Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Sáu, 17/02/2017, 07:56 (GMT+7)
Công ty cổ phần X20 đẩy mạnh đổi mới, hội nhập, phát triển

Đổi mới để hội nhập, phát triển đang là chủ trương và yêu cầu chung của các doanh nghiệp. Phát huy truyền thống đơn vị hai lần được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lao động và kinh nghiệm 60 năm xây dựng, trưởng thành, Công ty cổ phần X20 đã và đang có những bước đi mang tính đột phá theo hướng này, nhằm không ngừng phát triển, hội nhập.

Gặp gỡ đối tác Poongshin (Hàn Quốc) nhân Kỷ niệm 20 năm thiết lập mối quan hệ

Công ty cổ phần X20 (Gatexco 20) thuộc Tổng cục Hậu cần, là doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng có truyền thống hoạt động lâu năm trong lĩnh vực may mặc. Từ Xưởng may đo hàng kỹ (được gọi tắt là X20) được thành lập ngày 18-02-1957, qua nhiều lần củng cố, mở rộng quy mô, thay đổi tên gọi, đến nay X20 đã trở thành một doanh nghiệp dệt may có quy mô lớn, năng lực mạnh, sản xuất, kinh doanh đa ngành nghề. Trong đó, lĩnh vực hoạt động chủ yếu, thế mạnh của Công ty là sản xuất các sản phẩm quân trang phục vụ quốc phòng; sản xuất, kinh doanh các sản phẩm dệt, may phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Những năm gần đây, thực hiện chủ trương sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng, Công ty chuyển đổi mô hình hoạt động sang doanh nghiệp cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, Công ty đứng trước không ít khó khăn, thách thức do áp lực cạnh tranh trên lĩnh vực dệt may ngày càng gay gắt; việc tạo nguồn hàng kinh tế, phát triển thị trường gặp khó khăn; yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng sản phẩm đòi hỏi rất cao. Trong khi đó, các yếu tố bảo đảm cho sản xuất, kinh doanh của Công ty thiếu đồng bộ; cơ sở vật chất, nhà xưởng chật hẹp, phân tán; thiết bị, công nghệ cũ, lạc hậu; nguyên, phụ liệu phục vụ sản xuất phụ thuộc vào các nhà cung cấp; cơ cấu tổ chức bộ máy, chất lượng nguồn nhân lực có mặt hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu phát triển, hội nhập, cũng như cơ chế quản lý, mô hình hoạt động của công ty cổ phần, v.v.

Trước bối cảnh đó, Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh đổi mới, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty. Với phương châm: “Đổi mới toàn diện - Tăng trưởng thực chất - Đối tác tin cậy - Cộng đồng trách nhiệm”, Công ty đã triển khai đồng bộ các chủ trương, biện pháp, từ kiện toàn cơ cấu tổ chức, chuyển đổi cơ chế quản lý đến hoạch định chiến lược phát triển; đầu tư chiều sâu hiện đại hóa trang thiết bị, công nghệ; nghiên cứu mở rộng ngành nghề, phát triển thị trường; xây dựng thương hiệu, v.v. Nhờ có định hướng đúng, sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên, người lao động; đặc biệt, với tư duy nhạy bén, năng động, sáng tạo của lãnh đạo các cấp, Công ty đã vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển mạnh mẽ, vững chắc. Năng lực, sức cạnh tranh và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty có bước tiến vượt bậc; hoạt động sản xuất, kinh doanh có sự đổi mới, mở rộng về quy mô, ngành nghề và tiếp cận công nghệ hiện đại; việc làm, thu nhập của người lao động giữ được ổn định và cải thiện rõ rệt1. Thương hiệu Gatexco 20 đã được khẳng định trên thị trường trong nước và quốc tế2. Công ty được đánh giá là một trong những đơn vị có mức tăng trưởng cao trong khối các doanh nghiệp Quân đội; đơn vị sản xuất, kinh doanh xuất sắc của ngành Dệt may Việt Nam.

Đối thoại giữa lãnh đạo Công ty với  người lao động

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh là nhân tố quan trọng hàng đầu, đảm bảo cho Công ty đứng vững, phát triển đúng định hướng trong cơ chế thị trường. Với nhận thức đó, Công ty luôn chú trọng kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đặt mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chặt chẽ, thống nhất của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và cấp ủy, chỉ huy các xí nghiệp, phân xưởng. Trước sự phát triển của yêu cầu, nhiệm vụ, Công ty đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho mọi cán bộ, nhân viên, người lao động nhận thức đúng về chủ trương sắp xếp, chuyển đổi mô hình hoạt động, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong nhận thức và hành động. Đồng thời, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng và các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, cụ thể hóa thành chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị thành viên. Những năm qua, Công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2013 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020. Công ty đã mạnh dạn bố trí, sắp xếp lại toàn bộ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các xí nghiệp; bố trí lại dây chuyền sản xuất, cân đối lực lượng sản xuất ở các xí nghiệp, tăng tính linh hoạt, lưỡng dụng để vừa hoàn thành nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, vừa thực hiện các đơn hàng kinh tế. Công ty cũng tích cực xây dựng, hoàn thiện các thiết chế, hệ thống quy chế, quy định, nhằm đổi mới toàn diện cơ chế quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh; thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa điều hành tập trung, thống nhất của Công ty với phân cấp, phân quyền, tăng tính tự chủ, linh hoạt cho đơn vị thành viên, gắn trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp với kết quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị, v.v.

Xác định sản xuất quốc phòng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, sản xuất kinh tế là nhiệm vụ quan trọng, Công ty đã ưu tiên đầu tư nguồn lực tốt nhất cho các xí nghiệp sản xuất quân trang, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất theo yêu cầu của Tổng cục Hậu cần; đồng thời, coi trọng đẩy mạnh sản xuất hàng kinh tế, với nền tảng là ngành may, mũi nhọn là các sản phẩm xuất khẩu. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, để tồn tại, phát triển, Công ty xác định phải nâng cao năng lực cạnh tranh bằng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, trên cơ sở đổi mới thiết bị, công nghệ, đi đôi với nâng cao chất lượng toàn diện nguồn nhân lực. Thực hiện định hướng đó, Công ty đã có bước đi đột phá nhằm phát triển nguồn nhân lực và đầu tư đổi mới công nghệ, hiện đại hóa trang, thiết bị phục vụ sản xuất. Thời gian qua, Công ty đã xây dựng quy hoạch sản xuất may, dệt - nhuộm - in tại các khu vực và huy động hàng trăm tỷ đồng để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa trang bị, phương tiện, đổi mới công nghệ, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh trước mắt và lâu dài. Từ cuối năm 2013 đến nay, Công ty đã hoàn thành một loạt dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, như: xây dựng mới Xí nghiệp Dệt Nam Định; xây dựng mới nhà xưởng của các xí nghiệp may 20B, 20C, may Bình Minh; tổ chức di chuyển phân xưởng Nhuộm của Xí nghiệp Dệt kim từ Sài Đồng (Hà Nội) về Xí nghiệp Dệt Nam Định, khép kín dây chuyền dệt - nhuộm - in, v.v. Đồng thời, Công ty tập trung đầu tư theo chiều sâu, thay thế mới toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành may, dệt, nhuộm theo hướng hiện đại. Nổi bật là, Công ty đã đầu tư và đưa vào sử dụng 100% máy may một kim điện tử, cùng nhiều máy móc, thiết bị thế hệ mới, hiện đại, như: máy thùa điện tử; máy dệt khí; thiết bị nhuộm hoàn tất, in hoa công nghệ cao, v.v. Nhờ đó, diện mạo và quy mô, năng lực sản xuất, kinh doanh của Công ty được nâng cao. Đặc biệt, kết quả đầu tư nhà xưởng, trang, thiết bị là cơ sở để Công ty được chứng nhận đạt tiêu chuẩn BSCI3, tạo thuận lợi cho xúc tiến thương mại, mở rộng xuất khẩu, nhất là vào thị trường Mỹ, EU. Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục tập trung đầu tư đổi mới, bổ sung các máy móc, thiết bị chuyên dùng có công nghệ tiên tiến, ưu tiên cho ngành may, dệt, để sản xuất các sản phẩm có tính khác biệt, đáp ứng nhu cầu cao, đa dạng của thị trường, tạo điều kiện tiếp cận các đơn hàng, khách hàng lớn.

Xí nghiệp Dệt với các trang thiết bị hiện đại

Gắn liền với đầu tư hiện đại hóa trang bị, công nghệ, Công ty đẩy mạnh sắp xếp, tổ chức lại lực lượng lao động theo hướng “tinh, gọn, hiệu quả”, giảm tối đa lao động gián tiếp, tăng lao động trực tiếp sản xuất. Đồng thời, tăng cường tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực, cả công nhân sản xuất và đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ quản lý, kỹ thuật, thị trường, đáp ứng yêu cầu phát triển. Do nhu cầu sử dụng lao động lớn và có đặc thù riêng, Công ty đã xây dựng tiêu chí về trình độ, tay nghề của người lao động ở từng vị trí công tác, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, đào tạo, thực hiện phát triển số lượng đi đôi với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hằng năm, Công ty đầu tư hàng tỷ đồng cho đào tạo nguồn nhân lực. Trong đó, chú trọng thực hiện bồi dưỡng tại chỗ; kết hợp bồi dưỡng tại chỗ và đào tạo chuyên sâu, cũng như có chính sách khuyến khích người lao động tự học, tự bồi dưỡng cho nhau để nâng cao trình độ, tay nghề, vươn lên làm chủ công nghệ, kỹ thuật mới4. Đặc biệt, Công ty đã phối hợp với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Cao đẳng Dệt may - Thời trang Hà Nội và Tập đoàn Juki (Nhật Bản) tổ chức nhiều lớp đào tạo chuyên sâu cán bộ quản lý trung cấp, cán bộ kỹ thuật và công nhân có tay nghề cao để làm nòng cốt trong sản xuất, kinh doanh.

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt, để phát triển, hội nhập, Công ty đã và đang quyết liệt triển khai các biện pháp nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm kết hợp với đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, phát triển, mở rộng thị trường. Theo đó, Công ty tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, nhất là quản lý tài chính, quản lý đầu tư; phát huy hiệu quả hệ thống thông tin điều hành - quản lý - kiểm soát, kết nối trong toàn Công ty; thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, công nghệ; chủ động bảo đảm vốn, nguyên liệu,... phục vụ tốt nhất cho sản xuất. Đặc biệt, Công ty đẩy mạnh đổi mới hình thức sản xuất, chuyển mạnh từ gia công xuất khẩu sang sản xuất theo hình thức FOB5, để gia tăng lợi nhuận. Với quan điểm lấy chất lượng sản phẩm là giá trị cốt lõi để tạo uy tín, thương hiệu, Công ty duy trì nghiêm công tác kiểm tra, giám sát công nghệ, quản lý kỹ thuật. Các sản phẩm của Công ty được kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt ở tất cả các công đoạn theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và tiến tới sẽ áp dụng quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn ISO 9001:2015, SA800, ISO 1400. Cùng với đó, Công ty đầu tư thích đáng cho công tác xúc tiến thương mại; tích cực triển khai chiến lược quảng bá thương hiệu, chiến lược mở rộng thị trường, cả nội địa và xuất khẩu. Song song với duy trì tốt mối quan hệ với các khách hàng truyền thống, Công ty coi trọng việc tìm kiếm đối tác mới, thị trường xuất khẩu có giá trị lớn, ổn định. Thời gian qua, Công ty đã tích cực triển khai bộ nhận diện thương hiệu và các nội dung định vị thương hiệu Gatexco 20; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm thị trường, các hoạt động ma-két-ting, quảng bá sản phẩm, dịch vụ sau bán hàng,... bằng nhiều biện pháp thiết thực. Cùng với phát huy hiệu quả hoạt động của bộ phận Kinh doanh - Thị trường, Công ty thực hiện phân vùng tiếp thị khai thác hàng kinh tế và tăng quyền tự chủ cho các xí nghiệp thành viên trong việc tìm kiếm thị trường, đàm phán, ký kết; tăng cường tham gia các hội thảo, hội nghị của Hiệp hội Dệt - May, Bộ Công thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để tiếp xúc với các đối tác. Mặt khác, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu phi hình ảnh, thông qua việc khẳng định và làm lan tỏa uy tín, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, v.v.

Phát huy truyền thống vẻ vang và với ý chí, quyết tâm cao, bản lĩnh, nghị lực của những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế, Công ty cổ phần X20 tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, vững bước trên con đường hội nhập, phát triển.

Đại tá PHẠM VĂN ĐÔ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
_________________

1 - Năm 2016, doanh thu của Công ty đạt trên 1.000 tỷ đồng; lợi nhuận đạt trên 40 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 6,8 triệu đồng/người/tháng.

2 - Sản phẩm kinh tế của Công ty đã có mặt trên khắp thị trường cả nước và xuất khẩu sang thị trường gần 20 quốc gia, vùng lãnh thổ, như: Đức, Anh, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v.

3 - BSCI: Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh.

4 - Từ năm 2010 đến 2015, Công ty đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho gần 1.200 lượt lao động mới tuyển dụng; tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ đo, cắt, may quân phục K08 cho 450 lượt người và bồi dưỡng kiến thức cho hàng trăm lượt tổ trưởng, cán bộ, nhân viên kỹ thuật, cán bộ quản lý.

5 - FOB: là phương thức xuất khẩu, trong đó doanh nghiệp chủ động sản xuất, xuất khẩu theo hình thức “mua nguyên liệu, bán sản phẩm”.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.