty. Triển khai thực hiện các hợp đồng nhập khẩu ủy thác; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bố trí nhân sự và phương án kinh doanh đối với Trung tâm Hội nghị. Nâng cao hiệu quả, uy tín hoạt động phòng vé máy bay; tiếp nhận, quản lý, khai thác, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các khu đất được Quân chủng giao, v.v. Bằng các biện pháp tích cực đó, hằng năm, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của Công ty đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; bảo đảm tốt việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tạo được uy tín với khách hàng, vị thế “thương hiệu” của Công ty không ngừng được nâng lên3.

Thời gian tới, thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước và thực hiện Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020; trong đó, thực hiện cổ phần hóa đối với Công ty Hải Thành. Đây là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, tác động đến tư tưởng, tình cảm, đời sống của cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động trong Công ty. Quá trình thực hiện, cần phải tiến hành đồng bộ, toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức và công tác chính sách; trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp chính sau:

1. Tuyên truyền, giáo dục, quán triệt cho mọi cán bộ, đảng viên, nhân viên, quần chúng nắm chắc các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của cấp trên; nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, quan điểm, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Quân đội. Trong đó, đi sâu quán triệt Chỉ thị 04/CT-TTg, ngày 02-02-2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết 425-NQ/QU, ngày 18-5-2017 của Quân ủy Trung ương về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Chỉ thị 123/CT-BQP, ngày 10-10-2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thực hiện Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhân viên trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; tăng cường đoàn kết, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, giải quyết kịp thời vướng mắc nảy sinh về tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân viên; ngăn ngừa các biểu hiện thiếu trách nhiệm, tham ô, lãng phí, “lợi ích nhóm”, gây thất thoát tài sản của Nhà nước, Quân đội trong quá trình cổ phần hóa Công ty.

2. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị có liên quan, tranh thủ sự giúp đỡ, chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và Quân chủng để xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đúng thủ tục, nguyên tắc, công khai, minh bạch, dân chủ theo đúng quy định của pháp luật. Xây dựng lộ trình, phương án cổ phần hóa Công ty, bảo đảm chặt chẽ, sát thực tế, có tính khả thi cao; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, xây dựng các phương án sắp xếp lao động, xác định giá trị doanh nghiệp, dự kiến phương án kinh doanh sau khi cổ phần hóa.

3. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về tài chính, sản xuất, kinh doanh, ma-ket-ting, nguồn nhân lực, công nghệ và quản lý điều hành, v.v. Tập trung thực hiện tái cơ cấu tổ chức bộ máy, cơ cấu cổ đông; tái cơ cấu đầu tư, tài chính,... xác định khả năng phân tích tài chính và phương thức sử dụng hiệu quả nguồn lực của Công ty. Hoàn thành mô hình của Công ty theo hướng cổ phần hóa, tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với các hoạt động.

4. Củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành và các đơn vị trực thuộc theo hướng “tinh, gọn, hiệu quả, chuyên sâu”, hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ có hiệu quả, bảo đảm “không nợ thuế, không nợ lương, không nợ ngân hàng, không nợ bảo hiểm”. Quản lý chặt chẽ, tổ chức sàng lọc, tuyển chọn, đào tạo, tuyển dụng đội ngũ cán bộ, nhân viên có đủ phẩm chất, năng lực quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh, nhất là các vị trí đòi hỏi trình độ chuyên môn sâu, như: tổ trưởng lễ tân, kế toán tổng hợp, chủ nhiệm nhà hàng, bếp trưởng, v.v. Công ty có thể thuê hoặc tuyển dụng chuyên gia bên ngoài đơn vị để điều hành với cơ chế lương thỏa thuận; có chế độ đãi ngộ phù hợp đối với những người có năng lực, trách nhiệm, lấy thu nhập của người lao động là thước đo của doanh nghiệp.

5. Chú trọng củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng theo mô hình tổ chức hoạt động của doanh nghiệp, phù hợp với Luật Doanh nghiệp; rà soát, bổ sung, xây dựng quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Công ty. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc, quy rõ trách nhiệm đối với cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong thực hiện cổ phần hóa theo quy định của pháp luật, đảm bảo cho Công ty vững vàng trong cơ chế mới.

Đại tá NGUYỄN HẢI NINH, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty

_____________

1 - Tên đầy đủ là Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ và Du lịch biển đảo Hải Thành.

2 - Năm 2017, Công ty đã đón tiếp, phục vụ 21 đoàn khách quốc tế, khách đối ngoại quân sự, khách cấp cao của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng; phục vụ 57 hội nghị, hội thảo, tập huấn; phục vụ 7.987 lượt khách nghỉ, 61.056 lượt khách ăn; giá trị sản phẩm quốc phòng đạt 20.918 triệu đồng.

3 - Kết quả năm 2017, giá trị sản xuất đạt 107.975 triệu đồng, doanh thu đạt 102.380 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế 20.924 triệu đồng, nộp ngân sách 14.629 triệu đồng, bảo đảm việc làm cho 390 lao động, thu nhập bình quân 7.345.000 đồng/người/tháng.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.