Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 29/10/2020, 08:59 (GMT+7)
Công ty đóng tàu Hồng Hà nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đóng tàu Hồng Hà (Nhà máy Z173) là doanh nghiệp quốc phòng, trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, có nhiệm vụ: đóng mới, sửa chữa tàu quân sự phục vụ nhiệm vụ quốc phòng; đóng tàu phục vụ các thành phần kinh tế trong nước và xuất khẩu; kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị phục vụ đóng tàu, sản xuất các cấu kiện kim loại.

Lễ bàn giao tàu tuần tra cao tốc TT400 cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

Quá trình sản xuất, kinh doanh, bên cạnh các điều kiện thuận lợi, Công ty đứng trước không ít khó khăn, thách thức, như: ngân sách đầu tư cho các chương trình đóng tàu quân sự hạn hẹp; sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp trên địa bàn dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt về thị trường sản phẩm kinh tế trong nước và lao động chất lượng cao; thị trường sản phẩm xuất khẩu đòi hỏi cao về tiến độ, chất lượng; số lượng công nhân kỹ thuật có tay nghề đang ở giai đoạn già hóa, tỷ lệ lao động gián tiếp cao, v.v. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty xác định đổi mới công nghệ, quy mô sản xuất, phát triển nguồn nhân lực, đồng bộ hóa các khâu để giảm chi phí; chuyển từ đóng các tàu trọng tải nhỏ lên các tàu có trọng tải lớn, từ tàu đơn giản sang tàu có công nghệ, kỹ thuật phức tạp; từ tàu sông sang tàu biển. Ngoài các sản phẩm ngắn hạn, Công ty tập trung nghiên cứu, đề xuất, giới thiệu các sản phẩm trung và dài hạn, đặc biệt là các sản phẩm đóng theo loạt phù hợp với nhu cầu trang bị của đơn vị; thường xuyên quan tâm phát triển các sản phẩm sửa chữa. Ngoài việc duy trì các sản phẩm quốc phòng, Công ty còn chú trọng phát triển các sản phẩm kinh tế, trong đó ưu tiên lựa chọn các đối tác uy tín, tin cậy để hợp tác phát triển lâu dài. Nhờ đó, Công ty không những vượt qua khó khăn, thách thức, mà còn từng bước nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh; sản lượng và doanh thu hằng năm vượt chỉ tiêu, đảm bảo an toàn mọi mặt; đời sống, việc làm của người lao động được đảm bảo và ngày một cải thiện. Công ty đã trở thành một trong những cánh chim đầu đàn của ngành đóng tàu quân sự và đóng tàu cả nước. Nhiều đề tài của Công ty tham gia và đạt giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam WIPO, giải thưởng VIFOTEC, giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, v.v. Đảng bộ Công ty nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh, Công ty vững mạnh toàn diện. Với thành tích 55 năm qua, Công ty được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (năm 2000), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (năm 2014), Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2020), hạng Nhì (năm 2010), Huân chương Chiến công hạng Nhất (năm 2020), Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2016) và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đạt được kết quả trên, trước hết, Đảng ủy Công ty luôn coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Đây là nhân tố quan trọng hàng đầu, bảo đảm cho Công ty phát triển đúng định hướng trong cơ chế thị trường. Vì vậy, Đảng ủy Công ty đã tập trung kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng phù hợp với tổ chức, biên chế của doanh nghiệp và đặt mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện, thống nhất của Đảng ủy, Ban Giám đốc, cấp ủy, chỉ huy các phòng, ban, xí nghiệp, phân xưởng. Tập trung lãnh đạo thực hiện hai khâu đột phá: “Tăng tỷ trọng sản phẩm xuất khẩu, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh tế” và “Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp”. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, nhân viên, người lao động nhận thức đúng, đồng thuận, nhất trí cao về chủ trương sắp xếp, chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty. Quán triệt chỉ thị, nghị quyết của trên, trực tiếp là: Nghị quyết số 520-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân đội đến năm 2020”; Nghị quyết số 425-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; Kết luận số 299-KL/ĐU của Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo ổn định và nâng cao chất lượng sản xuất quốc phòng”,... Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn cơ cấu tổ chức, chuyển đổi cơ chế quản lý; xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh; thực hiện các dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất; nghiên cứu mở rộng, phát triển thị trường; xây dựng thương hiệu sản phẩm, phù hợp, hiệu quả. Thực hiện tốt quan điểm kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, coi sản xuất quốc phòng là nhiệm vụ chính trị trung tâm, sản xuất kinh tế là nhiệm vụ quan trọng, Công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ưu tiên các nguồn lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng. Đồng thời, định hướng mục tiêu giải pháp phù hợp để sản xuất kinh tế đạt hiệu quả theo đúng quy định pháp luật Nhà nước và Bộ Quốc phòng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng sản phẩm, Công ty tăng cường đầu tư, đổi mới công nghệ, hiện đại hóa trang, thiết bị, khuyến khích phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Nêu cao tính chủ động, sáng tạo của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, Công ty tích cực huy động các nguồn lực, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất đồng bộ và tiên tiến, kịp thời đảm bảo về tài liệu kỹ thuật, công nghệ phục vụ sản xuất. Khai thác và ứng dụng hiệu quả các phần mềm công nghệ trong sản xuất, như: kiến tạo vỏ tàu thủy HCS 4.0; điện tàu; thông gió SD3DS; 3D Inventor; Shipcontructor và cắt tính tổng đoạn nhằm nâng cao năng lực sản xuất. Áp dụng đóng mới các sản phẩm theo phương pháp mô đun (đóng tổng đoạn) nhằm tiết kiệm thời gian thi công, nâng cao chất lượng sản phẩm; hoàn thiện và đưa vào khai thác, sử dụng phân xưởng vũ khí, khí tài để đóng mới tàu pháo. Phấn đấu đến năm 2025, Công ty có đủ năng lực đóng mới và sửa chữa tàu chiến và các loại tàu vận tải có trọng tải lớn.

Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được cán bộ, nhân viên tích cực hưởng ứng. Trong giai đoạn 2010 - 2020, Công ty đã thực hiện gần 500 đề tài, giải pháp, sáng kiến áp dụng vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao; nhiều đề tài được giải thưởng cấp Nhà nước, đạt giải Nhì VIFOTEC và giải Ba WIPO. Nổi bật là, Công ty đã đề xuất với Bộ Quốc phòng và Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thực hiện phương án không chuyển giao công nghệ, chỉ mua thiết kế sơ bộ của Nga và Ucraina, Nhà máy sẽ xây dựng phần thiết kế công nghệ tích hợp các trang thiết bị vũ khí, khí tài trên tàu, nhờ đó góp phần đẩy nhanh tiến độ, tiết kiệm cho ngân sách Quốc phòng gần 10 triệu USD.

Chạy thử tàu 2.600DWT xuất khẩu cho Hà Lan sản phẩm do Công ty đóng mới

Đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng chiến lược phát triển thị trường nhạy bén, linh hoạt, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong quản lý doanh nghiệp. Đây là xu hướng phát triển chung của các doanh nghiệp khi tham gia kinh tế thị trường. Vì thế, Công ty đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại; nghiên cứu phát triển thị trường; đa dạng hóa sản phẩm kinh tế; làm tốt công tác báo giá, đặc biệt là sản phẩm xuất khẩu; huy động sức mạnh tập thể trong thực hiện công tác tiếp thị, quảng bá, tìm kiếm sản phẩm trong và ngoài nước. Tích cực lựa chọn các sản phẩm phù hợp với năng lực công nghệ; đa dạng hóa sản phẩm đóng tàu nội địa, tàu xuất khẩu; chú trọng đóng mới các loại tàu có công nghệ và giá trị kinh tế cao, phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm kinh tế, xuất khẩu để nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng ứng phó với các tình huống của thị trường; chú trọng đến bản quyền và thương hiệu sản phẩm xuất khẩu. Không ngừng hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, các cơ chế, chính sách; quyết liệt ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giám sát các hoạt động trong đơn vị; cơ cấu lại chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, xí nghiệp, phân xưởng. Đồng thời, áp dụng nhiều phương thức tổ chức, sản xuất theo hướng chuyên môn hóa để nâng cao hiệu quả, giảm chi phí quản lý, như: áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, tiêu chuẩn châu Âu; đẩy mạnh cải cách hành chính và duy trì thực hiện tốt chương trình 5S - Kaizen; chương trình quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001; hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001, v.v. Công ty không ngừng chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên và người lao động, tạo được niềm tin và sự an tâm, gắn bó xây dựng Đơn vị.

Chất lượng nguồn nhân lực có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại, phát triển của doanh nghiệp. Vì thế, Đảng ủy Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chấp hành nghiêm Nghị quyết số 1204-NQ/ĐU, ngày 15/11/2019 của Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng “Về lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị và cán bộ đầu ngành về kỹ thuật, công nghệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Công ty làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng nguồn kế cận, kế tiếp vững chắc; tăng cường bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ; kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp, đề xuất điều động, tuyển dụng, tuyển chọn cán bộ kỹ thuật chuyên ngành đóng tàu, cán bộ quản lý giỏi nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả hiện tại và lâu dài. Thực hiện tốt việc sử dụng cán bộ gắn với công tác chính sách và hậu phương cán bộ; có chế độ, chính sách phù hợp nhằm thu hút, tuyển dụng và giữ cán bộ giỏi. Khuyến khích phong trào tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề; thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân. Đẩy mạnh các hoạt động hội thi, hội thao, gắn với Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” ở tất cả các ngành, nghề. Đến nay, hầu hết cán bộ, kỹ sư, công nhân của Công ty được đào tạo cơ bản ở các trường có uy tín, chất lượng trong và ngoài Quân đội1; nguồn nhân lực này đã và đang phát huy tốt vai trò, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và ý chí vươn lên, thời gian tới, Công ty đóng tàu Hồng Hà tiếp tục phấn đấu, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, vững bước phát triển, khẳng định thương hiệu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là cánh chim đầu đàn của ngành đóng tàu quân sự và đóng tàu của cả nước.

Đại tá TRẦN THẾ SƠN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty
_______________

1 - Hiện Công ty có: 02 tiến sĩ, 31 thạc sĩ, 47 kỹ sư và cử nhân các chuyên ngành.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470