Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 06/12/2012, 02:00 (GMT+7)
Công tác sẵn sàng chiến đấu ở Trung đoàn Tăng thiết giáp 416

Trung đoàn Tăng thiết giáp 416 (Quân khu 9) đóng quân và thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) ở vùng Tây Nam Bộ, nơi có địa hình phức tạp; vũ khí, trang bị kỹ thuật (VK,TBKT) của Trung đoàn đã qua nhiều năm sử dụng, một số chi tiết xuống cấp, phụ tùng thay thế ngày càng khan hiếm. Điều đó tác động trực tiếp đến việc hoàn thành nhiệm vụ SSCĐ của đơn vị. Xuất phát từ thực tế đó, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị khắc phục mọi khó khăn, tập trung thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng cơ động chiến đấu trên địa bàn Quân khu.

Trước hết, Trung đoàn tổ chức nghiêm túc việc quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ SSCĐ; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Trung đoàn hiện nay. Trên cơ sở đó, Trung đoàn duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ, như: trực chỉ huy, trực ban tác chiến, trực SSCĐ và tăng cường quản lý quân nhân, nhất là trong giờ nghỉ, ngày nghỉ. Trong quá trình thực hiện, Trung đoàn coi trọng kiện toàn và ổn định tổ chức, biên chế lực lượng, khí tài, phương tiện phù hợp với nhiệm vụ SSCĐ ở địa hình đồng bằng sông nước; trong đó, ưu tiên quân số, VK,TBKT cho những cơ quan, đơn vị trọng điểm, như: sở chỉ huy, kíp chiến đấu, các đại đội trực chiến. Do nhiệm vụ được giao luôn có những phát triển mới, nên Trung đoàn thường xuyên rà soát bổ sung, điều chỉnh các văn kiện SSCĐ, bảo đảm phù hợp với tổ chức, biên chế và đặc điểm địa bàn tác chiến. Đồng thời, duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ kiểm tra thường xuyên và đột xuất nhằm bảo đảm sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ, không để bị bất ngờ trong mọi tình huống.

 

Đội hình xe tăng BT76 của Trung đoàn Tăng-Thiết giáp 416 trong thực hành diễn tập vòng tổng hợp năm 2011. (Nguồn: qdnd.vn)
 

Trung đoàn đã chỉ đạo các phân đội chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Quân khu và cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và luyện tập thành thục các phương án hiệp đồng tác chiến theo kế hoạch tác chiến khu vực phòng thủ. Trong đó, chú trọng bố trí khu tập kết, hệ thống công sự, trận địa phù hợp, bảo đảm yếu tố bí mật, bất ngờ; bảo đảm phát huy tính cơ động và uy lực của các loại VK,TBKT. Đối với địa phương nơi đóng quân, Trung đoàn chú trọng phối hợp để nắm chắc tình hình có liên quan, xây dựng phương án hiệp đồng chiến đấu tại chỗ và kế hoạch bảo vệ trận địa, xe pháo, khí tài, nhà kho…; chủ động phòng, chống chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên khu vực đóng quân; sẵn sàng tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn... Riêng trong năm 2012, Trung đoàn đã tổ chức luyện tập, chuyển trạng thái SSCĐ, cơ động xe pháo; thực hành diễn tập phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; luyện tập phòng, chống cháy nổ, hành quân xa, mang vác nặng hàng trăm lần... Nhờ đó, Trung đoàn luôn, bảo đảm sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh của cấp trên.

Hai là, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, huấn luyện bộ đội để không ngừng nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ của đơn vị. Hằng năm, Đảng ủy Trung đoàn và cấp ủy các cấp ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, huấn luyện chiến đấu theo Mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu, Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp và hướng dẫn của cơ quan chức năng; thực hiện phân công cán bộ phụ trách từng mặt công tác huấn luyện theo chuyên ngành. Ngoài việc giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ SSCĐ, Trung đoàn còn tập trung giáo dục, quán triệt cho bộ đội về quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; truyền thống của Quân đội, của Binh chủng và nhiệm vụ của Trung đoàn; về nghệ thuật quân sự Việt Nam, nhất là nghệ thuật tác chiến Tăng thiết giáp. Qua đó, góp phần xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có niềm tin vào cách đánh và VK,TBKT được biên chế, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trước các giai đoạn huấn luyện, Trung đoàn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ các cấp về nội dung, chương trình, phương pháp tổ chức huấn luyện; về xây dựng kế hoạch huấn luyện, công tác tham mưu tác chiến và phương pháp soạn thảo kế hoạch SSCĐ và làm tốt công tác bảo đảm thao trường, học cụ... Trong thực hành huấn luyện, Trung đoàn bám sát phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và yêu cầu “Nhanh, mạnh, chính xác”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với nhiệm vụ SSCĐ và chiến đấu của từng đơn vị, phù hợp với đối tượng tác chiến và VK,TBKT hiện có. Trong đó, Trung đoàn xác định huấn luyện cán bộ là trung tâm, huấn luyện kíp xe chiến đấu là then chốt. Các đơn vị chú trọng kết hợp huấn luyện chiến thuật chuyên ngành với tăng cường luyện tập theo phương án SSCĐ, sát với các tình huống trong chiến tranh và điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Nổi bật là, Trung đoàn chỉ đạo các đơn vị huấn luyện cơ động nhanh, đột kích mạnh và tiêu diệt chính xác các mục tiêu được giao; tăng cường huấn luyện đêm; huấn luyện các tình huống phòng tránh, đánh trả địch tập kích đường không; tập trung rèn luyện cho bộ đội về khả năng cơ động tác chiến trong điều kiện địa hình sông nước và thời tiết, khí hậu phức tạp. Cùng với đó, Trung đoàn coi trọng truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu của lực lượng Tăng thiết giáp trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia; nâng cao khả năng tác chiến hiệp đồng quân chủng, binh chủng, nhất là tác chiến hiệp đồng giữa Trung đoàn với các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương trên địa bàn Quân khu. Do thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự của chiến sĩ ngắn, nên ngoài việc gửi đi đào tạo lái xe, kíp chiến đấu ở trường của Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp, Trung đoàn còn tập trung huấn luyện vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm đáp ứng yêu cầu SSCĐ của các đơn vị. Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng SSCĐ và tính chuyên sâu, chuyên nghiệp của các kíp chiến đấu, đơn vị đang đề nghị trên tạo điều kiện để chuyển chuyên nghiệp cho số quân nhân có nguyện vọng gắn bó với đơn vị, phục vụ quân đội lâu dài. Ngoài ra, Trung đoàn còn thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện lực lượng dự bị động viên; bảo đảm tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 75% trở lên. Công tác xây dựng chính quy trong huấn luyện được triển khai nghiêm túc, đồng bộ trên tất cả các mặt công tác từ chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện cho đến bảo đảm cơ sở vật chất và sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả huấn luyện. Vì vậy, Trung đoàn luôn hoàn thành 100% nội dung, chương trình, thời gian huấn luyện cho các đối tượng theo đúng kế hoạch đã đề ra; quân số tham gia huấn luyện đạt trên 99%, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và VK,TBKT.

Hằng năm, Trung đoàn đều tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp có một phần thực binh. Riêng năm 2012, Trung đoàn được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập chỉ huy - cơ quan một bên hai cấp trên bản đồ và ngoài thực địa”. Ngoài ra, Trung đoàn còn tham gia diễn tập hiệp đồng binh chủng với các đơn vị chủ lực của Quân khu, trong đó có Đại đội tăng thiết giáp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phối thuộc cho Trung đoàn bộ binh 9, Sư đoàn 8 tham gia diễn tập bắn đạn thật. Công tác tổ chức diễn tập chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên tăng cường bảo đảm đạt và vượt chỉ tiêu về thời gian theo quy định. Kết quả đó là cơ sở để Trung đoàn phấn đấu giữ vững thành tích đơn vị huấn luyện giỏi, bảo đảm cho đơn vị luôn SSCĐ và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

Ba là, thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, ưu tiên cho nhiệm vụ SSCĐ. Để bảo đảm hệ số kỹ thuật của VK,TBKT, Trung đoàn đã thực hiện tốt chế độ quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa; phát huy tinh thần tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật. Trong đó, Trung đoàn tập trung tổ chức sửa chữa, nâng cấp đồng bộ VK,TBKT, cả xe tăng, các loại pháo và thiết bị kỹ thuật khác. Được cấp trên đầu tư, Trung đoàn đã xây dựng mới 4 phòng sửa chữa chuyên ngành1; làm đồng bộ nhiều xe tăng thiết giáp, xe công trình, xe ô tô; tham gia Hội thi Kỹ thuật Tăng thiết giáp cấp cơ sở và toàn quân luôn đạt kết quả cao. Với tinh thần tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, Trung đoàn đã huy động hàng vạn ngày công để bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ, niêm cất VK,TBKT và củng cố cơ sở kỹ thuật, nâng cấp xe tham gia hội thi, xây dựng kho đạt chuẩn 5 nội dung, củng cố khu kỹ thuật, làm mới toàn bộ hệ thống biển bảng, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quy ngành Kỹ thuật. Năm 2012, Đơn vị đã tổ chức 2 đợt hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, thu hút hàng chục đề tài tham gia, trong đó có 4 sáng kiến được áp dụng vào nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ tại đơn vị. Bên cạnh đó, Trung đoàn còn thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, nội dung của Cuộc vận động 50 “ Quản lý khai thác VK,TBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về tinh thần trách nhiệm trong bảo quản, sử dụng VK,TBKT; bảo đảm tốt hệ số kỹ thuật cho nhiệm vụ SSCĐ (Kt = 1) và hệ số chung cho các loại VK,TBKT (Kt = 0,8 - 0,95). Đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm định an toàn kỹ thuật xe máy, các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật, hệ thống thu lôi chống sét các kho, khu kỹ thuật; khai thác, sử dụng VK,TBKT đúng nguyên tắc, đạt các chỉ tiêu theo quy định, đảm bảo an toàn về người và VK,TBKT.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, nên nhiều năm liền, Trung đoàn được cấp trên tặng Cờ “Đơn vị vững mạnh toàn diện”, đơn vị điểm trong các phong trào thi đua của Quân khu 9. Các đơn vị trực SSCĐ đều sẵn sàng cơ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đó là cơ sở quan trọng để Trung đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ, xứng đáng với truyền thống “Cơ động nhanh, đột kích mạnh, chủ động hiệp đồng, đoàn kết quyết thắng”.

Thượng tá PHẠM VĂN BÉ

Trung đoàn trưởng

                  

1 - 4 Phòng sửa chữa chuyên ngành: 1. Phòng sửa chữa thiết bị điện - đo lường; 2. Phòng sửa chữa thông tin; 3. Phòng sửa chữa khí tài quang học; 4. Phòng sửa chữa vũ khí.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:12 - 06/06/2020

HCMSJC48.25048.650
Hà NộiSJC48.25048.670
Đà NẵngSJC48.25048.670

Thời tiết